Het oude geslacht van de Heren van Rijswijck


Uit de beperkte gegevens die voorhanden zijn, kunnen we met enige zekerheid de volgende stamreeks samenstellen:

I. Heijman van Rijswijck, leeft ca. 1250, heer van Rijswijk, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Heijman van Rijswijck, volgt II.
II. (kind van I)
Heijman van Rijswijck, ridder, overl. na 29-4-1300, heer van Rijswijk, tr. NN.
Hieruit:
 1. Jan van Rijswijck, geb. voor 1275, volgt III.
 2. Een niet met name bekende zoon
 3. Enige niet met name bekende dochters
Bronnen:
III. (kind van II)
Jan van Rijswijck, ridder, heer van Rijswijk, beleend 29-4-1300, vermeld 1312-1320, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Boudijn van Rijswijck, volgt IVa.
 2. Willem van Rijswijck, volgt IVb.
Bronnen:
IVa. (kind van III)
Boudijn van Rijswijck, heer van Rijswijk, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Ave van Rijswijck, volgt Va.
IVb. (kind van III)
Willem van Rijswijck Jansz., ridder, wordt 3-6-1363 beleend met zijn huis en hofstede in Rijswijk, tr. NN.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, volgt Vb.
 2. Margaretha van Rijswijck, volgt Vc.
 3. Agnees van Rijswijck
Bronnen: Va. (kind van IVa)
Ave van Rijswijck, overl. na 1387, tr. Floris van Dalem, zoon van Roelof van Dalem en Beatrix van Duivenvoorde.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Dalem Florisz., ridder, rentmeester van de heer van Blois.
 2. Jan van Rijswijck Florisz. van Dalem, overl. voor 24-8-1404, heer van Rijswijk, tr. Geertruida van Nispen, dochter van Jan van Nispen.
 3. Roelof van Rijswijck Florisz. van Dalem, heer van Rijswijk. Verkoopt de heerlijkheid op 28-4-1436 aan Glimmer Jansz.
 4. Floris van Rijswijck
Bron: Vb. (kind van IVb)
Jan van Rijswijck Willemsz. overl. ca. 1415, baljuw van Altena 18-4-1391, wordt 28-10-1374 beleend met huis en hofstede, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Gerrit van Rijswijck, volgt VI.
Bronnen: Vc. (kind van IVb)
Margaretha van Rijswijck, tr. Zeger van Well.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth van Well
VI. (kind van Vb)
Gerrit van Rijswijck Jansz. beleend met huis en hofstede 10-2-1415 en 1417, tr. Bertrade van den Roeve, dochter van Jan van den Roeve.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem van Rijswijck, geb. ca. 1390
 2. Elisabeth Gerritsd. van Rijswijck, zij huwt Dirck Glimmer Jansz.
Bronnen: