Het geslacht van de Heren van Malsen


Van wie was Otte van Malsen een dochter?
De allereerste aanwijzing vinden we in een akte uit Heren van Altena, inv 68 fol 70, 19-5-1461, Waarin het huis met 52 morgen land van Otte van Malsen aan Johan van Schijnvelt wordt beleend, "haer aenbestorven is na doode haers vaders met allen sijne manscappen", ze heeft dit huis dus via haar vader gekregen.
Nu we kijken bij de beleningen van dit huis (GTWMB 1997 blz. 100), staat als laatse in 1417 Dirk van de Werken, het huis moet dus tussen 1417 en 1441 bij een van Malsen zijn gekomen. In 1424 zien we "Claes huysweer van Malsen" als belending in de Werken (OV1984 blz. 113) en nog is in 1429 (GTMWB 1997 blz. 99), dit kan niets anders betekenen dat deze Claes van Malsen haar vader was.

laatste update was van 19-10-2008

LET OP! omdat deze genealogie al sinds 2008 niet is upgedated, zijn er door nieuwe vondsten gevens achterhaald en zitter er hierdoor dus fouten in. augustus 2020 Remco van den Heuvel.


 

I. Nicolaus van Malsen, geb. circa 1230, ridder (1263)
Hieruit (volgorde onbekend):

 1. Johannes van Malsen, geb. circa 1260, overl. na 1294.
 2. Gijsbrecht van Malsen, geb. circa 1260, volgt IIa.
 3. Hacco van Malsen, geb. circa 1260, volgt IIb.

Bronnen:

IIa.(kind van I)
Gijsbrecht van Malsen, geb. circa 1260, ridder (1297), overl. na 1318, en tr. Layse van Heukelom, geb. circa 1270, overl. na 1315, dochter van Otto van Heukelom.
Hieruit bekend:

 1. Nicolaas van Malsen, geb. circa 1285, volgt III.
 2. Otto van Malsen, geb. circa 1290, schepen van Asperen in 1336.

Bronnen:

IIb.(kind van I)
Hacco van Malsen, geb. circa 1260, ridder, overl na 1328, tr. met nn van Buren, dochter van Otto van Buren.
Hieruit bekend:

 1. Ywaen Hacken van Malsen, geb. circa 1290, overl. na 1342.
 2. Otto van Malsen, geb. circa 1295, overl. na 1327.
 3. Alard van Malsen, geb. circa 1295, overl. na 1327.

Bronnen:

III.(kind van IIa)
Nicolaas van Malsen, geb. circa 1285, heer van Well (1326), ridder (1326), vermeld (1312-1333), gegoed te Tricht, en tr. nn van Kaets/uten Goye?.
Hieruit bekend:

 1. Hendrik van Malsen, geb. circa 1320, volgt IV.

Bronnen:

IV.(kind van III)
Hendrik van Malsen, geb. circa 1320, ridder (1344), overl. tussen 1390 en 6-4-1394, en tr. ca. 1350 nn van Gellinchem, geb circa 1330, dochter van Bruno van Gellichem.
Hieruit (volgorde onbekend):

 1. Otto van Malsen, geb. circa 1355, volgt Va.
 2. Philips van Malsen, geb. circa 1355, volgt Vb.
 3. Hendrik van Malsen, geb circa 1355, volgt Vc.
 4. Johan van Malsen, geb. circa 1355/1365, overl na 1407.
 5. Hubert van Malsen, geb. circa 1355/1365, overl na 1393.

Bronnen:

Va.(kind van IV)
Otto van Malsen, geb. circa 1355, vermeld vanaf 1377, meesterpentier in De Werken (1396), schepen van Zuilichem (1402), en tr. voor 1394 Geertruida.
Hieruit bekend:

 1. Nicolaes van Malsen, geb. circa 1395, volgt VI.

Bronnen:

Vb.(kind van IV)
Philips van Malsen, geb. circa 1355, ridder (1382), overl. na 1413.
Hieruit:

 1. Hendrik van Malsen, geb. ca. 1400, overl na 1439.
 2. Otto van Malsen, geb. ca. 1400, overl na 1440, tr. voor 1439 met Geertruida Voorn van Vianen.

Bronnen:

Vc.(kind van IV)
Hendrik van Malsen, geb. circa 1355, Schepen van Heusden (1383-1404), overl. voor 1414. en tr. (1) voor 1390 met Lijsbeth en hij tr, (2) circa 1395 met Hille.
Uit zijn tweede huwelijk volgorde onbekend:

 1. Elisabeth van Malsen, geb. ca 1395, overl tussen 1419 en 1421, tr. met Jacob Doesbosh
 2. Hendrik van Malsen, geb. ca. 1400, overl. na 1421.
 3. Bele van Malsen, geb. ca. 1400, overl. na 1421, tr. met Peter (de) Vos.
 4. Yde van Malsen, geb. ca. 1400, overl. na 1421.

Bronnen:

VI.(kind van Va)
Nicolaes van Malsen, geb. circa 1395, heemraad van De Werken 1425, overl. voor 12-11-1441 en tr. nn van Hemert.
Hieruit:

 1. Otte van Malsen, geb. De Werken ca. 1420, tr. ca. 1442 Jan van Rijswijck, volgt genealogie van Rijswijk.

Bronnen:


Ongebruikte bronnen: