Genealogie van de familie van Rijswijck in Noord-LimburgMet deze fragmentgenealogie ben ik nog bezig en er zal nog veel aan veranderd en toegevoegd worden. Ontleent men gegevens aan deze webpagina dan is het aangeraden om regelmatig te controleren of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Door de aanmerkelijke hoeveelheid emails die ik inmiddels gekregen heb van mensen uit (meestal) het Oosten van Nederland met de naam van Rijswij(c)k met vragen omtrent hun afkomst, ben ik op het idee gekomen om te kijken of het mogelijk is deze familie te traceren in de geschiedenis. Of het gaat lukken is nog niet duidelijk, want de afstand tussen mijn woonplaats en de archieven waar hun gegevens te vinden zijn is groot.
Een tweede motivatie om hiermee te beginnen was een artikel in het tijdschrift
"de Maasgouw" van december 1915 waarin de schrijver opmerkt dat deze familie van Rijswijck het wapen met de zalmen gebruikte. Omdat de schrijver blijkbaar niet op de hoogte was van de andere wapenvoerders van dit wapen en hun afkomst uit Altena lijkt me dit artikel, ondanks de hoge ouderdom, integer genoeg om serieus te nemen.
Als eerste aanknopingspunt heb ik de stamreeks van Jeroen van Rijswijk gebruikt zoals zij op
zijn website staat.

-0-0-0-


I. Willem van Rijswijck, geb. 1370/1380, overl. voor 1435, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Aernt van Rijswijck, geb. voor 1410, volgt II.

Bron:

II. (kind van I)
Aernt Willemsz. van Rijswijck, overl. voor 1454, tr. NN
Kinderen:

 1. Willem van Rijswijck, geb. voor 1430, overl. voor 1458
 2. Michiel van Rijswijck, geb. voor 1433, volgt III.

Bronnen:

III. (kind van II)
Michiel Aerntsz. van Rijswijck, geb. voor 1433, overl. ca. 1498 tr. Aleid N.
Kinderen zover bekend:

 1. Hendrik van Rijswijck, geb. 1470/1480, volgt IV.
 2. Michiel van Rijswijck, geb. 1470/1480
 3. N (dochter) van Rijswijck, geb. 1470/1480

Bronnen:

IV. (kind van III)
Hendrik Michielsz. van Rijswijck, geb. 1470/1480, overl. 1538/1539 tr. NN.
Kinderen zover bekend:

 1. Aernt van Rijswijck, geb. ca. 1508, volgt V.
 2. Michiel van Rijswijck, geb. ca. 1510

Bronnen:

V. (kind van IV)
Aernt Hendriksz.. van Rijswijck, geb. ca. 1508, overl. ca. 1558, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Hendrik van Rijswijck, geb. ca. 1545, volgt VI.
 2. Michiel van Rijswijck
 3. (?) Peter van Rijswijck

Bronnen:

VI. (kind van V)
Hendrik Aerntsz. van Rijswijck,
schepen van Maashees 1601-1630, geb. ca. 1545, overl. 15-4-1633, tr. (1) met Aertken N.
Hij tr. (2) voor 1611 met Catharina van den Hergrave, dochter van Jasper Michielsz. van den Hergrave en Catharina.
Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Jasper van Rijswijck, geb. 1580/1600, volgt VII-1.
 2. Catharina van Rijswijck, geb. 1580/1600, volgt VII-2.
 3. N. van Rijswijck, volgt VII-3.
 4. N. van Rijswijck, volgt VII-4.

Bronnen:

VII-1. (kind van VI)
Jasper Hendricksz. van Rijswijck,
schepen van Maashees 1634-1640, geb. 1580/1600, overl. ca. 1657, tr. voor 1611 met Jenneke van de Weert, dochter van Peter Jan Heijnen van de Weert en Neeske N.
Hij tr. (2) met Jenneke Pouwels, dochter van Paulus Marcus en NN. Zij was weduwe van Frans Willemsz van Groesdonck.
Kinderen, volgorde en uit welk huwelijk niet bekend:

 1. Aert van Rijswijck, geb. voor 1600, overl. voor 1633.
 2. Jenneke van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-1.
 3. Hendrina van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-2.
 4. Frans van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-3.
 5. Aleijd van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-4.
 6. Pauwke van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-5.
 7. Peterke van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-6.
 8. Dirk van Rijswijck, geb. 1610/1620
 9. Jenneke van Rijswijck, geb. 1610/1620, volgt VIII-7.

Bronnen:

VII-2. (kind van VI)
Catharina Hendricksdr. van Rijswijck, geb. ca. 1580/1600 tr. (1) met Frans Hollander, zoon van Derick Fransz. Hollander (ook Hollanders) en Aleijd Franssen.
Zij tr. (2) met (?)Aernt Jaspers. (Omdat in Raad van Brabant inv. 788.677 alleen de namen van de mannen worden genoemd, weet ik nog niet wie met welke man was gehuwd)
Hieruit bekend:

 1. Jan Franssen, geb. ca. 1610
 2. Geridt Franssen, geb. na 1611 (hij was in 1636 nog onmondig)
 3. N. Franssen, geb. na 1611 (hij was in 1636 nog onmondig)

Bronnen

VII-3. (kind van VI)
N. Henricksdr. van Rijswijck, geb. 1580/1600, tr. met (?)Kersten Gabriels. (Omdat in Raad van Brabant inv. 788.677 alleen de namen van de mannen worden genoemd, weet ik nog niet wie met welke man was gehuwd)

Bron:

VII-4. (kind van VI)
N. Henricksdr. van Rijswijck, geb. 1580/1600, tr. met (?)Bartholomeus van Hapts. (Omdat in Raad van Brabant inv. 788.677 alleen de namen van de mannen worden genoemd, weet ik nog niet wie met welke man was gehuwd)
Hieruit bekend:

 1. Hendrick Meeus, geb. 1620/1630

Bron:

VIII-1. (kind van VII-1)
Jenneke Jaspersdr. van Rijswijck, geb. ca. 1620, "storff tusschen 18 en 20 jan. 1678", tr. (1) met Rutger Roovers, verm. overl. kort na 23-2-1648.
Zij tr. (2) Maashees 21-9-1653 (ot. Vierlingsbeek 11-10-1652) met Andries van den Bosch, gerechtsbode van Maashees, zoon van Jan van den Bosch en NN.
Kinderen uit haar tweede huwelijk:

 1. Jasper Driessen, geb. ca. 1653
 2. Jacoba Driessen, geb. ca. 1655
 3. Rutger Driessen, ged. Vierlingsbeek 20-1-1658
 4. Jenneke Driessen, ged. Vierlingsbeek 29-2-1660
 5. Jan Driessen, ged. Vierlingsbeek 30-7-1662
 6. Paulus Driessen, ged. Vierlingsbeek 26-9-1664
 7. Gerarda Driessen, ged. Geijsteren 13-12-1665
 8. Hendrica Driessen, ged. Geijsteren 29-3-1668

Bronnen:

VIII-2. (kind van VII-1)
Hendrina Jaspersdr. van Rijswijck ook "op den Weerd" genaamd, geb. 1600/1610, tr. Venray 24-9-1653 (ot. Vierlingsbeek 31-9-1653) met Willem van Hegelsum, zoon van Geurt van Hegelsum en Stijn N.

Bron:

VIII-3. (kind van VII-1)
Frans Jaspersz. van Rijswijck,
schepen van Maashees vanaf 1670, geb. 1610/1620, overl. na 1687, ot/tr. Vierlingsbeek 21-9/11-10-1653 met Geertje Willems, overl. voor 12-1-1679.
Kinderen zover bekend:

 1. Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1656, volgt IX-1.
 2. Jenneke van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 7-4-1658, volgt IX-2.
 3. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 11-4-1660
 4. Hendrik van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 23-4-1662, volgt IX-3.
 5. Helena van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 15-6-1664
 6. Willem van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 25-9-1666
 7. Aleijd van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 24-2-1669, volgt IX-4.
 8. Jasper van Rijswijck, geb. 1660/1670, volgt IX-5.
 9. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 16-5-1671, volgt IX-6.
 10. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 9-5-1674
 11. Gerarda van Rijswijck, doop niet gevonden. Zij is getuige bij het tweede huwelijk van haar broer Hendrick als Gerarda Frans van Rijswijck.

Bronnen:

VIII-4. (kind van VII-1)
Aleijd Jaspersdr. van Rijswijck, geb. 1610/1620, tr. met Geerit Leijsen.

Bron:

VIII-5. (kind van VII-1)
Paulina Jaspersdr. van Rijswijck, geb. 1610/1620, ot. Vierlingsbeek/Maashees 4-2-1659 (het kerkelijk huwelijk wordt gesloten in Gelre) met Johannes Murci, vaandrager binnen Gelre.

VIII-6. (kind van VII-1)
Peterke Jaspersdr. van Rijswijck, geb. 1610/1620, overl. voor 22-12-1668, tr. met Dirck Thijsen.
Hieruit bekend:

 1. Thijs Dircks, geb. voor 1643 (mondig op 22-12-1668)
 2. Alitje Dircks ged. Vierlingsbeek 12-3-1661
 3. Meerdere kinderen waarvan de namen niet bekend zijn.

Bronnen:

VIII-7. (kind van VII-1)
Jenneke van Rijswijck, geb. 1610/1620, begr. Geijsteren 15-12-1683, tr. Gerard Michiels, overl. voor 8-11-1658.
Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Gerards, ged. Maashees 12-3-1639
 2. Lijsbeth Gerards, ged. Maashees 1-12-1641
 3. Willem Gerards, ged. Maashees 14-1-1644
 4. Petrus Gerards, ged. Maashees 11-2-1646
 5. Jasper Gerards, ged. Maashees 11-5-1652
 6. Gerard Gerards, ged. Maashees 27-11-1656

Bron:

IX-1. (kind van VIII-3)
Elisabeth Fransdr. van Rijswijck, geb. ca. 1656, tr. (1) ca. 1675 met Gerard Beiens, overl. voor 28-7-1680, zoon van Jan Beiens en NN.
Zij tr. (2) Vierlingsbeek 28-7-1680 met Joost Aerts.
Hieruit bekend:

 1. Jenneke Beiens, ged. Vierlingsbeek 15-3-1676
 2. Geertrui Beiens, ged. Vierlingsbeek 19-8-1678

Bron:

IX-2. (kind van VIII-3)
Jenneke Fransdr. van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 7-4-1658, tr. Maashees/Geijsteren/Vierlingsbeek/Bergen 7-6-1696 met Jan Driessen.

IX-3. (kind van VIII-3)
Hendrik Fransz. van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 23-4-1662, tr. (1) Maashees/Geijsteren 2-5-1686 met Barbara Werckens van den Bosch, overl. 15-1-1690.
Hij tr. (2) Maashees/Vierlingsbeek/Geijsteren 2/6-5-1691 met Ermken Frodemont, ged. Maashees/Geijsteren 22-10-1656, begr. Geijsteren 4-7-1730, dochter van Martin Frodemont en Catharina Oevermans.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Werner van Rijswijck, ged. Geijsteren 3-4-1687, overl. Bergen 3-12-1739
 2. Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 12-8-1688
 3. Jan van Rijswijck, ged. Geijsteren 15-1-1690

Uit het tweede huwelijk:

 1. Barbara van Rijswijck, ged. Geijsteren 29-1-1692, begr. aldaar 24-7-1692.
 2. Martin van Rijswijck, ged. Geijsteren 10-1-1693, volgt X-1.
 3. Frans van Rijswijck, ged. Geijsteren 11-1-1696, volgt X-2.
 4. Catharina van Rijswijck, ged. Geijsteren 23-5-1701

Bronnen:

IX-4. (kind van VIII-3)
Aleid Fransdr. van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 24-2-1669, tr. Maashees/Vierlingsbeek/Geijsteren/Bergen 4/11-5-1699 met Dirk van Biesen.

IX-5. (kind van VIII-3)
Jasper Fransz. van Rijswijck, geb. 1660/1670, tr. Maashees/Geijsteren/Vierlingsbeek 5-4/12-4-1693 met Hermanna Linders, ook Hermke Leenderts.

Kinderen:

 1. Frans van Rijswijck, ged. Geijsteren 29-1-1694 (volgt mogelijk X-2, moet nog uitgezocht worden)
 2. Leendert van Rijswijck, ged. Geijsteren 14-3-1696
 3. Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 14-9-1698

Bron:

IX-6. (kind van VIII-3)
Gerard Fransz. van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 16-5-1671, tr. Maashees/Geijsteren 1-5-1697 met Gerarda Gerrits.
Hieruit bekend:

 1. N. van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-1-1699
 2. Frans van Rijswijck, ged. Geijsteren 27-9-1701 (volgt mogelijk X-2, moet ik nog uitzoeken)
 3. Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-1-1705, volgt X-3.
 4. Jasper van Rijswijck, ged. Geijsteren 16-11-1707, volgt X-4.
 5. Johannes van Rijswijck, ged. Geijsteren 4-12-1710
 6. Johanna van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-8-1715, volgt X-5.

Bron:

X-1. (kind van IX-3)
Martin Hendriksz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 10-1-1693, overl. Venray 21-9-1762, tr. (1) met Catharina Janssen.
Hij tr. (2) met Geertrui Gubbels, geb. Arcen 19-4-1706, overl. Castenray 25-1-1779, dochter van Gerard Gubbels en Hester Colt.
Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Jan van Rijswijck, ged. Geijsteren 9-5-1721, volgt XI-1.

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Helena van Rijswijck, geb. ca. 1722, overl. Venray 24-7-1812, volgt XI-2.
 2. Catharina van Rijswijck, ged. Maashees 5-4-1723, volgt XI-3.
 3. Magdalena van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-1-1725
 4. Margriet van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-6-1726, volgt. Zij, overl. Venray 18-4-1772, tr. met Johannes van Ham
 5. Hendrik van Rijswijck, ged. Geijsteren 28-3-1728, volgt XI-4.
 6. Johanna van Rijswijck, ged. Geijsteren 11-11-1729
 7. Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 31-3-1731, volgt XI-5.
 8. Antoon van Rijswijck, ged. Geijsteren 20-6-1733
 9. Willem van Rijswijck, ged. Oostrum 9-5-1735, volgt XI-6.
 10. Dionisius van Rijswijk, geb. 1730/1740, volgt XI-7.
 11. .

X-2. (kind van IX-3)
Frans Hendriksz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 11-1-1696, overl. Bergen 21-6-1773, tr. Bergen 29-4-1722 met Gerarda Heijlen, begr. Bergen 5-6-1746, dochter van Govert Heijlen en NN.
Kinderen:

 1. Govert van Rijswijck, ged. Bergen 10-11-1724, volgt XI-8.
 2. Frans van Rijswijck, geb. ca. 1726, volgt XI-9.

X-3. (kind van IX-6)
Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-1-1705, overl. voor 1762, ot/tr. (1) Vierlingsbeek 8/23-5-1734 met Anna Verblackt, j.d. van Vierlingsbeek.
Hij ot/tr. (2) Vierlingsbeek 15-5/6-6-1745 met Mechtildis Lovendaal, j.d. van Meelderen.
Zij tr. (2) met Jan Heesen, zoon van Reinier Heesen en NN, overl. voor oktober 1778 Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Agnes van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 2-4-1735, volgt XI-10.
 2. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 17-9-1736
 3. Christiaan van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 28-10-1739, volgt XI-11.
 4. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 21-4-1742

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Anna van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 14-1-1748, volgt XI-12.
 2. Johannes van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 17-5-1752, volgt XI-13.
 3. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 8-3-1753
 4. Helena van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 1-9-1756
 5. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 11-1-1759, volgt XI-14.

Bron:

X-4. (kind van IX-6)
Jasper Gerardsz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 16-11-1707, overl. Geijsteren 23-4-1787, tr. Wanssum 8-5-1738 met Wilhelmina Henckens.
Uit dit huwelijk bekend:

 1. Gerardus van Rijswijk, ged. Geijsteren 28-4-1741, volgt XI-15.
 2. Ernest Leopold van Rijswijk, ged. Geijsteren 10-10-1745, volgt XI-16.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Geijsteren 4-6-1748
 4. Anna Maria van Rijswijk, ged. Geijsteren 14-10-1749, volgt XI-17.
 5. Theresia Wilhelmina van Rijswijck, ged. Geijsteren 5-10-1751, volgt XI-18.
 6. Mathijs van Rijswijk, ged. Geijsteren 18-6-1753, overl. aldaar 21-9-1780.
 7. Jacobus van Rijswijck, ged. Geijsteren 7-1-1756, volgt XI-19.
 8. Johanna van Rijswijk, ged. Geijsteren 25-10-1758, volgt XI-20.

Bron:

X-5. (kind van IX-6)
Johanna van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-8-1715, tr. Geijsteren 15-12-1746 met Jan Thunissen.

XI-1. (kind van X-1)
Jan Martinsz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 9-5-1721, tr. Venray 28-10-1748 met Margaretha Vervoort, dochter van Jan Vervoort en NN.
Hieruit bekend:

 1. Johannes van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 29-9-1753
 2. Hendrick van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 17-2-1751

XI-2. (kind van X-1)
Helena Martinsdr. van Rijswijck, geb. ca. 1722, overl. Venray 24-7-1812 tr. Well 13-4-1768 met Peter Thijssen, geb. ca. 1721, overl. Venray 7-2-1814, zoon van Michiel Thijssen en Mathea Bongers.

Bronnen:

XI-3. (kind van X-1)
Catharina van Rijswijck, ged. Maashees 5-4- 1723, overl. Venray 5-6-1786, tr. Venray 8-11-1752 met Jan Vissers, ged. Sevenum 26-8-1724, zoon van Gijsbert Vissers en Johanna Verhees.
Hieruit bekend:

 1. Hendrik van Rijswijk, ged. Venray 13-7-1752 (buiten echt)
 2. Gijsbert van Rijswijk, ged. Venray 13-7-1752 (buiten echt), overl. Venray 1-3-1827
 3. Gertruda Vissers, ged. Venray 9-3-1760, overl. Venray 21-1-1840
 4. Maria Vissers, ged. Venray 23-10-1763, overl. Venray 9-5-1833
 5. Johanna Vissers, geb. ca. 1769, overl. Venray 8-1-1829

XI-4. (kind van X-1)
Hendrick Martinsz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 28-3-1728, overl. Venray 23-1-1806, tr. Venray 21-11-1759 met Johanna Boogers, geb. ca. 1729, overl. Venray 7-3-1809, dochter van Johannes Boogers en Wilhelmina Boers
Kinderen:

 1. Gertrudis van Rijswijk, geb. Venray 5-4-1761, volgt XII-1.
 2. Jenneke van Rijswijk, geb. Venray, volgt XII-2.
 3. Maria van Rijswyck, geb. ca. 1765, volgt XII-3.
 4. Wilhelmina van Rijswijck, geb. Venray 9-10-1769, volgt XII-4.
 5. Johanna van Rijswijk, geb. Venray ca. 1771, volgt XII-5.
 6. Antoon van Rijswijck, geb. Venray 24-11-1774, volgt XII-6.

XI-5. (kind van X-1)
Gerard Martinsz. van Rijswijck, ged. Geijsteren 31-3-1731, tr. Elisabeth Goossens.
Hieruit bekend:

 1. Antoon van Riswijck, geb. Mook 9-9-1773, volgt XII-7.
 2. Hendrik van Riswijck, geb. Mook, volgt XII-8.
 3. Johannes van Riswijk, geb. Mook, volgt XII-9.
 4. Gerard van Rijswijck, geb. Mook 10-2-1772, volgt XII-10.
 5. Petrus van Rijswijk, geb. Mook, volgt XII-11.

XI-6. (kind van X-1)
Willem Martinsz. van Rijswijck, ged. Oostrum 19-5-1735, overl. Venray 20-6-1813, tr. Venray 18-7-1773 met Mathia Thijssen, geb. Well 28-9-1753, overl. Venray 19-2-1836, dochter van Peter Thijssen en Petronella Roosen.
Kinderen:

 1. Martin van Rijswijck, ged. Venray 30-1-1774, volgt XII-12.
 2. Petronella van Rijswijk, ged. Venray 30-7-1776, volgt XII-13.
 3. Geertrui van Rijswijck , ged. Venray 1-1-1779, volgt XII-14.
 4. Michael van Rijswijck, ged. Venray 10-8-1780. Hij was in 1851 broeder van het O.L.V. Gilde te Oostrum.
 5. Jan van Rijswijck, geb. Venray 10-6-1782, volgt XII-15.
 6. Anna Maria van Rijswijck, ged. Venray 28-11-1784
 7. Catharina van Rijswijck, geb. Venray 7-2-1787, volgt XII-16.
 8. Anna Maria van Rijswijck, geb. Venray 1-10-1789, volgt XII-17.
 9. Peter van Rijswijck, geb. Venray 24-12-1791, volgt XII-18.
 10. Magdalena van Rijswijck, ged. Venray 22-3-1794
 11. Helena van Rijswijck, geb. Venray ca. 1794, overl. Venray 28-5-1827.

XI-7. (kind van X-1)
Dionisius Martinsz. van Rijswijk, geb. 1730/1740, overl. Venray 28-5-1785, tr. (1) Venray 2-5-1762 met Petronella Boogers.
Hij tr. (2) met Maria Janssen, overl. Venray 7-4-1824, dochter van Gerard Janssen en Petronella van Rissel Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Elisabeth van Rijswijk, ged. Venray 29-7-1762, volgt XII-19.
 2. Anna Maria van Rijswijk, ged. Venray 29-6-1766, volgt XII-20.

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Dionisius van Rijswijk, ged. Venray 8-2-1769, overl. Venray 28-5-1785.
 2. Johanna van Rijswijk, ged. Venray 23-1-1773

XI-8. (kind van X-2)
Godefridus van Rijswijck, ged. Bergen 10-11-1724, overl. aldaar 4-1-1795 tr. Bergen 2-7-1743 met Wilhelmina Janssen, ged. Bergen 24-5-1724, begr. aldaar 17-7-1789, dochter van Laurens Janssen en Geertrui Michels.
Kinderen:

 1. Johannes van Rijswijk, ged. Bergen 22-3-1746, volgt XII-21.
 2. Geertrui van Rijswijk, geb. Bergen ca. 1748, volgt XII-22.
 3. Ernestina van Rijswijck, ze was getuige bij de doop van Wilhelmina Janssen

XI-9. (kind van X-2)
Frans Fransz. van Rijswijck, geb. ca. 1726, tr. Bergen 23-11-1746 met Catharina Willems, ged. Bergen 2-9-1721, begr. aldaar 2-12-1748, dochter van Jan Willems en Petronella van Ouler.

XI-10. (kind van X-3)
Agnes van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 2-4-1735, ot/tr. Vierlingsbeek 2/17-1-1762 met Mathijs Lensen, j.m. van Well, begr. Vierlingsbeek 4-1-1801.
Kinderen:

 1. Mechtildis Lensen, ged. Vierlingsbeek 9-4-1762
 2. Anna Maria Lensen, ged. Vierlingsbeek 29-7-1765
 3. Mechelina Lensen, ged. Vierlingsbeek 22-3-1767
 4. Geertrui Lensen, ged. Vierlingsbeek 20-9-1769
 5. Francina Lenssen, ged. Vierlingsbeek 3-4-1772
 6. N Lenssen, ged. Vierlingsbeek 25-3-1776
 7. Joannes Lenssen, ged. Vierlingsbeek 17-7-1779

XI-11. (kind van X-3)
Christiaan van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 28-10-1739, begr. aldaar 1-2-1801, ot/tr. Vierlingsbeek 21-4/6-5-1781 met Johanna Zeelen, j.d. van Holthees, begr. Vierlingsbeek 25-9-1798, dochter van Mathijs Zeelen en Geertrui Lindemans.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 8-2-1782
 2. Johanna van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 18-6-1783
 3. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 30-10-1785
 4. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 11-11-1786
 5. Hendrina van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 26-5-1789
 6. Christiaan van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 28-3-1792

Bron:

XI-12. (kind van X-3)
Anna van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 14-1-1748, ot/tr. Vierlingsbeek 7/22-9-1776 met Cornelis Arts, j.m. van Oefelt

XI-13. (kind van X-3)
Johannes van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 17-5-1752, ot/tr. Vierlingsbeek 21-4/6-5-1781 met Johanna Janse, j.d. van Vierlingsbeek.
Hieruit bekend:

 1. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 28-7-1782
 2. Peter van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 3-11-1783
 3. Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 21-12-1784
 4. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 22-5-1787
 5. Mechelina van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 22-6-1788
 6. Anna Mechelina van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 26-7-1789
 7. Gerard van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 28-4-1791

Op 19-11-1783 en 14-8-1786 worden er twee kinderen van Johannes van Rijswijck en Johanna Jans te Vierlingsbeek begraven.

XI-14. (kind van X-3)
Geertrui van Rijswijck, ged. Vierlingsbeek 11-1-1759, ot/tr. Vierlingsbeek 9/24-11-1782 met Hendrik Smits, ged. Bergen 25-11-1754, zoon van Arnoldus Schmitz en Wilhelmina van Bael.

XI-15. (kind van X-4)
Gerard Jaspersz. van Rijswijk, ged. Geijsteren 28-4-1741, overl. Maashees 12-2-1817, tr. Hendrina Vermaseren, geb. ca. 1741, overl. Wanssum 28-2-1804.
Kinderen:

 1. Anna Maria van Rijswijk, ged. Geijsteren 9-10-1770, overl. Wanssum 3-1-1848
 2. Petrus van Rijswijk, ged. Geijsteren 14-9-1772, overl. aldaar 23-10-1773.
 3. Petrus van Rijswijk, ged. Geijsteren 14-2-1775,
 4. Anna Catharina van Rijswijk, ged. Geijsteren 22-5-1777, volgt XII-23.
 5. Antonius Wilhelmus van Rijswijk, ged. Geijsteren 24-3-1781, begr. aldaar 15-10-1781.

XI-16. (kind van X-4)
Ernest Leopold Jaspersz. van Rijswijk, ged. Geijsteren 10-10-1745, tr. (1) met Johanna Casteleijn.
Hij tr. (2) Maashees
schepenbank, 7-6-1788, Geijsteren 23-6-1788 met Petronella van Cuijk, tapster, geb. Mierlo ca. 1763, overl. Maashees 30-4-1836, dochter van Theodorus van Cuijk en Wilhelmina Jansen.
Kinderen:

 1. Johanna Maria van Rijswijk, ged, Geijsteren 13-4-1789, overl. Maashees 15-7-1858. Zij was ongehuwd. Op haar overlijdensakte wordt ze Johanna Catharina genoemd.
 2. Josephus van Rijswijk, ged. Geijsteren 27-12-1792, overl. Maashees 19-6-1841. Hij was schoolonderwijzer en bleef ongehuwd.
 3. Johannes Petrus van Rijswijk, ged, Geijsteren (Wanssum) 22-3-1797, volgt Hij smid tr. De Rijp 30-5-1824 met Maria Hendrina Rijnhard, geb. Zwolle ca. 1793, dochter van Jacobus Rijnhard en Maria Rerink.
 4. Wilhelmina van Rijswijk, ged, Geijsteren 5-8-1798, volgt Zij tr. Purmerend 23-5-1824 met Pieter Brinkman, timmerman, geb. Purmerend 27-12-1798, zoon van Pieter Brinkman en Marijtje Kok.
  Hieruit bekend:
  1. Theodorus Ernestus Brinkman, geb. Purmerend ca. 1836
 5. Lambertus van Rijswijk, geb. ca. 1800, overl. Maashees 5-9-1883. Hij bleef ongehuwd.
 6. Theodorus van Rijswijk, geb. Wanssum 12-3-1791, volgt XII-24.
 7. Johannes Mathias van Rijswijk, geb. Maashees ca. 1804, overl. aldaar 5-3-1859
 8. Antonius Jacobus van Rijswijk, geb. ca. 1806, overl. Maashees en Overloon 1-12-1893

XI-17. (kind van X-4)
Anna Maria Jaspersdr. van Rijswijk, overl. Maashees en Overloon 17-3-1816, tr. Geijsteren/Bergen 4-5-1774 met Jan Boumans, ged. Boxmeer 16-11-1753, zoon van Peter Boumans en Jacoba Reijnders.
Hieruit:

 1. Francis Boumans, geb. voor of in 1775
 2. Mathias Boumans, geb. Maashees 7-1-1777
 3. Helena Boumans, geb. Maashees 2-2-1779, overl. Meerlo 8-4-1833, volgt Zij was gehuwd met Jan Beckers.
 4. Arnoldus Boumans, geb. Geijsteren 16-4-1783, overl. Wanssum 13-12-1833
 5. Anna Geertruida Boumans, geb. Maashees
 6. Anna Maria Boumans, geb. Maashees ca. 1787, overl. Broekhuizen 2-12-1842.
 7. Gerardus Boumans, geb. Maashees ca.

Bronnen:

XI-18. (kind van X-4)
Theresia Wilhelmina Jaspersdr. van Rijswijk, ged. Geijsteren 5-10-1751, overl. Maashees 5-8-1811, tr. Geijsteren/Bergen 13-7-1777 met Govert Lamers.
Kind:

 1. Mathijs Lamers, geb. Geijsteren 10-9-1781
 2. Hendrik Lamers, geb. ca. 1787, overl. Broekhuizen 21-1-1865
 3. Ernest Lamers, geb. ca. 1889, overl. Wanssum 5-4-1815
 4. Adriaan Lamers, geb. Geijsteren ca.

Bron:

XI-19. (kind van X-4)
Jacobus Jaspersz. van Rijswijck, akkerman, ged. Geijsteren 7-1-1756, overl. Geijsteren/Wanssum 20-9-1803, tr. (1) Geijsteren 18-1-1781 met Mechtildis Janssen, ged. Oirlo 5-10-1758, overl. Geijsteren 30-5-1799.
Hij tr. (2) Meerlo/Geijsteren 10/22-4-1801 met Aldegonda Floeren (ook Fleuren), ged. Arcen 18-1-1762, overl. Wanssum 21-2-1840, dochter van Steven Floeren en Antonia Lamers.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Maria van Rijswijck, ged. Geijsteren 31-3-1781, overl. aldaar 17-5-1784
 2. Gertrudis van Rijswijck, ged. Geijsteren 13-9-1782, volgt XII-25.
 3. Matthijs van Rijswijk, geb. Geijsteren 16-7-1785, volgt XII-26.
 4. Anna Maria van Rijswijck, ged. Geijsteren 20-8-1787, overl. aldaar 6-12-1788
 5. Jasper van Rijswijck, ged. Geijsteren 25-3-1790
 6. Gerard van Rijswijck, ged. Geijsteren 21-9-1792
 7. Willem van Rijswijck, ged. Geijsteren 15-3-1795, overl. aldaar 14-10-1795.
 8. Willem van Rijswijck, ged. Geijsteren 2-9-1796, volgt XII-27.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan van Rijswijck, ged. Geijsteren 16-10-1799

XI-20. (kind van X-4)
Johanna Jaspersdr. van Rijswijk, ged. Geijsteren 25-10-1758, overl. Geijsteren 8-3-1792, tr. Geijsteren/Bergen 26-9-1783 met Dirk Schreijers, geb. Sambeek, wonend in Wansum.
Kinderen:

 1. Petrus Schreijrs, overl. Geijsteren,
 2. Anna Maria Schreijrs,
 3. Caspar Schreijrs,
 4. Mathias Schreirs, overl. Geijsteren 13-11-1787
 5. Petronella Schreirs, overl. Geijsteren 22-1-1789.
 6. Petrus Schreirs, overl. Geijsteren 8-11-1792

XII-1. (kind van XI-4)
Gertrudis van Rijswijk, geb. Venray 5-4-1761, overl. aldaar 5-11-1830 tr. Venray 22-4-1800 met Martinus aan 't Hek, geb. Venray ca. 1754, overl. Venray 5-2-1814, zoon van Joannes aan 't Hek en Joanna Bijstervels.

XII-2. (kind van XI-4)
Jenneke van Rijswijk, geb. Venray ca. , tr. Venray 11-6-1801 met Peter Verblakt, geb. Venray (Oirlo) 25-10-1773, overl. Venray 6-9-1803, zoon van Adam Verblakt en Maria Bijstervels.

XII-3. (kind van XI-4)
Maria van Rijswyck, geb. Venray ca. 1765, overl. Venray 20-12-1805, tr. Gerard Thielen.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Tielen, geb. Venray 7-2-1799, overl. aldaar 15-7-1855
 2. Hendrik Thielen, geb. Venray 13-2-1801
 3. Antoon Thielen, geb. Venray 12-11-1802, overl. 26-5-1874

XII-4. (kind van XI-4)
Wilhelmina van Rijswijck, geb. Venray 9-10-1769, overl. aldaar 14-2-1816 tr. Venray 29-4-1802 met Johan Peter Thunissen (ook Theunissen), geb. Venray 8-10-1773, zoon van Hendrik Thunissen en Catharina Wildemans.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Tunissen, geb. Venray 4-11-1805
 2. Johanna Teunesen, geb. Venray 14-4-1811, overl. aldaar 10-3-1812

XII-5. (kind van XI-4)
Johanna van Rijswijk, geb. Venray ca. 1774, overl. Venray 4-5-1824, tr. Venray 24-10-1804 met Cornelis Peeters, geb. Venray 5-4-1774, zoon van Nicolaas Peeters en Helena Ribroex.
Hieruit:

 1. Pieter Peeters, geb. Venray ca.
 2. Hendrik Peeters, geb. Venray 6-1-1808, overl. aldaar 13-4-1852.
 3. Helena Peeters, geb. Venray ca.juni 1810, overl. aldaar 1-3-1811.
 4. Johannes Peeters, geb. Venray 13-12-1811, overl. aldaar 19-1-1865.
 5. Maria Helena Peeters, geb. Venray 28-2-1814, overl. Wanssum 18-3-1872

XII-6. (kind van XI-4)
Antoon Hendriksz. van Rijswijck, geb. Venray 24-11-1774, overl. aldaar 2-11-1834, tr. Venray 12-5-1813 met Anna Maria Peeters, geb. Venray 29-12-1787, overl. aldaar 7-1-1824, dochter van Hendrik Peeters en Maria Poels.
Hieruit bekend:

 1. Hendrik van Rijswijck, geb. Venray 7-7-1814, overl. aldaar 11-12-1834
 2. Jan Mathijs van Rijswijck, geb. Venray 4-4-1821, overl. aldaar 1-3-1842
 3. Joanna van Rijswick, geb. Venray 3-7-1822, overl. aldaar 22-9-1863, volgt XIII-1.

XII-7. (kind van XI-5)
Antoon Gerardsz. van Riswijck, geb. Mook 9-9-1773, tr. Bergen 10-8-1805 met Theodora Henrica Cunegond Daemen, geb. Heijen, dochter van Vincent Daemen en Anna Maria Cuijpers.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Elisabeth van Riswijck, geb. Afferden ca. , volgt XIII-2.

XII-8. (kind van XI-5)
Hendrik Gerardsz. van Riswijck, geb. Mook ca. , tr. Bergen 20-1-1815 met Wilhelmina Catharina Theunissen, geb. Heijen ca. , dochter van Michael Theunissen en Maria Catharina Potten.

XII-9. (kind van XI-5)
Johannes Gerardsz. van Riswijk, geb. Mook ca. , tr. Mook 6-6-1818 met Elisabeth Kuijpers, geb. Mook ca. , dochter van Johannes Kuijpers en Johanna Celesen.

XII-10. (kind van XI-5)
Gerard Gerardsz. van Rijswijck, geb. Mook 10-2-1772, tr. Mook 18-11-1804 met Petronella Keukens, geb. Heumen ca. , dochter van Tobias Keukens en Henriette Burgers.
Kinderen zover bekend:

 1. Hendrik van Rijswijk, geb. Mook 22-3-1806, volgt XIII-3.
 2. Elisabeth van Riswijk, geb. Mook ca.1809, volgt XIII-4.

XII-11. (kind van XI-5)
Petrus Gerardsz. van Rijswijk, geb. Mook ca. , tr. Mook 14-2-1820 met Gertruida Bosmans, geb. Cuik ca. , dochter van Hendrikus Bosmans en Petronella Elbers. Zij is weduwe van Jan Derks.

XII-12. (kind van XI-6)
Martinus Willemsz. van Rijswijck, geb. Venray 30-1-1774, wonend in Oostrum, overl. Venray 5-5-1840, tr. Venray 5-10-1818 met Petronella Claessens, geb. Venray 10-8-1796, dochter van Michael Claessens en Allegonda Hanssen.
Kinderen zover bekend:

 1. Wilhelmina van Rijswijck, geb. Venray 22-7-1819
 2. Petronella van Rijswijck, geb. Venray 19-7-1820, volgt XIII-5.
 3. Michiel van Rijswijck, geb. Venray 23-11-1822, overl. aldaar 14-12-1863
 4. Wilm van Rijswijck, geb. Venray 12-11-1824, overl. Maashees 30-10-1904
 5. Gertrudis van Rijswijck, geb. Venray 8-4-1827, volgt XIII-6.
 6. Helena van Rijswijck, geb. Venray 25-12-1831, volgt XIII-7.

XII-13. (kind van XI-6)
Petronella Willemsdr. van Rijswijck, geb. Venray 30-7-1776, overl. Wanssum 13-2-1858, tr. Venray 14-1-1800 met Simon Peeters, geb. Venray 18-11-1772, overl. Wanssum 18-9-1860, zoon van Gerard Peeters en Anna Peters.
Hieruit bekend:

 1. Anthonius Peeters, geb. Vierlingsbeek ca. 1802, overl. Wanssum 17-11-1872
 2. Gerard Peeters, geb. ca. 1811, overl. Wanssum 2-4-1876

XII-14. (kind van XI-6)
Geertrui Willemsdr. van Rijswijck , geb. Venray 1-1-1779, overl. Overloon 2-6-1841, tr. Venray 6-11-1810 met Jan Derx, geb. Overloon 20-6-1784, zoon van Thomas Derx en Jenneke Willems.
Kinderen:

 1. Thomas Derks, geb. Vierlingsbeek ca. 1810, overl. Maashees en Overloon 12-5-1820.
 2. Willem Dirks, geb. Maashees en Overloon 14-9-1813
 3. Petronella Derks, geb. Maashees en Overloon 26-7-1817
 4. Thomas Derks, geb. Maashees en Overloon 19-4-1821

XII-15. (kind van XI-6)
Jan Willemsz. van Rijswijck, dagloner, ged. Venray 10-6-1782, overl. Meerlo (Tienray) 28-1-1876, tr. Beuningen 14-5-1811 met Petronella van Oostendorp, bleekster, geb. Weurt (bij Nijmegen) 20-6-1785, overl. Meerlo 1-7-1863, dochter van Hendrik van Oostendorp en Elizabeth Peters.
Op zijn overlijdensakte heet hij Johannes Hubertus van Rijswick.

 1. Hendrina van Rijswick, geb, ca. 1811, volgt XIII-8.
 2. Gertrude van Rijswijck, geb. Venray 26-4-1813, volgt XIII-9.
 3. Wilhelmina van Rijswijck, geb. Venray 10-9-1814, volgt XIII-10.
 4. Petrus van Rijswijck, geb. Venray 8-3-1816, volgt XIII-11.
 5. Helena van Rijswijck, geb. Venray 29-7-1818, overl. aldaar 18-3-1821
 6. Joannes van Riswick, geb. Venray 11-2-1820, volgt XIII-12.
 7. Martinus van Riswick, geb. Meerlo 31-5-1822
 8. Helena van Rijswick, geb. Meerlo 22-10-1824, volgt XIII-13.
 9. Elisabeth van Rijswijk, geb. Meerlo 28-3-1827, volgt XIII-14.
 10. Mathias van Rijswijk, geb. Meerlo 25-8-1830, overl. 4-10-1830
 11. Matthijs van Rijswick, geb. Meerlo 21-2-1832, volgt Hij overl. aldaar 28-12-1920, tr. Horst 26-4-1867 met Carolina Coumans, geb. Horst 17-10-1837, overl. Meerlo 21-4-1917, dochter van Mathijs Coumans en Theodora Stappers. Zij was weduwe van Hendrikus Pingen.
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 22-3-1868, volgt overl. Meerlo 17-11-1933, tr. Meerlo 20-4-1896 met Maria Catherina Gooren, geb. Meerlo 29-9-1870, overl. Venray 19-10-1938, dochter van Johannes Hubertus Gooren en Theodora van den Broek.
   Kinderen:
   1. Johannes Hubertus Mathias van Rijswick, geb. Meerlo 18-4-1897, overl. Swolgen 18-12-1966. Hij was ongehuwd.
   2. Carolina Huberdina Theodora van Rijswick, geb. Meerlo 28-6-1898, overl. Swolgen 30-3-1979, volgt Zij was gehuwd met Bernard Aerts, geb. Swolgen.
    Hieruit bekend:
    1. Levenloos kind, geb. Meerlo 9-3-1936
    2. Levenloos kind, geb. Meerlo 17-1-1937
   3. Theodorus Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 11-3-1900, overl. Swolgen 2-7-1969. Hij was ongehuwd.
   4. Matheus Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 7-5-1902, overl. Swolgen 7-11-1983, Hij was ongehuwd.
   5. Theodora van Rijswick, geb. Meerlo 11-9-1904, volgt Zij was gehuwd met Johannes Jeurissen, geb. Horst-Melderslo
   6. Karel Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 1904, overl. aldaar 6-5-1905
   7. Karel Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 28-2-1907, overl. Swolgen 7-7-1945. Hij was ongehuwd.
   8. Gertruda van Rijswick, geb. Meerlo 17-4-1909, overl. Swolgen 20-5-1957. Zij was ongeuwd.
   9. Henricus van Rijswick, geb. Meerlo 30-8-1910, overl. Beesel 25-8-1987, volgt Hij was gehuwd met Frederika Reinders, geb. Kessel.
  2. Hendrikus Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 7-2-1870, volgt, Hij overl. aldaar 14-11-1929, tr. Meerlo 7-5-1904 met Lambertina Weijs, geb. Horst ca. , overl. Meerlo 19-2-1938, dochter van Mathijs Weijs en Anna Katharina Verhaeg.
   Hieruit bekend:
   1. Peter Johannes Mathias van Rijswick, geb. Meerlo .-2-1908, overl. aldaar 8-8-1908.
   2. Johannes Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo ca. 1910, overl. aldaar 7-7-1931.
   3. Theodora Petronella van Rijswick, geb. Meerlo .-12-1913, overl. aldaar 22-5-1914
  3. Theodorus Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 13-11-1872, volgt tr. Meerlo 28-4-1900 met Leonora Gooren, geb. Meerlo 10-9-1873, overl. Tienray 18-2-1953, dochter van Johannes Hubertus Gooren en Theodora van den Broek. Kinderen:
   1. Theodora Maria Catharina van Rijswick, geb. Meerlo 2-4-1901, overl. aldaar 23-2-1908
   2. Johannes Matheus van Rijswick, geb. Meerlo 19-5-1902
   3. Theodora Gertruda van Rijswick, geb. Meerlo ca. 1906, overl. aldaar 17-11-1921
   4. Franciscus Johannes van Rijswick, geb. Meerlo .-7-1911, overl. aldaar 25-8-1911
  4. Franciscus Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 5-12-1874, volgt Hij tr. Meerlo 7-8-1909 met Johanna Hubertina Schraven, geb. Meerlo ca. , dochter van Johannes Matheus Schraven en Anna Gertrudis Duijkers.
  5. Peter Mathijs Hubertus van Rijswick, geb. Meerlo 5-3-1877, overl. aldaar 9-5-1877
  6. Petronella Huberta van Rijswick, geb. Meerlo 7-11-1878, volgt Zij tr. Meerlo 16-4-1904 met Theodorus Joseph Kessels, geb. Meerlo ca., zoon van Petrus Johannes Kessels en Maria gertrudis Zegers.

XII-16. (kind van XI-6)
Catharina Willemsdr. van Rijswijck, geb. Venray 7-2-1787, overl. Venray 8-2-1865 tr. Venray 10-7-1817 met Petrus Koppes, geb. Weeze (D) 9-10-1783, overl. Venray 20-5-1822, zoon van Caspar Koppers en Gertrudis Knops
Uit dit huwelijk bekend:

 1. Wilhelmina Koppes, geb. Venray 1-10-1821

XII-17. (kind van XI-6)
Anna Maria Willemsdr. van Rijswijck, geb. Venray 1-10-1789, overl. aldaar 10-3-1851, tr. Venray 30-5-1827 met Peter Volleberg, geb. Venray 14-7-1795, zoon van Johannes Volleberg en Gertrudis Goumans
Hieruit bekend:

 1. Wilhelmina Volleberg, geb. Venray 31-3-1831
 2. Gerard Volleberg, geb.Venray 12-4-1832, overl. Venray 1-1-1868
 3. Levenloos kind, geb. Venray 8-9-1828
 4. Johannes Volleberg, geb. Venray 2-11-1829

XII-18. (kind van XI-6)
Peter Willemsz. van Rijswijck, geb. Venray 24-12-1791, overl. Venray 21-8-1847, tr. Venray 13-2-1826 met Petronella Hendrina Hasenakers, geb. Venray 25-11-1799, overl. aldaar 25-8-1850, dochter van Gerard Hasenakers en Anna Arts.
Kinderen:

 1. Willem van Rijswijck, geb. Venray 20-4-1826, volgt XIII-15.
 2. Antoon van Rijswijck, geb. Venray 10-10-1827, volgt XIII-16.
 3. Anna Catharina van Rijswijck, geb. Venray 26-8-1832. Ze was carmelites in het klooster Elzendaal te Boxmeer.
 4. Hendrikus van Rijswijck, geb. Venray 22-4-1831, overl. aldaar 7-1-1848
 5. Anna Maria van Rijswijck, geb. Venray 5-7-1834, volgt XIII-17.
 6. Hendrina van Rijswijck, geb. Venray 13-2-1836, overl. Venray 14-8-1838
 7. Martinus van Rijswijck, geb. Venray 16-6-1837, overl. aldaar 3-6-1838
 8. Martinus van Rijswijck, geb. Venray 5-6-1839, volgt XIII-18.
 9. Gerardus van Rijswijck, geb. Venray 3-2-1842

XII-19. (kind van XI-7)
Elisabeth van Rijswijk, ged. Venray 29-7-1762, overl. aldaar 10-10-1811 tr. met Jan Jansen.
Kinderen:

 1. Petronella Janssen, geb. Venray 6-9-1789, overl. Meerlo 15-3-1823.
 2. Johanna Jansen, geb. Venray ca. 1792
 3. Catharina Janssen, geb. Venray ca. 1797, overl. Venray 2-10-1811.
 4. Lambert Jansen, geb. Venray 24-9-1807, overl. Venray 26-10-1853

XII-20. (kind van XI-7)
Anna Maria van Rijswijk, ged. Venray 29-6-1766, overl. aldaar 20-9-1810 tr. Venray 10-9-1799 met Johannes Elbers, geb. Venray 18-2-1752.
Hieruit bekend:

 1. Theodora Elbers, geb. Venray 10-6-1800
 2. Peter Elbers, geb. Venray 9-6-1802

XII-21. (kind van XI-8)
Johannes van Rijswijk, ged. Bergen 22-3-1746, overl. aldaar 10-7-1812, tr. (1) Bergen 14-4-1771 met Dorothea Coppes, begr. Bergen 28-2-1788.
Hij tr. (2) Bergen 25-5-1788 met Agnes Lom ook Lommen alias Vriesen, overl. Well 30-10-1808.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:

 1. Johanna van Rijswijk, ged. Bergen 5-2-1772, overl. aldaar 25-3-1774
 2. Frans van Rijswijk, ged. Bergen 19-4-1774, overl. aldaar 24-10-1781.
 3. Johanna van Rijswijk, ged. Bergen 22-11-1775
 4. Catharina van Rijswijk, ged. Bergen 24-10-1778, volgt XIII-19.
 5. Hubertus van Rijswijk, ged. Bergen 26-4-1780
 6. Wilhelmina van Rijswijk, ged. Bergen 9-11-1782
 7. Frans van Rijswijk, ged. Bergen 12-2-1785.
 8. Frans van Rijswijk, ged. Bergen 10-2-1788.

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Dorothea van Rijswijk, ged. Bergen 18-3-1789 , overl. aldaar 16-4-1789
 2. Anna van Rijswijk, ged. Bergen 2-4-1790, volgt XIII-20.
 3. Wilhelmina van Rijswijk, ged. Bergen 19-9-1792, volgt XIII-21.
 4. Godefridus van Rijswijk, ged. Bergen 19-3-1795, volgt XIII-22.
 5. Theodorus van Rijswijk, ged. Bergen 4-6-1797, volgt XIII-23.

XII-22. (kind van XI-8)
Geertrui van Rijswijk, geb. Bergen ca. 1748 tr. Bergen 14-4-1771 met Petrus Jansen.
Hieruit:

 1. Petronella Janssen, ged. Bergen 26-3-1772
 2. Johanna Catharina Janssen, ged. Bergen 18-12-1773
 3. Frans Janssen, geb. Bergen 30-1-1779
 4. Johanna Jansen, geb. Bergen 10-3-1781
 5. Gerard Jansen, ged. Bergen 2-8-1783.
 6. Theodorus Jansen, ged. Bergen 7-10-1785
 7. Theodorus Jansen, ged. Bergen 22-3-1789
 8. Wilhelmina Jansen, ged. Bergen 3-2-1791.

XII-23. (kind van XI-15)
Anna Catharina van Rijswijk, ged. Geijsteren 22-5-1777, tr. Geijsteren/Bergen 1-5-1798 met Gijsbert Geurts, geb. ca. 1762, overl. Wanssum 6-1-1848, zoon van Hendrik Geurts en Hendrina Jansen.
Hieruit:

 1. Peter Geurts, geb. Wanssum ca. 1802, overl. aldaar 6-6-1812
 2. Peter Geurts, geb. Wanssum 29-6-1803
 3. Gerard Geurts, geb. Wanssum 30-12-1805
 4. Ernest Geurts, geb. Wanssum 1-6-1810
 5. Petronella Geurts, geb. Wanssum 8-7-1812
 6. Josephus Geurts, geb. Wanssum 8-9-1814
 7. Allegonda Geurts, geb. Wanssum 15-3-1819

XII-24. (kind van XI-16)
Theodorus van Rijswijk, geb. Wanssum 12-3-1791, overl. 's-Hertogenbosch 20-4-1854, tr. 's-Hertogenbosch 5-1-1833 met Petronella van den Heuvel, geb. Aspert 7-1-1799, dochter van Johannes van den Heuvel en Maria Burgers.

XII-25. (kind van XI-19)
Gertrudis van Rijswijck, ged. Geijsteren 13-9-1782 tr. Meerlo 7-2-1813 met Herman Clabbers, geb. Well ca., zoon van Jan Clabbers en Martine Kieviets.
Hieruit bekend:

 1. Johanna Clabbers, geb. Geijsteren ca. 1812 (bij huwelijk gecht)
 2. Johannes Antonius Clabbers, geb. Well 3-8-1819

XII-26. (kind van XI-19)
Matthijs van Rijswijk, metselaar, geb. Geijsteren 16-7-1785, tr. Afferden 14-5-1811 met Johanna Thijssen, geb. Zeeland 11-8-1781, dochter van Mathijs Geurtsen en Agnis Gielis.
Hieruit bekend:

 1. Jacobus van Rijswijk, geb. Wijchen 13-4-1812, volgt XIII-24.
 2. Megteld van Rijswijck, geb. Heumen 30-1-1819, volgt XIII-25.
 3. Antonia van Rijswijk, geb. Heumen 22-3-1822, volgt XIII-26.
 4. Agnes van Rijswijk, geb. Heumen 26-9-1814, volgt XIII-27.

XII-27. (kind van X-19)
Willem van Rijswijck, smid en metselaar, ged. Geijsteren 2-9-1796, overl. Groesbeek 27-12-1847, tr. Groesbeek 30-4-1823 met Margaretha Verwij, herbergierster, ged. Beek 7-1-1805, overl. Groesbeek 27-1-1869, dochter van Peter Verwij en Catharina Willemsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Mechel van Rijswijk, geb. Groesbeek 9-11-1823, volgt XIII-28.
 2. Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek 2-3-1826, volgt XIII-29.
 3. Jacobus van Rijswijk, geb. Ubbergen ca. 1828, volgt XIII-30.
 4. Jasper van Rijswijk, geb. Ubbergen 10-8-1831, volgt XIII-31.
 5. Petrus van Rijswijk, geb. Ubbergen 18-6-1833, volgt XIII-32.
 6. Gradina van Rijswijk, geb. Groesbeek 17-6-1834, volgt XIII-33.
 7. Johannes Hubertus van Rijswijk, geb. Ubbergen 12-2-1836, volgt XIII-34.
 8. Petronella van Rijswijk, geb. Ubbergen ca. 1838, overl. Groesbeek 22-8-1839
 9. Willem van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1839, overl. Arnhem 10-12-1911
 10. Gradus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1843, overl. aldaar 7-5-1844
 11. Johanna Petronella van Rijswijk, geb. Groesbeek 26-9-1843, volgt XIII-35.
 12. Antonia van Rijswijk, geb. Groesbeek 15-1-1846, volgt XIII-36.

XIII-1. (kind van XII-6)
Joanna van Rijswick, geb. Venray 3-7-1822, overl. aldaar 22-9-1863, tr. Venray 25-4-1846 met Peter Jan Schreurs, geb. Sevenum 6-1-1816, overl. Venray 27-4-1890, zoon van Theodor Schreurs en Beatrix Denissen.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Schreurs, geb. Venray 10-2-1848, overl. Venray 6-4-1853
 2. Johanna Maria Schreurs, geb. Venray 16-9-1850, overl. aldaar 22-8-1902
 3. Bernardus Hubertus Schreurs, geb. Venray 3-11-1854, overl. aldaar 7-1-1922
 4. Antoon Schreurs, geb. Venray 21-10-1857, overl. Heerlen 10-11-1825
 5. Hendrikus Schreurs, geb. Venray 15-11-1861, overl. Venray 9-7-1932

XIII-2. (kind van XII-7)
Anna Maria Elisabeth van Riswijck, geb. Afferden 14-2-1806, tr. Bergen 23-4-1835 met Peter Johannes Clevers, geb. Afferden 2-8-1811, zoon van Hendrik Clevers en Maria Driessen.
Hieruit:

 1. Antonius Hubertus Damianus Clevers, geb. Afferden 4-2-1836

XIII-3. (kind van XII-10)
Hendrik van Riswijk, geb. Mook 22-3-1806, tr. Mook 6-5-1844 met Everdina Linders, geb. Gassel 15-6-1816, dochter van Hendricus Linders en Johanna Thijssen.
Hieruit:

 1. Petronella van Riswijk, geb. Mook 28-3-1845, volgt XIV-1.

XIII-4. (kind van XII-10)
Elisabeth van Riswijk, geb. Mook ca.1809, overl. Nijmegen 17-3-1866, tr. Mook 8-11-1835 met Coenraad Verheijen, zoon van Joannes Verheijen en Maria Ebben.
Kinderen:

 1. Maria Petronella Verheijen, geb. Nijmegen 30-9-1836.23-3-1840.
 2. Johanna Petronella Verheijen, geb. Nijmegen 16-11-1838
 3. Joannes Henricus Verheijen, geb. Nijmegen 10-11-1840, overl. Nijmegen 26-6-1843.
 4. Antonia Catharina Verheijen, geb. Nijmegen 3-1-1843, overl. aldaar 17-8-1861.
 5. Johannes Wilhelmus Verheijen, geb. Nijmegen 10-2-1845, overl. aldaar 8-3-1866.
 6. Johanna Maria Verheijen, geb. Nijmegen 8-9-1847.
 7. Catharina Theodora Verheijen, geb. Nijmegen 5-11-1849
 8. Gerardus Franciscus Verheijen, geb. Nijmegen 12-10-1851, overl. aldaar 6-1-1852.
 9. Gerardus Hendrikus Verheijen, geb. Nijmegen 4-1-1854,

XIII-5. (kind van XII-12)
Petronella van Rijswijck, geb. Venray 19-7-1820, overl. Venray 23-5-1890 tr. Venray 13-5-1854 met Johannes Cornelissen, geb. Overloon 1-1-1820, zoon van Cornelis Cornelissen en Maria Hoedemakers.
Hieruit:

 1. Martinus Cornelissen, geb. Venray 2-5-1855
 2. Cornelis Cornelissen, geb. Venray 14-2-1858
 3. Theodorus Cornelissen, geb. Venray 13-5-1860

XIII-6. (kind van XII-12)
Geertrudis van Rijswijck, geb. Venray 8-4-1827, overleden Maashees 28-6-1892, tr. Venray 16-4-1866 met Jakob Kuenen, geb. Venray 28-10-1827, overl. Maashees en Overloon 26-11-1899, zoon van Willem Kuenen en Gertrudis Janssen.
Hieruit bekend:

 1. Wilhelmus Kuenen, geb. Venray ca. , overl. Maashees en Overloon 17-2-1931

XIII-7. (kind van XII-12)
Helena van Rijswijck, geb. Venray 25-12-1831 tr. Venray12-5-1862 met Mathijs Hubertus Hoogen, geb. Maashees en Overloon 5-2-1816, zoon van Antoon Hoogen en Gertrui Bussers.

XIII-8. (kind van XII-15)
Hendrina van Rijswick, geb, ca. 1811, overl. Wanssum 20-10-1856. Ze was gehuwd met Antoon Siebers.
Kinderen zover bekend:

 1. Peter Antoon Siebers, geb. Wanssum 5-11-1846, overl. 9-11-1846 aldaar
 2. Peeter Siebers, geb. Wanssum 12-12-1847, overl. aldaar 20-1-1848
 3. Petronella Siebers, geb. Wanssum 5-10-1850, overl. aldaar 6-10-1850

XIII-9. (kind van XII-15)
Gertrude van Rijswijck, geb. Venray 26-4-1813, overl. Venray 24-3-1891, tr. Meerlo 15-5-1848 met Peeter Jan de Besth, geb. Meerlo 17-9-1814, overl. Venray 15-3-1861, zoon van Matthijs de Besth en Hendrina Janssen.
Kinderen:

 1. Hendrina de Best, geb. Meerlo 6-4-1849, overl. Venray 27-5-1926.
 2. Mathijs de Best, geb. ca. 1855, overl. Venray 3-7-1911.

XIII-10. (kind van XII-15)
Wilhelmina van Rijswijck, geb. Venray 10-9-1814, overl. Meerlo (Swolgen) 5-2-1885, tr. Meerlo 11-10-1852 met Johannes Gossens, geb. Meerlo 12-2-1806, overl. Meerlo 31-7-1874, zoon van Peeter Gossens en Petronella Deenen. Hij was weduwnaar van Johanna Vissers.

 1. Peter Johannes Gossens, geb. Meerlo 20-7-1855, overl. aldaar 30-12-1857
 2. Maria Hendrina Gossens, geb. Meerlo 9-12-1859, overl. 26-10-1909

XIII-11. (kind van XII-15)
Petrus van Rijswijck, geb. Venray 8-3-1816, overl. Venray 21-10-1897, tr. Meerlo 10-5-1852 met Maria Gerdtrudis de Best, geb. Meerlo 17-3-1825, overl. Venray 22-4-1891, dochter van Matthijs de Best en Hendrina Janssen.
Kinderen:

 1. Peter Mathijs van Rijswijk, geb. Broekhuizen 7-10-1853, volgt XIV-2.
 2. Hendrina van Rijswijk, geb. Broekhuizen 26-8-1855, volgt XIV-3.
 3. Hendrina Petronella van Rijswijk, geb. Broekhuizen 21-11-1856, volgt XIV-4.
 4. Peter Johannes van Rijswijk, geb. Broekhuizen 11-4-1858, volgt XIV-5.
 5. Peter Johannes van Rijswijk, geb. Venray 4-4-1861, overl. Venray 31-10-1862.
 6. Wilhelmus van Rijswijk, geb. 17-11-1859, volgt XIV-6.
 7. Peter van Rijswijck, geb. Venray 26-3-1863, overl. Venray 16-3-1865

XIII-12. (kind van XII-15)
Joannes van Riswick, geb. Venray 11-2-1820, overl. Meerlo 27-6-1890, tr. Meerlo 28-4-1862 met Arnoldina Wijnhoven, geb. Meerlo 17-11-1825, dochter van Theodorus Wijnhoven en Petronella Potten.

XIII-13. (kind van XII-15)
Helena van Rijswick, geb. Meerlo 22-10-1824, overl. Meerlo (Swolgen) 20-5-1889, tr. Meerlo 10-5-1861 met Goswijnus Ambrosius, geb. Broekhuijsen 11-4-1816, overl. Venray 1-6-1877, zoon van Arnoldus Ambrosius en Johanna Gossens.

 1. Arnoldus Ambrosius, geb. Meerlo 28-3-1862
 2. Wilhelmus Ambrosius, geb. Venray 2-8-1866
 3. Petronella Ambrosius, geb. Venray 30-8-1869, overl. Veenhuizen 23-4-1945 .

XIII-14. (kind van XII-15)
Elisabeth van Rijswijk, geb. Meerlo 28-3-1827, overl. aldaar (Swolgen) 1-1-1872, tr. Meerlo 3-2-1858 met Peter Michgael Bos, geb. Broekhuijsen 29-3-1833, overl. De Pere, Wisconsin (VS) 21-7-1901, zoon van Willem Bos en Hendrina Hekkes.
Hij tr. (2) Horst 8-4-1872 met Maria Geertrui Cox, geb. Horst 22-1-1837. Dit gezin vertrekt later naar de V.S.
Uit het huwelijk van Elisabeth bekend:

 1. Wilhelmus Bos, geb. Meerlo 28-10-1861
 2. Wilhelmus Bos, geb. Meerlo 4-4-1863
 3. Anna Maria Petronella Bos, geb. Meerlo 15-12-1864
 4. Hendrina Huberdina Bos, geb. Swolgen (Meerlo) 1-11-1866, overl. West De Pere, Wisconsin (VS) 21-11-1922.
 5. Johannes Hubertus Bos, geb. Meerlo 31-8-1868

Bron:

XIII-15. (kind van XII-18)
Willem van Rijswijck, geb. Venray 20-4-1826, overl. aldaar 20-4-1906, tr. Venray 22-4-1865 met Petronella Janssen, geb. Venray 5-11-1835, overl. aldaar 16-1-1915, dochter van Joannes Janssen en Joanna Vermeulen.
Hieruit:

 1. Levenloos jongentje, geb. Venray 28-12-1866
 2. Levenloos meisje, geb. Venray 28-12-1866
 3. Johannes Hendrikus van Rijswijck, geb. Venray 16-2-1868, overl. aldaar 18-2-1868
 4. Johanna Maria van Rijswijck, geb. Venray 14-1-1869
 5. Levenloos jongentje, geb. Venray 19-9-1870
 6. Paulina Maria Huberta van Rijswijck, geb. Venray 8-2-1875, volgt XIV-7.
 7. Levenloos geboren kind, geb. Venray 21-12-1876
 8. Johanna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 1-5-1878, volgt XIV-8.

XIII-16. (kind van XII-18)
Antoon van Rijswijck, smid, geb. Venray 10-10-1827, overl. Venray 16-2-1925 tr. (1) Bergen 8-1-1859 met Engelina Hendriks, geb. Well 24-5-1839, dochter van Johannes Hendriks en Aldegonda Martens.
Hij tr. (2) Bergen 22-11-1862 met Jacoba Coppes (ook Copper), geb. Well 13-7-1834, dochter van Paulus Coppes en Gertrudis Boetselaers.
Kinderen:

 1. Petrus van Rijswijck, geb. Well 27-8-1863. Petrus was aanvankelijk rector van de st. Nicolaaskerk te Venlo en vanaf april 1912 pastoor van Grubbenvorst.
 2. Maria Paulina van Rijswijck, geb, Well 20-2-1865, volgt XIV-9.
 3. Gerardus van Rijswijck, bakker, geb. Well 18-2-1867, overl. Venray 31-5-1949, volgt XIV-10.
 4. Martinus Theodorus Hubertus van Rijswijck, geb. Bergen 18-10-1873, volgt XIV-11.
 5. Henricus Hubertus Bonifacius van Rijswijck geb. Well 14-5-1871. Carmeliet te Boxmeer. Vanaf oktober 1889 subdiaken te Utrecht, overl. Zenderen 25-5-1894.
 6. Jan Antoon Hubertus van Rijswijck, geb. Well 6-5-1876. Te Rome tot priester gewijd op 1-4-1899. Missionaris in Brazili tot 1909. Prior van het klooster te Boxmeer tot 1915.

Bron:

XIII-17. (kind van XII-18)
Anna Maria van Rijswijck, geb. Venray 5-7-1834, overl. Venray 14-6-1897, tr. Venray 29-4-1881 met Peter Goumans, geb. Venray 8-1-1839, overl. aldaar 18-1-1918, zoon van Mathijs Goumans en Anna Gertrudis Goemans. Hij was weduwnaar van Elisabeth Jenneskens.

XIII-18. (kind van XII-18)
Martinus van Rijswijck, geb. Venray 5-6-1839, overl. aldaar 26-11-1918 tr. Wanssum 1-5-1882 met Maria Gertrudis Koopman, geb. Geijsteren 1-6-1862, overl. Meerlo (Blitterswijk) 1-6-1885, dochter van Peter Hubertus Coopmans en Christina Martens.
Hieruit bekend:

 1. Peter Hubertus van Rijswijck, geb. Meerlo 25-4-1883, volgt XIV-12.
 2. Gerardus Hendrikus van Rijswijck, geb. Meerlo 1-6-1885

XIII-19. (kind van XII-21)
Catharina van Rijswijk, ged. Bergen 24-10-1778 tr. Bergen 20-4-1812 met Gerard Driessen, ged. Afferden 2-1-1781, zoon van Willibrord Driessen en Anna Maria Hendriks.

XIII-20. (kind van XII-21)
Anna van Rijswijk, ged. Bergen 2-4-1790 tr. Well 19-7-1813 met Wilhelmus Cox, ged. Well 18-7-1782, zoon van Peter Cox en Hermina Willems.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Cox, geb. Bergen 4-5-1823
 2. Petronella Cox, geb. Well 22-3-1842
 3. Agnes Cox, geb. Bergen 18-5-1825
 4. Franciscus Cox, geb. Bergen 20-12-1829

XIII-21. (kind van XII-21)
Wilhelmina van Rijswijk, ged. Bergen 19-9-1792 tr. Bergen 24-5-1823 met Gerardus Heijligers, geb. Weeze (D), zoon van Theodoor Heijligers en Helena Deckers.
Hieruit:

 1. Agnes Heijligers, geb. Well 24-1-1826
 2. Peter Johannes Heijligers, geb. Well 20-12-1827
 3. Petronella Heijligers, geb. Well 3-7-1834

XIII-22. (kind van XII-21)
Godefridus (ook Gerard) van Rijswijk, ged. Bergen 19-3-1795, tr. Well 3-2-1818 met Catharina Simons geb. Well 1-3-1794, dochter van Christoffel Simons en Catharina Jacobs.
Kinderen zover bekend:

 1. Johannes van Riswijk, geb. Well 10-3-1819, volgt XIV-13.
 2. Catharina van Rijswijk, geb. Well 10-12-1820, volgt XIV-14.
 3. Peter van Riswijk, geb. Well 5-10-1822, volgt XIV-15.
 4. Gerard van Riswijk, geb. Well 2-11-1823, volgt XIV-16.
 5. Frans van Riswijk, geb. Well 7-2-1826
 6. Agnes van Riswijk, geb. Well 25-3-1828, volgt XIV-17.
 7. Christina van Riswijck, geb. Well 6-1-1830, volgt XIV-18.
 8. Hendrikus van Rijswijck, geb. Venray 28-3-1833, volgt XIV-19.
 9. Petronella van Rijswijck, geb. Well 28-2-1837, volgt XIV-20.

XIII-23. (kind van XII-21)
Theodorus van Rijswijk, ged. Bergen 4-6-1797, overl. Wanssum 13-4-1871 tr. Wanssum 20-6-1821 met Anna Maria Jansen, ook Janssen, geb. Wanssum ca. , dochter van Adriaan Janssen en Catharina Hoogen.
Hieruit bekend:

 1. Johannes van Riswick, geb. Wanssum 28-9-1821, volgt XIV-21.
 2. Petronella van Riswijck, geb. Wanssum 24-8-1824, volgt XIV-22.
 3. Maria Agnes van Rijswick, geb. Wanssum 21-1-1826
 4. Hendrina van Rijswijck, geb. Wanssum 15-6-1828
 5. Anna Matthea van Rijswijck, geb. Wanssum 27-1-1831, volgt XIV-23.
 6. .
 7. Anna Catharina van Rijswijck, geb. Wanssum maart 1834, overl. 20-9-1834 aldaar.

XIII-24. (kind van XII-26)
Jacobus van Rijswijk, metselaar, geb. Wijchen 13-4-1812, overl. Nijmegen 2-8-1885 tr. (1) Nijmegen 24-6-1852 met Joanna Carolina Clara van Rooij, naaister, geb. Nijmegen 3-1-1802, dochter van Jacobus van Rooij en Theodora Tillemans.
Hij tr. (2) Nijmegen 23-11-1876 met Elisabeth Gisbers, geb. Cranenburg 8-7-1811, dochter van Lambert Gisbers en Hanriette Natrop. Ze was weduwe van Henricus van der Kort.

XIII-25. (kind van XII-26)
Megteld van Rijswijck, naaister, geb. Heumen 30-1-1819, tr. Heumen 5-8-1851 met Martinus Stoots, metselaar, geb. Gassel 3-5-1820, zoon van Jan Stoots en Johanna Peeters.
Kinderen zover bekend:

 1. Jan Stoots, geb. Broekhuizen 8-5-1846
 2. Jan Stoots, geb. Heumen 25-10-1851
 3. Lambertus Stoots, geb. Herpen 24-12-1853
 4. Johannis Stoots, geb. Heumen 6-10-1856
 5. Franciscus Stoots, geb. Heumen 29-2-1860

XIII-26. (kind van XII-26)
Antonia van Rijswijk, geb. landarbeidster, geb. Heumen 22-3-1822, tr. Heumen 10-5-1851 met Willem van den Boogaard, landarbeider, geb. Nederasselt 8-8-1821, zoon van Peter van den Boogaard en Geertrui Janssen.

XIII-27. (kind van XII-26)
Agnes van Rijswijk, naaister, geb. Heumen 26-9-1814, tr. Heumen 24-11-1836 met Henricus van Sommeren, kleermaker, geb. Neerbosch (Nijmegen) 27-1-1809, zoon van Petrus van Sommeren en Wilhelmina Otten.
Hieruit bekend:

 1. Peter van Sommeren, geb. Heumen 13-2-1840, overl. Veenhuizen (Norg) 9-4-1898 tr. met Johanna Catharina Barbara Kordes (ook Cordes)

XIII-28. (kind van XII-27)
Mechel van Rijswijk, naaister, geb. Groesbeek 9-11-1823, overl. Arnhem 25-6-1916 tr. (1) Ubbergen 12-10-1850 met Wilhelmus Verschuren, geb. Waspik 18-10-1819, zoon van Merten Verschuren en Cornelia Aarts.
Zij tr. (2) Nijmegen 7-5-1868 met Nathan Kuchenheim, koopman, geb. Buchenau 8-4-1808, zoon van Joseph Kuchenheim en Mathilda Silvernberg
Hieruit bekend:

 1. Everdina Margaretha Wilhelmina Verschuren, geb. 27-6-1857

XIII-29. (kind van XII-27)
Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek 2-3-1826, tr. 13-5-1853 met Johannes Beker, geb. Beek 24-3-1829.
Kinderen:

 1. Wilhelmina Beker geb. Beek 2-4-1856
 2. Hendricus Everhardus Beker, geb. Ubbergen 20-8-1860
 3. Catharina Johanna Beker, geb. Beek 18-2-1863.
 4. Franciscus Wilhelmus Beker, geb. Beek 17-1-1866

XIII-30. (kind van XII-27)
Jacobus van Rijswijk, metselaar, geb. Ubbergen ca. 1828, tr. Duiven 17-8-1857 met Reinera Scheeperkamp, geb. Duiven ca. 1832, overl. Driebergen 28-5-1914, dochter van Gerardus Scheeperkamp en Hermina van Geemert.
Hieruit:

 1. Gerardus Wilhelmus van Rijswijk, stoker, later krantenbezorger te Woerden, geb. Duiven ca. 1858, volgt Hij tr. Den Helder 14-6-1888 met Alida Maria Strikker, geb. Den Helder ca. 1867, dochter van Jan Strikker en Klaartje Johannes Flens.
  Hieruit bekend:
  1. Jacobus Gerardus Wilhelmus van Rijswijk, geb. Den Helder ca. 1891, volgt Hij tr. Woerden 28-1-1915 met Johanna van Rooijen, geb. Utrecht ca. 1893, overl. aldaar 22-9-1940, dochter van Jacobus van Rooijen en Dina Oostveen.
  2. Reinera van Rijswijk, geb. Den Helder ca. 1897, volgt Zij tr. Woerden 20-5-1915 met Gerardus Welp, geb. Woerden ca. 1889, zoon van Abraham Welp en Hendrika Christina van der Straaten.
 2. Gerardus Jacobus van Rijswijk, geb. Groessen 23-11-1860, overl. Duiven 12-12-1860
 3. Hermina van Rijswijk, geb. Nijmegen 21-7-1862, volgt Zij tr. Woerden 20-4-1882 met Johannes Sjardijn, geb. Woerden ca. 1862, zoon van Pieter Sjardijn en Katriena Wouters.
  Hieruit bekend:
  1. Catharina Reinera Sjardijn, geb. Woerden ca. 1885
  2. Wilhelmina Catharina Sjardijn, geb. Woerden ca. 1886
 4. Catharina van Rijswijk, geb. Nijmegen 8-4-1866, volgt Zij tr. Woerden 2-6-1887 met Hendrikus Johannes van den Broek, geb. Woerden ca. 1866, zoon van Hendrik van den Broek en Jacoba Berkien.

XIII-31. (kind van XII-27)
Jasper van Rijswijk, metselaar, geb. Ubbergen 10-8-1831, overl. Groesbeek 18-6-1917, tr. Nijmegen 2-5-1861 met Johanna Maria Rutjes, diensmeid, geb. Huissen 15-2-1836, overl. Groesbeek 10-10-1879, dochter van Henricus Gijbertus Rutjes, rentenier, en Aleijda Richarda Brans
Kinderen zover bekend:

 1. Willem van Rijswijk, geb. Ubbergen 28-4-1862, volgt XIV-27.
 2. Johannes Hubertus van Rijswijk, geb. Ubbergen ca. 1864, volgt XIV-27.
 3. Aleida Rigarda van Rijswijk, geb. Ubbergen ca. 1867, volgt XIV-26.
 4. Hendrikus Gijsbertus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1869, volgt XIV-27.
 5. Paulina van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1872, overl. Nijmegen 15-12-1924
 6. Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1875, overl. aldaar 19-2-1920. volgt Zij was gehuwd met Christiaan Gerardus Leenders.
 7. Theodorus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1877, overl. Nijmegen 4-2-1950
 8. Catharina van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1879, volgt XIV-28.

XIII-32. (kind van XII-23)
Petrus van Rijswijk, smid en herbergier, geb. Ubbergen 18-6-1833, overl. Nijmegen 29-7-1903, tr. (1) Nijmegen 13-8-1863 met Henrica Jansen, dienstbode, geb. Duiven 12-4-1837, dochter van Peter Jansen en Mechtilda van Brandenburg.
Hij tr. (2) Nijmegen 11-9-1884 met Allegonda Winius, geb. Overasselt 5-10-1843, dochter van Branr Rein Winius en Petronella van der Sande
Hieruit:

 1. Wilhelmus van Rijswijk, geb. Nijmegen 14-5-1864, overl. aldaar 27-5-1865
 2. Petronella van Rijswijk, geb. Nijmegen 30-8-1866, volgt XIV-29.
 3. Wilhelmus van Rijswijk, geb. Groesbeek 16-2-1869, volgt XIV-30.
 4. Petronella Hendrika van Rijswijk, geb. Groesbeek 5-7-1871, volgt XIV-31.
 5. Theodorus van Rijswijk, geb. Nijmegen 5-3-1874, volgt XIV-32.
 6. Anna Maria van Rijswijk, geb. Nijmegen 8-9-1877

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Mathilda Josepha van Rijswijk, geb. Nijmegen 5-3-1886, overl. Nijmegen 11-10-1886

XIII-33. (kind van XII-27)
Gradina van Rijswijk, geb. Groesbeek 17-7-1831, overl. Venray 3-7-1922 tr. Ubbergen 27-2-1862 met Evert Gradus Braam, geb. Nijmegen 9-6-1838.

XIII-34. (kind van XII-27)
Johannes Hubertus van Rijswijk, metselaar, geb. Ubbergen 12-2-1836, overl. Nijmegen 12-5-1916, tr. Nijmegen 2-5-1861 met Agnes Vermeer, geb. Hees 21-4-1836, overl. Nijmegen 25-11-1918, dochter van Joannes Vermeer, schoenmaker, en Joanna Goetvriend.
Kinderen:

 1. Wilhelmus van Rijswijk, geb. Ubbergen 20-2-1862, volgt XIV-33.
 2. Johanna Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek 9-11-1864, volgt XIV-34.
 3. Petronella van Rijswijk, geb. Groesbeek 21-3-1868, volgt XIV-35.
 4. Johannes van Rijswijk, geb. Groesbeek 9-10-1870, volgt XIV-36.
 5. Willemina Catharina van Rijswijk geb. Groesbeek 26-11-1873, volgt XIV-37.
 6. Theodorus van Rijswijk, geb. Groesbeek 26-4-1876, volgt XIV-38.
 7. Johannes Hendrikus van Rijswijk, geb. Groesbeek 4-6-1878, volgt XIV-39.
 8. Hermanus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1882, overl. Venray 28-12-1934.
 9. Bernardus van Rijswijk, geb. Groesbeek 20-2-1884, volgt XIV-40.

XIII-35. (kind van XII-27)
Johanna Petronella van Rijswijk, geb. Groesbeek 26-9-1843, tr. Groesbeek 5-4-1869 met Theodorus Hermsen, geb. Hatert 16-11-1839.
Hieruit bekend:

 1. Petronella Maria Hermsen, geb. Heumen ca. 1886

XIII-36. (kind van XII-27)
Antonia van Rijswijk, geb. Groesbeek 15-1-1846, overl. Nijmegen 19-9-1932, tr. Ubbergen 3-8-1875 met Pieter Reinder Hatmans, geb. Ferweradeel 15-6-1845, overl. voor 1880.
Zij tr. (2) Groesbeek 6-10-1880 met Hendrikus Nas, schoenmaker, zoon van Johannes Nas en Wilhelmina van Lamersjk, geb. Ottersum ca. 1850.

XIV-1. (kind van XIII-3)
Petronella van Riswijk, geb. Mook 28-3-1845 tr. Mook 15-5-1872 met Arnoldus Perenboom, geb. Mook 26-2-1834, zoon van Joannes Perenboom en Wilhelmina Janssen Dalen.

XIV-2. (kind van XIII-11)
Peter Mathijs van Rijswijck, geb. Broekhuizen 7-10-1853, overl. Venray 9-11-1914, tr. Venray 3-4-1891 met Theodora Baaten, geb. Venray 9-12-1867, overl. aldaar 25-11-1919, dochter van Gerard Baaten en Anna Maria Linders
Hieuir bekend:

 1. Gerardus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 4-5-1892, overl. aldaar 25-5-1892
 2. Gerardus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 7-4-1893, overl. Venray 27-7-1933
 3. Anna Maria Huberta van Rijswijck, geb. Venray 6-8-1894, overl. aldaar 6-9-1894
 4. Martinus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 29-6-1895, volgt XV-1.
 5. Peter van Rijswijck, geb. Venray 18-11-1896
 6. Peter Johannes Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 27-1-1898
 7. Anna Maria Huberta van Rijswijck, geb. Venray 5-6-1899
 8. Anna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 28-8-1900, overl. Venray 5-3-1950, volgt XV-2.
 9. Hubertus Johannes van Rijswijck, geb. Venray 3-4-1902, volgt XV-3.
 10. Johanna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 3-9-1903, volgt XV-4.
 11. Aloysius Hubertus Van Rijswijk, geb. Venray jan. 1905, overl. aldaar 31-5-1905

XIV-3. (kind van XIII-11)
Hendrina van Rijswijk, geb. Broekhuizen 26-8-1855, overl. Meerlo 15-7-1932, tr. Venray 7-5-1886 met Christiaan Claassens, geb. Venray 23-4-1856, overl. Meerlo 5-9-1927, zoon van Hendrik Claassens en Cornelia Noijen.
Kinderen:

 1. Maria Catharina Claassens, geb. Venray 6-7-1887, overl. aldaar 11-5-1888
 2. Adeleida Maria Claassens, geb. Venray 18-1-1889, overl. Bergen 27-5-1888
 3. Peter Mathijs Claassens, geb. Meerlo 8-11-1891, overl. Horst 12-7-1964
 4. Hendrika Huberta Claassens, geb. Meerlo 9-6-1893, overl. aldaar 12-1-1948
 5. Peter Hubertus Claassens, geb. Meerlo 17-12-1894, overl. Horst 14-4-1977
 6. Maria Catharina Claassens, geb. Meerlo 5-8-1896, overl. aldaar 3-4-1903
 7. Hendrikus Hubertus Claassens, geb. Meerlo 3-4-1899, overl. Venraij 17-9-1981

XIV-4. (kind van XIII-11)
Hendrina Petronella van Rijswijk, geb. Broekhuizen 21-11-1856, tr. Venray 14-5-1886 met Jan Hubert Drabbels, geb. Horst 23-7-1854, zoon van Mathijs Drabbels en Johanna Maria Litjens. Dit gezin woonde in Meerselo.
Kinderen:

 1. Levenloos geboren kind, geb. Venray 11-3-1887
 2. Mathijs Hubert Drabbels, geb. Venray 5-3-1888
 3. Johanna Maria Drabbels, geb. Venray 18-12-1889
 4. Peter Johannes Hubertus Drabbels, geb. Venray 28-02-1891
 5. Wilhelmus Hubertus Drabbels, geb. Venray 15-9-1892. Hij vertrok 31-7-1912 naar Noord-Amerika
 6. Petronella Huberdina Drabbels, geb. Venray 21-1-1894
 7. Maria Johanna Drabbels, geb. Venray 13-6-1895
 8. Elisabeth Huberdina Drabbels, geb. Venray 7-11-1896
 9. Anna Maria Gertruda Drabbels, geb. Horst 11-8-1898, overl. Venray 7-12-1986

XIV-5. (kind van XIII-11)
Peter Johannes van Rijswijk, geb. Broekhuizen 11-4-1858, overl. Merselo 19-10-1921, tr. Venray 1-1-1894 met Elisabeth Claassens, geb. Merselo 4-11-1870, overl. aldaar 15-11-1936, dochter van Henricus Claesens en Cornelia Noijen.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Gertruda van Rijswijck, geb. Venray 25-9-1894, volgt XV-5.
 2. Hendrikus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 1-7-1896
 3. Maria Petronella van Rijswijck, geb. Venray 1-7-1898
 4. Johannes Cornelius van Rijswijck, geb. Venray 14-5-1900, volgt Hij tr. Johanna Antonette Verhoeven, geb. Venray 16-3-1903, overl. aldaar 16-4-1944, dochter van Lambertus Verhoeven en Anna Gertrud Tacken.
  Kinderen zoverd bekend:
  1. Johannes Lambertus van Rijswijck, volgt Hij tr. Ingersoll (Ca) 6-8-1966 met Josephina Maria Martinus van Hoof, geb. Merselo 3-9-1940, dochter van Antoon van Hoof en Anna Stiphout.
   Kinderen:
   1. Debbie van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 16-5-1967
   2. Sheila van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 14-3-1969
   3. Connie van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 28-4-1972
  2. Lambertus Hendrikus van Rijswijck, geb. Merselo 8-12-1939, volgt Hij tr. Merselo 23-4-1960 met Maria Wilhelmina Johanna van Hoof, geb. Merselo30-9-1933, dochter van Antoon van Hoof en Anna Stiphout.
   Kinderen:
   1. John van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 11-2-1961
   2. Anita van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 7-9-1962
   3. Johan van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 24-8-1964
   4. Andy van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 21-8-1965
   5. Kevin van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 18-7-1969
   6. Cristine van Rijswijck, geb. Ingersoll (Ca) 4-11-1979
 5. Lamberdina Huberta van Rijswijck, geb. Venray 16-7-1902
 6. Theodorus Mathijs van Rijswijck, geb. Venray juli 1906, overl. aldaar 27-9-1906
 7. Peter Johannes Lambertus Van Rijswijck, geb. Venray okt. 1911, overl aldaar 18-11-1911

XIV-6. (kind van XIII-11)
Wilhelmus van Rijswijk, geb. 17-11-1859, overl. Venray 5-2-1932, tr. Venray 29-4-1892 met Maria Helena Litjens, geb. Venray 21-2-1861, overl. aldaar 18-10-1949, dochter van Antoon Litjens en Johanna Verstraelen.
Kinderen:

 1. Maria Petronella van Rijswijk, geb. Venray 7-3-1893
 2. Peter Antoon van Rijswijk, geb. Venray 23-12-1894, volgt XV-6.
 3. Johanna Petronella van Rijswijk, geb. Venray 18-5-1896, volgt XV-7.
 4. Johanna Maria van Rijswijk, geb. Venray 28-9-1897
 5. Peter Johannes van Rijswijk, geb. Venray 22-7-1899
 6. Gerardus Hubertus van Rijswijk, geb. Venray 8-7-1901, volgt Hij overl. Venray 15-9-1989 tr. Merselo 25-4-1932 met Petronella Gertruda Wilhelmina Stiphout, geb. Merselo 26-6-1903, overl. Nijmegen 10-2-1968, dochter van Martinus Stiphout en Johanna Huberta van Rijswijck. Kinderen:
  1. Helena Martina van Rijswijk, geb. Merselo 17-10-1933, volgt Zij tr. Merselo 17-11-1956 met Jan van Heuven, geb. Deurne 9-2-1933, zoon van Joachimus van Heuven en Johanna Maria Adriana van de Kamp.
   Kinderen:
   1. Elly van Heuven, geb. Matamata (NZ) 5-9-1957
   2. John van Heiven, geb. Matamata (NZ) 2-12-1958, overl 2-5-1981.
   3. Anthony van Heuven, geb. Matamata (NZ) 26-12-1962
   4. Martin van Heuven, geb. Morinsville (NZ) 29-11-1965
   5. Michael van Heuven, geb. Hamilton (NZ) 12-8-1970
  2. Martinus Johannes Antonius van Rijswijk, geb. Merselo 13-12-1934
  3. Johanna Petronella Wilhelmina van Rijswijk, geb. Merselo 10-8-1936
  4. Maria Wilhelmina Oda van Rijswijk, geb. Merselo 8-11-1937
  5. Wilhelmina Johanna Petronella van Rijswijk, geb. Merselo 7-3-1939
  6. Hendrika Johanna Wilhelmina van Rijswijk, geb. Merselo 25-6-1941
  7. Petronella Wilhelmina Maria van Rijswijk, geb. Merselo 25-7-1943, volgt Zij tr. Merselo 27-6-1968 met Johannes Peter Mathias Kuenen, geb. Venray 1-5-1941, zoon van Mathias Cornelis Kuenen en Petronella Huberta Loonen.
   Kinderen:
   1. Rudy Cornelis Hendrikus Kuenen, geb. Venray 11-6-1970
   2. Diana Petronella Gertruda Kuenen, geb. Venray 4-5-1972
   3. Arno Hubertus Gerardus Kuenen, geb. Venray 15-12-1974
  8. Wilhelmus Hubertus Antonius van Rijswijk, geb. Merselo 17-11-1944, volgt Hij horecaondernemer tr. Horst 26-4-1968 met Elly Elisabeth Johanna Jacoba Heldens, geb. Horst 5-2-1947, dochter van Peter Heldens en Maria Kessels.
   Kinderen:
   1. Ingrid van Rijswijck, geb. Melderlo
   2. Ria van Rijswijck, geb. Melderlo
  9. Aloijsa Johanna Hendrika van Rijswijk, geb. Merselo 27-6-1947, volgt Zij tr. Venray 4-7-1968 met Theodorus Johannes Martinus Raaijmakers, geb. Stevensbeek 4-12-1944, zoon van Johannes Raaijmakers en Dorothea van der Straaten.
   Kinderen:
   1. Marco Raaijmakers, geb. Venray 7-4-1969
   2. Chantal Raaijmakers, geb. Venray 14-10-1972
 7. Wilhelmus Hubertus van Rijswijk, geb. Venray 1-4-1906, overl. aldaar 25-4-1906

XIV-7. (kind van XIII-15)
Paulina Maria Huberta van Rijswijck, geb. Venray 8-2-1875, tr. Venray 30-8-1901 met Martinus Jacobs, geb. Bergen 21-12-1870, zoon van Peter Johannes Jacobs en Anna Maria Janssen
Hieruit:

 1. Johanna Petronella Maria Jacobs, geb. Venray 22-12-1902
 2. Wilhelmina Anna Maria Jacobs, geb. Venray 12-7-1904
 3. Aleida Jacobs, overl. Veldhoven 19-12-1942.
 4. Hendrikus Johannes Wilhelmus Jacobs, overl. Veldhoven 21-6-1919

XIV-8. (kind van XIII-15)
Johanna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 1-5-1878, overl. Merselo 14-9-1961, tr. Venray 7-6-1901 met Martinus Stiphout, geb. Maashees 4-4-1871, overl. Venray 15-3-1947, zoon van Willem Stiphout en Johanna Smits.
Kinderen zover bekend:

 1. Anna Wilhelmina Huberta Stiphout, geb. Venray 8-6-1902
 2. Petronella Geertruida Wilhelmina Stiphout, geb. Merselo 26-6-1903
 3. Wilhelmina Maria Anna Stiphout, geb. Merselo 20-6-1905
 4. Maria Gertruda Anna Stiphout, geb. Merselo 30-10-1907
 5. Huberta Gertruda Pauline Stiphout geb. Merselo 13-11-1908
 6. Wilhelm Peter Joseph Stiphout, geb. Merselo 4-3-1911, overl. Venray 15-10-1944
 7. Johannes Gerardus Hubertus Stiphout, geb. Merselo 31-5-1912
 8. Hendricus Martinus Peter Stiphout, geb. Merselo 1-8-1913
 9. Peter Martinus Hubertus Stiphout, geb. Merselo 1-12-1914
 10. Josephina Wilhelmina Antonia Stiphout, geb. Merselo 11-8-1917, overl. Venray 28-1-1919

Bron:

XIV-9. (kind van XIII-16)
Maria Paulina van Rijswijck, geb, Well 19-2-1865 tr. Venray 7-5-1894 met Hendrikus Jacobus Jansen, geb. Boxmeer ca. 1865, zoon van Wilhelmus Hermanus Jansen en Maria Sweere.

XIV-10. (kind van XIII-16)
Gerardus van Rijswijck, bakker, geb. Well 18-2-1867, overl. Venray 31-5-1949 tr. Druten 8-5-1900 met Huberta Verrijdt, geb. Druten ca. 1869, overl. Venray 19-2-1929, dochter van Antoon Verrijdt en Anna van Woezik.
Hieruit bekend:

 1. Antonius Henricus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 22-7-1901.

XIV-11. (kind van XIII-16)
Martinus Theodorus van Rijswijck, geb. Bergen 18-10-1873, overl. Venray 4-9-1940 tr. Hengelo (Ov) 15-9-1904 met Maria Susanna Ubbink, geb. Borne ca. 1883, dochter van Bernardus Ubbink en Hendrika Borgerink.

XIV-12. (kind van XIII-18)
Peter Hubertus van Rijswijck, geb. Meerlo 25-4-1883, tr. Maashees en Overloon 3-6-1910 met Elisabeth Keizers, geb. Maashees en Overloon ca., dochter van Johannes Keizers en Hendrika Boumans.

XIV-13. (kind van XIII-22)
Johannes van Riswijk, geb. Well 10-3-1819 tr. Bergen 24-4-1847 met Johanna Jacoba Vissers, geb. Well ca., dochter van Winand Vissers en Petronella Vaeghs.
Kinderen:

 1. Jan Hubert van Riswijk, geb. Well 22-1-1848
 2. Peter van Riswijk, geb. Well 9-7-1849, volgt XV-8.
 3. Anna Catharina van Riswijk, geb. Well 25-3-1851
 4. Christiaan van Riswijk, geb. Well 8-11-1859,
 5. Geertruida van Riswijk, geb. Well ca., volgt XV-9.
 6. Petronella van Riswijk, geb. Well ca. , volgt XV-10.

XIV-14. (kind van XIII-22)
Catharina van Rijswijk, geb. Well 10-12-1820 tr. Bergen 1-10-1869 met Lambertus van der Linden, geb. Maastricht 8-11-1825, zoon van Jacobus van der Linden en Anna Elisabeth Hermens.

XIV-15. (kind van XIII-22)
Peter van Riswijk, geb. Well 5-10-1822, overl. Broekhuizen 22-6-1895, tr. Broekhuizen 15-7-1871 met Margaretha Ambrosius, geb. Broekhuizen 9-6-1837, dochter van Joannes Ambrosius en Gertrudis Versaart.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Joseph van Riswijck, geb. Broekhuizen 11-5-1872
 2. Johannes van Rijswick, geb. Broekhuizen 1-5-1873
 3. Josef Hubertus van Rijswick, geb. Broekhuizen 27-1-1876
 4. Karel van Rijswijck, geb. Broekhuizen 11-10-1878, volgt Hij tr. Arcen en Velden 30-4-1909 met Hendrina Reutelingsperger, geb. Arcen ca., dochter van Petrus Johannes Reutelingsperger en Petronella Meijboom.
  Hieruit bekend:
  1. Willem Antoon van Rijswijck, geb. Broekhuizen 28-2-1919, overl. aldaar 1-3-1919
 5. Antonius Hubertus van Rijswijck, geb. 12-4-1882, volgt Hij tr. Broekhuizen 1-4-1910 met Maria Helena Angela Hermans, geb. Broekhuizen ca. , dochter van Gerardus Joannes Hermans en Aldegonda Jacobs.

XIV-16. (kind van XIII-22)
Gerard van Riswijk, geb. Well 2-11-1823 tr. Bergen 29-7-1871 met Maria Gertrudis Mulders, geb. Well ca., dochter van Petrus Mulders en Petronella Coppis.
Hieruit:

 1. Catharina van Riswijk, geb. Well 13-2-1873, volgt XV-11.
 2. Petronella van Riswijk, geb. Well 5-8-1874, volgt XV-12.
 3. Gerard van Rijswijk, geb. Well 26-12-1878

XIV-17. (kind van XIII-22)
Agnes van Riswijk, geb. Well 25-3-1828 tr. Bergen 24-5-1852 met Martinus Lomme, geb. Afferden 28-1-1824, zoon van Peter Lomme en Johanna Lenssen.
Hieruit bekend:

 1. Johanna Lomme, geb. Afferden ca.
 2. Johannes Lomme, geb. Bergen ca. 1857, overl. Broekhuizen 14-6-1925
 3. Petrus Lomme, geb. Bergen 11-9-1864

XIV-18. (kind van XIII-22)
Christina van Riswijck, geb. Well 6-1-1830 tr. Bergen 25-4-1857 met Herman Geerarts, geb. Venray 27-6-1830, zoon van Jan Geerarts en Petronella Geurts.
Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Geerarts, geb. Well ca.
 2. Petronella Geerarts, geb. Well ca.
 3. Johanna Geerarts, geb. Venray 5-12-1862

XIV-19. (kind van XIII-22)
Hendrikus van Rijswijck, metselaar, geb. Venray 28-3-1833 tr. Overasselt 19-10-1871 met Jacoba van Houd, geb. Keent 3-2-1842, dochter van Theodorus van Houd en Hendrina van Luenen.
XIV-20. (kind van XIII-22)
Petronella van Rijswijck, geb. Well 28-2-1837 tr. 22-4-1870 met Winand Janssen, geb. Meerlo 10-5-1849, zoon van Arnold Janssen en Gertrudis Willems.

XIV-21. (kind van XIII-23)
Johannes van Riswick, geb. Wanssum 28-9-1821, overl. aldaar 19-4-1872 tr. Broekhuizen 7-5-1862 Anna Geertrui Wijnen, geb. Horst 26-6-1826, dochter van Martin Wijnen en Elisabeth Cox.

XIV-22. (kind van XIII-23)
Petronella van Riswijck, geb. Wanssum 24-8-1823, overl. aldaar 19-8-1876 tr. Wanssum 20-4-1861 met Godefridus Keijzers, geb. Meijel 28-8-1832, zoon van Antoon Keijzers en Dorothea Heijnen.

XIV-23. (kind van XIII-23)
Anna Matthea van Rijswijck, geb. Wanssum 27-1-1831, overl. Venray 9-11-1880, tr. Venray 14-4-1871 met Jan van Kessel, geb. Horst 8-6-1821, zoon van Andries van Kessel en Maria Verheijen.

XIV-24. (kind van XIII-31)
Willem van Rijswijk, metselaar, geb. Ubbergen 28-4-1862, overl. Groesbeek 13-11-1928, tr. Ubbergen 14-5-1890 met Theodora van Gisteren, dienstbode, geb. Niel (D) 14-11-1860, dochter van Johann van Gisteren en Hendrina Budenbrock.
Kinderen:

 1. Johannes Hendrikus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1892, overl. Ubbergen 17-1-1916
 2. Gerardus Paulus van Rijswijk, geb. Groesbeek maart 1893, overl. aldaar 10-6-1894
 3. Hendrikus Gijsbertus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1894, volgt XV-13.
 4. Gerardus van Rijswijk, geb. Groesbeek sept. 1895, overl. aldaar 14-10-1895
 5. Theodorus van Rijswijk, geb. Groesbeek 26-2-1898, volgt XV-14.
 6. Christianus Gerardus van Rijswijk, geb. Groesbeek juni 1899, overl aldaar 29-7-1899

XIV-25. (kind van XIII-31)
Johannes Hubertus van Rijswijk, metselaar, geb. Ubbergen ca. 1864, overl. Groesbeek 23-3-1939, tr. Groesbeek 5-5-1888 met Catharina Verhees, geb, Ubbergen ca. 1863, overl. Groesbeek 1-11-1927, dochter van Peter Verhees en Johanna Kosman
Hieruit:

 1. Johanna Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek dec. 1890, overl. aldaar 12-1-1891
 2. Johannes Petrus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1889, volgt XV-15.
 3. Gerardus van Rijswijk, geb. Groesbeek aug. 1904, overl aldaar 22-10-1904

XIV-26. (kind van XIII-31)
Aleida Rigarda van Rijswijk, geb. Ubbergen ca. 1867, overl. Groesbeek 23-12-1926, tr. Groesbeek 5-5-1888 met Theodorus Verhees, geb. Ubbergen ca. 1861, zoon van Peter Verhees en Johanna Kosman
Hieruit:

 1. Catharina Gertruida Verhees, geb. Groesbeek ca. 1894.
 2. Hendrika Verhees, geb. Nijmegen (Hatert) 29-8-1892
 3. Theodorus Gerardus Verhees, geb. Groesbeek sept. 1898, overl. aldaar 6-11-1898
 4. Petrus Johannes Verhees, geb. Groesbeek ca. 1891.

XIV-27. (kind van XIII-32)
Hendrikus Gijsbertus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1869, tr. Groesbeek 29-11-1899 met Henrica Jacoba Fischer, geb. Emmerich (D) ca. 1870, dochter van Heinrich Fischer en Helene Gerardi.

XIV-28. (kind van XIII-31)
Catharina van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1879, tr. Groesbeek 11-8-1915 met Cornelis Dam, geb. Oud- en Nieuw Gastel ca. 1881, zoon van Cornelis Dam en Clasina Lamberegts.

XIV-29. (kind van XIII-32)
Petronella van Rijswijk, geb. Nijmegen 30-8-1866, tr. Nijmegen 10-12-1885 met Christiaan van Velp, schipper, geb. Nijmegen 4-4-1862, zoon van Gerrit van Velp en Maria Overkamp Dit huwelijk is ontbonden te Nijmegen 12-1-1906.

Hieruit:

 1. Christiaan van Velp, geb. Nijmegen 6-8-1886, overl. aldaar 24-8-1886
 2. Hendrika Petronella van Velp, geb. Nijmegen 2-3-1888
 3. Johanna Catharina van Velp, geb. Nijmegen 2-5-1889, overl. aldaar 29-7-1889
 4. Johanna Catharina van Velp, geb. Nijmegen 12-7-1890
 5. Petronella van Velp, geb. Nijmegen 20-1-1892
 6. Maria van Velp, geb. Nijmegen 15-2-1894, overl. Rotterdam 20-1-1899
 7. Peter Christianus van Velp, geb. Nijmegen 16-4-1895, overl. Rotterdam 11-7-1895

XIV-30. (kind van XIII-32)
Wilhelmus van Rijswijk, smid, geb. Groesbeek 16-2-1869, tr. Nijmegen 23-4-1896 met Maria Everdina Peters, geb. Hatert 19-6-1875, dochter van Gerhard Peters en Francisca de Kluijs.
Kinderen:

 1. Petrus Hendrikus van Rijswijk, geb. Nijmegen (Hatert) 20-6-1896, volgt XV-16.
 2. Francina Allegonda van Rijswijk, geb. Nijmegen 16-12-1898, volgt XV-17.
 3. Hendrika Everdina van Rijswijk, geb Nijmegen (Hatert) 14-2-1901, overl. aldaar 9-8-1919
 4. Allegonda Johanna van Rijswijk, geb. Nijmegen 11-11-1902, volgt XV-18.
 5. Johanna Maria van Rijswijk, geb. Nijmegen 25-8-1904, overl aldaar 9-9-1904.
 6. Ge van Rijswijk, geb. Nijmegen 15-12-1905, volgt XV-19.
 7. Annie van Rijswijk, geb. Nijmegen 4-4-1908, volgt XV-20.
 8. Mies van Rijswijk, geb. Nijmegen 11-11-1909, volgt XV-21.
 9. Wim van Rijswijk, geb. Nijmegen 14-6-1912 in Nijmegen, volgt XV-22.
 10. Jo van Rijswijk, geb. Nijmegen 7-10-1914, volgt XV-23.
 11. Nelly van Rijswijk, geb. Nijmegen 28-6-1917, volgt XV-24.

XIV-31. (kind van XIII-32)
Petronella Hendrika van Rijswijk, geb. Groesbeek 5-7-1871 tr. Nijmegen 26-7-1894 met Hendrikus Maria Korbeeck, zeepziedersknecht, geb. Nijmegen 31-1-1872, zoon van Bernardus Korbeeck en Joanna Janssen.
Hieruit bekend:

 1. Hendrina Gerarda Korbeeck, geb. Nijmegen 19-6-1895
 2. Hendrikus Maria Korbeeck, geb. Nijmegen 8-2-1897
 3. Petronella Allegonda Korbeeck, geb. Nijmegen 6-7-1902

XIV-32. (kind van XIII-32)
Theodorus van Rijswijk, smid en machinist, geb. Nijmegen 5-3-1874, overl. Nijmegen 17-8-1961, tr Nijmegen 4-5-1899 met Petronella Mechelina Verweij, geb. Hatert 23-8-1872, overl. 7-1-1955 dochter van Willem Verweij en Johanna Wilhelmina Teerling.
Hieruit bekend:

 1. Wilhelmus Petrus van Rijswijck, geb. Hatert 6-5-1900
 2. Petrus Theodorus van Rijswijck, tuinman bij Villandry, geb. Hatert 25-11-1901, overl. Nijmegen 19-3-1969, tr (1) 1919 Maria Everdina Arends, tr (2) 1920 Christina Geertruida Coolen
 3. Henrica Johanna Wilhelmina van Rijswijck, geb. Hatert 9-2-1904.
 4. Johanna Allegonda van Rijswijck, geb. Hatert 16-12-1905.
 5. Allegonda Petronella van Rijswijck, geb. Nijmegen 29-3-1908, overl. Venray 30-9-1944.
 6. Theodorus van Rijswijk, geb. Hatert 3-3-1911 , volgt XV-25.
 7. Petronella Mechelina van Rijswijck, geb. Hatert 12-11-1913.

XIV-33. (kind van XIII-34)
Wilhelmus van Rijswijk, metselaar, later aannenemer van bouwerken te Scheveningen, geb. Ubbergen 20-2-1862, tr. Nijmegen 3-6-1887 met Adriana van de Graaf, dienstbode, geb. Dreumel 22-7-1862, overl. voor 24-9-1919, dochter van Gerardus van de Graaf en Johanna Verhoeven.
Hieruit bekend:

 1. Franciscus Hubertus van Rijswijk, geb. Nijmegen 30-3-1888, volgt Hij bouwkundig opzichter tr. Den Haag 11-7-1917 met Elisabeth Jacoba Moonen, geb. Scheveningen ca. 1888, overl. Heerlen 2-11-1964, dochter van Antonie Petrus Moonen en Maria Josepha Visser. Kinderen:
  1. J.M. van Rijswijk, volgt Zij was gehuwd met Eduard Dekkers.
  2. A.P.M. van Rijswijk, volgt Hij was gehuwd met C. Koers.
   Kinderen:
   1. Sandra van Rijswijk
   2. Yvonne van Rijswijk
  3. M.J.W. van Rijswijk
  4. W.A.M. van Rijswijk, volgt Hij was gehuwd met E.J. de Klerk.
   Kinderen:
   1. Frank van Rijswijk
   2. Marc van Rijswijk
 2. Johanna Agnes Aleida van Rijswijk, geb. Nijmegen 29-12-1889, overl. aldaar 14-2-1892
 3. Huberta Geertruida van Rijswijk, geb. Nijmegen 23-10-1891
 4. Alijda Johanna van Rijswijk, geb. Den Haag 7-10-1893
 5. Johanna Geertruida van Rijswijk, geb. Den Haag 5-5-1896
 6. Wilhelmus Gerardus Antonius van Rijswijk, geb. Den Haag 18-7-1898, volgt Hij kantoorbediende tr. Den Haag 24-9-1919 met Johanna Leonora Petronella van Driel, geb. Den Haag ca. 1902, dochter van Leonardus Lambertus van Driel en Johanna Maria Louisa Brinkman.

Bronnen:

XIV-34. (kind van XIII-34)
Johanna Maria van Rijswijk, geb. Groesbeek 9-11-1864, tr. Nijmegen 4-11-1887 met Antonius Wilhelmus Friederichs, timmerman, geb. Nijmegen 12-7-1864, zoon van Hendrikus Cornelius Antonius Friederichs en Petronella Hoek.
Hieruit bekend:

 1. Hendrikus Cornelis Antonius Friederichs, geb. Nijmegen 2-11-1888
 2. Johannes Petrus Friederichs, geb. Nijmegen 9-2-1891

XIV-35. (kind van XIII-34)
Petronella van Rijswijk, dienstbode, geb. Groesbeek 21-3-1868, tr. Nijmegen 15-8-1895 met Carolus Wilhelmus van Geelen, schoenmaker, geb. Nijmegen 25-2-1869, zoon van Carolus van Geelen en Elisabeth Willems.
Kinderen:

 1. Johanna Catharina van Geelen, geb. Nijmegen 15-12-1895
 2. Elisabeth van Geelen, geb. Nijmegen 29-12-1896
 3. Johanna van Geelen, geb. Nijmegen 7-12-1897, overl. aldaar 28-12-1897.
 4. Carolus Wilhelmus van Geelen, geb. Nijmegen 24-11-1898, overl. aldaar 17-3-1908.
 5. Johanna van Geelen, geb. Nijmegen 28-8-1900
 6. Christina van Geelen, geb. Nijmegen 2-11-1902

XIV-36. (kind van XIII-34)
Johannes van Rijswijk, metselaar, geb. Groesbeek 9-10-1870, overl. Heerlen 21-2-1949, tr. Nijmegen 13-9-1894 met Antonia Everdina Rademaker, geb. Doesburg 1-8-1873, dochter van Everhardus Johannes Rademaker en Wilhelmina Smeenk
Kinderen:

 1. Johanna Wilhelmina van Rijswijk, geb. Nijmegen 29-1-1895, overl. Wassenaar 21-2-1940, volgt Zij was gehuwd met Dirk Johannes Lascaris.
 2. Wilhelmina Johanna van Rijswijk, geb. Nijmegen 8-3-1896
 3. Antonia Johanna van Rijswijk, geb. Nijmegen 12-2-1900, overl. aldaar 15-5-1901.

Bron:

XIV-37. (kind van XIII-34)
Willemina Catharina van Rijswijk geb. Groesbeek 26-11-1873, tr. Nijmegen 29-11-1894 met Adrianus Krijnen, behanger, geb. Nijmegen 2-9-1871, zoon van Johannes Krijnen en Francina Jansen.
Kinderen:

 1. Agnes Petronella Krijnen, geb. Nijmegen 19-3-1895
 2. Huberta Johanna Krijnen, geb. Nijmegen 22-8-1896
 3. Adrianus Johannes Krijnen, geb. Nijmegen 6-1-1898
 4. Adrianus Krijnen, geb. Nijmegen 2-7-1899
 5. Huberta Johanna Krijnen, geb. Nijmegen ca.
 6. Wilhelmina Catharina Krijnen, geb. Nijmegen 10-3-1902

XIV-38. (kind van XIII-34)
Theodorus van Rijswijk, metselaar, geb. Groesbeek 26-4-1876, tr. Nijmegen 1-5-1902 met Christina Hendrika van Raaij, geb. Nijmegen 22-1-1876, dochter van Christoffel van Raaij en Catharina Hermsen
Kind zover bekend:

 1. Catharina Agnes van Rijswijk, geb. Den Haag 30-3-1903
 2. Agnes Catharina van Rijswijk, geb. Den Haag 29-2-1904
 3. Maria Johanna van Rijswijk, geb. Den Haag 8-3-1906, overl. Nijmegen 16-11-1908

XIV-39. (kind van XIII-34)
Johannes Hendrikus van Rijswijk, metselaar, geb. Groesbeek 4-6-1878, overl. Venray 14-8-1951, tr. Nijmegen 19-5-1904 met Wilhelmina Driessen, dienstbode, geb. Ubbergen 16-10-1877, dochter van Hendrikus Driessen en Anna Maria Vierboom
Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus van Rijswijk, geb. Nijmegen , overl. aldaar 14-9-1910
 2. Levenloos kind, geb. Nijmegen 11-3-1916

Bron:

XIV-40. (kind van XIII-34)
Bernardus van Rijswijk, kapper, geb. Groesbeek 20-2-1884, tr. Nijmegen 30-11-1905 met Maria Cornelia Seegers, geb. Helmond 28-2-1883, dochter van Ferdinand Frederik Seegers en Maria Johanna Henrica Cornelissen.
Hieruit bekend:

 1. Johannes Hubertus van Rijswijk, geb. Den Haag 23-6-1906
 2. Maria van Rijswijk, geb. Nijmegen, overl. aldaar 22-3-1917

XV-1. (kind van XIV-2)
Martinus Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 29-6-1895, tr. Venray 16-4-1923 met Maria Gertruda Huberdina van de Ven, geb. Venray 28-2-1892, dochter van Peeter Mathijs van de Ven en Anna Catharina Hagens
Uit dit huwelijk bekend:

 1. Mathias Johannes Hubertus van Rijswijck, geb. Venray 30-6-1924, overl. aldaar 4-7-1924.

XV-2. (kind van XIV-2)
Anna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 28-8-1900, overl. Venray 5-3-1950, tr. met met Mathijs Jacobus Drabbels.

XV-3. (kind van XIV-2)
Hubertus Johannes van Rijswijck, geb. Venray 3-4-1902 tr. Anna Petronella Jacoba Verheijen.
Hieruit bekend:

 1. . Hendrina Antonia Maria van Rijswijck, geb. Venray 1935, overl. Venray 8-7-1936.
 2. Hendrina Hermina Anna van Rijswijck, geb. Venray ca. 1938, overl. aldaar 2-9-1952,
 3. Theodorus Johannes Peter van Rijswijck, geb. Venray ca. 1939, overl. aldaar 31-5-1945,
 4. Martinus Mathias Maria van Rijswijck, geb. Venray 1943/1944, overl. aldaar 21-7-1944.

XV-4. (kind van XIV-2)
Johanna Huberta van Rijswijck, geb. Venray 3-9-1903, tr. Venray 8-9-1922 met Wilhelmus Hubertus Swinkels, geb. Venray 3-2-1902, zoon van Francis Swinkels en Anna Maria Ewals.

XV-5. (kind van XIV-5)
Anna Maria Gertruda van Rijswijck, geb. Venray 25-9-1894, tr. Venray 15-4-1918 met Jacobus Bistervels, geb. Venray 23-4-1877, zoon van Gerardus Bistervels en Anna Maria Peeters.

XV-6. (kind van XIV-6)
Peter Antoon van Rijswijck, geb. Venray 23-12-1894, tr. Venray 7-6-1926 met Johanna Hendrina Gertruda Custers, geb. Venray 17-11-1900, dochter van Johannes Henricus Custers en Maria Wilhelmina Vergeld.
Hieruit bekend:

 1. Maria Hendrika Gerarda van Rijswijck, geb. Venray jan. 1936, overl. aldaar 27-2-1936

XV-7. (kind van XIV-6)
Johanna Petronella van Rijswijk, geb. Venray 18-5-1896, tr. Venray 30-8-1918 met Hendrikus Hubertus van Meijel, geb. Venray 8-5-1889, zoon van Bernardus van Meijel en Willemina Hendriks

XV-8. (kind van XIV-13)
Peter van Riswijk, geb. Well 9-7-1849 tr. Bergen 2-9-1889 met Francina Deriet, geb. Bergen ca. , dochter van Johannes Deriet en Maria Derkx.

XV-9. (kind van XIV-13)
Geertruida van Riswijk, geb. Well ca. tr. Bergen 14-12-1846 met Michiel Janssen, geb. Meerlo ca. , zoon van Leonard Janssen en Johanna Heijligers.

XV-10. (kind van XIV-13)
Petronella van Riswijk, geb. Well ca. tr. Bergen 23-6-1889 met Antonius Arts, geb. Wanssum 25-9-1859, zoon van Gerard Arts en Jacoba Beterams.

XV-11. (kind van XIV-16)
Catharina van Riswijk, geb. Well 13-2-1873 tr. (1) Bergen 7-4-1910 met Henricus Hagens, geb. Well ca., zoon van Laurens Hagens en Anna Maria Haegens.
Zij tr. (2) Bergen 2-11-1911 met Wilhelmus Siebers, geb. Wanssum ca. , zoon van Peter Johannes Siebers en Jacomina Gerrits. Hij was weduwnaar van Gertruda Johanna Verheien.

XV-12. (kind van XIV-16)
Petronella van Riswijk, geb. Well 5-8-1874 tr. Bergen 10-2-1896 met Gerardus Hubertus Baltissen, geb. Meerlo 11-7-1856, zoon van Antoon Baltissen en Petronella Bertrams.

XV-13. (kind van XIV-24)
Hendrikus Gijsbertus van Rijswijk, metselaar, geb. Groesbeek ca. 1894, tr. Ubbergen 1-7-1920 met Maria Elisabeth Nillessen, dienstbode, geb. Renkum ca. 1897, dochter van Johan Nillessen en Johanna Janssen.

XV-14. (kind van XIV-24)
Theodorus van Rijswijk, timmerman, geb. Groesbeek 26-2-1898, tr. Nijmegen 6-10-1921 met Hendrika Geertruida Gianotten, geb. Zutphen 31-7-1899, dochter van Johannes Antonius Gianotten en Hendrica Woutertje Hendriks

XV-15. (kind van XIV-24)
Johannes Petrus van Rijswijk, geb. Groesbeek ca. 1889, tr. Ubbergen 6-5-1913 met Geertruida Catharina Bloem, geb. Ubbergen ca. 1888, dochter van Matthijs Bloem en Elisabeth Rijken.

XV-16. (kind van XIV-30)
Petrus Hendrikus van Rijswijk, electricien, geb. Nijmegen (Hatert) 20-6-1896, tr. Nijmegen 17-6-1920 met Johanna Hermina Speijers, geb. Nijmegen, dochter van Frederik Arnoldus Speijers en Antonia Maria van den Berg.

XV-17. (kind van XIV-30)
Francina Allegonda van Rijswijk, geb. Nijmegen 16-12-1898, tr. Nijmegen 5-11-1921 met Joseph Hubertus Stevens, geb. Gronsveld ca. 1894, zoon van Hubertus Gerardus Stevens en Maria Helena Blom

XV-18. (kind van XIV-30)
Gon van Rijswijk, geb. Nijmegen 11-12-1902, overl. Amersfoort 1972, Amersfoort 2-7-1925 met Jo Peters, geb. Nijmegen 29-10-1898, zoon van Theodorus Peters en Cornelia Hoogakker.

XV-19. (kind van XIV-30)
Ge van Rijswijk, geb. Nijmegen 15-12-1905, overl. Breda 2-2-1972, tr. Nijmegen 24-10-1933 met Truus Nagelhout.

XV-20. (kind van XIV-30)
Annie van Rijswijk, geb. Nijmegen 4-4-1908, overl. Beek 29-10-1985, tr. Nijmegen 15-3-1945 Bertus Rosendaal, geb. Nijmegen 9-1-1914, zoon van Hendrikus Rosendaal en Evertje Roelofsen.

XV-21. (kind van XIV-30)
Mies van Rijswijk, geb. Nijmegen 11-11-1909 in Nijmegen, over1. Nijmegen 17-12-1999, tr. Nijmegen 9-5-1934 met Theo Hoogenboom, geb. Nijmegen 12-7-1904, overl. Nijmegen 9-9-1984, zoon van Hent Hoogenboom en Wilhelmina Aalbers.

XV-22. (kind van XIV-30)
Wim van Rijswijk, geb. Nijmegen 14-6-1912, overl. Australie 25-8-1992, tr. Nijmegen 31-7-1938 met Dinie Vloet.

XV-23. (kind van XIV-30)
Jo van Rijswijk, geb. Nijmegen 7-10-1914, overl. Nijmegen 7-4-1997, tr. Dordrecht 21-4-1966 met Joke de Grauw.

XV-24. (kind van XIV-30)
Nelly van Rijswijk, geb. Nijmegen 18-6-1917, overl. Nijmegen 13-12-1982, tr. met Harrie van Doesburg.

XV-25. (kind van XIV-32)
Theodorus van Rijswijk, geb. Hatert 3-3-1911, overl. Nijmegen 27-7-1979, tr. ca. 1935 Wilhelmina Johanna Link, geb. Nijmege 19-5-1913, dochter van Willem Antonius Link en Maria Jacobine van der Voort
Uit dit huwelijk bekend:

 1. Willem Antoon van Rijswijck, geb. Nijmegen 27-6-1937 , volgt XVI-1.
XVI-1. (kind van XV-25)
Willem Antoon van Rijswijck, geb. Nijmegen 27-6-1937, overl. aldaar 4-5-1992, tr. Nijmegen 26-8-1961 Catharina Elisabeth Derks, geb. Nijmegen 14-8-1934, overl. aldaar 23-8-2012, dochter van Hendrikus Peter Derks en Henritte Janssen. Uit dit huwelijk bekend:

 1. Willem van Rijswijck, geb. Nijmegen 15-11-1961.