Fragmentgenealogie van het oude geslacht van de "Heeren van Rijswijck"


De belangrijkste bron voor de gegevens op deze pagina, het Bossche Protocol, is een volledig, maar moeilijk toegankelijk archief. Omdat het eens drijfnat gered is uit het brandende stadhuis, zijn grote delen nauwelijks tot zeer slecht leesbaar. Bovendien is het tot ca. 1500 geheel en tussen 1500 en 1629 nog voor een groot deel geschreven in het Latijn.
In sommige gevallen moet ik noodgedwongen gebruik maken van een artikel in de Nederlandse Leeuw jrg. 1930 kolom 175 en 176, waarvan ik aanvankelijk dacht dat het zeer onbetrouwbaar was, maar dat zeker in de latere generaties gegevens bevat die exact overeenkomen met bronnen als leenregisters en transportactes.


I. Heijman van Rijswijck, leeft ca. 1250, heer van Rijswijk, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Heijman van Rijswijck, volgt II.

II. (kind van I)
Heijman Heijmansz. van Rijswijck, ridder, overl. na 29-4-1300, heer van Rijswijk, tr. NN.
Hieruit:

 1. Jan van Rijswijck, geb. voor 1275, volgt III.
 2. Een niet met name bekende zoon
 3. Enige niet met name bekende dochters

Bronnen:

III. (kind van II)
Jan van Rijswijck, ridder, heer van Rijswijk, geb. ca. 1270, overl. na 27-9-1321, tr. NN
Kind:

 1. Boudewijn van Rijswijck, geb. 1300/10, volgt IV-1.
 2. Willem van Rijswijck, geb. 1300/10, volgt IV-2.

Bronnen:

IV-1. (kind van III)
Boudewijn Jansz. van Rijswijck, heer van Rijswijk, geb. ca. 1300/10, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Ave van Rijswijck, volgt V-1.

IV-2. (kind van III)
Willem Jansz. van Rijswijck, ridder, geb. 1300/10, overl. voor 1374, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Jan van Rijswijck, geb. 1350/60, volgt V-2.
 2. Margaretha van Rijswijck, geb. 1350/60, volgt V-3.
 3. Agnees van Rijswijck. geb. 1350/60

Bronnen:

V-1. (kind van IV-1)
Ave van Rijswijck, overl. na 1387, tr. Floris van Dalem, zoon van Roelof van Dalem en Beatrix van Duivenvoorde.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Dalem Florisz., ridder, rentmeester van de heer van Blois.
 2. Jan van Rijswijck Florisz. van Dalem, overl. voor 24-8-1404, heer van Rijswijk, tr. Geertruida van Nispen, dochter van Jan van Nispen.
 3. Roelof van Rijswijck Florisz. van Dalem, heer van Rijswijk. tr. joffr. Agnese Dircsdochter van Hemert. Roelof verkoopt de heerlijkheid Rijswijk op 28-4-1436 aan Glimmer Jansz.
 4. Floris van Rijswijck

Bron:

V-2. (kind van IV-2)
Jan Willemsz. van Rijswijck, baljuw van Altena, geb. 1340/50, overl. ca. 1415, tr. NN
Hieruit bekend:

 1. Gerrit van Rijswijck, geb. 1370/1380, volgt VI-1.
 2. Jan van Rijswijck, geb. 1370/1380, volgt VI-2.
 3. Willem van Rijswijck, geb. 1370/1380, volgt VI-3.
 4. Alit van Rijswijck, geb. 1370/1380, volgt VI-4.
 5. Albert van Rijswijck, geb. 1380/1400, volgt VI-5.

Bronnen:

V-3. (kind van IV-2)
Margaretha Willemsdr. van Rijswijck, geb. 1350/60, tr. Zeger Jansz. van Well.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Well, geb. ca. 1385

VI-1. (kind van V-2)
Gerrit Jansz. van Rijswijck, geb. 1370/1380, Gerritsd. tr. Bertrade van den Roeve, dochter van Jan van den Roeve en NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Rijswijck, geb. ca. 1390
 2. Elisabeth Gerritsd. van Rijswijck, zij huwt Dirck Glimmer Jansz.

Bronnen:

VI-2. (kind van V-2)
Jan Jansz. van Rijswijck, geb. 1380/1390, overl. na 1455, tr. met Aleidis van den Nuwelant, dochter van Jan Geerlincksz. van den Nuwelant en Luijtgart
Hieruit bekend:

 1. Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1424/1425, overl eind 1470. Zij trad 1429/1430 in in het Cistercienzerklooster Leeuwenhorst bij Noordwijk en was daar tussen 1460 en 1470 abdis.
 2. Geerlacus van Rijswijck, geb. 1420/1430, vermeld 1448, 1455, 1457, 1479, volgt VII-1.
 3. Luijtgart van Rijswijck, geb. 1430/1440, volgt VII-2.
 4. Gijsbert van Rijswijck, geb. 1430/1440, vermeld 1473 en 1481
 5. Dirk van Rijswijck, geb. 1430/1440, vermeld in R1214 fol. 194

Bronnen:

VI-3. (kind van V-2)
Willem Jansz. van Rijswijck, geb. 1370/1380, overl. voor 1411, tr. Gudelt van Eijcke, dochter van Jan van Eijcke. Zij was weduwe van Jacobus zoon van Wynricus Screijnmaker
Geen kinderen gevonden.

Bronnen:

VI-4. (kind van V-2)
Alit Jansdr. van Rijswijck, geb. 1370/1380, overl. voor 1417, tr. Gherijt van Ganswijck
Hieruit bekend:

 1. Willem van Ganswijck, geb. ca. 1390/1395, overl na 1417.
 2. Juete van Ganswijck, geb. 1400/1405.
 3. Lijsbeth van Ganswijck, geb. 1400/1405.

Bronnen:

VI-5. (kind van V-2)
Albert van Rijswijck, geb. 1380/1400.
Van Albert van Rijswijck heb ik nog geen huwelijk en nakomelingen gevonden.

Bronnen:

VII-1. (kind van VI-2)
Geerlacus (ook Geerlinck of Geerlof) Jansz. van Rijswijck, geb. 1420/1430, overl. voor 9-10-1507, tr. met Elisabeth van Mulsel, ook van Bucstel, dochter van Gerit van Mulsel (van Bucstel) en Elisabeth Jansdr. van Best (Zij was dochter van Gielis van Ghele, zoon van Jan van Hees).
Kinderen:

 1. Gerard van Rijswijck, geb. 1440/1450, vermeld 1478, 1491, 1498, volgt VIII-1.
 2. Elisabeth van Rijswijck, geb. 1450/1460, overl. 12-3-1503. Zij trad 1459/1460 in in het Cistercienzerklooster Leeuwenhorst bij Noordwijk. Haar vader Geerlof betaalde 39 pond en 4 schellingen.
 3. Johannes van Rijswijck, geb. 1450/1460
 4. Bartholomeuske van Rijswijck, geb. 1450/1460, volgt VIII-2.
 5. Geerlacus van Rijswijck, geb. 1450/1460, vermeld 1491.
 6. N.N. van Rijswijck. geb. 1467/1468, overl. voor 1488. Zij trad 1468/1469 als 1 jarige in in het Cistercienzerklooster Leeuwenhorst bij Noordwijk. Haar vader Geerlof betaalde 40 pond.

N.B. Mulsel is een toponiem in de parochie van Boxtel: "een mansus in de parochie Bucstel ter plaatse Mulsel" De personen met de naam van Mulsel komen ook voor onder de naam van Bucstel.

Bronnen:

VII-2. (kind van VI-1)
Luijtgart Jansdr. van Rijswijck, geb. 1430/1440, tr, met Hendrick van Donckelsvoirt, zoon van Goijaert van Donckelsvoirt en NN.
Kind:

 1. Jenneke van Donckelsvoirt, geb. ca. 1460. Zij was gehuwd met Gijsbert Aertsz. van Hulst.

Bronnen:

VIII-1. (kind van VII-1)
Gerard Geerlincksz. van Rijswijck, geb. 1440/1450, vermeld tot juli 1508, tr. NN.
Kind:

 1. Elisabeth van Rijswijck, geb. 1470/1480, volgt IX-1.
 2. Emond van Rijswijck, geb. 1470/1480. Volgens R1277 fol. 171 was hij al in 1507 overleden en had hij twee zonen: Gerlach en Adriaan.

Bronnen:

VIII-2. (kind van VII-1)
Bartholomea Geerlincksdr. van Rijswijck, geb. 1460/1470, tr. met Jan Zuermont, overl. voor 28-8-1507, zoon van Willem Zuermont en NN.
Hieruit bekend:

 1. Jan Zuermont, geb. ca. 1490/1507, overl. voor 5-1-1558.
 2. Jasper Zuermont, geb. ca. 1490/1507
 3. Elisabeth Zuermont, geb. ca. 1490/1507
 4. Aelbert Zuermont, geb. ca. 1490/1507, overl. voor 5-1-1558.
 5. Willem Zuermont, geb. ca. 1490/1507

Bron:

IX-1. (kind van VIII-1)
Elisabeth Gerardsdr. van Rijswijck, geb. 1470/1480, geb. tr. Walraven Dachverlies, vermeld in 1509, schepen van 's-Hertogenbosch (1521, 1522), overl. vr 1530, zoon van Jan Dachverlies en Goeswina van Varick.
Kinderen:

 1. Johannes Dachverlies, geb. ca. 1510
 2. Geerlacus Dachverlies, geb. ca. 1510

Bronnen: