Generatie VIII van de genealogie van Rijswijk


VIII - 1 (kind van VII-2)
Maarten Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1635/1640, overl. na 5-12-1712. Hij was ongehuwd.

Bronnen:
VIII - 2 (kind van VII-2)
Jan Jansz. van Rijswijk, geb. ca. 1635 ( was mondig in 1661), tr. Hedikhuizen 16-12-1668 met Willemke Ariensd. van den Biesheuvel, geb. ca. 1640/1650, overl. tussen 24-1-1677 en 17-10-1682, d.v. Arien Woutersz. van den Biesheuvel en Lijsbeth Jansd.
Hij tr. (2) o.t./tr. Veen 17-10/8-11-1682 met Neeske Ariensd. van Eethen, weduwe van Andries Andriessen Timmermans.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Arien van Rijswijck, ged. Veen 15-9-1669, volgt IX-1.
 2. Sijcken van Rijswijck, ged. Veen 11-1-1671, volgt IX-2.
 3. Jan van Rijswijck, ged. Veen 10-12-1673, volgt IX-3.
 4. Lijsbeth van Rijswijck, ged. Veen 24-1-1677, IX-4.
 5. Willemke van Rijswijck, ged. Veen 12-3-1684, volgt IX-5.
Bronnen:
VIII - 3 (kind van VII-2)
Goijert Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1635/1640, o.t. Veen 19-2 /tr. Hedikhuizen-Herpt 12-3-1679 met Ariaentje Ariensd. j.d. van Brakel.
Hij tr. (2) o.t./tr. Veen 18-4/3-5-1705 met Mariken Kuijndertsd. van der Plas, j.d. wonend te Veen.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Arien van Rijswijck, ged. Veen 17-8-1681, volgt IX-6.
 2. Clara van Rijswijck, ged. Veen 9-1-1684, volgt IX-7.
 3. Johannes ook Jan van Rijswijck, ged. Veen 25-4-1688, volgt IX-8.
  Kind uit tweede huwelijk:
 4. Adriaentje van Rijswijck, ged. Veen 9-9-1708.
Bronnen:
VIII - 4 (kind van VII-2)
Anna ook Anneke Jansd. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1645, overl. tussen 21-11-1694 en 28-1-1698, otr. Veen, tr. Hedikhuizen 31-12-1667 met Hendrick Berentse Pullen, geb. ca. 1634, schepen van Wijk 1677, 1680, 1688-1692, 1694, 1698-1699, herbergier 1680, burgemeester van Wijk 1689, 1691, 1698 en 1710, oud hoogdijk-heemraad 1688, schout van Wijk 1701-1717, overl. tussen 5-6-1717 en 5-1-1720, zoon van Berent Hendricksz. Pullen en Sijke Hendriksd.
Hij tr. (2) op huwelijksvoorwaarden Heusden N.A. 4040, 28-1-1698 met Geertruijt Jans, laatst weduwe van Cornelis Jans Baijens, wonend tot Wijk, geb. ca. 1649.
Kinderen uit het huwelijk met Anna:
 1. Barend Pullen, geb. Wijk ca. 1668, overl. na 25-1-1731
 2. Sijken Pullen, geb. ca. 1670 overl. voor 24-5-1731
 3. Jan Pullen, geb. Wijk ca. 1673
 4. Marike Pullen, geb. ca. 1673/1678.
 5. Otto Pullen, geb. ca. 1673/1678, overl. Wijk 28-10-1711
 6. Johannes Pullen, geb. ca. 1673/1678.
Bronnen:
VIII - 5 (kind van VII-2)
Jenneken Jansd. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1645, tr. Veen april (2e paasdag) 1674 met Philip Tomassen Verhagen, j.m. van Aalburg, overl. voor 23-1-1714, zoon van Thomas Aertsz Verhagen.
Kinderen:
 1. Thomas Verhagen, ged. Veen 6-3-1678
 2. Otto Verhagen, ged. Veen 3-12-1679.
Bron:
VIII - 6 (kind van VII-3)
Jacob Vijversz. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1650, overl. voor 1-8-1724, o.t./tr. Veen 18-3-/3-4-1679 met Anneken Andriessen Timmer(s)(mans), ged. Veen 10-12-1656, d.v. Andries Timmermans en Geriken Joostendr. van den Heuvel.
Hij tr. (2) Veen o.t. 2-4-1717 als weduwnaar met Oeijken Teunissen Kamermans j.d. van Veen.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Willem van Rijswijck, ged. Veen 5-5-1680, volgt IX-9.
 2. Geereken van Rijswijck, ged. Veen 1-11-1682, tweeling, jong overleden.
 3. Ariaentje van Rijswijck, ged. Veen 1-11-1682, tweeling, jong overleden.
 4. Geereken van Rijswijck, ged. Veen 7-5-1684.
 5. Andries van Rijswijck, ged. Veen 31-8-1687, volgt IX-10.
 6. Adriana van Rijswijck, ged. Veen 8-1-1690, volgt IX-11.
 7. Vijver van Rijswijck, ged. Veen 30-12-1691.
 8. Gerrit van Rijswijck, ged. Veen 22-2-1693, volgt IX-12.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Maria van Rijswijck, ged. Veen 28-6-1716, bij huwelijk geëcht, overl. Veen, impost betaald 24-11-1783, volgt IX-13.
 2. Anneken van Rijswijck, ged. Veen 1-8-1717.
 3. Vijver van Rijswijck, ged. Veen 18-12-1718.
 4. Otto van Rijswijck, ged. Veen 22-6-1721, volgt IX-14.
 5. Teunis van Rijswijck, ged. Veen 16-1-1724, volgt IX-15.
Bronnen:
 • Heusden R433 fol. 52v, 18-10-1704: Jacob Vijverse van Rijswijck wonend te Veen koopt 7½ hont teulland gelegen op de Swaensheuvel onder Veen.
 • Oisterwijk R504 fol. 133, 29-10-1714: Attestatie. Getuigen uit Haaren, Oirschot en Moergestel verklaren ten behoeve van Jacob Evertse (sic) van Rijswijcq dat de koeien, die hij in Oisterwijk op 29 october verkocht heeft, er fris en gezond uitzagen.
 • Heusden R443, 31-3-1716: Jacob Vijverse van Rijswijck genoemd bij een belending in de Eng onder Veen.
 • Heusden R443, 2-2-1718: Dat Jacob Vijverse van Rijswijck woonende tot Veen verteegh op seeckere twee mergen hoog ofte weijlants etc. Verkocht voor 365 gld. aan Cornelis van Leeuwen, predikant tot Veen.
 • Heusden R443, 25-3-1721: Dat Jacob Vijverse van Rijswijk verteeg op sekere huijsinge, schuijr, hoff en boomgaart groot omtrent een hond land voor 380 gld en 5 stuivers..
 • Heusden R444, 1-8-1724: Genoemd in de belendingen op de Engh tot Veen de weduwe Jacob Vijverse van Rijswijck.

VIII - 7 (kind van VII-3)
Willem Vijverz. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1650, overl. voor 30-10-1685, tr. Jannetie Jansd. Vasseur, ook van Raamsdonck, komt mogelijk van Raamsdonk, overl. voor 4-1-1701.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, ged. Veen 12-6-1672 overl. voor 23-1-1678.
 2. Adriaen van Rijswijck, ged. Veen 3-9-1673, volgt IX-16.
 3. Neeltje van Rijswijck, ged. Veen 27-10-1675, volgt IX-17.
 4. Jan van Rijswijck, ged. Veen 23-1-1678 overl. voor 4-1-1701.
Bron: VIII - 8 (kind van VII-3)
Jan Vijversz. van Rijswijck, geb. ca. 1657, tr. (1) Amsterdam 28-4-1685 Sara Verplancken, geb. ca. 1655.Hij tr. (2) Amsterdam 28-1-1690 Jannetie Dirksd. Hardenbergh, overl. tussen 1-6-1698 en 8-9-1712.
Hij tr. (3) Marieke van Wijtvliet, dochter van Huijbert Eijmbertsz. van Wijflith en Maijke Woutersd. Biesheuvel. Zij was weduwe van Cornelis Willemsz. Schouten.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Willem van Rijswijck, ged. Amsterdam 16-11-1690. Hij was soldaat in de compagnie van de overste Bockwits, volgt IX-18.
 2. Vijver van Rijswijck, ged. Veen 15-11-1693.
 3. Dirck van Rijswijck, ged. Veen 13-11-1695.
 4. Dilia van Rijswijck, ged. Veen 1-6-1698.
Bron: VIII - 9 (kind van VII-3)
Mariken Vijversd. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1650, o.t. Veen 4-1-1681 attestatie gegeven naar Wijk om aldaar te trouwen met Cornelis Janssen Baijenssen, weduwnaar van Teuntie Driessen.
Kind zover bekend:
 1. Maria Cornelisse Baijens
Bron: VIII - 10 (kind van VII-4)
Jan Ivensz. van Rijswijck, bij zijn huwelijk j.m. van Genderen, geb. ca. 1636, vermeld als burgemeester van Genderen 1680 en 1709, overl. Genderen 1719 (zie lidmaten Genderen), tr. Doeveren 14-3-1659 met Maijken Tijsd. van Gammeren, overl. Genderen ‘s avonds 25-4-1720 (zie Heusden N.A. 4107, 23-4-1720), dochter van Tijs Cornelisz. van Gammeren en Agnees(ke) Ivensd. Doedijns.
Kinderen:
 1. Geertruijt van Rijswijck, ged. Genderen 25-12-1659, volgt IX-19.
 2. Otto van Rijswijck, ged. Genderen 30-3-1662.
 3. Cornelis van Rijswijck, ged. Genderen 29-6-1664, volgt IX-20.
 4. Anthoni van Rijswijck, ged. Genderen 21-1-1667, jong overleden.
 5. Johannes ook Jan van Rijswijck, ged. Genderen 22-2-1671, volgt IX-21.
 6. Iven ook Ivo van Rijswijck, ged. Genderen 15-10-1673, volgt IX-22.
 7. Anthoni van Rijswijck, ged. Genderen 1-4-1676, volgt IX-23.
 8. Marie van Rijswijck, ged. Genderen 6-8-1679.
Bronnen:
VIII - 11 (kind van VII-4)
Teunis Ivensz. van Rijswijck, ged. waarschijnlijk Genderen 1-1-1639, overleden tussen 10-3-1663 en 20-3-1668, o.t. Genderen 12-8./ tr.Aalburg 17-9-1662 met Lijsken Jansdr. Baijens, geb. ca. 1630/1640, overl. Aalburg 6-3-1684, dochter van Jan Adriaens Baijens en NN.
Kinderen:
 1. Maerten van Rijswijck, ged. Genderen 13-1-1663.
 2. Teunis van Rijswijck, geb. ca. 1665, volgt IX-24.
Bronnen: VIII - 12 (kind van VII-4)
Anneke Ivensd. van Rijswijck, ged. waarschijnlijk Genderen 20-12-1647, was gehuwd met Jan Corstenz. van den Heuvel, zoon van Corst Jansz. van den Heuvel en NN .
Verdere gegevens onbekend.

VIII - 13 (kind van VII-4)
Theuniske Ivensd. van Rijswijck, ged. waarschijnlijk Genderen 10-1-1649, tr. Jan Dircksen Keijser.
Hij tr. (2) o.t.Genderen 10.9./ tr. Doeveren 26-9-1683 met Jenneken Mathijsd. van Gammeren.
Uit zijn eerste huwelijk:
 1. Mariken Keijser, ged. Genderen 23-3-1670.
 2. Dirck Keijser, ged. Genderen 20-3-1672.
 3. Catelijn Keijser, ged. Genderen 2-12-1674.
  Uit zijn tweede huwelijk:
 4. Dirck Keijser, ged. Genderen 8-8-1688.
VIII - 14 (kind van VII-4)
Otto Ivensz. van Rijswijck, ged. Genderen 11-8-1652, herbergier en meester-timmerman, tr. Heusden 20-4-1673 met Aeltie de Groot, herbergierster te Heusden, dochter van Hendrick Michielsz. de Groot (ook Grooten) en en Lijsken Ariensdr. Verster. Zij was weduwe van Evert Mook.
Kinderen:
 1. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1673/1683, volgt IX-25.
 2. Iven van Rijswijck, ged. Heusden 23-10-1674, jong overleden.
 3. Adriaen van Rijswijck, ged. Heusden 21-11-1675, jong overleden.
 4. Lijsbeth van Rijswijck, ged. Heusden 1-11-1678.
 5. Iven van Rijswijck, ged. Heusden 20-4-1683, volgt IX-26.
 6. Hendricus van Rijswijck, ged. Heusden 8-8-1684, jong overleden
 7. Adriaen van Rijswijck, ged. Heusden 7-8-1685.
 8. Johanna van Rijswijck, ged. Heusden tussen 2 en 9-3-1687.
 9. Hendricus van Rijswijck, ged. Heusden 22-7-1689.
 10. Elisabeth van Rijswijck, ged. Heusden 18-5-1692, volgt IX-27.
Bronnen:
VIII - 15 (kind van VII-4)
Corstiaen ook Christiaen Ivensz. van Rijswijck, ged. Genderen 21-8-1657, o.t./tr. Genderen 12-3-/4-4-1677 met Josijntje Ariensd. van Berkel, j.d. te Heusden.
Hij tr. (2) als weduwnaar van Jozina van Briel (sic.) 5-3-/12-5-1695 met Grietje Baijens, ged. Genderen 18-2-1674, dochter van Andries Baijens en Aeltje van Geldrop. Zij was weduwe van Laurens Rutten van Meersbergen.
Hij tr. (3) o.t./tr. Genderen 23-7-/27-7-1706 met Anna Arisse van Valckenau, weduwe van Gerard van Trevel, ook Trijvel, wonend te Eethen.
Hij tr. (4) o.t./tr. Genderen 14-9/16-11-1721 met Josina van Gent wonend te Eethen. Zij was weduwe van Aert Jansz. Clerck.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Maria van Rijswijck, ged. Heusden r.k. 2-1-1678, get. zijn Johannes Otto van Rijswijck en Petronella Martens uit naam van Cornelia Ariens
 2. Iven van Rijswijck, ged. Genderen 27-12-1682, volgt IX-28.
 3. Adriaen van Rijswijck, ged. Genderen 26-8-1685, volgt IX-29.
 4. Ot van Rijswijck, ged. Genderen 19-10-1687.
 5. Geertruij van Rijswijck, ged. Genderen 27-3-1690.
 6. Ariaantje van Rijswijck, ged. Genderen 11-1-1693
  Kind uit zijn tweede huwelijk:
 7. Marie van Rijswijck, ged. Genderen 13-4-1698.
Bron: VIII - 16 (kind van VII-5)
Jan Claesz. van Rijswijck, geb. 1640/1648, bij zijn huwelijk j.m. van Veen, o.t./tr. Veen 8-8-/6-9-1682 met Geertruijt Jansd. Spieringh, overl. tussen 14-7 en 23-7-1711, weduwe van Jan Adriaensz. van den Biesheuvel.
Kinderen:
 1. Dirck van Rijswijck, ged. Veen 14-11-1683, volgt IX-30.
 2. Maeijcken van Rijswijck, ged. Veen 8-7-1685.
Bronnen: VIII - 17 (kind van VII-5)
Leendert Claesz. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1648, overl. Andel 6-3-1699, impost betaald fl.3,- door zijn vrouw, tr. Giessen 26-3-1674 met Pieternel van As, geb. Woudrichem, overl. Andel, aangifte impost aldaar 6-3-1721, dochter van Pieter van As en NN.
Uit dit huwelijk geen nakomelingen.

Bronnen:
VIII - 18 (kind van VII-5)
Otto Claesz. van Rijswijck, geb. ca. 1640/1648, bij zijn huwelijk j.m. van Veen, tr. (1) Veen 2-12-1674 met Mariken Teunisd. Coolhaas, j.d. van Veen, ged. Veen 13-2-1650, overl. voor 29-10-1695, dochter van Teunis Teunisse Coolhaes en Celiken Joostd. van Wijtvliet.
Hij ot./tr. (2) Veen 29-10-/13-11-1695 met Mariken Lambertsd. van der Pol, j.d. van Wijk, dochter van Lammert Hermensz. van der Pol en Jenneken Cornelisd. van Gammeren.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Seeltie van Rijswijck, ged. Veen 28-3-1677, jong overleden.
 2. Teunis van Rijswijck, ged. Veen 18-6-1679, volgt IX-31.
 3. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 26-10-1681, jong overleden.
 4. Seeltie van Rijswijck, ged. Veen 31-1-1683.
 5. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 3-10-1686, jong overleden.
 6. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 13-6-1688, volgt IX-32
 7. Geertruijt van Rijswijck, ged. Veen 22-10-1689.
 8. Jenneken van Rijswijck, ged. Veen 20-1-1692, volgt IX-33.
  Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 9. Claes van Rijswijck, ged. Veen 4-4-1700, volgt IX-34.
 10. Lammert van Rijswijck, ged. Veen 26-3-1702, ongehuwd.
 11. Leendert van Rijswijck, ged. Veen 25-5-1704,ongehuwd.
Bronnen:
VIII - 19 (kind van VII-5)
Ariken ook Aeritie Claesd. van Rijswijck, ged. Veen 13-5-1649, vertrok naar Genderen 23-12-1672, woonde in 1677 weer te Veen, overl. voor 7-10-1693. Zij tr. (1) Oudheusden 28-3-1677 met Philips Dirksz. van Andel.
Zij tr. (2) o.t./tr. Genderen 8-4-/30-4-1684 met Hendrik Frankz. Lanckhaar zoon van Franck Claessen Lanckhaer en NN. Hendrik was weduwnaar van Hijltje Peters Bouman bij dit huwelijk.
Kinderen uit haar eerste huwelijk:
 1. Dirck van Andel, ged. Veen 26-9-1677 .
 2. Gijsbert van Andel, ged. Veen 18-12-1678.
  Kinderen uit haar tweede huwelijk:
 3. Dingena Lankhair, ged. Genderen 30-9-1685.
 4. Claes Lankhair, ged. Genderen 23-2-1687.
 5. Maris Lankhair, ged. Genderen 20-4-1692.
Bronnen: VIII - 20 (kind van VII-5)
Goyert ook Goijert Claesz. van Rijswijck, ged. Veen 15-6-1659, bij zijn huwelijk j.m. van en wonend te Veen, o.t./tr. Veen 11-11-/26-11-1684 met Jannetie Ariensd. van Eijck, wonend te Veen.
Kinderen:
 1. Nicolaes ook Claes van Rijswijck, ged. Veen 27-1-1686, volgt IX-35.
 2. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 14-3-1688, jong overl.
 3. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 4-9-1689, jong overl.
 4. Maijken van Rijswijck, ged. Veen 16-3-1692.
Bron: VIII - 21 (kind van VII-5)
Anneken Claesd. van Rijswijck, ged. Veen 6-3-1661, o.t.Veen 1-5-1688/ attestatie naar Herpt 22-5-1688 om aldaar te trouwen met Pieter Jansz. van Genderen, j.m.
Kinderen:
 1. Claes van Genderen, ged. Veen 27-2-1689.
 2. Wouter van Genderen, ged. Veen 26-11-1692.
 3. Eeltie van Genderen, ged. Veen 25-12-1694.
 4. Gijsbert van Genderen, ged. Veen 6-1-1697.
 5. Ariken van Genderen, ged. Veen 25-4-1700
 6. Leendert van Genderen, ged. Veen 20-1-1704, jong overleden.
 7. Leendert van Genderen, ged. Veen 7-3-1706.
VIII - 22 (kind van VII-6)
Otto Cornelisz. van Rijswijck, geb. ca. 1646/1648, overl. 1679 was gehuwd met Sijcken Ariensd. Oom, beiden wonend te Aalst.
Hieruit bekend:
 1. Jenneken van Rijswijck, geb. vermoedelijk te Aalst ca. 1670/1679, volgt IX-36.
 2. N.N. van Rijswijck
Bronnen:
VIII - 23 (kind van VII-6)
Sijmen Cornelisz. van Rijswijck, ged. Veen 10-10-1649, o.t. Veen 11-3-1679/ att. gegeven naar Herpt 2-4-1679/ tr. Hedikhuizen-Herpt 3-4-1679 met Jenneken Cornelisd. van Cel, weduwe van Cornelis Jansz. Klop.
Zij tr. (3) o.t./tr. Veen 24-5-/9-6-1686 met Joost Anthonisz. Coolhaes, geb. Veen ca. 1646 was weduwnaar van Geertruijt Spieringh, overl. voor 1703, zoon van Teunis Teunisz. Coolhaes en Celiken Joostd. van Wijtvliet.
Kinderen:
 1. Cornelis van Rijswijck, ged. Veen 24-9-1679.
 2. Lijsbet van Rijswijck, ged. Veen 23-11-1681.
 3. Lijsbet van Rijswijck, geb. Veen 23-5-1683. Zij tr. Zuilichem 18-3-1711 met Arien Molenpas, j.m. van Aalst.
Bronnen:
VIII - 24 (kind van VII-6)
Maria ook Mariken Cornelisd. van Rijswijck, geb. Veen ca, 1650, overl. na 1739 (was toen 89 jaar), tr. Aert Aertsz. van den Biesheuvel, geb. ca. 1645. Hij was in 1671 ruiter onder de ritmeester Balentijn bij de compagnie Ballegooyen te ‘s-Hertogenbosch. Hij verkoopt in dat jaar zijn rijwagen aan Joost Teunisz. Coolhaes te Veen voor 32 carolus guldens. Hij was een zoon van Adriaen Wouters (Biesheuvel) en Lijsbeth Jansd.
Kinderen:
 1. Lijsbet van den Biesheuvel, ged. Veen 29-11-1676.
 2. Ariken van den Biesheuvel, ged. Veen 19-6-1678.
 3. Lijsbeth van den Biesheuvel, ged. Veen 7-9-1681.
 4. Cornelia van den Biesheuvel, ged. Veen 9-1-1684.
 5. Cornelia van den Biesheuvel, ged. Veen 26-8-1685.
 6. Wilmken van den Biesheuvel, ged. Veen 15-2-1688.
 7. Aeltie van den Biesheuvel, ged. Veen 20-11-1689.
 8. Adriana van den Biesheuvel, ged. Veen 26-12-1691.
Bron:
VIII - 25 (kind van VII-13)
Jan Ariensz. van Rijswijck, geb. Wijk, gedoopt Heusden r.k. 19-10-1672, overl. Wijk tussen 21-12-1737 en 29-3-1738, ot. Aalburg bij absentie van de predikant te Wijk, 4-3-1707 met Mariken Cornelisd. Pullen, geb. Wijk ca. 1670/1680, overl. na 11-1-1758, dochter van Cornelis Berentsz. Pullen en Anneke Eijmertsd. Bouman.
 1. Barend van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1708/1720, volgt IX-37.
 2. Adriaen van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1708/1720.
 3. Anneken van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1708/1720, volgt IX-38.
 4. Cornelia van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1708/1720, volgt IX-39.
 5. Dingena van Rijswijck, geb. ca. 1708/1720, overl. voor 26-12-1745.
Bronnen: VIII - 26 (kind van VII-13)
Bartholomeus, later Meeuwis Ariensz. van Rijswijck, geb. Wijk, gedoopt Heusden r.k. 14-2-1683, deed belijdenis Ned. Ger. Gemeente te Wijk 30-3-1727, overl. voor 14-7-1733, tr. Teuntje Bastiaensd. Bax, geb. Wijk ca. 1670/1680, dochter van Bastiaen Leendertsz. Bax en Maria Eijmbertsd. Bouman
Kinderen:
 1. Arien van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1722, volgt IX-40.
 2. Bastiaan van Rijswijck, ged. Wijk 21-5-1724, volgt IX-41.
 3. Goverdina van Rijswijck, ged. Wijk 1-4-1726.
 4. Cornelis van Rijswijck, ged. Wijk 13-2-1729, volgt IX-42.
Bronnen: VIII - 27 (kind van VII-13)
Johan (ook Jan) Willemsz. van Rijswijck, meesterschrijnwerker, ged. r.k. Gorinchem 2-2-1677, begr. aldaar 19-7-1755, tr. Gorinchem r.k. 18-4-1706 met Margaretha van Nuijs (ook Nues), ged. Gorinchem r.k. 21-2-1681, begr. aldaar 30-3-1744, dochter van Willem van Nuijs en Catharina Tret.
Kinderen:
 1. Catharina van Rijswijck, ged. Gorinchem r.k. 10-1-1707, begr. aldaar 14-11-1741.
 2. Willem van Rijswijck, geb. ca. 1710, volgt IX-43.
 3. Johannes Wilhelmus van Rijswijck, ged. Gorinchem 19-5-1717, volgt IX-44.
 4. Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1710/1720, volgt IX-45.
Op 23-2-1716, 6-10-1722, 14-9-1723, 1-4-1726, 11-8-1731 en 13-8-1732 wordt er te Gorinchem een kind van Jan van Rijswijk begraven. In het r.k. doopboek zijn deze kinderen echter niet terug te vinden evenmin als Willem en Elisabeth.

Bronnen: VIII - 28 (kind van VII-9)
Maaijken Jansd. van Rijswijck, geb. ca. 1650/1660, overl. voor 21-3-1715, tr. Drunen 31-5-1694 met Cornelis Jansz. Bijll, ged. Andel 24-3-1658, overl. voor 21-3-1715, zoon van Jan Cornelisz. Bijll en Adriaentje Servaessen.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen: VIII - 29 (kind van VII-9)
Sijke Jansd. van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1650/1660, tr. Cornelis Claesz. Bouman, geb. Wijk ca. 1640/1650, zoon van Claes Bastiaensz. Bouman en Lijsken Lambertsd. van Kerckwijck.
Hieruit bekend:
 1. Jan Bouman, geb. ca. 1680/1690.
 2. Elisabeth Bouman, geb. Wijk ca. 1680/1690.
VIII - 30 (kind van VII-9)
Jan Janszn. van Rijswijck, geb. ca. 1650/1660, tr. (1) ca.1680 met Anneke Joostd. Bouman, geb. ca. 1640/1650, overl. voor 1685, dochter van Joost Bastiaensz. Bouman en Anneke Dircksd. Burggraeff.
Hij ot./tr. (2) Veen/Heusden (r.k) 13/28-5-1685 met Jenneke Verhoeven j.d. van Veen wonend te Wijk, overl. Wijk 18-3-1694, begr. te Heusden, dochter van Arien Teunisz. Verhoeven, bij zijn huwelijk j.g. van Berkel en Willemken Wouters van Loon.
Hij tr. (3) met Eijken Cammeraat, ged. Aalburg 19-2-1668, dochter van Jan Goossens Cammeraet en Melske Jans van der Wetering.
Uit zijn huwelijk met Jenneke Verhoeven:
 1. Jan van Rijswijck, de oude, ged. Heusden r.k. 20-11-1690, volgt IX-46.
 2. Adriaan van Rijswijck, ged. Heusden r.k. 17-2-1692.
Uit zijn huwelijk met Eijken Cammeraat:
 1. Jan van Rijswijck, de jonge, geb. ca. 1695/1700, volgt IX-47.
 2. Adriaentje van Rijswijck, geb. ca. 1695/1700, volgt IX-48.
 3. Arien van Rijswijck, geb. ca. 1695/1700, volgt IX-49.
Bronnen: N.B. Adriaan Teunisse Verhoeven wordt bij zijn huwelijk jonggezel van Berckel genoemd. Hij had twee broers genaamd Jan en Hendrik (zie Heusden R406 fol. 35). Als ik de gezinnen in het doopboek van Oisterwijk vergelijk (kinderen uit Berkel en Enschot werden als regel in Oisterwijk gedoopt) dan kan het bijna niet anders of Arien (ged.Oisterwijk 16-10-1622), Hendrik (ged. Oisterwijk 12-9-1627) en Jan (ged. Oisterwijk 7-10-1629) komen uit het gezin van Anthonius Johannes en Johanna N. Helaas was het in Oisterwijk ongebruikelijk om de achternamen van de ouders in het doopboek te vermelden. Verhoeven was een zeer algemeen voorkomende naam in Oisterwijk en Tilburg.

Bron: VIII - 31 (kind van VII-9)
Jacob Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1660/1665, overl. voor 5-12-1729, o.t. Veen 7-8-/ tr. Drunen 29-8-1694 met Godertje Goijertsd. Pullen, geb. Wijk ca. 1663/1670, dochter van Godert Dircksz. Pullen en Judith Fransd. van Helden.
Kinderen zover bekend.
 1. Goijert van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1690/1700, volgt IX-50.
 2. Judick van Rijswijck, geb. Wijk ca. 1690/1700, volgt IX-51.
 3. Adriaantje van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1700, volgt IX-52.
 4. Jenneke van Rijswijck, geb. na 1704 (in 1729 nog minderjarig), volgt IX-53.
Bronnen: VIII - 32 (kind van VII-17)
Joris Pietersz. van Rijswijck, ged. Zierikzee 17-4-1605, overl. 1638 tr. 26-7-1633 met Janneke Mogge, geb. 1609, begr. 18-3-1667, dochter van Iman Mogge en Rutheria de Koning.
Zij tr. (2) Zierikzee 19-1640 met Anthonie van Borrendamme.
Kinderen:
 1. Rutsert van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-3-1635, volgt IX-54.
 2. Janneken van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-1-1637, volgt IX-55.
 3. Susanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-1-1637, volgt IX-56.
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 215 t/m 220
VIII - 33 (kind van VII-17)
Jan Pietersz. van Rijswijck, koopman te Amsterdam, ged. Zierikzee 20-6-1610, overl. voor 1647, krijgt 12-10-1638 att. tot tr., ot. Leiden 15-9-1638 met Jacoba Cloucx, ook Clouck, j.d. van Leiden, dochter van Andries Hendricksz. Clouc en Margarita Assuerus van Geerst.
Zij tr. (2) Leiden 17-7-1647 met Cornelis Kist, brouwer, wonend te Den Haag.
Kinderen:
 1. Pieter van Rijswijck, ged. Amsterdam 4-8-1639
 2. Margriet van Rijswijck, ged. Amsterdam 6-9-1640
 3. Andries van Rijswijck, ged. Amsterdam 22-12-1641
 4. Andries van Rijswijck, ged. Amsterdam 8-10-1643
 5. Benjamin van Rijswijck, ged. Amsterdam 8-10-1643
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 215 t/m 220
VIII - 34 (kind van VII-17)
Catharina van Rijswijck, ged. Zierikzee 22-1-1612, ot. Zierikzee 1-3-1643 met Johannes van der Lip, j.m. van Leiden.
Zij woonde in 1643 in Amsterdam.
Kinderen zover bekend:
 1. Pieter van der Lip, ged. Amsterdam 3-9-1653
 2. Susanna van der Lip, ged. Amsterdam 1-1-1655
 3. Jacob van der Lip, ged. Amsterdam 23-7-1656
 4. Catarina van der Lip, ged. Amsterdam 28-6-1658
 5. Frederik van der Lip, ged. Amsterdam 5-9-1660
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 215 t/m 220
VIII - 35 (kind van VII-21)
Lebuina van Rijswijck, geb. ca. 1585, tr. Zwolle 13-10-1607 met met Borchard van Waldmanshausen, j.m. uit het graafschap Nassau, overste, overl. Zwolle overl. 5-3-1625
Kinderen:
 1. Magdalena Elisabeth van Waldmanshausen, geb. ca. 1610
 2. Anna Margrita van Waldmanshausen, geb. ca 1610
Bronnen:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 206
VIII - 36 (kind van VII-21)
Willem van Rijswijck, luitenant (1625), kapitein (1640), geb. ca. 1590, overl. voor 29-6-1656, tr. (1) Zwolle 22-1-1625 met Margaretha de Vos van Steenwijk, geb. ca. 1600, dochter van Jan de Vos van Steenwijk en Josina van Wullen.
Hij tr. (2) Zwolle 3-6-1628 met Anna van Ittersum, geb. ca. 1600, dochter van Hendrik van Ittersum en NN.
Kinderen:
 1. Hendrik van Rijswijck, ged. Zwolle 1-6-1630, volgt IX-57.
 2. Walraven van Rijswijck, geb. 1631/1632, overl. tussen 19-4-1654 en 23-10-1656
 3. Theodora van Rijswijck, ged. Zwolle 8-7-1633
 4. Machteld van Rijswijck, ged. Zwolle 29-12-1635, volgt IX-58.
 5. Jan van Rijswijck, ged. Zwolle 5-4-1637, volgt IX-59.
 6. Willem van Rijswijck, ged. Zwolle 22-4-1638
Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 206
 • Aardenburg NH Lidmatenboek 2, 1-1-1651: Jonker Walraven van Rijswijck, vendrigh, afkomstig uit Zwolle.
 • Kampen, monsterrolle van de compagnie van wijlen capitein Willem van Rijswijck, 1-11-1655: Henderijck van Rijswijck, luitenant.
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1569, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Ses mergen landes, gelegen in twie campen naest an die Hoege Brugge in Mastebroeck.
  • 16-3-1611 (oc3 fol. 100v), Johan van Rijswijck, nadat Anna van Steenwijck dit goed na de dood van haar vader Johan van Steenwijck had opgedragen.
  • 29-6-1640 (oe fol. 51v), Willem van Rijswijck na de dood van zijn vader Johan van Rijswijck. (Met een aantekening, dat aan Willem werd toegestaan deze 6 morgen te herenigen met de 3 morgen uit nr. 1570).
  • 4-12-1656 (oe fol. 428), Henrick van Rijswijck, luitenant, na de dood van zijn broer Walraven van Rijswijck en van zijn zuster Machtelt van Rijswijck, vrouw van Bernhardt Ripperbant.
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1570, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Drie margen lants, gelegen in eenen camp in Mastebroeck, streckende van de Hoege Brugge langes de Brede Stege.
  • 29-6-1640 (oe fol. 51v) Willem van Rijswijck, kapitein, na opdracht door Henrick Keyser en zijn zusters Aeltien en Jannechien Keysers.
  • 5-8-1656 (oe fol. 421) Machtelt van Rijswijck na de dood van haar vader Willem van Rijswijck, kapitein. Hulder haar man Bernhardt Ripperbant.
VIII - 37 (kind van VII-21)
Margaretha van Rijswijck, geb. ca. 1590 tr. Zwolle 30-5-1613 met Boldewijn Sloet tot Slotenhagen, landrentmeester van Vollenhove, lid van de ridderschap van Overijsel, geb. 1588, overl. 1649/50, zoon van Coenraad Sloet tot Slotenhagen en Margaretha Hagen.
Nog niet verder uitgezocht.

Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 206
 • Archief van het huis Oldhagensdorp te Vollenhove inv. 56, 1638: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Johan Hagen tussen Seino Hagen, Ida de Baeck, weduwe van Johan Mulert, Boldewijn Sloet en zijn vrouw Margaretha van Rijswijck, Joost Nagel en zijn vrouw Everhardina Sloet, Ida Sloet, weduwe van Jan van der Lawick, Jurjen Jacob Hagen en Adam van Lewarden.
 • Stads-gericht Vollenhove, inv. 160, 1653: Proces tussen Margaretha van Rijswijck, weduwe van de landrentmeester Boldewijn Sloet, t.e.z., en Hendrik Christoffels, ontvanger van het land van Vollenhove, t.a.z., over de deugdelijkheid van een obligatie.
VIII - 38 (kind van VII-21)
Johan van Rijswijck, kapitein in het leger, geb. ca. 1600, begr. Kampen 11-9-1691, tr. NN.
Kinderen:
 1. Anna Clasina van Rijswijck, geb. ca. 1620/1630, volgt IX-60.
 2. Hendrik van Rijswijck geb. ca. 1620/1630, volgt IX-61.
 3. Wolter van Rijswijck geb. ca. 1620/1630, volgt IX-62.
Bronnen:
 • Nederlandse Leeuw jrg. 1930 kolom 278.
 • Kampen NH, lidmaten register, 25-12-1655: Jonker Jan van Rijswijck, vaandrig, met attestatie van Dokkum.
 • Waalse gemeente Kampen fol. 48, juni 1672: Johan van Rijswijck ouderling van de Waalse gemeente
 • Grootburgerboek van Kampen, 25-2-1675: Johan van Rijswijck wordt grootburger van Kampen.
 • Kampen, Testament, 7-6-1683: Het testament wordt geopend op 26-10-1691. Wolter krijgt 1000 zilveren ducatons, welk bedrag Hendrik al eerder had gehad. Wolter erft de gouden zegelring en een diamenten ring, de helft van het door hem bewoonde huis en de portretten van zijn ouders. De rest wordt in twee gelijke porties verdeeld tussen hem en de kinderen van Hendrik, die hiermee dus wordt onterfd.
VIII - 39 (kind van VII-22)
Johan van Rijswijck, geb. ca. 1617, overl. 1652, tr. 1650 met Judith Kockman, dochter van Johan Kockman en Cecilia van Holthe.
Zij tr. (2) 1654 met Simon Gauwe, weduwnaar van Helena van Ingen.
Zij tr. (3) 1663 met Winolt Eugenius van Eenschate

Bronnen: VIII - 40 (kind van VII-23)
Maria Judith van Rijswijck, ged. Sluis 17-11-1621, overl. 1680, tr. Zwolle 1-9-1648 met Gerbert de Buissonnet, luitenant-kolonel, geb. Zwolle 28-10-1619, overl. aldaar 7-8-1676, zoon van Berent de Buissonnet en Catharina de Wrede.
Niet verder uitgezocht.

Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 210
 • Familiearchief van Boecop, 1-9-1648: Acte van huwelijkse voorwaarden tussen Gerbert de Buissonnet en Maria Judith van Rijswijck