Fragmentgenealogie van Hendrick Jansz van Rijswijck uit Doeveren


Helaas is de afstamming van Hendrick Jansen van Rijswijck nog niet gevonden, al wordt hier sinds 2005 naar gezocht.


I. Jan van Rijswijck, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Hendrick Jansen van Rijswijck, volgt II-1.
 2. Neeltgen Jans (van Rijswijck), volgt II-2.
 3. mogelijk Anthonis Janz van Rijswijck, won. te Werkendam.

Bronnen:

II-1. (kind van I)
Hendrick Jansen van Rijswijck, ouderling te Doeveren 1645-1651, overl. Doeveren, begr. Genderen 29-7-1651, tr. circa 1610 Maeijken Anthonisse, overl. Doeveren voor 27-5-1656.
Uit dit huwelijk bekend:

 1. Lambert Hendricksz van Rijswijck, volgt III-1.
 2. Jan Hendricksz van Rijswijck, geb. circa 1615, overl. Drongelen tussen 24-2-1664 en 19-6-1665.
 3. Geertje Hendricks van Rijswijck, volgt III-2.
 4. Jenneken Hendricks van Rijswijck, volgt III-3.
 5. Adriaen Hendricksz van Rijswijck, volgt III-4.
 6. Geretje van Rijswijck, geb. Doeveren, ged. Heusden 25-11-1634.

Bronnen:

III-1. (kind van II)
Lambert Hendricksz van Rijswijck, geb. Doeveren circa 1615, tr. Neeltje Teunis van den Heuvel, dochter van Anthonis Jansz van den Heuvel.
Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Lamberts van Rijswijk, volgt IV-1.
 2. Geertruijd Lamberts van Rijswijck, ged. Doeveren 26-6-1650, tr. Genderen 29-9-1680 Arien Willemsz Versteegh, zoon van Willem Jansz Versteegh en Sijken Adriaensdr.

III-2. (kind van II)
Geertje Hendricks van Rijswijck, geb. circa 1615, overl. na 27-5-1656, tr. Heusden 20-5-1638 Andries van den Bosch, korporaal onder de comp van de graaf van Nassau.

III-3. (kind van II)
Jenneken Hendricks van Rijswijck, jd. van Doeveren, overl. na 17-12-1686, tr. Genderen 24-4-1644 Jan Huijbertsen Verdooren, jm van Aalburg, overl. tussen 27-7-1670 en 9-6-1677, zoon van Huijbert Hendrick Gijsbertsz en Anthonisken Peters.
Uit dit huwelijk:

 1. Huijbert Verdoorn, ged. Genderen 17-12-1645, overl. Elshout voor 24-10-1648.
 2. Huijbert Janssen Verdoorn, ged. Elshout 24-10-1648, tr. Dussen 19-12-1677 Heijltje Theunis van Hontwijck.
 3. Hendrick Jansen Verdoorn, ged. Genderen 30-7-1651, ouderling te Aalburg 1692, diaken te Genderen 1696, diaken te Aalburg 1697, overl. Aalburg 29-3-1705, tr. Magdaleentje Ariense van der Flier, ged. Aalburg 18-3-1668, dochter van Arien Laurensz van der Flier, diaken van Aalburg 1675, burgemeester van Aalburg 1679, en Maijken Philips Verhagen.
 4. Maeijken Jansse Verdoorn, ged. Genderen 12-8-1655, overl. Aalburg tussen 1725 en 1728, tr. (1). Drunen 30-4-1679 (ot. Aalburg 7-4-1679) Arien Gijsbertsz Man, tr. (2) Genderen 11-4-1685 Laurens Ariensz van der Flier, ged. Aalburg juni 1662, zoon van Arien Laurensz van der Flier, diaken van Aalburg 1675, burgemeester van Aalburg 1679, en Maijken Philips Verhagen.
 5. Teunisken Jansse Verdoorn, ged. Genderen 1-1-1659, tr. Genderen 11-4-1685 Dirk Petersz van den Heuvel, zoon van Peter Teunissen van den Heuvel (den Oude) en Mariken Jans Boerkens.
 6. Jenneke Jansse Verdoorn, geb. circa 1662, overl. na 1728, tr. Genderen 13-3-1682 Joost Bartelsz Tamerus, ged. Genderen 14-2-1655, borgemeester van Genderen 1692, overl. Genderen voor 1728, zoon van Bartel Joosten Tamerus, brouwersknecht te Heusden 1654, kerkmeester van Genderen 1668, en Anneke Hendricks Geelhuijs (Geelhuijsen).
 7. Anthonij Jansz Verdoorn, ged. Genderen 27-1-1664, kerkmeester van Genderen 1716 en 1724, overl. Genderen 6-11-1750, tr. Genderen 17-4-1695 Maria de Keijser, ged. Genderen 23-3-1670, dochter van Jan Dircksz de Keijser, ouderling te Genderen 1716, en Teunisken Ivense van Rijswijck, (voor haar zie VIII-13).

Bronnen:

III-4. (kind van II)
Adriaen Hendricksz van Rijswijck, geb. cira 1620, overl. na 1664. tr. Babilonienbroek 4-12-1650 Claerken Jans.

Uit een onwettige relatie bij de meid van ouderling Hendrik Jans van Rijswijck.

 1. Ariaentje van Rijswijck, ged. Doeveren 13-12-1648.

IV-1. (kind van III-1)
Teunis Lamberts van Rijswijk, ged. Doeveren 17-5-1643, tr. Drunen 10-5-1676 Maria Bleesse, ged. Vrijhoeve-Capelle 29-07-1646, dochter van Blees Willemsz en Maijken Jans.
Uit dit huwelijk:

 1. Marie van Rijswijk, ged. Doeveren 4-9-1677, tr. Doeveren 18-8-1709 Jan Rooijbol, wed. van Adriaentje van Osch.
 2. Neeltje van Rijswijk, volgt V-1.
 3. Catalijn van Rijswijk, ged. Doeveren 6-5-1684.

V-1. (kind van IV-1)
Neeltje van Rijswijk, ged. Doeveren 8-2-1682, tr. Doeveren 30-6-1709 Bartel Hendriksz Tameris, jm won. te Genderen, zoon van Hendrik Joosten Thamerus.
Uit dit huwelijk:

 1. Catalijn Tameris, ged. Eethen 15-6-1710.
 2. Hendrick Tameris, ged. Eethen 3-3-1711.
 3. Maria Tameris, ged. Eethen 30-10-1712.
 4. Louwrenske Tameris, ged. Genderen 25-10-1716.
 5. Willem Tameris, ged. Eethen 16-2-1721.

II-2. (kind van I)
Neeltgen Jans (van Rijswijck), won. te Werkendam, overl. voor 17-2-1636, tr. Cornelis Matthijsz, overl. na 17-2-1636.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Cornelisz.
 2. Peeter Cornelisz.
 3. Cornelis Cornelisz.
 4. Wouter Cornelisz.
 5. Joost Cornelisz.
 6. Geertgen Cornelisz.