Generatie IX van de genealogie van Rijswijk


IX - 1 (kind van VIII-2)
Arien ook Adriaen Jansz. van Rijswijk, ged. Veen 15-9-1669, overl. voor 13-10-1725, o.t. Poederoijen 12-6-1707/ attestatie gegeven van Veen naar Poederoijen om aldaar te trouwen met Adriana ook Adriaentje Govertsd. Bijll, wonend te Poederoijen, geb. Poederoijen ca. 1676 (ze was in 1711 35 jaar oud), overl. Poederoijen 10-4-1744, weduwe van Goossen van Veen, dochter van Govert Jansz. Bijll en Anna Corsten Hoek. In 1717 woonde dit gezin te Poederoijen.
Adriaen wordt diverse malen vermeld als jonker Adriaen van Rijswijk. Adriaentje Bijll tr. (3) met Gijsbert Groenevelt te Poederooijen.
Kinderen:
 1. Wilmken van Rijswijk, ged. Veen 22-1-1708, jong overleden.
 2. Willemke van Rijswijk, ged. Veen 22-12-1709, volgt X-1.
 3. Neeltjen van Rijswijk, ged. Veen 10-1-1712, volgt X-2.
 4. Johannes van Rijswijk, geb. Veen 1713/1714 (hiaat in het doopboek), volgt X-3.
 5. Claes van Rijswijk, geb. Veen 1714/1715
 6. Govert van Rijswijk, ged. Veen 22-3-1716, volgt X-4.
 7. Arien van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1720, volgt X-5.
Bronnen:
IX - 2 (kind van VIII-2)
Sijcken van Rijswijck, ged. Veen 11-1-1671, ot/tr. Veen 13-5/12-6-1707 met Teunis Jacobsen Schouten, j.m. van Wijk.
Hieruit bekend:
 1. Wilhelmina Schouten, overl. Almkerk 25-4-1798 (als weduwe van Jan Maarten van Rossum)
IX - 3 (kind van VIII-2)
Jan Jansz. van Rijswijk, ged. Veen 10-12-1673, vermeld als diaken te Veen 1719, tr. Doeveren 1-10-1713 met Heijltje Ariensd. van Wijk, ged. Doeveren 30-11-1687, overl. voor 3-1-1731, dochter van Arien Huijbertse van Wijk en Bastiaantje de Pender.
Kinderen:
 1. Willemijna van Rijswijk, ged. Veen ca. 1713/1715, volgt X-6.
 2. Joannes van Rijswijk, ged. Veen 9-4-1719, volgt X-7.
 3. Joanna van Rijswijk, ged. Veen 14-9-1721.
 4. Adriaantje van Rijswijk,ged. Veen 4-10-1722, jong overl.
 5. Arien van Rijswijk, ged. Veen 14-11-1723, jong overl.
 6. Adriaantje van Rijswijk, ged. Veen 22-4-1725, volgt X-8.
Bron: IX - 4 (kind van VIII-2)
Lijsbeth Jansd. van Rijswijk, ged. Veen 24-1-1677, overl. Andel aangifte impost aldaar 19-12-1748, pro deo, o.t./tr. Andel 19-4-/11-5-1704 met Govert Jansz. Ro(o)sa, j.m. van Opandel, zoon van Jan Govertsz. Ro(o)sa en Maria Petersd. van As.
Kinderen:
 1. Jan Roosa, ged. Andel 10-4-1705.
 2. Willemken Roosa, ged. Andel 12-9-1706.
 3. Anthonij Roosa, ged. Andel 10-10-1708.
 4. Cornelis Roosa, ged. Andel 24-5-1711.
 5. Arien Roosa, ged. Andel 11-2-1714.
 6. Bastiaen Roosa, ged. Andel 30-8-1716.
 7. Maria Roosa, ged. Andel 9-10-1718.
Bronnen: IX - 5 (kind van VIII-2)
Willemke Jansdr. van Rijswijck, ged. Veen 12-3-1684 ot./tr. Gorinchem 20-4/12-5-1715 met Frederik van der Touw, meesterschoenmaker, j.m. van Gorinchem, overl. voor 25-10-1744.
Kinderen:
 1. Dirk van der Touw, ged. Gorinchem 3-1-1716
 2. Johannes van der Touw, ged. Gorinchem 1-12-1717
 3. Markus van der Touw, ged. Gorinchem 29-3-1720
 4. Adriaan van der Touw, ged. Gorinchem 17-6-1722
Bron: IX - 6 (kind van VIII-3)
Arien Goijertsz. van Rijswijk, ged. Veen 17-8-1681, overl. voor 3-9-1755, o.t./tr. Veen 12-5-/16-6-1715 met Neeltje Willemsd. Boons, j.d. van Veen, doop niet gevonden, woonde voor haar huwelijk nog te Dubbeldam, overl. voor 18-11-1751, dochter van Willem Boons en NN.
Kinderen:
 1. Willem van Rijswijk, ged. Veen 26-7-1716, volgt X-9.
 2. Maarten van Rijswijk, ged. Veen 13-3-1718, ongehuwd.
 3. Ariaentje van Rijswijk, ged. Veen 19-11-1719, volgt X-10.
Bronnen:
IX - 7 (kind van VIII-3)
Clara Goijertsd. van Rijswijk, ged. Veen 9-1-1684, overl. Veen, aangifte impost begraven aldaar 17-8-1766, o.t./tr. Veen als bejaarde jonge dochter 25-6-/15-7-1735, met Anthonij Govaartsz. van Andel, weduwnaar van Catharina van Wijk, wonend te Opandel.

Bron: IX - 8 (kind van VIII-3)
Johannes ook Jan Goijertsz. van Rijswijk, ged. Veen 25-4-1688, overleden Veen 17-9-1762. o.t./tr. Veen 29-10-/ 13-11-1718 met Wouterke Bartelsd. Schreuders, ged. Veen 9-5-1694, dochter van Bartel Jacobsz. Schreuders en Jenneke Ariensd.
Kinderen:
 1. Govert van Rijswijk, ged. Veen 28-7-1720, jong overleden.
 2. Ariaentje van Rijswijk, ged. Veen 2-11-1721, volgt X-11.
 3. Johannis van Rijswijk, ged. Veen 6-8-1724, vermoedelijk ongehuwd.
 4. Jennike van Rijswijk, ged. Veen 31-3-1726, volgt X-12.
 5. Govert van Rijswijk, ged. Veen 5-6-1723, jong overleden.
 6. Govert Anthonij van Rijswijk, ged. Veen 17-12-1730, volgt X-13.
Bronnen:
IX - 9 (kind van VIII-6)
Willem Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 5-5-1680, o.t. Veen 29-12-1703 met Dircksken Dircksd. Cros, j.d. van Poederoijen, dochter van Dirck Petersz. Cros en NN.
Kinderen:
 1. Peterken van Rijswijk, ged. Veen 19-7-1702.
 2. Geertruij ook Gerike van Rijswijk, ged. Veen 24-9-1704, volgt X-14.
 3. Ariaentje van Rijswijk, ged. Veen 31-10-1706, jong overleden.
 4. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 30-9-1708, volgt X-15.
 5. Dirk van Rijswijk, geb. Veen ca. 1710/1713, volgt X-16. vermoedelijk gedoopt Veen 6-3-1712 (wordt een kind gedoopt zonder vermelding van voornaam).
 6. Ariaentje van Rijswijk, ged. Veen 1-11-1716, volgt X-17.
 7. Vijverke van Rijswijk, ged. Veen 1-5-1718, volgt X-18.
Bron:
 • Poederoijen R4, 15-12-1712: Na onenigheid over de erfenis van Dirk Petersen sluiten Willem van Rijswijk en zijn zwagers Cornelis en Aert Dircxse een overeenkomst voor schout en schepenen van Poederoijen. Dirske wordt hier Dirske Peters genoemd. Vermoedelijk naar haar grootvader die Peter heette. Een oom tekent als Jan Peters Cros.
 • Oisterwijk R484 fol. 14, 13-3-1717: Willem Jacobsz. van Rijswijck heeft in Oisterwijk van Gijsbert van Hees een koebeest gekocht, maar de verschuldigde koopsom van fl. 16:10:0 nog steeds niet betaald. Bovendien heeft hij nog een schuld van fl. 21:0:0 aan Embert Smits wegens vertering te zijnen huize genoten. Willem belooft de schulden binnen 8 dagen te betalen.
 • Heusden R465 fol. 64, 5-8-1752: Dat Dirk van Rijswijk, wonend onder Almkerk, Jacob van Rijswijk wonend te Veen, Jacobus Valk als in huwelijk hebbende Ariaantje van Rijswijk, wonend te Strien Sas, Vijverke van Rijswijk, weduwe van wijlen Teunis Groenevelt, wonend aan de Nieuwendijk, en Dirk Tomasse van Herwaarden, zoon en mede erfgenaam van wijlen Tomas van Herwaarden en Gerike van Rijswijk, in hun leven echtelieden en voor zijn minderjarige broeders en zusters etc. samen kinderen en kindskinderen van wijlen Willem van Rijswijk, in zijn leven gewoond en overleden te Veen. Vertegen op een mergen land gelegen op de Wijde onder den dorpe van Veen, belend oost Jan Godersen van Rijsewijk, west Coenraet Ruijmschoot, zuid de Veense Steeg en noord Joost Dirkse Coolhaes etc. t.b.v. Hendrik Doedijns. Verkocht voor 108 gulden.

IX - 10 (kind van VIII-6)
Andries Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 31-8-1687, overl. voor 19-5-1725 o.t./tr. Veen 21-5-/12-6-1712 met Adriana van der Velden, ged. Veen 2-7-1690, dochter van Matthijs Jansz. van der Velden en Petronella Sterckmans.
Kinderen:
 1. Aalbert van Rijswijk, ged. Veen 18-12-1712.
 2. Johanna van Rijswijk, doop niet gevonden (van 1711 tot 1715 is het doopboek van Veen een rommeltje), volgt X-19.
 3. Anneken van Rijswijk, ged. Veen 22-9-1715.
 4. Pieternel van Rijswijk, ged. Veen 22-8-1717.
 5. Cnelia van Rijswijk, ged. Veen 15-10-1719.
 6. Martijntje van Rijswijk, ged. Veen 16-11-1721.
 7. Albertus van Rijswijk, ged. Veen 20-2-1724, volgt X-20.
Bronnen:
 • Veen R501, 6-4-1714: Schuldbrief van 190 carolus guldens van Andries van Rijswijk t.b.v. Gerrit Sonnevelt.
 • Heusden R447, 19-5-1725 Adriana van der Velden, weduwe van wijlen Andries Jacobsen van Rijswijk voor haar zelf en nog als het doen van de navolgende opdracht speciale last en authorisatie hebbende van de heren Drossaert en Schepenen van Heusden volgens akte 17-5-1725, verteegh op vier honden boomgaard gelegen in de Engh onder Veen, belend oost de gemeene straet, west de kerk van Veen, zuid Corstiaen B. Lambers en noord Hermen van de Craen etc. t.b.v. Hermen van de Craen, verkocht voor f258,-.

IX - 11 (kind van VIII-6)
Adriana Jacobsd. van Rijswijk, ged. Veen 8-1-1690, overl. tussen 28-9-1727 en 10-4-1729, tr. Jacobus Bartelsz. Schreuder(s), ged. Veen 27-10-1688, overl. Veen 30-5-1776, zoon van Bartel Jacobsz. Schreuder(s) en Jenneken Ariens.
Hij tr. (2) o.t./tr. Veen 24-3-/10-4-1729 met Anna Struijk, geboren te Uitwijk, overleden Veen 3-2-1769.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Dries Schreuder, ged. Veen 9-10-1712.
 2. Cornelis Schreuder, ged. Veen 15-9-1715.
 3. Jacob Schreuder, ged. Veen 5-9-1717.
 4. Ot Schreuder, ged. Veen 22-1-1719.
 5. Bartel Schreuder, ged. Veen 29-9-1720.
 6. Anneke Schreuder, ged. Veen 14-2-1723.
 7. Jenneke Schreuder, ged. Veen 10-12-1724.
 8. Anthonia Schreuder, ged. Veen 28-9-1727.
  Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 9. Adriana Schreuder, ged. Veen 14-5-1730.
 10. Eijmert Schreuder, ged. Veen 16-3-1732.
 11. Bartel Schreuder, ged. Veen 24-6-1736, overl. Veen impost begraven aldaar 25-10-1763, pro deo.
Bronnen:
IX - 12 (kind van VIII-6)
Gerrit Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 22-2-1693, o.t./tr. Veen 14-12-1720/ 23-1-1721 met Maijke Otto’sd. van Rijswijk (zie IX-32), ged. Veen 13-6-1688, overl. Veen, impost begraven aldaar 21-2-1767, dochter van Otto Claessen van Rijswijk en Mariken Teunisd. Coolhaes.
Kinderen:
 1. Marij ook Maria van Rijswijk, ged. Veen 5-1-1721, volgt X-21.
 2. Anneke van Rijswijk, geb. Veen ca. 1722/1725, volgt X-22.
 3. Otto van Rijswijk, ged. Veen 25-12-1722, volgt X-23.
 4. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 28-1-1725, jong overl.
 5. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 3-8-1727.
 6. Andries van Rijswijk, ged. Veen 8-1-1730, volgt X-24.
Bron:
 • Heusden R443, 31-3-1716: Gerrit Jacobse van Rijswijck genoemd bij een belending in de Eng onder Veen.
 • Heusden R446, 1-8-1724: Dat Gerrit Jacobse van Rijswijck woonende tot Veen verteegh op seeckere vier hond ackerland gelegen in den Engh onder Veen. Verkocht voor 169 gld.
 • Veen R228, In het testament van Leendert Otto van Rijswijk krijgen de kinderen van Gerrit Jacobse van Rijswijk een legaat. Dat zijn Anneke, Otto, Andries en Maria. Leendert van Rijswijk was een ongehuwde broer van Maijke Otto’sd. van Rijswijk. Zie bij VIII-18 kind 11.

IX - 13 (kind van VIII-6)
Maria van Rijswijk, ged. Veen 28-6-1716, overl. Veen 24-11-1783, tr. met consent van haar moeder Eijke Teunisse Camermans wed. van Jacob van Rijswijk te Dordrecht 7-5-1747 met Justus de Mutsert, ged. Dordrecht 25-3-1724, z.v. Nicolaas de Mutsert en Adriana de Wit. (de namen de Mustert en de Mutsert komen door elkaar voor).
Kinderen:
 1. Nicolaes de Mutsert, ged. Dordrecht 28-2-1748
 2. Jacob de Mutsert, ged. Dordrecht 16-11-1749
 3. Jacobus de Mutsert, ged. Dordrecht 28-7-1751
 4. Adriana de Mutsert, ged. Dordrecht 6-5-1757
 5. Teunis de Mutsert, ged. Dordrecht 15-12-1759
IX - 14 (kind van VIII-6)
Otto Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 22-6-1721, overleden Veen impost begraven aldaar mei 1793 aangegeven door zijn zoon Jacob, pro deo, o.t./tr. Veen 17-9-/16-10-1746 met Joanna Willemsd. Doesburg, ged. Veen 6-10-1725, overleden Veen, aangifte inpost begraven aldaar 26-4-1796, pro deo, dochter van Willem van Doesburg en Jenneke Kuijpers.
Kinderen:
 1. Joannes van Rijswijk, ged. Veen 30-10-1746. overl. Veen 9-10-1817.
 2. Anneke van Rijswijk, ged. Veen 8-11-1747, volgt X-25.
 3. Jenneke van Rijswijk, ged. Veen 6-4-1749, jong overleden.
 4. Jenniken van Rijswijk, ged. Veen 2-8-1750, jong overleden.
 5. Ouke van Rijswijk, ged. Veen 28-1-1753 overleden Veen, aangifte impost begraven 27-8-1761, pro deo.
 6. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 25-1-1756, volgt X-26.
 7. Jenneken van Rijswijk, ged. Veen 4-2-1759, jong overleden.
 8. Oeike van Rijswijk, ged. Veen 8-4-1764, volgt X-27.
 9. Wilhelmus ook Willem van Rijswijk, ged. Veen 10-8-1766, volgt X-28.
 10. Jenneke van Rijswijk, ged. Veen 15-2-1769, overl. Veen, impost begraven aldaar 12-6-1769.
IX - 15 (kind van VIII-6)
Teunis Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 16-1-1724, o.t./tr. (1) Wijk met met Heiltje Bouman, j.d. van Wijk, overl. Veen, impost begraven aldaar 23-5-1761, pro deo.
Hij tr. (2) o.t./tr. Heesbeen 15-10-/7-11-1762 met Anna Ruijmschootel, j.d. tot Heesbeen.
Uit zijn eerste huwelijk:
 1. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 10-5-1761 overl. Veen impost begraven aldaar 25-5-1761, pro deo.
Bron:
 • Heusden R475 fol. 83, 19-3-1776: Dat Baatje Ruijmschootel wed. Lammert van der Pol en Dirk Schouten weduwnaar en erfgenaam van Maaijke Ruijmschotel woonende te Wijk en Teunis van Rijswijk weduwnaar en erfgenaam van Anna Ruijmschootel woonende te Heesbeen gesamenlijke erfgenaamen van Anneke Cleesje weduwe Cornelis Jansz. Ruijmschotel gewoond hebbende en overleeden te Wijk verteegen op een huijsje en erve groot ses hond land zijnde boomgaart en bouwland etc. Verkocht voor fl. 1350.
IX - 16 (kind van VIII-7)
Adriaen Willemsz. van Rijswijk, ged. Veen 3-9-1673, o.t. Veen 13-11-1695/ attestatie gegeven naar Gameren 27-11-1695 om aldaar te trouwen met Mariken Petersd. van der Wiel, j.d. van Gameren.
Hij tr. (2) o.t./tr. Veen 5-6-/9-6-1704 met Dingena van der Hoeven, j.d. wonend te Veen.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Willem van Rijswijk, ged. Veen 2-12-1696, jong overleden.
 2. Jenneken van Rijswijk, ged. Veen 26-1-1698, volgt X-29.
 3. Willem van Rijswijk, ged. Veen 25-12-1703, jong overleden.
  Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 4. Gerrit van Rijswijk, ged. Veen 21-3-1705.
 5. Jannigje van Rijswijk, geb. ca. 1706/1710, volgt X-30.
 6. Trijntje van Rijswijk, geb. ca. 1706/1710, volgt X-31.
Bron:
IX - 17 (kind van VIII-7)
Neeltje Willemsd. van Rijswijk, ged. Veen 27-10-1675, o.t./tr. Veen 31-10-/22-11-1711 met Gerrit Jansz. van Thiel, weduwnaar van Jacomijntje Jansen, bij zijn eerste huwelijk vermeld als j.m. van Kessel.(o.t. Veen 8-4-1690/att. naar Aalburg 29-4-1690).
Kinderen:
 1. Jannetie van Rijswijk, ged. Veen 4-4-1706, buiten echt.
 2. NN van Thiel (geen naam vermeld), ged. Veen 3-7-1712.
 3. Peter van Thiel, ged. Veen 3-6-1715.
 4. Heijltje van Thiel, ged. Veen 25-4-1717.
Bron:
 • Heusden R439, 4-11-1712: Gerrit van Thiel, als in huwelijk hebbend Neeltje Willemse van Rijswijk verkoopt 2 hont 70 roeden land aan Willem Janse van Rijswijk, ook wonend in Veen (zie hieronder)
IX - 18 (kind van VIII-8)
Willem Jansz. van Rijswijk, ged. Amsterdam 16-11-1690, impost aang. overlijden Baardwijk 26-4-1743, ot. Baardwijk-Elshout 25-3-1714/tr. Drunen 29-4-1714 met Geertruij de Bruijn, ged. Baardwijk 26-11-1675, dochter van Gijsbert Jansz. de Bruijn en Elisabeth Aartsdr. Crol.
Kinderen:
 1. Johannes van Rijswijk, ged. Baardwijk 2-9-1714, volgt X-32.
 2. Elisabeth van Rijswijk, ged. Baardwijk 28-2-1717, volgt X-33.
 3. Gijsbertus Otho van Rijswijk, ged. Baardwijk 29-7-1719, overl. Delft 19-9-1797 (begr. in de Oude Kerk). Hij was ongehuwd.
Bronnen:
 • Veen R144, 18-1-1711: Testament van Willem Jansz. van Rijswijck waarin hij als soldaat zijn vader Jan Vijverse van Rijswijck aanstelt als enige universele erfgenaam van zijn goederen etc.
 • Heusden R443, 16-10-1717: Schuldbrief van Willem van Rijswijck en Geertruij de Bruijn, echtelieden woonend tot Baardwijk.
 • Rotterdam N2493, 8-11-1721: Akte van machtiging of procuratie: "Heden den agden november seventien hondert een & twintig compareerde voor mij Johan van Gesel etc... Willem Jans van Rijswijk, woonachtig tot Baerdewijck dog teegenwoordig binnen dese stad present dewelke verklaerde bij dese te constitueren & magtig te maken sijne huijsvr Geertruij de Bruijn omme in den naem & vanwegens hem comparant alle sijne sake & affairens waer te nemen etc.
 • Heusden R445, 21-8-1722: Geertruij de Bruijn als last ende procuratie hebbende van haar man Willem Janse van Rijswijk beide wondende te Baardwijk. Ze verkoopt een huis en hof groot 3 hont staande ende gelegen tot Baardwijk. Ook de inboedel wordt verkocht. Dit alles ten behoeve van Willem van Berckel te Delft.
 • Heusden R448, 19-6-1726: Geertruij de Bruijn als gemachtigde van haar man Willem van Rijswijk. Ze verkoopt 4 morgen land in het Hackeveld onder Heesbeen dat ze samen heeft met Jan de Bruijn aan Jan Simonis als in huwelijk hebbende Ariaantje de Bruijn en Jan van der Sman als in huwelijk hebbende Waltera de Bruijn.

IX - 19 (kind van VIII-10)
Geertruijt Jansd. van Rijswijk, ged. Genderen 25-12-1659, overleden tussen 26-8-1711 en 22-8-1715, tr. Aert Sijmensz. Nieuwkoop, geb. ca. 1650/1660, overl. voor 15-5-1729, zoon van Sijmen Aertsz. van Nieuwkoop en Stijntje Ariens van Wijk.
Kinderen:
 1. Maria Nieuwkoop, geb. Wijk ca. 1680/1690.
 2. Vijverke Nieuwkoop, geb. ca. 1680/1690.
 3. Otto Nieuwkoop, geb. ca. 1680/1690.
 4. Simon Nieuwkoop, geb. a. 1680/1690.
Bronnen:
 • Heusden N4098, 26-8-1711: Testament van de ouders van Geertruij Jansd. van Rijswijk, waarin alle namen worden vermeld.
 • Wijk R660, 22-8-1715: Scheiding en deling tussen Aert Sijmonse Nieucoop, weduwnaar van Geertruij Janse van Rijswijk ten eenre en zijn zoon Otto Aertse van Nieucoop ter andere zijde.
 • Heusden N4130, 4-1-1720: Comp. Otto Aertse van Nieucoop, soldaat in de Blauw Garden onder de comp. van de Heer Sonnij (of Sonnen), heer van Aelst. Hij machtigt zijn zwager Pieter Blijenburg, wonend te Wijk, om hem te vertegenwoordigen in het proces van scheiding, deling en schifting van de onroerende goederen van zijn grootvader Jan Ivens van Rijswijk, die te Genderen overleden is.
 • Heusden N4107, 14-3-1720: Een accoord of transactie tussen Maeijken Tijsen van Gammeren, weduwe wijlen Jan Ivens van Rijswijk, wonend te Genderen ten eenre en enige kinderen van wijlen haar dochter Geertruijt van Rijswijk, verwekt aan Aert Simonse Nieucoop ter andere zijde, over de goederen die haar van haar voornoemde grootmoeder zullen aanbesterven.
IX - 20 (kind van VIII-10)
Cornelis Jansz. van Rijswijk, ged. Genderen 29-6-1664, schepen van Eethen in 1702/1704, o.t. Genderen 30-6-1696/ impost betaald Eethen 28-6-1696 met Margarita Leendertsd. Colijn, geb. Eethen, overl. Eethen 15-1-1715 impost begraven fl. 3:0:0. Weduwe van Jan Jansz. Doedijns, dochter van Leendert Huijbertsz. Colijn en Margrieta Thonisd. van Oudheusden.
Kinderen:
 1. NN van Rijswijk, geb. 1697/1700, begr. Eethen 17-5-1700 ("een kind van Cornelis van Rijswijk")
 2. Otto van Rijswijk, geb. 1700/1710, volgt X-34.
 3. Jan van Rijswijk, geb. 1700/1710, volgt X-35.
 4. Maijken van Rijswijk, geb. 1700/1710, volgt X-36.
 5. Dirkje van Rijswijk, geb. 1700/1706, begr. Eethen 19-1-1706
 6. Dirkje van Rijswijk, geb. Eethen ca. 1711, volgt X-37.
Na het overlijden van zijn vrouw Grietje Colijn verwekte Cornelis van Rijswijk een buitenechtelijk kind bij Clasina Louda, dochter van Aalbert Louda en Lijsbeth Verhagen, wonende te Genderen.
 1. Cornelis van Rijswijk, geb. 19-6-1717, volgt X-38.
Bronnen:
 • Eethen R2 fol. 119 e.v., 5-11-1704: Proces van Jacobus van Andel, schepen van Hilvarenbeek tegen Cornelis van Rijswijk, schepen deser heerlijkheid van Eethen. Het gaat om een betaling voor 5½ morgen weiland die Cornelis van Rijswijk van Jacobus van Andel gepacht had in 1702.

  Het lijkt erop dat Cornelis van Rijswijk een notoire wanbetaler was. In de rol van rechtsdagen (R2 van Eethen) is hij met afstand de meest gedaagde persoon en vrijwel altijd om betaling van hem te vorderen. Schuldeisers die processen aanspannen zijn: Johan Pullen uit Drongelen, Jan Huijbertsz. Hoevenaars uit Raamsdonk, Eijmbertus Hagoort uit Meeuwen, Maria Bol, weduwe van Christiaan Verseijl wonend in het Munnikenland, Adriaan Slingsby uit Heusden, Cornelis van Brandwijk, secretaris van Eethen en Meeuwen en Huijbert Colijn als gewezen armmeester van Eethen.

 • Heusden N.A. 4102, 29-6-1715: Testament institutie van voogdij van Cornelis van Rijswijk, weduwnaar van wijlen Margrita Colijn, wonend te Eethen wegens zijn onmondige kinderen. Voogd wordt Jan IJvense van Rijswijk, zijn vader en toeziend voogd IJven van Rijswijk, zijn broer.
 • Eethen R2 fol. 238 t/m 250, 14-7-1717 t/m 17-5-1718: Proces van Clasina Louda tegen Cornelis van Rijswijk in casu matrimonieel defloratie en alimentatie van de zoon waarvan zij bevallen is 19 juni 1717 en waarvan zij beweert dat Cornelis van Rijswijk de vader is.
 • Heusden R443, 9-8-1718:Dat Cornelis van Rijswijck woonende binnen den dorpe en heerlijckheijt van Eeten verteeegh op seecker gesaet metten timmeringe daarop staande etc. gelegen op den Cleijberg onder den voorn. banne van Eeten. Ten behoeve van Jan Ivensse van Rijswijck woonende tot Genderen. Verkocht voor 1000 gld.
 • Heusden R446, 5-1-1725: Comp. Cornelis Janse van Rijswijk, weduwnaar van wijlen Grietje Colijn, wonend tot Eethen, de welke bij deze komt te cederen en transporteren en ten volle eigendom over te dragen ten behoeve van zijn vier kinderen, bij de voornoemde Grietje Colijn verwekt, met name: Otto, Jan, Maaijken en Dirkske van Rijswijk, zeker twee mergen en een hond land gelegen tot Eethen in de Hoeven, belend oost Jan en Ivo van Rijswijk, west ‘s Heere Straet, zuid Cornelis Brandwijk en noord Cornelis Bijll.
 • Heusden R558, 12-3-1735: Akte van Acquit. Otto, Jan, Maijke en Dirkje verzoeken om beëindiging van het voogdijschap van Jan van Rijswijk en Arien Bax.
 • Eethen R11 fol. 159v, 28-4-1745: Transport. Comp. Otto van Rijswijk, Jan van Rijswijk, Maijke van Rijswijk voor haar selven en nog instaande en de rato caverende voor hare suster Dirske van Rijswijk, alle kinderen van Cornelis van Rijswijk en Grietje Colijn in hun leven echtelieden etc. Zij verkopen aan hun oom Huijbert Colijn 11 honden weiland in de Hoeven.
 • Eethen R11 fol. 162, 29-4-1745: Scheiding en deling. Dezelfde comparanten als voren, echter nu Huijbert Colijn instaande voor Dirske. Ze verdelen een morgen bouwland op het Voorste Hoogveld als volgt: "Eerstelijk de drie eerste comparanten te samen toebedeelt een somme van een hondert vijftig gulden waarvan Jan en Otto van Rijswijk hunne portie ider tot vijftig gulden bekende geprofiteert te hebben en moet de laatste comparante de vijftig gulden aan hare suster Dirske van Rijswijk betalen.
  Laastelijk is de laatste comparante Maijke van Rijswijk aanbedeelt den eenen mergen bouwland alhier op het Voorste Hoogvelt gelegen hier voren breder gemelt, mits uijtkeerende aan hare suster Dirske van Rijswijk een somme van vijftig gulden.
IX - 21 (kind van VIII-10)
Johannes ook Jan Jansz. van Rijswijk, ged. Genderen 22-2-1671, overl. 7-2-1750, tr. Genderen 28-10-1696 met Jannigjen Ariens, j.d. bij haar huwelijk wonend Noord-Polsbroek.
Kinderen:
 1. Marie van Rijswijk, ged. Genderen 18-6-1697.
 2. Arien van Rijswijk, ged. Genderen 16-11-1698.
 3. Ot(to) van Rijswijk, ged. Genderen tussen 31-12-1699 en 1-8-1700, volgt X-39.
 4. Maaijken van Rijswijk, ged. Genderen 15-6-1701, volgt X-40.
 5. Neeltje van Rijswijk, ged.Genderen 18-6-1702.
 6. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 14-10-1703, jong overleden.
 7. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 11-1-1705, jong overleden.
 8. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 22-4-1706, volgt X-41.
 9. Tijs van Rijswijk, ged. Genderen 25-9-1707.
 10. Antonie van Rijswijk, ged. Genderen 13-4-1710, volgt X-42.
 11. Knelis (Cornelis) van Rijswijk, ged. Genderen 30-10-1712
Bronnen:
 • Heusden N.A. 4084, 4-9-1697: Hierin vermeld Jan van Rijswijk de jonge, wonend te Genderen.
 • Heusden R460 fol. 3, 15-1-1743: Jan Janse van Rijswijk, de jonge wonend te Genderen verteeg op drie en een halve mergen weiland gelegen te Genderen in het Rexelaer, belend oost de kerk van Genderen, west Johannes Kessel, zuid de kopers en noord de Leegsteeg t.b.v. Peter van den Heuvel en Sijken Versteeg, weduwe Jan van den Heuvel, wonend te Genderen, voor f374,-.
 • Genderen R3, 11-9-1750: Compareerde voor schout en gerechten van Genderen, Otto Janse van Rijswijk, wonend te Andel, Anthonij Janse van Rijswijk, wonend te Genderen en Willemijna de Nieuw, weduwe van Jan Janse van Rijswijk den jonge, wonend te Genderen.
  Hieruit blijkt dat Jan reeds op 16-1-1742 een deel van zijn moeders erfportie had ontvangen, wat nu in mindering wordt gebracht. Verdeeld worden grond etc.

IX - 22 (kind van VIII-10)
Iven ook Ivo Jansz. van Rijswijk, ged. Genderen 15-10-1673, o.t./tr. Genderen 3-3-/28-3-1701 met Agnita van der Steegden, ged. Genderen 9-11-1681, dochter van Willem Versteegh en Judith Joosten Tameris.
Kinderen:
 1. Maaijken van Rijswijk, ged. Genderen 4-12-1701, volgt X-43.
 2. Judick van Rijswijk, ged. 5-8-1714, volgt X-44.
Bron:
 • Heusden R443 op een los blaadje in dit deel, 1719: Ivo van Rijswijk heeft gekogt vant geestelijk comptoir 11 hond teeland onder het dorp Genderen genaamd de Heij voor negentig gulden.
 • Heusden R444, 7-4-1721: Dat Cornelis Jansz. van Rijswijk, wonend te Eethen, Jan Jansz. van Rijswijk en Anthonij Jansz. van Rijswijk, beiden wonend te Genderen, vertegen op ieder voor een gerechte vierde part in een stuk weiland genaamd de Huijlen, groot omtrent zes mergen, gelegen aan de Genderse dijk, belend oost het geestelijk goed, west de Gendersedijk, zuid Jan Aertsz. Giersberghe, cum suis, noord de Wijkgraaf etc. t.b.v. hun broer Iven Jansz. van Rijswijk, die mede voor een vierde part comptr. Verkocht voor f300,-.

IX - 23 (kind van VIII-10)
Anthoni(j) Jansz. van Rijswijk, ged. Genderen 1-4-1676, overleden Genderen maart 1730, tr. (1) Aalburg 20-9-1697 met Anneke Verhagen, j.d. van Aalburg, dochter van Roghus Philipse Verhagen en Cathalijn Gijsberts de Man.
Hij tr. (2) Herwijnen 14-10-1724 met Marieken van Wagtendonk, ged. Herwijnen 15-10-1692, overl. Genderen maart 1730, dochter van Gerrit Jorisz. van Wagtendonk en Jenneke Abrahamsdr. van der Diest.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Ott(h)o van Rijswijk, geb. ca. 1697/1699, volgt X-45.
 2. Ivo van Rijswijk, ged. Aalburg 11-4-1700.
 3. Cornelis van Rijswijk, ged. Aalburg 27-8-1702.
 4. Maaijken van Rijswijk, ged. Aalburg 11-7-1706.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Iven van Rijswijk, ged. Genderen 5-10-1725.
 2. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 9-3-1727, volgt X-46.
 3. Gerrit van Rijswijk, ged. Heesbeen 18-7-1728.
 4. Tonia van Rijswijk, ged. Genderen 12-2-1730.
Bronnen:
 • Heusden R36 fol. 116v, 7-6-1700: Aanklacht door Arend van Dorp, drost van Heusden tegen Anthonij van Rijswijk wonend te Aalburg. Hij zou seekere wonde met zijn mes toegebracht hebben aan de persoon van Jacob van den Heunt op 17 januari van dit jaar ten huize van Jan de Rijsen tot Genderen
 • Heusden N4092, 26-5-1705: Scheiding en deling tussen de kinderen van Roghus Philipse Verhagen en Cathalijn Gijsberts de Man. Anthoni van Rijswijk als in huwelijk hebbende Anneke Rochen Verhagen en de vijf andere erfgenamen verdelen de nalatenschap bij blinde loting. Anthoni valt ten deel een erfpacht van 14 vaten rogge uit een stuk akkerland genaamd "de Schoorman" gelegen te Vught, twee kalveren en fl. 52.
 • Heusden R446, 6-3-1724: Comp. Anthonij Jansen van Rijswijk, weduwnaar van wijlen Anneke Verhaegen woonende tot Genderen, dewelke verklaerde bij desen te cederen transporteren ende in vollen colcoomen eijgendom over te dragen ten behoeve van zijnen soone Otto van Rijswijck woonende tot Aelborgh etc. Het gaat om zijn deel van de erfenis van zijn moeder.
 • Heusden R446, 2-6-1724: Schuldbrief van Anthonij Jansen van Rijswijck. De hypotheek is afgelost op 29 juni 1729.
 • Genderen R1, 1728-1733: In dit inventarisnummer allerlei rekeningen en kwitanties voor en van Otto Jansz. van Rijswijck, de 14 jaar oudere broer van Anthonie die voogd was over de minderjarige kinderen van Anthonie van Rijswijck en Maria Wagtendonk. Het hele inventarisnummer is onder voorgaande link te zien. We krijgen hier enig inzicht in wat er allemaal kwam kijken bij het voogdijschap. In deze rekeningen wordt met naam genoemd Cornelis Anthonisz. van Rijswijk i.v.m. zijn portie uit het erfhuis. Hierin diverse rekeningen waaronder een rekening voor het maken van twee doodskisten van “grijne hout”, de ene voor Antonie van Rijswijk en de andere voor zijn vrouw, datum 11-4-1730. Betaald negen gulden en tien stuivers.

IX - 24 (kind van VIII-11)
Teunis ook Antonie Teunisz. van Rijswijk, geb. ca. 1665, o.t./tr. Aalburg 23-3-/18-4-1694 met Teuntje Claasd. van Zon,
Kinderen:
 1. Lijsken van Rijswijk, ged. Aalburg 17-4-1695, volgt X-47.
 2. Claas van Rijswijk, ged. Aalburg 4-11-1696, overleden 14-8-1719.
 3. Eeltje van Rijswijk, ged. Aalburg 16-3-1698, overl. 3-8-17..?
 4. Jan Bajen van Rijswijk, ged. Aalburg 5-3-1702, overl. 1750.
Bronnen: IX - 25 (kind van VIII-14)
Maria Otto’sd. van Rijswijk, ged. ca. 1673/1683, overl. voor 25-9-1706, o.t. Heusden 23-10-1705, attestatie gegeven van Heusden 9-11-1705 om elders te trouwen met Jacob Bouwmeester. Zij woonden in Friesland.

IX - 26 (kind van VIII-14)
Iven Otto’sz. van Rijswijk, ged. Heusden 20-3-1683, overl. Heusden voor 12-12-1744, o.t./tr. Heusden 8-5-/26-5-1705 met Dirkske de Wilt, j.d. wonend te Heusden, d.v. Michiel de Wilt en Jenne Marie Creij.
Kinderen:
 1. Anna van Rijswijk, ged. Heusden 11-11-1705, volgt X-48.
 2. Otto van Rijswijk, ged. Heusden 8-2-1709, volgt X-49.
 3. Alida van Rijswijk, ged. Heusden 25-12-1710, volgt X-50.
 4. Leonardus van Rijswijk, geb. na 1705 (was in 1730 nog minderjarig), volgt X-51.
Bronnen:
 • Heusden R587, 10-7-1722: Testament van Ivo van Rijswijk en Dirxke de Wilt, echtelieden, wonend binnen Heusden. Hij ziek, zij gezond, maken testament langstlevende etc.
 • Heusden R446, 9-1-1724: Dat Ivo van Rijswijck borger binnen desen steede Heusden verteegh eenderlijck op seeckere twee ende halve mergen lands etc. Deze waren hem toegekomen bij acte van scheiding en deling tussen hem en zijn broers en zusters van 1 april 1710. Verkocht voor 290 gld.
 • Heusden R446, 5-2-1724: Ivo van Rijswijck koopt twee huijsjens ofte wooninge inde Ridderstraat, het eene op den hoek en het andere daer naeste, twee andere in de Achterstraat naasten hoeke van de Ridderstraat etc. voor 200 gld.
 • Heusden R446, 5-2-1724: 5 februari 1742: Dat de heer Johan Frederick van de Pol, president heemraet van den hoogen Maesdijck slands van Heusden en borgermeester alhier verteegh op seeckere caemer ende soldeninge met de erve daer deselve op is staande etc. Gekocht door Ivo van Rijswijck voor 130 gulden.
 • Heusden R461 fol. 47, 12-12-1744: De erfgenamen van hun overleden vader Ivo van Rijswijk vertegen op een huisje staande binnen Heusden, omtrent de Borgeplaats, twee huisjes in de Ridderstraat, het ene op de hoek en het andere naast twee huisjes naast de hoek van de Ridderstraat etc. Verkocht aan Pieter Godefroij, mr. bakker binnen Heusden voor 50 gulden.

IX - 27 (kind van VIII-14)
Elisabeth Otto’sd. van Rijswijk, ged. Heusden 18-5-1692, begr. Amsterdam mei 1768 o.t./tr. Heusden 15-11-/29-11-1709 met Gerrit Bollanen ook Molaan, chirurgijn in de compagnie van de heer Veltman, in garnizoen alhier. Verdere gegevens onbekend.

Bron: IX - 28 (kind van VIII-15)
Ivo Corstiaensz. van Rijswijk, ged. Genderen 27-12-1682, o.t./tr. (1) Genderen 2-12-1707/15-1-1708 met Maria Dircksd. van Dusseldorp, geb. Meeuwen, was weduwe van Meerten Hendriksz. Broeren, wonend te Genderen.
Hij o.t./tr. (2) Genderen met Engeltie Claessen, j.d. van Brakel.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Joostje van Rijswijk, ged. Genderen 15-9-1709. Zij was gehuwd met Arie van Loon. Uit dit huwelijk zijn twee dochters bekend met name Maaijke en Louise die beiden geboren zijn te Aalst en resp huwden te Dordrecht op 26-4-1759 en 23-10-1766
 2. Martie van Rijswijk, ged. Genderen 14-5-1711.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Claes van Rijswijk, ged. Genderen 16-3-1721.
 2. Geertruijd van Rijswijk, ged. Genderen 14-3-1723.
 3. Ariaentje van Rijswijk, ged. Genderen 14-3-1723.
Bron:
 • Heusden R442), 26-5-1716: Dat Ivo Corsten van Rijswijck woonende tot Genderen verteegh op seeckere huijs met anderhalf hont lant sijnde boomgaert ofte soo groot ende clijn als hetselve gelegen leijt tot Genderen etc. Verkocht voor 160 gld.
IX - 29 (kind van VIII-15)
A(d)riaen Corstiaensz. van Rijswijk, ged. Genderen 26-8-1685, o.t. Genderen 21-11-1711 met Maria Jansd. van Passivant, j.d. geboren in Friesland.
Kinderen:
 1. Jacobus van Rijswijk, ged. Genderen 18-12-1712.
 2. Corstiaen van Rijswijk, ged. Genderen 10-3-1715, volgt X-52.
 3. Joost van Rijswijk, ged. Genderen 8-5-1718, jong overleden.
 4. Joost van Rijswijk, ged. Genderen 26-1-1721.
 5. Jan van Rijswijk, geb. ca. 1725, volgt X-69.
IX - 30 (kind van VIII-16)
Dirk Jansz. van Rijswijk, ged. Veen 14-11-1683 , vorster te Loon op Zand. ot. 's-Hertogenbosch 14-1-1708 met Cornelia Aertsd. van den Biesheuvel, ged. Veen 26-8-1685, dochter van Aert Ariensz. van den Biesheuvel en Maria Cornelisd. van Rijswijk.
Kinderen:
 1. Aert van Rijswijk, ged. Veen 19-10-1710, volgt X-70.
 2. Geertrui van Rijswijk, ged. Veen 15-11-1711, volgt X-71.
 3. Jenneke van Rijswijk, geb. Veen ca. 1713. Zij ot./tr.Dordrecht 7/23-10-1735 met Jan Buijs j.m. van Dordrecht.
 4. Marrij van Rijswijk, ged- Veen 13-1-1715.
 5. Jan van Rijswijk, ged. Veen 22-3-1716.
 6. Cnelis van Rijswijk, ged. Veen 3-4-1718.
 7. Otto van Rijswijk, ged. Loon op Zand 8-6-1721, overl. Azië voor 13-8-1745
 8. Claas van Rijswijk, ged. Loon op Zand 12-9-1723, overl. 1-12-1756 aldaar. Hij was ongehuwd
 9. Ari van Rijswijk, ged. Loon op Zand 7-1-1725.
 10. Mari van Rijswijk, ged. Loon op Zand 16-1-1729.
Bronnen: IX - 31 (kind van VIII-18)
Teunis Otto’sz. van Rijswijk, ged. Veen 18-6-1679, o.t./tr. Veen 9-7-/2-8-1718 met Jenneken Cornelisd. Decker, ged. Veen 25-11-1685, overl. in de kraam ca. oktober 1728, dochter van Cornelis Huijbertsz. Dekker en Anneke Stevens.
Kinderen:
 1. Ot van Rijswijk, ged. Veen 14-5-1719.
 2. Anneken van Rijswijk, ged. Veen 9-8-1722.
 3. Mari van Rijswijk, ged. Veen 29-4-1725.
 4. Jennike van Rijswijk, ged. Veen 10-10-1728, de moeder in de kraam overleden.
Bronnen:
IX - 32 (kind van VIII-18)
Maijken Otto’sd. van Rijswijk, ged. Veen 13-6-1688, overl. Veen aangifte impost begraven aldaar 21-2-1767, o.t./tr. Veen 14-12-1720/ 23-1-1721 met Gerrit Jacobsz. van Rijswijk, ged. Veen 22-2-1693.
Zie verder onder IX-12.

Bron:
 • Veen R530 Verklaring van Maaijke Otten van Rijswijk en Teunis Otten van Rijswijk voor schout en gerecht van Veen dat zij enige jaren geleden met hun stiefmoeder Maria van de Poll een overeenkomst hadden gesloten betr. hun gerechte erfportie wegens het overlijden van hun ouders Otto van Rijswijk en Maria Coolhaas. Comparanten verklaren dat alle bepalingen van die overeenkomst volledig zijn voldaan en betaald. Omdat ze het contract kwijt zijn leggen ze deze verklaring af op verzoek van hun hele en halve broeders.
IX - 33 (kind van VIII-18)
Jenneken Otto’sd. van Rijswijk, ged. Veen 20-1-1692, o.t./tr. ‘s-Hertogenbosch Ned. Ger. 14-10-/29-10-1713 met Laggelij ook Lachlain Makentoos ook Makkengtosch etc. geboren in Schotland, weduwnaar van Ariaentie Boudewijn.
Kinderen:
 1. Otto Makkentos, ged. Veen 25-10-1716. Hij was gehuwd met Aaltje van Veen.
 2. Maria Makkentos, ged. Veen 22-10-1719.
 3. Joannes Makkentots, ged. Veen 31-8-1721.
 4. Gijsbert Makkintosch, ged. Veen 22-7-1725.
 5. Willem Makkintosch, doop niet gevonden, hij wordt vermeld in Veen R228, testament van Leendert Otto van Rijswijk.
Bron:
 • Heusden R442, 4-5-1716 dat Adriaen Janse van Rijswijck woonende tot Veen verteegh op seckere huijsinge, hoff en boomgaert groot omtrent anderhalf hont....... ten behoeve van Laggelee Maggetoos woonende mede tot Veen.
 • Heusden R465 fol. 51, 13-5-1752 Dat Arien van Bommel woonende tot Veen verteeg op sekere ses morgen weij en bouland ofte zoo groot ende klijn als 't selve gelegen leijt op den Swaensheuvel onder Veen belent etc..... ten behoeven van Gijsbert Makketros woonende in 's Hage.
 • Heusden R470 fol. 150v, 30-10-1765: Dat Otto Makketos woonagtigh te Veen verteeg op seeker huijs en dijkkavelingh zoo groot ende zoo kleijn het zelve staende ende geleegen leijt aan den Hoogen Maesdijk onder Veen etc.
 • Heusden R472 fol. 23v, 26-3-1768: Dat Mons. Gijsbert Makketros woonende te 's-Gravenhage verteeg op zeekere zes mergen bouwland ofte soo groot ende kleijn als hetzelfve geleegen leijt op den Swaensheuvel onder Veen, belent etc. Verkocht voor fl. 1225:-:-.

IX - 34 (kind van VIII-18)
Claes Otto’sz. van Rijswijk, schepen en heemraad van de Hoge Heerlijkheid Poederoijen 1731-1751, ged. Veen 4-4-1700, overleden impost Veen begraven 26-11-1778, betaald f3,- door zijn zoon Otto, tr. Anneke Hoek, geb. Poederoijen, dochter van Hendrik Corsten Hoek en Mariken Cornelisd. Deckers (ook van Beest). Anneke is overleden impost Veen 2-11-1780, aangegeven door haar zoon Otto.
Kinderen zover bekend:
 1. Otto van Rijswijk, geb. Poederoijen, volgt X-72
 2. Hendrik van Rijswijk, geb. Poederoijen, volgt X-73.
 3. Lijsbeth van Rijswijk.
 4. Maria van Rijswijk, was onnozel
 5. Jenneke van Rijswijk, overl. Poederoijen 10-12-1759
Bronnen: IX - 35 (kind van VIII-20)
Nicolaes ook Claes Goyertsz. van Rijswijk, ged. Veen 27-1-1686, o.t./tr. Veen 29-3-/19-4-1705 met Teuntie Pieters van Veen, j.d. wonend te Veen.
Kinderen:
 1. Pieter van Rijswijk, ged. Veen 14-3-1706.
 2. Peter van Rijswijk, ged. Veen 20-11-1707, volgt X-74.
 3. Johannes van Rijswijk, ged. Veen 14-4-1709.
 4. Cornelis van Rijswijk, ged. Veen 22-11-1716.
 5. Cornelia van Rijswijk, ged. Veen 25-6-1719, tr. Poederoijen 4-11-1742 met Jan van Kleeff. Voor hun dochter Clazina, zie bij XI-4
 6. Johanna van Rijswijk, ged. Veen 31-5-1722.
 7. Goyert van Rijswijk, ged. Veen 17-6-1725.
Bron:
 • Heusden R36 fol. 136v en 137v), 5-9/10-10-1712: Twee dagvaardingen van Arend Adriaan van Dorp, drost van Heusden, voor Cornelia huisvrouw van Dirk van Rijswijcq en voor Dirk als man en voogd van zijn vrouw. Cornelia heeft Teuntje Peters, huisvrouw van Claes Goijerts van Rijswijcq op sheeren weg geslagen met een paal en met een mes een snee in het aangezicht toegebracht.
 • Andel R8, 12-4-1723/1-1-1729: Klaas van Rijswijck ondertekent met Teunis Koolhaas, Arien Gouden en Corstiaen Blankert in Veen een acte van het Andelse gerecht betr. de voogdij over de onnozele kinden van Neeltje Herwijnen.
 • Heusden R437 fol. 38v, 7-9-1709:Claes Goderse van Rijswijk, wonend tot Veen, staat borg voor een hypotheek, afgesloten door Adriaan Willemse van Rijswijck, groot 250 gulden.

IX - 36 (kind van VIII-22)
Jenneken Otto'sd. van Rijswijk, geb. vermoedelijk Aalst ca. 1670/1680, overl. Gameren 1725. ot. Zuilichem (1) 21-3-1703 met Wouter Willemsz. voor de Wind(t).
Zij tr. (2) met Jacob Dirksz. van Kerkwijk, geb. Bruchem ca. 1681, zoon van Dirck Jansz. van Kerkwijck en Cuinera Hendricksdr.
Kinderen, zover bekend, geboren te Aalst:
 1. Willem voor de Windt, ged. Veen 25-11-1705.
 2. Willem voor de Windt, ged. Veen 19-2-1708.
 3. Otto voor de Wind, ged. Veen 14-4-1709.
 4. Hendrik voor de Wind, ged. Veen 25-1-1711.
Bronnen: IX - 37 (kind van VIII-25)
Barend Jansz. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1708/1718, vermeld als schepen van Wijk in 1747, overl. tussen 9-12-1758 en 21-1-1759, tr. Anneke Gijsbertsd. van Wijk, ged. Aalburg 26-11-1724, overl. tussen 9-12-1758 en 21-1-1759, dochter van Gijsbert Andriesz. van Wijk en Jenneken Gijsbertsd. van der Wetering.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijk, ged. Wijk 5-10-1749, volgt X-75.
 2. Jenneke van Rijswijk, ged. Wijk 2-9-1753, volgt X-76.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Wijk 25-1-1756, overl. Wijk 27-9-1769.
 4. Gijsbert van Rijswijk, ged. Wijk 22-10-1758, overl. Dordrecht voor 11-2-1785.
Bronnen:
 • HeusdenR465 fol. 61v, 22-7-1752: Dat Jan van Rijswijk en Reijnier Bavelaer als in huwelijk hebbende Elisabeth van Rijswijk woonende te Gorinchem mitsgaders Antonij de Jong en Arien van Rijswijk soo voor zijn zelven en hem trots en sterk makende ende rato caverende voor zijne broeders en suster vertegen eerstelijk op een en een halve mergen boulant ofte zoo groot en klijn als 't selve gelegen leijt op den Gansakker ......
  Nog een en een halve mergen wijlant gelegen op de Hoge Wetering etc.... ten behoeve van Barent van Rijswijk woonende te Wijk.
 • Wijk R84, 26-8-1752: Schout David Bax, Barent van Rijswijk en Jan Aertse Vos verklaren op verzoek van Simon Lodewijk van de Poll, substituut-drossaard van Heusden, dat zij in het huis van Jan Robbertsen Bouman gerst hebben gevonden, dat volgens zijn echtgenote gestolen is van het land van Barent van Rijswijk.
 • HeusdenR466 fol. 47, 16-7-1753: Barend van Rijswijk genoemd in een belending te Wijk: ..... vijf mergen en vijf en een half hont zaeijlant mede onder Wijk gelegen in het voorsz. blok het Munnikenhoff geneaemt den Pootkamp, belent ten oost Huijbert Pullen, west Jan de Voo, zuijden de Veltstraet en noorden Jan van Baek en Barent van Rijsewijk etc.
 • HeusdenR466 fol. 70, 16-1-1754: Schuldbrief van Barend van Rijswijk voor 100 Carolusguldens. Onderpand zijn drie en een halve morgen weiland in de Hoeven, anderhalve morgen teulland op de Gansakker en nog zeven morgen weiland onder Wijk.
 • Wijk R25, 27-4-1754: Ordinaeren regtdag gehouden binnen Wijck. Van Barend van Rijsewijk wordt geëist dat hij nog 15 stuivers betaalt als provisie voor een in 1750 gedane transactie.
 • Wijk R354, 9-12-1758: Testament. Barent van Rijswijk en Anneke van Wijk, zij ziek te bed liggende maken langstlevende testament. Als langstlevende opnieuw huwt worden voogd, Gijsbert Gijsbertse van Wijk wonend Aalburg en toeziend voogd Arien van Rijswijk.
 • Wijk R644, 21-1-1759: Scheiding en deling goederen van Barent van Rijswijk en Anneke van Wijk, beiden overleden. Voogden zijn Gijsbert Gijsbertsz. van Wijk en Arien van Rijswijk. Tevens zijn hierbij begrepen de goederen van Mariken Cornelisse Pullen, overleden die weduwe was van Jan Adriaansz. van Rijswijk.
 • Wijk R225, 28-2-1759: Venduecedule. De roerende goederen van Barend van Rijswijk worden na zijn overlijden openbaar verkocht. Het is een zeer uitgebreid dossier waaruit blijkt dat Barend van Rijswijk niet onbemiddeld was.
 • Wijk R544 (1), 25-11-1769: Taxatie door schout en schepen van Wijk van goederen nagelaten door Maria van Rijswijk, op verzoek van de testamentaire voogden Gijsbert en Andries van Wijk.
 • Wijk R544 (2), 25-11-1769: Staat en aangevinge van de goederen nagelaten door Maria van Rijswijk te Wijk overleeden. Een zeer uitgebreide opsomming.
 • Wijk R580, 11-2-1785: Taxatie op verzoek van den heer secretaris der stad Dordrecht van de goederen nagelaten door Gijsbert van Rijswijk te Dordrecht overleden.
IX - 38 (kind van VIII-25)
Anneken Jansd. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1708/1718, overl. voor 2-10-1756 o.t./tr. Wijk 3-1-/22-1-1749 met Antonie de Jong, j.m. van Wijk.
Kinderen:
 1. Cornelia de Jong, ged. Wijk 15-3-1750, huwde met Arien Woutersz. van Wijk.
 2. Johannes de Jong, ged. Wijk 6-8-1752, jong overleden.
 3. Dirkje de Jong, ged. Wijk 6-10-1754, jong overleden.
 4. Dirk de Jong, ged. Wijk 3-10-1756, jong overleden.
N.B. De oudste dochter van dit echtpaar, Cornelia, zou betovergrootmoeder worden van politicus en eerste minister Hendrikus Colijn (1869-1944). Zie voor Anneke van Rijswijk en Antonie de Jong kwartier V/12 van de kwartierstaat overgenomen uit Gens Nostra jrg. 1961.

Bron: IX - 39 (kind van VIII-25)
Cornelia van Rijswijk, geb. Wijk 1708/1718, o.t./tr. Wijk 20-9-/14-10-1742 met Wouter Coolhaas, j.m. van Veen. Vermoedelijk is hij geboren te Wijk.

Bron:
 • Veen R184, 26-12-1745 Testament van Wouter Coolhaas en Cornelia van Rijswijk. Hij gezond, zij ziek. Zij legateert aan haar broer en zuster alle klederen etc. Hij legateert zijn kleding aan zijn halfbroer Peter Bock. Erfgenamen worden wederzijdse erfgenamen. Verder blijkt dat zij haar erfenis van haar vader, van haar broer Adriaen en zuster Dingena nog niet had genoten.

IX - 40 (kind van VIII-26)
Arien Meeuwisz. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1722, overl. 21-3-1771 o.t./tr. Wijk 17-12-1756/17-3-1757 met Anneken van Dijk, j.d. van Wijk. overl. voor 15-6-1768.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Bron:
 • Heusden R467 fol. 94v, 10-12-1756: Arien Meeusse van Rijswijk koopt voor fl. 200 bij elkaar zes en een half hont land gelegen onder Wijk van Wouter de Waal.
 • Heusden R470 fol.123v, 27-3-1765: Belend op de Korvert onder Wijk, Arien van Rijswijk.
 • Wijk R367, 3-8-1766: Testament van Arien Meeuwisse van Rijswijk en Anneke van Dijk. Zij maken een testament langst levende, zij is ziek. Na overlijden langst levende gaat de erfenis voor de helft naar zijn en voor de helft naar haar familie.
 • Wijk R367, 6-4-1768: Testament van Arien Meeuwisse van Rijswijk en Anneke van Dijk. Testament langstlevende. Ze benoemen elkaar tot universele erfgenamen. Anneke is nog steeds "siekelijk van lichaam te bedde leggende".
 • Wijk R543 (1), 15-6-1768: Taxatie van de goederen nagelaten door Anneke van Dijk, huisvrouw van Arien Meeuwisse van Rijswijk.
 • Wijk R543 (2), 15-6-1768: Staat en aangevinge van de goederen nagelaten door Anneke van Dijk, huisvrouw van Arien Meeuwisse van Rijswijk.
 • Wijk R548 (1), 12-4-1771: Taxatie door schout en schepen van Wijk van goederen nagelaten door Arien Meeuwisse van Rijswijk. Als erfgenamen worden genoemd de broers van Arien nl. Bastiaan en Cornelis Meeuwisse van Rijswijk.
 • Wijk R548 (2), 12-4-1771: Staat en aangevinge van de goederen nagelaten door Arien Meeuwisse van Rijswijk om te betalen aan den lande het recht van collaterale successie.
 • Wijk R235, 12-4-1771: Venduecedule "van meijninge publieq ende voor alle man ten overstaen van Schout en Scheepenen van Wijk bij vendue te verkoopen allerleij meubilen en huijsraet mitsgaders eenig timmermansgereedschap en het geene verder opgeveijlt en te berde zal worden gebragt". De erfgenamen van Arien Meeuwisse van Rijswijk veilen de roerende goederen.
IX - 41 (kind van VIII-26)
Bastiaan Meeuwisz. van Rijswijk, ged. Wijk 21-5-1724, watermolenaar, woonde in de zgn. Hoge molen te Haastrecht, overl. Haastrecht 6-5-1773, tr. Stolwijk 30-1-1751 met Klaaske Verdoold, ged. Stolwijk 29-4-1731, dochter van Dirk Claesz. Verdoold en Maria Aartse Suijdbroek.
Kinderen:
 1. Meeuwis van Rijswijk, ged. Wijk 11-7-1751.
 2. Klaas van Rijswijk, ged. Haastrecht 11-3-1753, volgt X-77.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Haastrecht 5-5-1754, volgt X-78.
 4. Teunis van Rijswijk, ged. Haastrecht 24-8-1755, volgt X-79.
 5. Dirk van Rijswijk, ged. Haastrecht 16-1-1757, volgt X-80.
 6. Leenderd van Rijswijk, ged. Haastrecht 1-10-1758, volgt X-81.
 7. Teuntje van Rijswijk, ged. Haastrecht 13-7-1760, begr. aldaar 5-4-1766.
 8. Jan van Rijswijk, ged. Haastrecht 7-2-1762, volgt X-82.
 9. Teuntje van Rijswijk, ged. Haastrecht 9-10-1763.
 10. Dina van Rijswijk, ged. Haastrecht 6-7-1765.
 11. Teuntje van Rijswijk, ged. Haastrecht 27-12-1767. In 1791 verhuist Teuntje van Haastrecht naar Stolwijk. (Acte van idemniteit Haastrecht 19-7-1791)
 12. Aaltje van Rijswijk, ged. Haastrecht 3-5-1772, volgt X-83.
Bronnen: N.B. De schout van Wijk had voor de belasting op de collaterale successie de waarde van het huisje en de 6½ hont land getaxeerd op fl. 200. De verkoop aan Aart Nieuwkoop levert fl. 869 op. Zou dit een voorbeeld kunnen zijn van hoe men in die tijd belastingfraude pleegde?

IX - 42 (kind van VIII-26)
Cornelis Meeuwisz. van Rijswijk, ged. Wijk 13-2-1729, overleden/begraven Wijk 15-10-/21-10-1806, o.t./tr. Wijk 17-5-/2-6-1765 met Aaltje Jansd. Bleijenberg, ged. Wijk 20-10-1737, dochter van Jan Bleijenberg en Anneke Jacobsd. Bergeijk.
Kinderen:
 1. Meeuwis van Rijswijk, ged. Wijk 6-2-1766, volgt X-84.
 2. Jan van Rijswijk, ged. Wijk 16-4-1767, volgt X-85.
 3. Teunis van Rijswijk, ged. Wijk 13-5-1770, volgt X-86.
Bron:
 • Heusden R468 fol. 48v, 31-10-1758: Dat Jan Bax woonende te Dordregt verteeg op zeeker huijs, hof en omtrent vijf honden land staande en gelegen onder Wijk belent...etc. ten behoeve van Cornelis van Rijswijk woonende te Wijk.
 • Wijk R25, geen datum: Cornelis van Rijswijk moet nog 14 gulden betalen wegens pacht van een perceel blootsel op de Wijkerwaard in 1763.
 • Wijk R377, 4-4-1770: Testament van Cornelis van Rijswijk en Aaltje Bleijenberg. Maken testament langst levende. De langstlevende moet de kinderen ieder fl. 30,- uitkeren. Voogden worden de langstlevende, Jan Jansz. Bleijenberg de jonge en Vijver Arisz. Nieuwkoop, beiden wonend tot Wijk.
 • Heusden R473 fol. 69, 2-5-1771: Dat Cornelis Meeuwisse van Rijswijk en Bastiaan Meeuwisse van Rijswijk te samen broeders en erfgenamen van Arien Meeuwisse van Rijswijk verteegen op zeeker huijs schuurtje en dijkkaveling staande aen den Hoge Maasdijk onder Wijck belent etc......ten behoeve van Aart Nieuwkoop.
 • Heusden R473 fol. 69v, 2-5-1771: Dat deselve comparanten (Cornelis Meeuwisse van Rijswijk en Bastiaan Meeuwisse van Rijswijk dus) verteegen op zeekere ses en een half hont land zijnde boomgaard, bouland en griendinge op de Corvert onder Wijck belent etc..... ten behoeve van Aart Nieuwkoop.
 • Heusden R477 fol. 126v, 17-5-1783: Cornelis van Rijswijk koopt samen met zijn zwager Jan Janse Blijenberg een huis en land op de Corvert onder Wijk.
 • Heusden R480 fol. 81v, 8-5-1793: Cornelis Meeuwisse van Rijswijk koopt zeven hond bouwland op de Gansakker voor 700 gulden.
 • Wijk R619, 22-12-1809: Acte van taxatie van de goederen nagelaten door Cornelis Meeuwisse van Rijswijk opgemaakt door schout en schepenen van Wijk op verzoek van zijn kinderen.
 • Wijk R741, 1 bloemmaand (= 21 april) 1810: Acte van scheiding en deling tussen de kinderen van Cornelis van Rijswijk en Aaltje Blijenberg.

IX - 43 (kind van VIII-27)
Willem Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1710, begr. Gorinchem 8-9-1740, ot./tr. Gorinchem 18-4/8-5-1737 met Jacoba Desijn, j.d. ged. Heusden r.k. 26-11-1705, begr. Gorinchem 17-5-1741, dochter van Jacob Desijn en Johanna Bruininx.
Kind:
 1. Willem Johannes van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 7-10-1740, begr. aldaar 1-11-1741.
Bron: IX - 44 (kind van VIII-27)
Johan Jansz. van Rijswijck, ged. Gorinchem r.k.19-5-1717, begr. aldaar 29-7-1785, tr. Gorinchem 15-4-1745 met Cornelia Bavelaer, ged. r.k. Gorinchem 21-1-1708, begr. aldaar 28-9-1749, dochter van Christiaan Bavelaer en Pieternella Maria de Reeder.
Hij ot./tr. (2) Waalwijk 22-9-1750/Gorinchem 29-10-1750 met Anthonetta Zuijdervelt, geb. Leerdam, begr. Gorinchem 17-12-1801, bij haar huwelijk wonend in Waalwijk, dochter van Johan Zuijdervelt en Wilhelmina Isendoorn.
 1. Johannes van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 11-7-1747
 2. Christaan van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 12-8-1748, begr. aldaar 22-4-1749
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Johannes van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 6-10-1751, volgt X-87.
 2. Willem van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 9-7-1753
 3. Margaretha Maria van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 6-8-1755
 4. Antonius van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 9-10-1757, begr. aldaar 9-10-1794. Hij was schrijnwerker.
 5. Mattheus van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 29-7-1763, begr. aldaar 28-4-1791. Hij was schrijnwerker.
 6. Christaan van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 12-7-1763, begr. aldaar 19-12-1800
 7. Jacobus van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 12-7-1763
 8. Adrianus van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 3-10-1765
 9. Margaretha Maria van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 23-2-1768
Op 6-6-1746, 30-8-1748, 8-12-1766 en 19-11-1776 wordt er te Gorinchem een kind van Jan van Rijswijk begraven.

Bronnen: IX - 45 (kind van VIII-27)
Elisabeth Maria Jansdr. van Rijswijck, geb. Gorinchem 1710/1720, tr. Gorinchem 21-4-1741 met Reijnier Bavelaer, ged. Gorinchem 18-8-1700, overl. tussen 20-8-1756 en 6-12-1759, zoon van Christiaan Bavelaer en Pieternella Maria de Reeder.
Hieruit bekend:
 1. Margaretha Bavelaer, ged. r.k. Gorinchem 24-6-1747
Bronnen: IX - 46 (kind van VIII-30)
Jan Jansz. van Rijswijk de oude, bijgenaamd Jan Swartjens, ged. Heusden r.k. 20-11-1690, overl. voor 4-10-1727, tr. Drunen 4-11-1714 met Neeltje de Ruijter, j.d. van Wijk, dochter van Teunis Ariensz. de Ruijter en NN.
Kinderen:
 1. Johannes van Rijswijk, geb 1715/1720, volgt X-88.
 2. Teunis van Rijswijk, geb. 1720/1722, volgt X-89.
 3. Maeijken van Rijswijk, ged. Wijk 14-5-1724, jong overleden.
 4. Maeijken van Rijswijk, ged. Wijk 20-1-1726.
Bron: IX - 47 (kind van VIII-30)
Jan Jansz. van Rijswijk, de jonge bijgenaamd Boos, geb. Wijk 1690/1700, o.t. Veen 8-11-1732/ attestatie naar Wijk 8-11-1732/tr. Wijk 4-12-1732 met Heijltje Cornelisd. Bouman, j.d. van Wijk, dochter van Cornelis Eijmertsz Bouman en Maaijke Jacobsdr. van den Heuvel.
Kinderen:
 1. Zijken van Rijswijk, ged. Wijk 12-4-1733, overl. Wijk 31-1-1816.
 2. Jakob van Rijswijk, ged. Wijk 23-8-1734.
 3. Cornelis van Rijswijk, ged. Wijk 27-11-1735.
 4. Eijke van Rijswijk, ged. Wijk 22-9-1737, volgt X-90.
 5. Johanna van Rijswijk, ged. Wijk 30-12-1742, volgt X-91.
 6. Anneken van Rijswijk, ged. Veen 30-8-1744, volgt X-92.
Bronnen:
 • Wijk R759, 23-11-1726: Jan Janse van Rijswijk, in de wandeling genaamd Boos, wonend alhier, machtigt Abraham van Walraven te Heusden om al zijn zaken en processen waar te nemen etc.
 • Heusden R449, 21-2-1727: Jan Jansen van Rijswijk, de jonge, wonend te Wijk verteeg op zeker huis met 3½ hond land daar aan gelegen onder Wijk, in de Veltstraat, t.b.v. Jan Ariensz. van Rijswijk, voor 250 gulden.
 • Heusden N4145, 19-11-1729: Verklaring van Bastiaan Huibertsz. Pullen betreffende een obligatie ten laste van Jan Jansz van Rijswijck en zijn halve broeder Jan Jansen van Rijswijk, de jonge, in de wandeling genaamd Boos.
 • Heusden R640, 15-8-1730: Verklaring van Cornelis de Ruijter uit Wijk op verzoek van Jan Janse van Rijswijk Boos over de lening van fl. 100 van Bastiaan Pullen aan hem en zijn halve broer. Cornelis verklaart gezien te hebben dat de halve broer van Boos een briefje tekende, maar dat de requirant nergens van wist. Een heel mooi geschreven akte.
 • Heusden R461 fol. 26v, 11-5-1744: Jacob Bouman, dijkbode over stad en landen van Heusden krijgt o.a. van zijn zwager Jan Janze van Rijswijk in de wandeling Boos consent om zekere acties te ondernemen.
 • Heusden R461 fol. 91v, 28-8-1745: Jacob Bouman, dijkbode over stad en landen van Heusden krijgt o.a. van zijn zwager Jan Janze van Rijswijk in de wandeling Boos om onroerend goed te verkopen voor fl. 700.
 • Heusden R465 fol. 14, 29-12-1751: Belent ten noorden op de Gansakker de erve van Jan Janse van Rijswijk
 • Heusden R469 fol. 70, 4-4-1761: Comp. voor heere scheepenen der stadt Heusden Hilletje Bouwman, weduwe van Jan van Reijswijk en Seijken en Eijken van Reijswijk, meerderjarige jonge dogters van voorn. Hilletje Bouwman in huwelijk verweckt bij gemelde Jan van Rijswijk etc. Schuldbrief van een hypotheek van fl. 200.

IX - 48 (kind van VIII-30)
Ariaantje Jansd. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1690/1700, tr. Wouter Thomasz. de Ruijter, overl. voor 11-4-1728.
Kinderen zover bekend:
 1. Eijke de Ruijter, ged. Wijk 28-10-1725.
 2. Wouter de Ruijter, ged. Wijk 11-4-1728.
Bron:
 • Heusden R461 fol.17v, 26-3-1744: Schuldbrief van Adriaentje van Rijswijk, wed. van Wouter de Ruijter wonende te Wijk. De hypotheek bedraagt 438 gld. Haar broer Arien Janze. van Rijswijk staat borg.

IX - 49 (kind van VIII-30)
Arien Jansz. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1690/1700, overl. Wijk 21-6-1761. Hij was ongehuwd.

Bronnen: IX - 50 (kind van VIII-31)
Goijert Jacobsz. van Rijswijk, geb. Wijk 1690/1700, o.t./tr. Veen 11-5-/2-6-1737 met Jenneke Ariensd. de Boer, j.d. van Wijk.
Kinderen:
 1. Jacob van Rijswijk, ged. Wijk 15-6-1739, ongehuwd, één van de twee keurmeesters van Wijk in 1801 en volgende jaren, overl. Wijk en Aalburg 8-3-1814.
 2. Bartje van Rijswijk, ged. Wijk 19-3-1741.
 3. Gooijertje van Rijswijk, ged. Wijk 15-12-1743, jong overleden.
 4. Gooijertje ook Govertje van Rijswijk, ged. Wijk 28-3-1745 ongehuwd, overl./begraven Wijk 3-8-/9-8-1810.
 5. Arie van Rijswijk, ged. Wijk 18-9-1748, ongehuwd overl. Wijk en Aalburg 31-8-1813.
 6. Janneken van Rijswijk, ged. Wijk 9-1-1752, jong overleden.
 7. Janneken ook Jenneken van Rijswijk, ged. Wijk 27-1-1754, volgt X-93
Bronnen:
 • Heusden R461 fol. 116, 5-4-1746: In een belending op de Ouwert te wijk: Goyert van Rijswijk.
 • Wijk R372, 19-1-1768: Testament van Goijert Jacobse van Rijswijk en Jenneke de Boer, hij ziek naar lichaam. Testament langst levende. Bijzonder vind ik de bepaling waarin van de eventuele opvoeders van hun kinderen geëist wordt dat die de kinderen laten leren lezen en schrijven.
 • Heusden R472 fol. 79v, 9-2-1769: Dat Jacob Bouman woonende binnen Heusden verteeg op seekere zeven honden bouwland en boomgaart gelegen op den Gansacker onder Veen. Ten behoeve van Govert van Rijswijk wonend te Wijck voor 525 gulden.
 • Wijk R101, 2-12-1782: Acte van Voogdij. Schout en schepenen van Wijk benoemen Jacob van Rijswijk tot voogd over de minderjarige kinderen van Maarten van Es.
 • Heusden R477 fol. 101v, 5-2-1783: Jacob van Rijswijk genoemd als door schout en schepenen van Wijk aangestelde voogd over de vijf minderjarige kinderen van Jan van Gammeren en wijlen Cornelia Kerkwijk.
 • Heusden R478 fol. 24, 31-12-1783: idem
 • Heusden R479 fol. 64, 15-1-1787: idem
 • Wijk R118, 10-2-1795: Acte van Voogdij. Samen met Jan Bouman moet Jacob van Rijswijk de nalatenschap van Wouter de Ruijter en zijn minderjarige broeders en zusters liquide maken om zo de schulden en kosten te kunnen betalen.
 • Wijk R463, 26-7-1810: Testament beneden f3000,- van Jacob, Arie en Govertje van Rijswijk, allen ongehuwd, testament op langst levende(n) van deze drie.
 • Heusden N4225 nr.211, 4-3-1814: Vier dagen voor zijn dood verkoopt Jacob van Rijswijk zijn onroerende goederen aan de fam. de Waal.

IX - 51 (kind van VIII-31)
Judick Jacobsd. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1690/1700, tr. ca. 1720/1721 met Teunis Aartsz. Nieuwkoop, geb. Wijk ca. 1690/1700, vermeld als schepen te Wijk 1739-1741, zoon van Aert Teunisz. Nieuwkoop en NN.
Kinderen.
 1. Goijertje Nieuwkoop, ged. Veen 29-3-1722 (geboren te Wijk)
 2. Heijltje Nieuwkoop, ged. Wijk 5-8-1725.
 3. Janneke Nieuwkoop, ged. Wijk 1-2-1728, zie ook X-89.
 4. Elida Nieuwkoop, ged. Wijk 12-8-1731.
 5. Aart Nieuwkoop, ged. Wijk 25-10-1733, jong overleden.
 6. Aart Nieuwkoop, ged. Wijk 5-6-1735.
Bronnen:
 • Heusden R459 fol. 37, 14-10-1741: Dat Theunis Aertse Nieukoop, wonend tot Wijk verteeg op zeker huis met drie en een half hond boomgaard, gelegen op de Ganseakker onder Wijk t.b.v. Jan van Vechel, wonend te Wijk.

IX - 52 (kind van VIII-31)
Adriaantje Jacobsd. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1700, overl. Veen aangifte impost begraven aldaar 21-4-1788 ot./tr. Wijk 31-3-1728 met Jurriaan Ariensze van Lier, ged. Gorinchem 23-2-1698, wonend te Veen, overl. voor 21-4-1788, zoon van Arie Ariensze van Lier en Maria Gerritsd. Kemp.
Kinderen:
 1. Jacob van Lier, ged. Veen 20-3-1729, overl. aangifte Veen 22-11-1804.
 2. Joannes van Lier, ged. Veen 17-9-1730, overl. aangifte Veen 14-4-1804
 3. Arien van Lier, ged. Veen 30-8-1733
 4. Govert van Lier, ged. Veen 8-4-1736. De nakomelingen van Govert van Lier staan op de website van Brenda van Lier.
 5. Dirk van Lier, ged. Veen 29-6-1738.
 6. Maria van Lier, ged. Veen 12-2-1741.
 7. Maria van Lier, ged. Veen 16-9-1742.
 8. Govertje van Lier, ged. Veen 21-8-1746.
 9. Dirk van Lier, ged. Veen 8-6-1749, overl. aangifte Veen 14-11-1798.
Bronnen:
 • Veen, inv. 11 nr. 299, 27-12-1802: Testament van Jacob, Johannes en Govertje van Lier. Zij wijzen als enige erfgenaam aan hun neef Jurriaan van Lier. (ged. Andel 26-7-1767, zoon van Govert van Lier en Hendrina van Andel)
 • Oudheusden R813, 28-12-1730: Scheiding en deling. Comp. voor schepenen van Oudheusden, Elshout en Hulten Teunis Aartsse Nieuwkoop als in huwelijck hebbende Judick Jacobse van Rijswijck, Jurriaen van Lier als in huwelijck hebbende Adriaentie Jacobs van Rijswijck, Godert Jacobs van Rijswijck ende Jenneke Jacobs van Rijswijck woonende tot Wijck en Veen, alle kinderen en erfgenamen van Jacob Jansse van Rijswijk ende Goijertje Pullen, haere respectieve ouders zal. gewoont ende overleden binnen der meergemelte dorpe van Wijck etc.
  Verdeeld worden 2½ hond land met een huis en 2½ hond bos. De erfgenamen dragen dit over aan Teunis Nieuwkoop met alle lasten die erbij horen, onbetaalde omslagen etc. Teunis zal aan Jurriaan van Lier fl. 95:3:0 uitkeren en aan Godert en Jenneke van Rijswijk zal hij beiden fl. 103:3:0 betalen.
IX - 53 (kind van VIII-31)
Jenneke van Rijswijk, geb. na 1704, tr. Dordrecht 19-6-1746 met Denijs van Dongen, j.m. ged. Dordrecht 22-1-1714, zoon van Arij van Dongen en Margarita van der Matten.
Kind:
 1. Arij van Dongen, geb. Dordrecht 9-5-1751.
Jenneke van Rijswijk is begraven in de Augustijnenkerk te Dordrecht op 21-7-1768

IX - 54 (kind van VIII-32)
Rutsert van Rijswijck, meekrapkeurmeester, weesmeester, kerkmeester, ged. Zierikzee 11-3-1635, overl. 4-12-1678, tr. (1) Zierikzee 4-3-1666 met Pieternella Poucke, j.d. van Oosterland.
Hij tr. (2) Zierikzee 27-10-1667 met Martha de Keijser, ged. Zierikzee 3-1-1642, begr. 1-9-1719 aldaar, dochter van Herman de Keijser en Magdalena Stavenisse.
Kinderen:
 1. Johanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 7-4-1669, volgt X-94
 2. Magdalena van Rijswijck, ged. Zierikzee 9-11-1670, volgt X-95
 3. Susanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-2-1672, volgt X-96
 4. Cornelia van Rijswijck, ged. Zierikzee 12-9-1673, volgt X-97
 5. Herman van Rijswijck, ged. Zierikzee 19-5-1675. Hij was militair en sneuvelde tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) in de slag bij Malplaquet op 11-9-1709.
 6. Rutteria van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-1-1677, begr. aldaar 22-4-1686
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 215 t/m 220
IX - 55 (kind van VIII-32)
Janneken van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-1-1637, begr. aldaar 28-10-1715, tr. Zierikzee 26-8-1659 met Pieter van der Hage, weduwnaar van Middelburg.

IX - 56 (kind van VIII-32)
Susanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-1-1637, begr. aldaar 8-10-1681, tr. Zierikzee 16-7-1664 met Hendrikus Dillinck, ambachtsheer van de vier bannen van Duiveland, ged. Zierikzee 26-4-1639, overl. aldaar 12-7-1708. Hij was een zoon van Aalbert Dillinck en Susanna van Hecke. Kinderen:
 1. Albertus Dillinck, ged. Zierikzee 23-8-1665, begr. aldaar 3-11-1721
 2. Joris Dillinck, ged. Zierikzee 20-9-1667, overl. aldaar 18-11-1695
 3. Hendrikus Dillinck, ged. Zierikzee 17-2-1669, begr. aldaar 9-1-1703
 4. Iman Dillinck, ged. Zierikzee 18-4-1673
 5. Charel Dillinck, ged. Zierikzee 28-4-1675, begr. aldaar 21-2-1708
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 510 en 511
IX - 57 (kind van VIII-36)
Hendrik van Rijswijck, ged. Zwolle 1-6-1630, overl. kort voor 28-4-1662, tr. Elisabeth van der Lawick, ged. Zwolle 8-2-1631, overl. aldaar 9-10-1706, dochter van Thomas van der Lawick en Anna van Romunde.
Hieruit bekend:
 1. Jan Willem van Rijswijck, geb. ca. 1656, overl. (terechtgesteld?) na 1730. Hij was kapitein in het leger en bleef ongehuwd.
 2. Anna Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1660, volgt X-98
Bronnen:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 207
 • Aardenburg NH Lidmatenboek 2, 6-10-1658: Jonker Hendrick van Rijswijck, lieutenant van kolonel Rijswijck, afkomstig uit Zwolle.
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1569, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Negen mergen lants, gelegen in Mastebroeck naest aen den Hoogencamp, streckende van de Hooge Brugge langes de Breede Stege.
  • 4-12-1656 dec 4 (oe fol. 428) Henrick van Rijswijck, luitenant, na de dood van zijn broer Walraven van Rijswijck en van zijn zuster Machtelt van Rijswijck, vrouw van Bernhardt Ripperbant.
  • 24-1-1668 (of fol. 87) Jan Willem van Rijswijck, onmondig, na de dood van zijn vader Henrick van Rijsewijck. Hulder zijn oom en voogd Arent van Lauwick.
  • 10-6-1686 (of fol. 204v) Jan Willem van Ryswijck, mondig, deed zelf hulde.
  • 22-12-1736 (ol fol. 75) Claas Janssen Turck als koper na opdracht door Johan Willem van Rijswijck.
  • 3-2-1740 (om fol. 33v) Anna Elisabeth van Rijswijk, zoals haar broer Jan Willem van Rijswijck daarmee in 1686 was beleend. Hulder haar man Robbert van der Merwede.
 • Repertorium op de leen-, tins- enhofhorige goederen van het Stift Essen, 6-4-1710: Joan Willem van Rijswijck verkrijgt goedkeuring van zijn testamentaire beschikkingen van 6 oktober 1707 voor het gericht van de hoogschout van Hasselt opgemaakt.
 • Leenregisters Stadsgericht Zwolle, buurschap Dieze, 26-2-1706: Joan Willem van Rijswijk na opdracht door zijn moeder Elisabeth van der Lawick, met haar hulder.
 • D.J. Noordam: Riskante relaties, vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733. Jan Willem van Rijswijk was homoseksueel en werd als zodanig berecht in 1730-1733. Zie blz. 193: "Veel potenter was een ander lid van de politieke elite, Jan Willem van Rijswijk. Deze grijsaard die zijn militaire carriere als kapitein had afgesloten, bezat lustgevoelens die men eerder bij een jongeman zou zoeken dan bij een 74 jarige. Op die leeftijd beloofde hij in 1730 Hendricus van der Helm een legaat van fl. 500 als tegenprestatie voor het op hem laten plegen van sodomie." Zie verder ook pag. 136, 172, 188, 193, 194, 198 en 211 van dit boek.
IX - 58 (kind van VIII-36)
Machteld van Rijswijck, ged. Zwolle 29-12-1635, overl. voor 4-12-1656, ot. Zwolle 29-6-1656/tr. Windesheim met Bernhard Ripperbant, zoon van Joan Ripperbant en NN.
Geen kinderen.

Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 207
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1569, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Negen mergen lants, gelegen in Mastebroeck naest aen den Hoogencamp, streckende van de Hooge Brugge langes de Breede Stege.
  • 4-12-1656 dec 4 (oe fol. 428) Henrick van Rijswijck, luitenant, na de dood van zijn broer Walraven van Rijswijck en van zijn zuster Machtelt van Rijswijck, vrouw van Bernhardt Ripperbant.
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1570, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Drie margen lants, gelegen in eenen camp in Mastebroeck, streckende van de Hoege Brugge langes de Brede Stege.
  • 29-6-1640 (oe fol. 51v) Willem van Ryswijck, kapitein, na opdracht door Henrick Keyser en zijn zusters Aeltien en Jannechien Keysers.
  • 5-8-1656 (oe fol. 421) Machtelt van Rijswijck na de dood van haar vader Willem van Rijswijck, kapitein. Hulder haar man Bernhardt Ripperbant.
IX - 59 (kind van VIII-36)
Jan van Rijswijck, kapitein bij het leger, ged. Zwolle 5-4-1637, overl. voor 29-7-1675, ot. Zwolle 12-8-1657/tr. Heino met Geertruid de Reijger, geb. ca. 1640, dochter van Godfried de Reijger en NN.
Kinderen zover bekend:
 1. Willem Godefried van Rijswijck, geb. ca. 1660, overl. voor 1-10-1709. hij was kapitein van de compagnie van Ernst Lodewijk Wilcke.
 2. Anna Hasina van Rijswijck, geb. ca. 1660, overl. voor 29-7-1675
 3. Hasina Geertruidt van Rijswijck, ged. Zwolle 14-10-1660, overl. voor 29-7-1675
 4. Anna Theodora van Rijswijck, ged. Zwolle 3-5-1660
 5. Margrita Mechteld van Rijswijck, ged. Zwolle 20-2-1666.
 6. Joan Hendrik van Rijswijck, ged. Zwolle 24-8-1669, overl. voor 24-4-1716. Hij was vaandrig en later kapitein van het regiment van luitenant-kolonel van Heukelom.
Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 207
 • Testament Zwolle 29-7-1675
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1569, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Negen mergen lants, gelegen in Mastebroeck naest aen den Hoogencamp, streckende van de Hooge Brugge langes de Breede Stege.
  • 3-2-1740 (om fol. 33v) Anna Elisabeth van Rijswijk, zoals haar broer Jan Willem van Rijswijk daarmee in 1686 was beleend. Hulder haar man Robbert van der Merwede.
  • 17-10-1742 (om fol. 104) Anna Theodora van Rijswyijck als erfgenaam van Anna Elisabeth van der Merwede, geboren van Rijswijck. Hulder Hendrik Meulenbelt.
  • 1-11-1752 (oo fol. 61) Willem Daniel van der Merwede als erfgenaam ab intestato en ex testamento van wijlen Robbert van der Merwede, zoals Anna Elisabeth van der Merwede, geboren van Rijswijck, daarmee in 1740 was beleend.
IX - 60 (kind van VIII-38)
Anna Clasina van Rijswijck, geb. ca. 1620/1630, begr. Kampen 10-11-1677, ot. Kampen 17-5-1672 met Johan van Wijngaarden, burgemeester van Kampen, begr. 25-5-1687.
Dit echtpaar had geen kinderen.

Bronnen: IX - 61 (kind van VIII-38)
Hendrik Jansz. van Rijswijck, vaandrig, geb. 1620/1630, overl. tussen 29-1-1694 en 21-3-1698, ot. Dokkum 19-1-1655 met Aeltie van Ruffelaer.
Kinderen:
 1. Juliana van Rijswijck, ged. Dokkum 19-12-1655, volgt X-99
 2. Elisabeth van Rijswijck, ged. Dokkum 30-5-1658
 3. Elisabeth van Rijswijck, ged. Dokkum 20-7-1659
 4. Jacob van Rijswijck, ged. Dokkum 29-9-1661, volgt X-100
 5. Jan van Rijswijck, ged. Dokkum 22-9-1667 in Dokkum
 6. Elisabeth van Rijswijck, ged. Dokkum 29-11-1668
 7. Tet van Rijswijck, ged. Dokkum 20-12-1671
 8. Judith van Rijswijck, ged. Dokkum 25-11-1674, volgt X-101
Bronnen: IX - 62 (kind van VIII-38)
Wolter van Rijswijck geb. ca. 1620/1630, begr. Kampen 16-1-1694 in de Bovenkerk. Hij was ongehuwd.

Bronnen: