Generatie XI van de genealogie van Rijswijk in Midden-Brabant


XI - 1 (kind van X-1)
Catharina Jansdr. van Rijswijk, geb. Oisterwijk 31-8-1681, wonend in Haaren, ot. Vught/tr. Haaren 11-2-1720 met Jan Maete (ook Maton), zoon van Cornelis Maete en NN. Hij was weduwnaar en woonde in Cromvoirt.

Bronnen: XI - 2 (kind van X-1)
Elisabeth Jansdr. Adriaan van Rijswijk ged. Oisterwijk 31-1-1685, tr. met Adriaan Peijnenborgh, zoon van Gommer Peijnenborgh en NN.
Hieruit bekend:
 1. Gommarus Peijnenborgh, ged. Helvoirt 21-3-1711.
 2. Johanna Peijnenborgh, ged. Helvoirt 30-3-1713.
 3. Peter Peijnenborgh, ged. Helvoirt 29-5-1715.
 4. Adriana Peijnenborgh, ged. Oisterwijk 10-3-1720.
 5. Anna Peijnenborgh, ged. Oisterwijk 4-8-1723.
XI - 3 (kind van X-1)
Adriaan Jansz. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 17-6-1695, tr. (1) Vught NG 6-8-1730 met Elisabeth van der Schoot, j.d. van Vught, dochter van Gijsbert van der Schoot.
Hij tr. (2) Vught, Cromvoirt 1-11-1733 met Geertruij van Liempt, dochter van Paulus van Liempt en Jenneke van Hees. Zij was weduwe van Aart Jonkers.
Kind uit zijn eerste huwelijk:
 1. Cornelia van Rijswijk, ged. Vught 10-5-1731.
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Arnoldus van Rijswijk, ged. Vught 24-9-1734.
 2. Adrianus van Rijswijk, ged. Vught 9-6-1736.
 3. Anna Maria van Rijswijk, ged. Vught 9-6-1736.
 4. Paulus van Rijswijk, ged. Vught 17-8-1738.
 5. Wilhelma van Rijswijk, ged. Vught 1-9-1740.
Bron: XI - 4 (kind van X-3)
Laurens Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 10-12-1697, begr. aldaar 30-10-1752, ot. Oisterwijk 5-2-1724 met Laurijsje Vermeer, ged. Oisterwijk 18-8-1699, dochter van Peter Vermeer en Catharina Brekels.
Kinderen:
 1. Johanna Maria van Rijswijk, ged. Udenhout 7-11-1725, volgt XII-1
 2. Catharina van Rijswijk, ged. Udenhout 24-2-1730, volgt XII-2
 3. Petrus van Rijswijk, ged. Udenhout 5-12-1732
 4. Johannes van Rijswijk, ged. Udenhout 9-5-1734, begr. 3-12-1735 aldaar.
 5. Adrianus van Rijswijk, ged. Udenhout 24-9-1737
Bronnen: XI - 5 (kind van X-3)
Adriana Jansdr. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 10-4-1699, tr. Oisterwijk 18-1-1721 met Gerard Ekels, ged. Oisterwijk 8-12-1696, zoon van Jan Joost Ekels en Elisabeth Vasen.
Kinderen:
 1. Johannes Ekels, ged. Udenhout 28-12-1722
 2. Hendrik Ekels, ged. Udenhout 22-12-1723
 3. Elisabeth Ekels, ged. Udenhout 5-3-1727
 4. Judocus Ekels, ged. Udenhout 11-11-1728
 5. Judoca Ekels. ged. Udenhout 4-1-1730
 6. Johanna Ekels, ged. Udenhout 24-9-1731
Bron: XI - 6 (kind van X-4)
Johanna Joostdr. van Rijswijk, geb. Oisterwijk 14-1-1702, wonend in Udenhout, tr. (1) Oisterwijk 30-4-1730 met Martinus van de Ven, j.m. van Udenhout, overl. voor 13-11-1747.
Zij tr. (2) Oisterwijk NG 26-1-1749 met Adriaan van Abeelen, ged. Oisterwijk 19-9-1702, wonend te Udenhout, zoon van Jan van Abeelen en Adriana Vrindts. Kinderen:
 1. Maria van Rijswijk, ged. Udenhout 2-1-1730, bij huwelijk gecht.
 2. Henricus van de Ven, ged. Udenhout 28-1-1731
 3. Petronella van de Ven, ged. Udenhout28-9-1733
 4. Lucia van de Ven, ged. Udenhout 22-11-1734
 5. Anna Maria van de Ven, ged. Udenhout 21-7-1740
Bron: XI - 7 (kind van X-4)
Jan Joostsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-12-1704, tr. met Cornelia Blommendaal, dochter van Frederik Blommendaal en NN.
Kind buiten echt:
 1. Joost van Rijswijk, ged. Haaren 1725/1730, verwekt bij Henrica van Beurden, geb. Haaren, dochter van Adriaan van Beurden. Op een los briefje achterin het doopboek 1713-1744 staat een heel verhaal over deze gebeurtenis. Helaas vergat de pastoor er de datum bij te schrijven, volgt XII-3
Kinderen uit zijn huwelijk met Cornelia:
 1. Pieternella van Rijswijk, ged. Helvoirt 23-8-1733, volgt XII-4
 2. Hendrik van Rijswijk, ged. Udenhout 6-10-1734
 3. Frederica van Rijswijk, ged. Udenhout 19-11-1735
 4. Helena van Rijswijk, ged. Udenhout 14-7-1737
 5. Lucia van Rijswijk, ged. Udenhout 14-12-1738
 6. Maria van Rijswijk, ged. Udenhout 4-5-1740, volgt XII-5
 7. Josina van Rijswijk, ged. Helvoirt 23-5-1742.
 8. Arnold van Rijswijk, ged. Helvoirt 13-9-1743, volgt XII-6
Bron: XI - 8 (kind van X-4)
Maria Joostdr. van Rijswijk, vroedvrouw van Helvoirt, geb. ca. 1710, tr. Oisterwijk 28-1-1731 met Cornelis Pijnenborgh, zoon van Anthonij Pijnenborgh en NN.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Pijnenborgh, ged. Helvoirt 22-1-1732.
 2. Anthonij Pijnenborgh, ged. Helvoirt 4-11-1733.
 3. Nicolaas Pijnenborgh, ged. Helvoirt 7-12-1735
 4. Adriana Pijnenborgh, ged. Helvoirt 28-2-1738
 5. Cornelis Pijnenburg, ged. Helvoirt 5-8-1740
 6. Jan Pijnenburg, ged. Helvoirt 29-6-1742
 7. Joost Pijnenburg, ged. Helvoirt 28-1-1744
Bron: XI - 9 (kind van X-4)
Adriana Joostdr. van Rijswijk, ged. Udenhout 11-12-1708, tr. Oisterwijk NG 24-2-1743 met Jacob van Gorkum, ged. Helvoirt 21-3-1711, begr. Udenhout 22-11-1773, zoon van Jan van Gorkum en Adriana Smolders.
Kinderen:
 1. Jan van Gorkum, ged. Helvoirt 12-4-1743
 2. Joost van Gorkum, ged. Helvoirt 23-11-1746
Bron: XI - 10 (kind van X-3)
Laurens Joostsz. van Rijswijk, ged. Udenhout NG 19-10-1712, begr. Udenhout 26-11-1750, tr. Oisterwijk 15-4-1742 met Maria Willems, j.d. van Udenhout, ged. Oisterwijk 22-1-1720, dochter van Jacob Joost Willems en Jacoba Pijnenburg.
Zij tr. (2) Oisterwijk 10-10-1751 schepenbank met Jan Marcelisse.
Kinderen:
 1. Judoca (ook Josina) van Rijswijk, ged. Udenhout 19-5-1742, volgt XII-7
 2. Jacoba van Rijswijk, ged. Udenhout 11-2-1744
 3. Adrianus van Rijswijk, ged. Udenhout 1-10-1745
 4. Elisabeth van Rijswijk, ged. Udenhout 8-1-1748, volgt XII-8
 5. Johanna van Rijswijk, ged. Udenhout 14-9-1749
Bron: XI - 11 (kind van X-4)
Anna Joostdr. van Rijswijk, ged. Udenhout 23-11-1714, overl. Udenhout 14-4-1786, tr. Oisterwijk NG 18-10-1744 met Jacobus Verhoeven, ged. Oisterwijk 19-8-1719, zoon van Peter Verhoeven en Wilhelma Piggen.
Kinderen:
 1. Petronella Verhoeven, ged. Udenhout 6-10-1746
 2. Laurens Verhoeven, ged. Haaren 7-7-1751
Bron: XI - 12 (kind van X-6)
Peter Jansz. Adriaan van Rijswijk, militair, ged. Tilburg 14-1-1697, tr. Tilburg 27-2-1718 met Adriana van Namen, ged. Tilburg 31-8-1698, dochter van Andries Albert van Namen en Maria Adriaan de Roij.
Hij tr. (2) Tilburg NG 13-2-1724 met Jenne Mie Verstegen, geb. Tilburg ca. 1700.
Hij tr. (3) Tilburg schepenbank 27-8-1736 met Cornelia van Dijk, geb. Tilburg ca. 1700, weduwe van Jan Baesten, dochter van Willem van Dijk en NN.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Johanna Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 3-10-1720.
 2. Marjan van Rijswijk, geb. Tilburg ca. 1724, volgt XII-9
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. Tilburg 26-3-1725. volgt XII-10
 2. Johannes van Rijswijk, ged. Tilburg 11-5-1726,
 3. Maria Anna van Rijswijk, ged. 's-Hertogenbosch 4-1-1728 (in de st. Pieter)
 4. Joanna van Rijswijk, ged. Tilburg 20-4-1730
Bron:
 • Tilburg R474 fol. 72v en 275, 23-8-1736: "Alsoo Peeter van Rijswijck in houwelijck versaamt ende gealieert is geweest met Jenne Maria Versteeg bij de welcke hij egtelijck geprocreert heeft drie kinderen met name Adriaan out elff, Maria out agt, ende Johanna out vier jaren ofte elck daaromtrent, den welcke sig wederom in andere houwelicke begeven wil met Cornelia van Dijck, wed. van Jan Jan Baasten etc. Met de voogden wordt afgesproken dat de kinderen van Peter vijf gulden zullen krijgen als ze volwassen worden. In de marge van de eerste versie verklaren de kinderen op 7-7-1663 dat de vijf guldens zijn betaald en ze tekenen met een kruisje.
 • Tilburg R670, 671 en 672, eden van voogden, 10-12-1736: Gijsbert van Rijswijk momboir en Wouter Jan Taets toesiender over de 3 onm. kinderen wijlen Jennemaria Versteeg daar vader van is Peter van Rijswijk.
 • Oisterwijk R556 fol. 64, 16-6-1755: Peter van Rijswijk, soldaat in het regiment van Luitenant Generaal Baron van Brakel, op dit moment gelegerd in het garnizoen te Arnhem, verkoopt een huis en enkele percelen akkerland staande en gelegen op de Heesakker aan Adriaan Jansz. Oerlemans.
XI - 13 (kind van X-6)
Gijsbert Jansz. van Rijswijk, ged. Tilburg 13-1-1699, ot/tr. (1) Tilburg NG 16-10/19-11-1722 met Johanna Maria Donders, ged. Tilburg 4-3-1700, overl. Tilburg 11-5-1734, dochter van Cornelis Donders en Anneke van Spaandonk.
Hij tr. (2) Tilburg schepenbank 21-12-1734 met Elisabeth de Rooij, ged. Tilburg 5-4-1710, dochter van Andries de Rooij en Anna Cornelisse Teurlinx.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Johanna Barbara van Rijswijk, ged. Tilburg 7-12-1723.
 2. Cornelius van Rijswijk, ged. Tilburg 10-8-1726.
 3. Maria Catharina van Rijswijk, ged. Tilburg 23-5-1728, overl. voor 4-12-1734
 4. Christiaan van Rijswijk, ged. Tilburg 2-1-1730, volgt XII-11
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Joannes van Rijswijk, ged. Tilburg 12-10-1735, begr. aldaar 1-2-1736.
 2. Peter van Rijswijk, ged. Tilburg 3-12-1736, begr. 27-8-1759 aldaar.
 3. Elisabeth van Rijswijk, ged. Tilburg 13-2-1738, begr. 4-4-1738 aldaar.
 4. Johanna Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 20-1-1739, begr. 4-9-1739 aldaar.
 5. Andreas van Rijswijk, ged. Tilburg 1-7-1740, begr. 13-1-1742 aldaar.
 6. Andreas van Rijswijk, ged. Tilburg 11-5-1742, volgt XII-12
 7. Johanna Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 5-10-1744.
 8. Joanna van Rijswijk, ged. Tilburg 30-6-1746.
 9. Joanna van Rijswijk, ged. Tilburg 6-2-1752.
Bronnen:
 • Helvoirt R57 fol. 112, 28-9-1728: Verkoping. "Op conditien ende voorwaarden hier naar volgende sullen Gijsbert Jansen van Rijswijck wonende tot Tilborgh en Peter Jansen van Rijswijck, soldaat in guarnisoen tot Bommel, beijden kinderen van wijlen Jan Ariens van Rijswijck ende nog Adriaen Anthonis van Rijswijck, woonende in Udenhout, voor zijn selven en sigh fort ende sterck maackende voor sijnen absenthen broeder Anthonis van Rijswijck, althans uijtlandigh in Spanjen, beijden kinderen van wijlen Anthonij Ariens van Rijswijck, mitsgaders Joost Peter Joosten, mede wonende tot Tilborgh als man en momboir van Petronella Ariens van Rijswijck, te samen erffgenamen ab intestato van wijlen Josina Gijsberts Verhulst, in haar leven weduwe van mede wijlen Adriaan Peters van Rijswijck..." etc. Verkocht worden enkele percelen grond in Helvoirt.
 • Tilburg R670, 671 en 672, eden van voogden, 4-12-1734: Francis Donders momboir en Jan Taets toesiender over de 3 onm. kinderen wijlen Jennemaria Donders daar vader van is Gijsbert van Rijswijk.
 • Tilburg R473 fol. 353, 4-12-1734: "Alsoo Gijsbert van Rijswijck in de huwelijckse staet versaemt ende gealieert is geweest met Jennemaria Donders bij denwelcke hij egtelijck geprocreert heeft drie kinderen met name Johanna Barbara out elff, Cornelis seven ende Corstiaen out vier jaeren ofte daer omtrent. Het is in sulcx dat de selve haer wederom in andere huwelijck begeven wil met Elisabeth Andries de Roij. Soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen tegens sijne kinderen aff te deelen". Er valt echter niets te verdelen en dus wordt volstaan met de opvoedingverplichting en de belofte eventueel nog te verwekken kinderen en de kinderen van Jennemarie Donders gelijk te behandelen.
XI - 14 (kind van X-7
Adriaan Anthonijsz. van Rijswijk, ged. Tilburg 9-11-1699, overl. voor 11-5-1737, ot. Oisterwijk/tr. Tilburg 9-9-1724 met Jenneke van den Broek ook "van de Broekmans" of "Broekmans", ged. Oisterwijk 9-7-1702, dochter van Joannes Jansz. van den Broek en Maria Jansse van der Linden.
Hieruit bekend:
 1. Barbara van Rijswijk, ged. Udenhout 8-1-1726, volgt XII-13
Bron:
 • Oisterwijk N5297 fol. 410, 29-11-1734: Attestatie. Adriaan Anthonisse van Rijswijk, 34 jaar oud, legt op verzoek van Johan Schonk een verklaring af over een trouwbelofte door Alegonda Jacobs van Overbeek wonend in Deuteren bij Vught aan requirant gedaan.
 • Oisterwijk N5298 fol. 179, 24-5-1737: Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Hendrik Tabbers en Jenneke Broekmans, weduwe van Adriaan Anthonisse van Rijswijk
 • Oisterwijk N5307 fol. 292, 12-4-1742: Transport. Jan Hendrik Tabbers en zijn vrouw Jenneke van Broekhoven verkopen aan Barbara van Rijswijk, allen wonend in Udenhout, de meubilaire goederen de ze samen bezitten en waarvan hij een lijst heeft gemaakt die Barbara bekent ontvangen te hebben.
  Hoewel de notaris hier de naam van Broekhoven geeft, blijkt het te gaan om haar moeder Jenneke van den Broek. Blijkens de DTB's is deze als Jenneke van de Broekmans op 11-5-1737 te Oisterwijk hertrouwd met genoemde Jan Hendrik Tabbers. Deze transactie zal dus ongetwijfeld het gevolg zijn van huwelijkse voorwaarden tussen Jenneke en Jan Hendrik. Wat moet een meisje van 16 met een stel meubels?
 • Oisterwijk N5300 fol. 202, 19-2-1748: Testament. Jenneke Broekmans en Jan Hendrik Tabbers maken een testament langstlevende. Jan Hendrik is ziek en ligt op bed. Bevestigd worden de afspraken die gemaakt zijn in de huwelijkse voorwaarden.
XI - 15 (kind van X-10)
Adriaan Jansz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 8-2-1679, overl. Moergestel 28-4-1742, tr. (1) Haaren 27-11-1712 met Margaretha Pijnenburg, ged. Haaren 31-1-1683, dochter van Jan Jansz. Pijnenburg en Petronella Nicolai Robben.
Hij tr. (2) Helvoirt schepenbank 26-12-1713 met Maria de Weert, ged. Helvoirt 31-3-1673, begr. aldaar 7-8-1739, dochter van Jan Wouters de Weert en Maria Cornelissen.
Uit deze huwelijken geen kinderen

Bronnen:
 • Helvoirt R22 fol. 30v, 20-7-1736: Cornelis Laurens Witlocx vraagt toestemming om een stuck moerveld, waarvoor Adriaan Jansz. van Rijswijk voor 1/5 part belasting betaalt, uit te mogen turven.
 • Helvoirt R22 fol. 39v, 29-4-1737: Attestatie. Maria Jansen de Weert, huijsvrouw van Adriaan Jansen van Rijswijk legt een verklaring af voor het gerecht ten behoeve van Jenneke Lamberts de Weert. Het gaat over de afstamming van deze vrouw en het stuk bevat (volgens mij) waardevolle informatie voor de genealogie de Weert
 • Helvoirt R22 fol. 99, 30-6-1739: Testament. Testament langstlevende, zij ziek, hij gezond. "....... soo verclaarden sij testateuren uijt suijvere liefde en affectie die sij den anderen zijn toedragende .....".
 • Helvoirt R35 fol. 76v, 19-9-1739: Taxatie van de goederen achtergelaten door Maria Jansen Koolen in haar leven huisvrouw van Adriaan Jansen van Rijswijk, overleden alhier tot Helvoirt en begraven aldaar de 7e augustus 1739.
 • Oisterwijk R574 fol. 258, 20-9-1739: Taxatie van de goederen achtergelaten door Maria France Koolen. In deze twee laatste aktes wordt Maria de Weert genoemd met de naam Koolen. Zou ze eerder gehuwd geweest zijn met Jan of Francis Koolen? Haar trouwakte zegt daar echter niets over.
 • Helvoirt R35 fol. 117, 30-11-1740: Adriaan Jansz. van Rijswijck verkoopt voor 42 gulden 1L ackerland op de Distelberg genaamd "de Koolhoff" aan zijn zwager Anthonij Aart Vuchts, speciaal voor diens dochters "ten erfrechte".
 • Helvoirt R22 fol. 146, 19-4-1742: Machtiging. Comp. Adriaan Jansen van Rijswijck, wonende alhier, dewelcke verclaerde uijt kraghte van de testamentaire dispositie laetste en uijterserste wille tusschen hem en zijne overledene huijsvrouw Maria Jansen de Weert op den 30en juni 1739 voor scheepenen en secretaris alhier verleeden en gepasseert bij desen volmaghtig te maaken Jan Jansen van Rijswijck sijnen broeder, wonende tot Moergestel.....
  Deze laatste zin gaf me eindelijk de mogelijkheid deze Adriaan Jansz. van Rijswijk definitief te identificeren.
 • Helvoirt R35 fol. 164v, 28-4-1742: Taxatie van de goederen van Adriaan Jansz. van Rijswijk, overleden de 28e april 1742 te Moergestel.
XI - 16 (kind van X-10)
Wouter Jansz. van Rijswijk ged. Oisterwijk 30-10-1680, overl. voor 28-10-1729, tr. Oisterwijk NH 16-5-1717 met Maria van Esch, ged. Oisterwijk 28-4-1685, dochter van Jan Jansz. van Esch en Jenneke Adriaanse Daendels.
Kinderen:
 1. Ariaantje van Rijswijk, doop niet gevonden.
 2. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 14-8-1717
 3. Jenneke van Rijswijk, ged. Oisterwijk 26-2-1719, volgt XII-14.
 4. Petronella van Rijswijk, ged. Oisterwijk 29-1-1721, volgt XII-15.
 5. Jenne Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-10-1722.
 6. Anna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 17-5-1725, volgt XII-16.
 7. Johannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-1-1728, volgt XII-17.
Bronnen:
 • Oisterwijk R486 fol. 28v , 24-6-1726: Machtiging. "Comp. voor schepenen deser vrijheijt en dingbanke van Oosterwijk ondergenoemt Frans Adriaen Vugts, borgemeester, Wouter Jansz. van Rijswijk ende Cornelis Hendrik Emmen, setteren en sulx regenten van Huijclum. Dewelcke bij desen verklaerden uijt het midden van haer te constitueren ende magtig te maecken gelijk zij doen bij desen Frans Adriaen Vugts, borgemeester en Wouter Jansz. van Rijswijk, setter voornoemt soo te samen als een eijder van haer int besonder omme uijt haren naeme ende van haren tweege te compareren binnen dese vrijhijt op vrijdag den agt en twintigsten ende aldaer alsdan voorts te volgen in alles van woort tot woort devoren staen de commissie van die van Enschot. Getuijgen waeren hier over Caarl Hendrik Wolffer ende Niclaes van der Lith, schepenen van Oosterwijk, heden den vierentwintigsten Junij seventien hondert seventwintigh".
 • Oisterwijk R486 fol. 79 , 1727: Machtiging. Wouter van Rijswijk wordt door de schepenen als zetter van Oisterwijk gemachtigd hen te vertegenwoordigen op een vergadering van de regenten van Udenhout.
 • Oisterwijk R610 fol. 18v , 28-10-1729: Comp. Maria Jansse van Esch, wed. "wijlen Wouter van Rijswijk aan haar verweckt hebbende seven kinderen met naeme Ariaentje, Maria, Jenneke, Peternel, Jenne Maria, Anneke ende Jan" etc. Zij verklaart dat ze geen erfelijke of meubiliare goederen in gemeenschap met haar man bezeten heeft behalve zijn kleren en die heeft ze gebruikt ten behoeve van haar zeven kinderen.
XI - 17 (kind van X-10)
Anna Jansdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 26-11-1684, begr. Oisterwijk 2-4-1742; dienstmeid (1710); tr. Oisterwijk 24-1-1712 Joannes Scheffers, ged. Oisterwijk 25-1-1678, zoon van Willem Michielsen (Scheffers) en Lamberta Willemsen.
Kinderen:
 1. Geertrui Scheffers, ged. Moergestel 10-3-1713.
 2. Adrianus Scheffers, ged. Moergestel 21-9-1714.
 3. Antonius Scheffers, ged. Moergestel 11-9-1716.
 4. Joannes Scheffers, ged. Moergestel 24-1-1719.
 5. Joannes Scheffers, ged. Oisterwijk 6-6-1721.
 6. Hubertus Scheffers, ged. Oisterwijk 3-11-1723.
 7. Wilhelma Scheffers, ged. Oisterwijk 14-9-1728.
XI - 18 (kind van X-10)
Helena Jansdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 9-4-1687, tr. Oisterwijk 9-6-1720 met Peter van Doermalen (ook Doormaele), ged. Oisterwijk 30-4-1691, zoon van Jan van Doremael en Maria Jansen.
Hieruit bekend:
 1. Jan van Doermalen, Oisterwijk 19-8-1721.
 2. Maria van Doermalen, ged. Oisterwijk 6-4-1723
 3. Johanna van Doermalen, ged. Oisterwijk 18-10-1727
 4. Adriaan van Doermalen, ged. Oisterwijk 9-4-1730
XI - 19 (kind van X-10)
Jan Jansz. Adriaan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-6-1692, tr. (1) Oisterwijk 2-9-1725 met Jenneke Aert Anthonisse, overl. Oisterwijk voor 27-12-1727.
Hij tr. (2) Oisterwijk 11-1-1728 met Emke de Cort, overl. Oisterwijk voor 12-5-1737, dochter van Hendrik de Cort en NN. Ze was weduwe van Martinus van Beurden.
Hij tr. (3) met Oisterwijk 12-5-1737 met Willemijna Woestenborch, ged. Oisterwijk 22-12-1700, dochter van Adrianus Dries Woestenborgh en Geertrudis Peeter Leijten.
Uit zijn derde huwelijk:
 1. Joanna Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 8-4-1738,
 2. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-5-1739,
 3. Gerardus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 16-11-1740, begr. Moergestel 3-8-1743.
 4. Joannes van Rijswijk, ged. Moergestel 3-2-1742, begr. aldaar 25-1-1743.
 5. Joannes Baptista van Rijswijk, ged. Moergestel 11-5-1743,
Bron:
 • Oisterwijk R415 fol. 87, 24-2-1730: Jan Jansz. van Rijswijk, wonende tot Cerkhoven, neemt van Adriaan Martens van Beurden een erfelijke cijns van 17 (?) vaten rogge, oude Oisterwijkse maat, over voor het bedrag van fl. 50.
 • Oisterwijk R415 fol. 135, 5-6-1731: De erfgenamen van Servaes Anthonij Versteinen verdelen een rente van fl. 425,- . Jan Jansz. van Rijswijk is aanwezig als man en momber van Emmerentia de Cort als weduwe van Marten Thomas van Beurden.
 • Oisterwijk N5305 fol. 38, 16-5-1730: Huurcedule. Jan Jansz. van Rijswijk pacht een boerderij met schuur, hof, boomgaard en aanliggende akkerlanden van Johan Hoftmans uit Tilburg voor de termijn van de acht eerstkomende jaren.
 • Oisterwijk N5298 fol. 169, 17-4-1739: Huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Rijswijk, weduwnaar van Jenneke Aart Anthonisse ter eenre en Willemijna Woestenburg, toekomende bruid ter andere zijde.
 • Oisterwijk R418 fol.17, 23-3-1741: Johannes Jan Ariens van Rijswijck vraagt een borgbrief aan voor Moergestel, afgegeven op 3-7-1741.
 • Oisterwijk N5324 fol. 121, 8-11-1770: Testament van Adriaan van Rijswijk, jonge man te Oisterwijk. Hij is ziek en maakt zijn laatste wil op. Universeel erfgenaam wordt zijn tante (meuij) Cornelia Woestenborg, wonend te Oisterwijk.
XI - 20 (kind van X-12)
Peter Adriaansz. van Rijswijk, ged. Helvoirt 10-6-1713, tr. met Wilhelmina Antonia Couver.
Hieruit bekend:
 1. Johanna Maria van Rijswijk, ged. Helvoirt 9-9-1739.
XI - 21 (kind van X-12)
Jacob Adriaansz. van Rijswijk, ged. Haaren 3-8-1717, woont in Helvoirt, overl. aldaar 18-1-1785, tr. Helvoirt NH 15-4-1742 met Adriaantje Henskens, ged. Helvoirt 16-10-1719, overl. aldaar 7-6-1793, dochter van Jan Teunis Henskens en Helena Nicolaasdr. Deckers.
Kinderen:
 1. Adriana van Rijswijk, ged. Helvoirt 28-8-1743, volgt XII-18
 2. Helena van Rijswijk, ged. Helvoirt 8-5-1746, volgt XII-19
 3. Wilhelma van Rijswijk, ged. Helvoirt 20-1-1749, volgt XII-20
 4. Adriaan van Rijswijk, ged. Helvoirt 22-10-1750, volgt XII-21
 5. Aart van Rijswijk, ged. Helvoirt 18-1-1756, volgt XII-22
 6. Joost van Rijswijk, ged. Helvoirt 16-9-1757, volgt XII-23
 7. Cornelis van Rijswijk, ged. Helvoirt 18-3-1759, volgt XII-24
 8. Franciscus van Rijswijk, ged. Helvoirt 28-5-1760, volgt XII-25
 9. Johanna van Rijswijk, ged. Helvoirt 8-4-1763
Bron:
 • Helvoirt D76 fol. 195, 13-4-1742: Borgbrief afgegeven te Haaren met bestemming Helvoirt t.b.v. Jacobus Adriaan van Rijswijk en Adriaantje Jan Henskens en eventueel nog te verwekken kinderen.
 • Helvoirt R5 fol. 28v, 17-10-1748: Op den jaarlijkse dingdag van Helvoirt wordt Jacobus Adriaans van Rijswijck benoemd tot armmeester.
 • Helvoirt R23 fol. 20v, 14-11-1749: Borgbrief. Jacob Adriaansz. van Rijswijck verleent in zijn kwaliteit als heiligegeestmeester van Helvoirt een borgbrief met bestemming Haaren aan het gezin van Willem Smolders.
 • Helvoirt R23 fol. 30v, 13-2-1750: Borgbrief. Idem als vorige, nu met bestemming Waalwijk voor het gezin van Adriaan van de Ven.
 • Helvoirt R47 fol. 87, 3-6-1793: Testament van Adriaantje Henskens, weduwe van wijlen Jacobus van Rijswijk. Omdat haar zoon Aart voor haar heeft gezorgd, krijgt hij een zwart merriepaard, een bonte koe van omgeveer 9 jaar oud en alle bijen.
 • Helvoirt R78 fol. 25v, 17-9-1793: Erfhuis. De kinderen en erfgenamen van de weduwe van Jacobus van Rijswijk houden een openbare verkoping van de boedel. Het meeste wordt gekocht door de kinderen, onder wie Aart Jacobus een prominente plaats inneemt.
XI - 22 (kind van X-12)
Josina Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Haaren 23-1-1720, tr. Helvoirt/Haaren 6-2-1746 met Paulus Neggers, geb. Oirschot.
Kinderen:
 1. Petronella Neggers, ged. Haaren 1-9-1746
 2. Maria Neggers, ged. Haaren 15-8-1748
 3. Josijna Neggers, ged. Haaren 20-12-1750
 4. Peter Neggers, ged. Haaren 9-3-1753
 5. Adriaan Neggers, doop niet gevonden.
 6. Anthonij Neggers, ged. Haaren 2-11-1757
 7. Johanna Neggers, ged. Haaren 12-9-1760
Bron:
 • Oisterwijk R558 fol. 43, 20-11-1769: Borgbrief voor Josina Adriaanse van Rijswijk en haar zes kinderen genaamd Maria, Josijna, Peter, Adriaan, Antonij en Johanna, allen verwekt geboortig van Haren. De bestemming is Boxtel.
XI - 23 (kind van X-12)
Petronella Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Haaren 31-3-1722, tr. (1) Haaren 3-7-1746 met Arnold de Kort, begr, Haaren 5-4-1755, zoon van Adriaan de Kort en NN.
Zij tr. (2) Helvoirt 16-5-1756 met Peter van de Pas, ged. Cromvoirt 6-3-1723, wonend te Haaren, zoon van Huijbert van de Pas en Cornelia Cuijpers.
Uit haar eerste huwelijk:
 1. Helena de Kort, ged. Haaren 12-5-1747, begr. aldaar 30-6-1747.
 2. Sophia de Kort, ged. Haaren 21-6-1748, jong overleden.
 3. Helena de Kort, ged. Haaren 28-12-1749
 4. Adriaan de Kort, ged. Haaren 20-7-1752, jong overleden.
Uit haar tweede huwelijk:
 1. Arnold van de Pas, ged. Haaren 9-4-1760
Bron:
 • Oisterwijk N5308 fol. 126, 29-4-1756: Huwelijke voorwaarden tussen Peter Huijbertsz. van de Pas en Petronella Adriaansdr. van Rijswijk. Afgesproken wordt dat het voorkind bij overlijden van de langstlevende de helft van de waarde van hun gezamelijke inboedel krijgt. Uit bron N5312 fol. 367 blijkt dat dit Helena is. Als dit kind volwassen zal worden of de huwelijkse staat zal bekomen dan krijgt het een zak rogge, een zak boekweit, een kooi ter waarde van dertig guldens en na overlijden van de langstlevende nog eens 70 gulden uit de boedel plus een uitzet zoals de eventueel te verwekken nakinderen ook zullen krijgen.
 • Oisterwijk N5307 fol. 333, 29-4-1756: Transport. Peter Huijbertsz. van de Pas neemt van Petronella van Rijswijk alle haar meubilaire goederen en gereedschappen over voor de somma van fl. 70:0:0.
 • Oisterwijk N5312 fol. 367, 2-11-1772: Testament van Petronella van Rijswijk en Peter Huijbertsz. van de Pas. Peter is een beetje ziek. Het is een testament langstlevende. Na de dood van de langstlevende wordt universeel erfgenaam de voordochter van Petronella met name Helena Arnoldusse de Kort.
XI - 24 (kind van X-14)
Jan Lambertsz. van Rijswijk, ged. Haaren 22-12-1692, tr. (1) Oisterwijk NG 24-5-1722 met Maria Verhoeven, ged. Oisterwijk 2-10-1694, begr. Haaren 7-6-1726, dochter van Hendrik Verhoeven en Dijmpna Roose.
Hij tr. (2) Helvoirt/Haaren 30-4-1730 met Anna van den Nieuwenhuijsen, j.d. van Oirschot, begr. Haaren 13-12-1749.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Hendrik van Rijswijk, ged. Oisterwijk 28-7-1722
 2. Adriana van Rijswijk, ged. Haaren 23-11-1723
 3. Peter van Rijswijk, ged. Haaren 11-1-1725
 4. Peternella van Rijswijk, ged. Haaren 6-6-1726. Maria heeft bij deze doop de achternaam "Smits". Ik ga er voorlopig van uit dat dat een vergissing is, want gezien de datum van haar begrafenis is ze overleden kort na de geboorte van Peternella.
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Henrica van Rijswijk, ged. Haaren 30-6-1731
 2. Lambert van Rijswijk, ged. Haaren 4-6-1733, begr. Haaren 10-12-1749.
 3. Adriaan van Rijswijk, ged. Haaren 15-9-1735, volgt XII-26
 4. Hendrik van Rijswijk, ged. Haaren 25-11-1738
Op 19-1-1725 begraaft Jan van Rijswijk in Haaren een kind waarvan geen naam wordt vermeld.

Bron:
 • Oisterwijk R603, 15-10-1732: Vier attestaties. (1) Wij Walterus van Esch en Joost van de Water schepenen der Dingbanke van Oosterwijk certificeren bij deesen dat wij ons ten versoeke van den heer Johan Hartong stadhouder van den Hoog Edele welgeboren Heer Anthonij Zuer Baron van Haersolte quartierschout deses quartiers hebben begeven beneffens Stephanus van den Henst Mr. Chirurgein binnen den dorpe van Haeren ten huijse van Lambert van Rijswijk alswaar den gemelde chirurgein in ons presentie heeft gevisiteert en verbonden de persoon van Anthonij Dirck van Echelen dewelcke een sneede van onder het linkeroog penetrerende tot op het kakebeen omtrent een vinger lang hadde ijelijk mede ten voors. huijse door den gemelde Mr. Stephanus van den Henst is gevisiteert en verbonden Jan Lambert van Rijswijk die een snede dwars over de neus penetrerende tot op het linkerneusgat toe hadde ende nog een snede omtrent drie vingers breed boven het fondement penetrerende tot op den ruggraet lang omtrent een hand breet, mitsgaders nog een snee buijten over het regter been ter lengte van omtrent drie vingers breet. Actum Haeren heden den vijftiende october seventien hondert twee en dertig ten overstaen van schepenen aent hooft deses gementioneert.
  (2) Idem ten huize van en betreffende Willem van Rijswijk een snede op de linkerzij ter lengte van omtrent drie vingers breed.
  (3 en 4) Een verklaring van Jan Lambert van Rijswijk en een van Willem van Rijswijk over de toedracht van de vechtpartij ten huize van Jan Rochusz. van Haren aan de Belvertse straat te Haaren.
XI - 25 (kind van X-14)
Cornelis Lambertsz. van Rijswijk, ged. Haaren 9-11-1694, ot. Helvoirt NH 19-4-1727 met Marie van Someren, dochter van Jan van Someren en NN.
Hieruit bekend:
 1. Petronella van Rijswijk, ged. Helvoirt 13-7-1728
 2. Maria van Rijswijk, doop nog niet gevonden. Ze is op 25-2-1739 getuige bij de doop van haar neefje Lambert.
Bron:
 • Helvoirt D75 fol. 391, 3-1-1730: Acte van idemniteit. Deze borgbrief kregen Cornelis Lambert van Rijswijk en Maria Jansse van Sunderen mee toen ze verhuisden van Haaren naar Helvoirt.
XI - 26 (kind van X-14)
Willem Lambertsz. van Rijswijk, barbier, ged. Haaren 8-10-1701, begr. aldaar 29-5-1747, tr. Haaren 19-2-1730 met Johanna Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Haaren 17-8-1703, begr. Haaren 2-12-1783, dochter van Adriaan van Rijswijk en Willemina van Alphen.
KInderen:
 1. Jan van Rijswijk, ged. Haaren 20-6-1729.
 2. Adriana van Rijswijk, ged. Haaren 20-11-1732.
 3. Adriaan van Rijswijk, ged. Haaren 13-2-1735
 4. Lambert van Rijswijk, ged. Haaren 13-11-1736
 5. Lambert van Rijswijk, ged. Haaren 25-2-1739
 6. Adriaan van Rijswijk, ged. Haaren 4-1-1742, volgt XII-27
 7. Cornelis van Rijswijk, ged. Haaren 5-7-1744, volgt XII-28
Op 8-2-1737 en op 24-4-1738 worden twee kinderen zonder naam van Willem van Rijswijk begraven.
Op 24-8-1763 wordt begraven een zoon van de weduwe van Willem van Rijswijk.

Bronnen:
 • Willem en Johanna waren volle neef en nicht van elkaar. De huwelijksakte vermeldt dan ook: " cum dispensatione in secundo grado a nuntio bruxellensi accepto", m.a.w. de nuntius in Brussel moest dispensatie verlenen voor dit huwelijk vanwege bloedverwantschap in de tweede graad.
 • Haaren dtb's inv. 3, 20-6-1729: Aan het geknoei in het doopboek te zien, wist ook de pastoor na het dopen van Jan zich met dit geval niet goed raad.
XI - 27 (kind van X-14)
Adriaan Lambertsz. van Rijswijk, ged. Haaren 1-6-1705, tr. Helvoirt NH 14-2-1740 met Catharina Coolen, ged. Helvoirt 19-11-1709, dochter van Reijnder Gerritsz. Koolen en Petronella Adriaan Bouwens .
Kinderen:
 1. Peter van Rijswijk, ged. Helvoirt 11-4-1741.
 2. Petronella van Rijswijk, ged. Helvoirt 17-10-1742.
 3. Adriana van Rijswijk, ged. Helvoirt 14-2-1744.
Bron:
 • Helvoirt D75 fol. 469, 7-6-1740: Borgbrief. Het armbestuur van Haaren verzekert de bestuurders van Helvoirt, dat zij Adriaan en Catrien, en de kinderen die zij "in echten bedde" zullen verwekken, indien het ooit nodig zou zijn, zullen ondersteunen en betalen.
 • Helvoirt R36 fol. 10, 10-6-1750: Transport. Adriaan Lamberts van Rijswijkck in huwelijck hebbende Katharina, mitsgaders Hendrick Willems Smolders als man en momboir van Elisabeth Reijnders Koolen, beijden gesusteren... verkopen een woonhuijs, stal en schuer aan malcanderen mitsgaders schob en aangeleegen hoff ende ackerland groot tesamen omtrent vier en een half loop. aan de Dorpsstraat in Helvoirt aan Francis Cornelis van de Pas voor fl. 500:0:0
 • Helvoirt R23 fol. 85, 8-1-1752: Acte van scheiding en deling. "Adriaan Lamberts van Rijswijk als man en momboir van Catharina, mitsgaders Hendrick Willems Smolders als man en momboir van Elisabeth Reijnder Koolen, beijden woonende alhier, gesusteren en kinderen van wijlen Reijnder Koolen en Petronella Adriaan Bouwens, egteluijden, hebben te samen gedaan en gemaackt eene erffscheijdinge en erffdeijlinge der goederen hier naar beschreven, hen luijden respectivelijck aangekomen mits doode en affleijvigheijd van derselven voors. vrouwen ouders za. zijnde vrij allodiaal goed en geen leen subject soo sij beijdens verclaarden."
 • Oisterwijk R556, 27-11-1754: Transport. Adriaan Lambertsz. van Rijswijk verkoopt zijn helft in 3L akkerland op de Belvertse akkeren aan Jan Jansz. Brocken voor fl. 50:0:0
 • Helvoirt R36 fol. 111, 23-12-1758: Adriaan verkoopt 2L onbedeeld houtbos op de Distelberg aan Johannes Mastenbroek.
 • Helvoirt R23 fol. 231, 12-3-1759: Testament. Adriaan Lambert van Rijswijk en Cathalijn Reijnder Koolen maken een testament langstlevende.
 • Helvoirt R47 fol. 143, 28-6-1806: Testament van Pietronella van Rijswijk, meerderjarig en ongehuwd, ziek op bed liggend. Omdat de armentafel van Helvoirt haar de laatste jaren heeft verzorgd en gealimenteerd, legateert ze al haar bezittingen aan de Armen van Helvoirt.
XI - 28 (kind van X-21)
Maria Thomasdr. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 14-2-1685, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk schepenbank 18-9-1707 met Willem Theodorus Haansbergen, ged. Loon op Zand 4-7-1678, zoon van Theodorus Cornelisz. Haensbergen en Catharina Rousseau.
Hieruit bekend:
 1. Catharina Haansbergen
 2. Maria Haansbergen
 3. Cornelis Haansbergen, ged. Oisterwijk 21-7-1708
 4. Anna Haansbergen, ged. Loon op Zand 1-8-1709.
 5. Johanna Haansbergen, ged. Loon op Zand 5-10-1711
 6. Henrica Haansbergen, ged. Loon op Zand 17-10-1713
Bron:
 • Loon op Zand R163 fol. 24v, 5-11-1719: Stoffel de Leeuw als in huwelijk hebbend Adriaentje Haensbergen, Adriaen Snoeren als in huwelijk hebbend Maria Haensbergen, Catharina en Johanna Haensbergen, de twee kinderen van Willem Haensbergen en Maria van Rijswijck verkopen een kamer en een hof en weide aan de Kerckstraat.
XI - 29 (kind van X-21)
Adriaan Thomasz. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 31-8-1687, begr. Tilburg 22-10-1755, wonend Tilburg Oostheikant, tr. Tilburg schepenbank 7-11-1729 met Anneke van Bommel, geb. Drunen, weduwe van Andries van Riel, dochter van Adriaen van Bommel en NN.
Kind:
 1. Anna Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 5-3-1730, volgt XII-29
Bron:
 • Tilburg R472 fol. 370v, 22-10-1729: "Alsoo Anneke Adriaanse van Bommel in de huwelijckse staet versaemt ende gealieert is geweest met Andries Nicolaesse van Riel bij denwelcke sij egtelijck geprocreert heeft vier kinderen met name Nicolaes out twaalff, Elisabeth tien, Jan out acht en Adriaentje out ses jaeren ofte daer omtrent. Dus in sulcx dat de selve haer wederom in andere huwelijck begeven wil met Adriaen Tomas van Rijsewijck. Dient halve soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen met de momboirs der voirsz. kinderen aff te deelen". Omdat de schulden van Anneke groter zijn dan haar bezittingen wordt een regeling getroffen. Anneke zal haar kinderen op hun twintigste verjaardag een "uijtsetsel naer staet ende vermogen" geven. Nog te verwekken kinderen worden van deze regeling uitgesloten.
 • Tilburg R478 fol. 37, 20-1-1756: Scheiding en deling. "Kennelijk sij dat voor sch. sijn gekoomen ende gecompareert Nicolaes Andries van Riel, Jan Andries van Riel, Andries Maarten de Jong als in huwelijk hebbende Elisabeth Andries van Riel en Annemie Adriaan Thomas van Rijswijk haere halven suster de welke verclaerde met den anderen aengegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de naerbeschrevene erfgoederen hun comparanten aengekoomen mits het overlijden van Andries Claessen van Riel, Adriaen Thomas van Rijswijk en Anneken Adriaens van Bommel henne ouders respectieve."
XI - 30 (kind van X-21)
Jan Thomasz. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 5-6-1690, tr. met Wilhelma van de Kleijbergh, dochter van Paulus van den Kleijbergh en NN.
Kinderen:
 1. Thomas van Rijswijk, ged.Oisterwijk 13-12-1711, begr. Udenhout 13-12-1712.
 2. Ida van Rijswijk, ged.Oisterwijk 20-8-1714:
 3. Thomas van Rijswijk, ged.Oisterwijk 24-2-1718, volgt XII-30
 4. Andreas van Rijswijk, ged.Oisterwijk 1-4-1720.
Bron:
 • Helvoirt R43 fol. 139, 1717: Transport. Jan Thomas van Rijswijck als man ende momboir van Willemijn Paulus van de Kleijbergh woonende onder Udenhout. Hij verkoopt een huis, hof en aengelagh gelegen te Helvoirt ter plaatse gemaamd de Distelbergh aan zijn zwager Gijsbert van de Kleijbergh voor fl. 410:9:6. Acte gepaseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
 • Loon op Zand R90 fol. 12, 12-2-1720: Thomas van Vucht, schepen, legt op verzoek van Jan Thomasse van Rijswijck, wonende te Udenhout, een verklaring af over een door hem op 20 mei 1712 geschreven schuldbekentenis ten laste van Jan Cornelis Smolders, wonende te Helvoirt.
 • Oisterwijk R485 fol. 97v, 15-6-1723: Machtiging. In deze akte wordt Jan Thomas van Rijswijk genoemd als burgemeester van Udenhout en in die functie wordt hij gemachtigd om Udenhout te vertegenwoordigen op de vergadering van de commissie van Enschot.
 • Helvoirt R22 fol. 240v, 31-12-1746: Transport. Jan Thomasse van Rijswijk als in huwelijk hebbende Willemijna Paulus van den Kleijberg koopt van de weduwe van haar overleden broer de tocht en het recht van tocht op alle haaftelijke en erfhaaftelijke goederen die haar man bezeten heeft.
XI - 31 (kind van X-25)
Peter Cornelisz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-11-1701, overl. Helvoirt 15-7-1785, tr. Helvoirt 8-7-1724 met Willemijn de Lauw, ged. Diessen 25-5-1701, overl. Helvoirt 17-12-1762, dochter van Antonius de Louw en Adriana Appels.
Kinderen
 1. Jan van Rijswijk, geb. Helvoirt 1725/1730, volgt XII-31
 2. Adriana van Rijswijk, geb. Helvoirt 1725/1730, volgt XII-32
 3. Antonius van Rijswijk, ged. Helvoirt 12-4-1727, volgt XII-33
 4. Anna van Rijswijk, ged. Helvoirt 28-2-1729
 5. Franciscus van Rijswijk, ged. Helvoirt 24-4-1731
 6. Martinus van Rijswijk, ged. Helvoirt 12-2-1733, volgt XII-34
 7. Adrianus van Rijswijk, ged. Helvoirt 10-6-1736, volgt XII-35
 8. Joanna Maria van Rijswijk, ged. Helvoirt 9-9-1739, volgt XII-36
 9. Jacobus van Rijswijk, ged. Helvoirt 15-7-1742, volgt XII-37
 10. Petrus van Rijswijk, ged. Helvoirt 21-10-1744
Bron:
 • Helvoirt R5 fol. 26, 8-10-1744: Op den jaarlijkse dingdag van Helvoirt wordt Peter Cornelis van Rijswijck benoemd tot postmeester.
 • Helvoirt R90 fol. 46, 9-12-1747: Peter Cornelis van Rijswijck wordt benoemd tot voogd over "het onmondig kind van wijlen Adriaan Peters van de Voort in huwelijck verweckt aen Maria Peters met name Adriaan".
 • Oisterwijk N5300 fol. 314, 6-10-1749: In het testament van Cornelia Willem Bouwens, wed. van wijlen Peter Vughts wordt Peter Cornelis van Rijswijck aangesteld als voogd over haar vijf minderjarige kinderen.
 • Helvoirt R25 fol. 44, 9-6-1770: "Comp. voor schepenen van Helvoirt ondergenoemt Peter van Rijswijck, weduwnaar van wijlen Willemijn de Lauw, dewelcke verclaarde met kennisse en goedvinden van sijne kinderen mede comparanten in desen present. Den comparant te kennen geevende dat hij van intentie was weegens sijne jaren en swakhijd des lichaams omme uijt sijne huishoudinge te scheijden en het selve te geeven aan sijne soon Jacobus van Rijswijck welke sigh in huwelijk staat te begeeven met Jenne Mie Wittelocx" etc. Hij geeft aan zijn zoon alle paarden, koebeesten, kalveren, karren, ploegen, het koren in de schuur en alle landbouwgereedschappen. In ruil hiervoor belooft Jacobus zijn vader en broer Francis in de kost te nemen.
  Alle kinderen zetten hun handtekening.
XI - 32 (kind van X-25)
Johanna Cornelisdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 19-7-1703, tr. met Willem Mutsaers.
Hieruit bekend:
 1. Maria Mutsaerts, ged. Tilburg 27-11-1724
 2. Cornelia Mutsaers, ged. Helvoirt 19-12-1726.
XI - 33 (kind van X-27)
Maria Franciscusdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 17-3-1715, tr. Haaren schepenbank 3-11-1742 met Arnoldus Robbens ook Robbe of Robben, ged. Oisterwijk 10-12-1718, zoon van Jan Robben en Johanna Bergmans (ook Berckmans).
Kinderen:
 1. Johannes Robben, ged. Udenhout 15-8-1743, jong overleden.
 2. Johannes Lambertus Robben, ged. Udenhout 18-9-1744, jong overleden.
 3. Cornelia Robben, ged. Udenhout 11-3-1746
 4. Lucia Robben, ged. Udenhout 29-11-1747, jong overleden.
 5. Johannes Robben, ged. Udenhout 5-12-1748
 6. Franciscus Robben, ged. Udenhout 13-12-1750
 7. Arnoldus Robben, ged. Udenhout 19-7-1752, jong overleden.
Bron:
 • Oisterwijk N5301 fol. 237, 11-5-1753: Testament t.b.v. de langstlevende van Arnoldus Robben en Maria Francis van Rijswijk, egteluijden wonende te Udenhout. Hij gezond, zij is ziek.
 • Oisterwijk N5319 fol. 47, 29-10-1756: Testament van Arnoldus Robben, weduwnaar van Maria Francis van Rijswijk. Universele erfgenamen worden zijn drie kinderen verwekt bij Maria. Voogden over deze drie onmondige kinderen worden Michiel Lambert Pijnenburg uit Udenhout en Peter Cornelis van Rijswijk uit Helvoirt. Verder sluit hij een aantal instanties, zoals de weeskamer uitdrukkelijk uit van de nalatenschap.
 • Oisterwijk N5319 fol. 51, 2-11-1756: Weer een testament van Arnoldus Robben, naar inhoud vrijwel identiek aan het vorige. In dit testament wordt gerefereerd aan het testament van 11-5-1753.
 • Helvoirt R37 fol. 58v, 13-11-1765: Transport. Michiel Lambert Peijnenborgh woonend in den Udenhout en Peter van Rijswijck woonend alhier, beijde in qualiteijt als voogden off momboiren over de drie onmondige kinderen van Arnoldus Robben. Verkocht wordt een perceel akkerland van 2L aan de Santkant in de Nieuwen Acker aan Jan van der Schoot
 • Oisterwijk N5323 nr. 13, 5-4-1771: Cornelia Robben, nu mondig en Jan Baptist Robben en Franciscus Robben, blijkens een brief van de Raad van Brabant te 's-Gravenhage suppletie aan hunnen ouderdom bekomen, bevestigen dat de momboirs Michiel Lambert Peijnenborgh en Peter Cornelisz. van Rijswijk volledig openheid van zaken hebben gegeven betr. het financieel beheer tot nu toe.
XI - 34 (kind van X-28)
Arnoldus Jansz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 9-12-1696, overl. Berkel en begraven Oisterwijk 22-2-1742, tr. Oisterwijk 13-1-1731 met Anna Maria de Jong, j.d. van Enschot, dochter van Andries de Jong en NN.
Bronnen:
 • Oisterwijk R575 fol. 166, 10-4-1742: Taxatie van de vaste onroerende goederen gelegen binnen den dorpe van Berkel achtergelaten en metter doot ontruijmt door Aernout van Rijswijk overleden tot Berkel en begraven tot Oosterwijk den 22sten februarij 1742.
 • Oisterwijk R591 fol. 184v, 7-6-1743: Scheiding en deling. "Adriaan Janse van Rijswijck en Anna Maria de Jong wed. van Aernouwt van Rijswijk hebben te zamen aangegaan ende gemaakt eene erfscheijdinge en erfdeijlinge der naar beschreven erfelijke goederen haar aangekomen bij (onleesbaar) van Jan van Rijswijk in leven gewoond hebbende tot Berkel".
XI - 35 (kind van X-29)
Jan Adriaansz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 18-8-1742, ot/tr. Tilburg NG/RK 30-1/14-2-1768 met Clasina van Roij (ook van Rooij), geb. Hilvarenbeek, dochter van Laurens van Roij en NN.
Kinderen zover bekend:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 14-2-1769, volgt XII-38
 2. Laurens van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-10-1771.
 3. Hendrik van Rijswijk, ged. Oisterwijk 11-6-1775, volgt XII-39
Bron:
 • Tilburg DTB's inv. 19-21. Aanvankelijk had ik twijfels of dit wel de juiste Jan was aangezien er meer kandidaten waren en een patroniem ontbreekt. Gelukkig nam de dominee van Tilburg zijn taak serieus en schreef een gedetailleerde huwelijksacte die iedere twijfel wegneemt: "Jan van Rijswijk, j.m. geb. tot Oisterwijck, wonend te Tilburg aan den Heuvel, met Clasina Laurens van Roij, j.d. geb. Hilvarenbeek, wonende alhier tot Tilborg aan den Heuvel. Hij den bruijdegom verklaarde 26 jaar oud te zijn en altijd rooms geweest te zijn. Sijne ouders waren overleden. Hij was geassisteerd met Jan Adriaan van Rijswijck..." etc. Het echtpaar verklaart te gaan wonen in Oisterwijck.
XI - 36 (kind van X-32)
Jacob Gerritsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-11-1721, tr. Haaren schepenbank 18-10-1750 met Willemijn van Granaden, geb. Enschot, overl. 27-3-1775 aldaar, dochter van Peter Jan van Granaden en Alegonda Smolders.
Kinderen:
 1. Adriaan van Rijswijk, geb. Enschot ca. 1751, volgt XII-40
 2. Anna Maria van Rijswijk, geb. Enschot 1752/1757, volgt XII-41
 3. Petronilla van Rijswijk, ged. Enschot 4-6-1758, volgt XII-42
 4. Willem van Rijswijk, ged. Enschot 14-2-1761, volgt XII-43
 5. Jan van Rijswijk, ged. Enschot 13-1-1764, volgt XII-44
 6. Allegonda van Rijswijk, ged. Enschot 19-2-1767, begr. aldaar 8-1-1770
 7. Gerard van Rijswijk, ged. Enschot 2-8-1770, volgt XII-45
Bron:
 • Oisterwijk N5311 fol. 316, 16-8-1762: Attestatie. Bij het verbreden van de baan van Oisterwijk op Tilburg aan ter hoogte van Heukelom in 1751 hadden de regenten toestemming gekregen van de rentmeester-generaal om, ter bescherming van de akkers aan weerszijden van de weg, in plaats van met bomen de weg met palen te begrenzen. Gerfden aan de weg onder wie Jacob Gerritsz. van Rijswijk leggen hierover een verklaring af.
 • Oisterwijk R558 fol. 20, 13-6-1769: Transport. Jacob Gerritsz. van Rijswijk koopt van Adriaan van Hees te Berkel een huis, stal. schuur, schob en 21L land te Heukelom voor fl. 1033:11:10
 • Oisterwijk R559 fol. 3v, 7-1-1772: Transport. Jacob Gerritsz. van Rijswijk koopt zeven kwart lopense akkerland in Heukelom van Jacobus Jan Bukken voor fl. 113.
 • Oisterwijk R596 fol. 70v, 23-2-1775: Scheiding en deling. Comp. Hendrik Peter van Granaden, Jacobus Geert van Rijswijk als in huwelijk hebbende Willemijn Peters van Granaden, en Jan Geert van Rijswijk als in huwelijk hebbende Petronella Peters van Granaden alle drie kinderen in egt verwekt bij wijlen Peter van Granaden en Alegonda Smolders, tans weduwe van voorn. Peter van Granaden zaamen gewoondt hebbende tot Enschot, welke comparanten verklaarden met voorkennis en goedkeuring van voorn. hare moeder te hebben aangegaan ende gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge ende erfdeijlinge van de naabeschreevene erfelijke goederen, welke goederen ter togte bezeeten worden bij voonoemde hare moeder en welke togte deselve gedurende haar leven zal blijven behouden, welke goederen zijn vrij alodiaal en daaronder geen leenen gecomprehendeert releveerende van haar Hoogmogenden zoo zij verklaarden. Deze erfdeling is 25 pagina's lang.
 • Oisterwijk N5314 fol. 97, 22-2-1780: Testament van Alegonda Embertse Smulders, waarin de zeven kinderen van haar dochter Willemijn genoemd worden voor een zesde deel.
 • Oisterwijk N5314 fol. 257, 16-8-1781: Schuldbrief van Jacobus Gerritsz. van Rijswijk voor 207 gulden Hollands aan Cornelis van Baast te Tilburg.
 • Oisterwijk N5315 fol. 17, 1-3-1784: Schuldbrief van Jacobus Gerritsz. van Rijswijk aan Maria Catharina van Gorp te Tilburg. Zijn zoon Jan Jacobus van Rijswijk stelt zich borg voor zijn vader.
 • Oisterwijk N5328o, 27-2-1790: Verhuur. Jacobus van Rijswijk huurt van Johannes en Andries Suijs te Tilburg voor de tijd van acht jaar 8L akkerland in Heukelom geheten "Haag Huijclom" voor de tegenwaarde van 34 vaten rogge.
 • Oisterwijk R597 fol. 77v, 16-6-1799: Akte van scheiding en deling. Adriaan van Rijswijk, Jan van Rijswijk, Willem Verhoeven in huwelijk hebbende Anna Maria van Rijswijk. Geerart van Rijswijk en Johannis Klaasen voogden over het onmondig kind van Willem van Rijswijk in huwelijk verwekt bij Petronella Adriaan Klaassen genaamt Martinus. Johannis van Rijswijk en Gerardus van Rijswijk, zamen kinderen en erfgenamen van Jacobus Geert van Rijswijk en Willemina Peters van Granaden, echtelieden gewoont hebbende tot Enschot, hebben met malkanderen aangegaan ende gemaakt deze navolgende erfsscheijdinge en erfdeijlinge van de nabeschreven erfelijke goederen hun aangekomen bij successie van voorn. hunne ouders en vrouwen ouders.
XI - 37 (kind van X-32)
Andreas Gerritsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 10-12-1731,geb. en wonend in Heukelom, tr. Oisterwijk NH 11-2-1759 met Johanna Maria van Doesburg, ged. Helvoirt 7-10-1734, dochter van Peter van Doesburg en Johanna Joosten Arts.
Kinderen:
 1. Jacob van Rijswijk, ged. Oisterwijk 25-3-1760, volgt XII-46
 2. Petronella van Rijswijk, ged. Oisterwijk 3-6-1762, volgt XII-47
 3. Gerard van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-6-1765
 4. Johanna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-7-1767, volgt XII-48
 5. Gerard van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-9-1769
 6. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 16-10-1771, volgt XII-49
 7. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 3-11-1773
 8. Anna Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-3-1775, volgt XII-50
Bron:
 • Helvoirt R23 fol. 245v, 13-2-1760: Borgbrief. Andries Gerritsz. van Rijswijk krijg voor zijn vrouw en zichzelf een borgbrief met bestemming Heukelom.
 • Oisterwijk N5320 fol. 52, 16-3-1762: Erfgenamen van Johanna van Doesburg, jonge dochter overleden te Antwerpen, onder wie Jenne Marie Peters van Doesburg geassisteerd door haar man Andries van Rijswijk horen bij de notaris wat er te verdelen is.
 • Oisterwijk N5320 fol. 53, 3-4-1762: Attestatie. Andries van Rijswijk en nog enkele andere betrokkenen leggen een verklaring af i.v.m. het overlijden van enkele erfgenamen die genoemd zijn in bovenstaande akte.
 • Oisterwijk R559 fol. 95, 9-3-1770: Transport. Andries Geert van Rijswijk verkoopt als man van Jennemie van Doesburg de helft van 15L zo land als dries te Heukelom voor fl. 200:8:2 aan Marie van Baasten, weduwe van wijlen Wouter van Doesburg.
 • Oisterwijk N5314 fol. 15, 1-3-1779: Testament van Andries Gerritsz. van Rijswijk en Jenne Maria Peterse van Doesburg. Testament langstlevende waarin opgesomd worden diverse percelen land waarmee de langstlevende mag doen wat hem/haar goeddunkt. De overige goederen worden na dode van de langstlevende verdeeld tussen de vijf kinderen. Verder worden als voogden over de minderjarige en toezicht behoevende kinderen gesteld Jacobus Gerritsz. van Rijswijk en Johannes Hendrik Kuijpers.
 • Oisterwijk N5328u, 5-12-1796: Verhuur. Andries Gerritsz. van Rijswijk verhuurt aan Johannes Cornelis van Hukelom een boederij met 42L land te Heukelom.
 • Oisterwijk N5330i, 27-3-1801: Hypotheek. Jenne Maria van Doesburg weduwe van Andries Gerrits van Rijswijk leent 300 gulden tegen een rente van 5%. In de marge staat dat zij de hypotheek heeft afgelost.
 • Oisterwijk R598 fol. 3v, 6-6-1802: Scheiding en deling. Jan van Heuclom in huwelijk hebbende Annemie van Rijswijk, Johannes van Rijswijk, Jan Andriessen in huwelijk hebbende Petronella van Rijswijk, Antonij van Doesburg en Elias van Iersel, voogden over de drie onmondige kinderen van Elias van Iersel en wijlen Johanna van Rijswijk, Jacobus van Rijswijk, alle kinderen en erfgenamen van Andries van Rijswijk en Jennemie Peter van Doesburg, egtelieden gewoond hebbende tot Oosterwijk, hebben met malkanderen aangegaan ende gemaakt deze navolgende erfscheidinge en erfdeilinge van de nabeschrevene erfelijke goederen haar aangekomen bij dode en -------- van voorn. haare ouders of vrouwen ouders etc.
XI - 38 (kind van X-32)
Jan Gerritsz. Jacob van Rijswijk, ged. Oisterwijk 26-4-1735, tr. Haaren schepenbank 11-6-1764 met Peternel van Granaden, geb. Enschot, begr. Oisterwijk 16-2-1803, dochter van Peter Jan van Granaden en Alegonda Smolders.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bron:
 • Oisterwijk R558 fol. 66, 9-3-1770: Transport. Jan Gerritsz. van Rijswijk koopt van Cornelis van Heusden wonend te Hilvarenbeek een perceel weiland groot 2 lopensen gelegen te Heukelom genaamd "de Masse" voor fl. 100:0:0
 • Oisterwijk R560 fol.23, 20-5-1775: Jan van Rijswijk verkoopt namens zijn schoonmoeder Alegonda Smulders 3L akkerland gelegen onder Enschot bij de kerk aan Jan Jacobus van Rijswijk wonend te Enschot. Wie deze Jan Jacobus zou kunnen zijn weet ik niet. Zoon Jan van zijn broer Jacob lijkt me onwaarschijnlijk daar deze nog maar 11 jaar oud is en een andere Jan Jacobsz. van Rijswijk is in deze generatie niet voorthanden.
 • Oisterwijk N5314 fol. 52, 22-7-1779: In het testament van Jan Jansz. van Granaaten wordt zijn neef Jan Gerritsz. van Rijswijk genoemd als een van de erfgenamen. Hij prelegateert hem een stuk land in Heukelom, al zijn haaftelijke goederen en nog fl. 150,-
 • Oisterwijk N5314 fol. 97, 22-2-1780: Testament van Alegonda Embertse Smulders, waarin Petronella van Granaten, huisvrouw van Jan Gerritsz. van Rijswijk, genoemd wordt voor een zesde deel.
 • Oisterwijk N5317 fol. 167, 31-12-1791: Schuldbekentenis van Peter Brekelmans, Adriaan van Roessel en Norbert Smolders aan Peternel van Granaden voor fl. 400.
 • Oisterwijk R597 fol. 88v, 21-6-1799: Testament van Petronella van Granaden, wed. van Jan Geert van Rijswijk. Ze legateert aan haar knecht Adriaan Janse van Rijswijk en aan haar dienstmeid Francijn Bartel Cornelisse een somma van fl. 1000,- te betalen door de kinderen van Jacobus Geert van Rijswijk binnen een maand na haar overlijden. Verder schenkt ze de kinderen van Jan van Rijswijk in huwelijk verwekt bij Maria Jan Koolen een somma van fl. 100,-. Ook de kinderen van Anna van Broekhoven verwekt door Willem van Rijswijk en ook aan het kind van wie zij nu zwanger is fl. 100.-. Universele erfgenamen zijn de kinderen van Jacobus Geert van Rijswijk en Willemijn van Granaden.
 • Oisterwijk R597 fol. 140v, 11-3-1800: Opnieuw een testament van Petronella van Granaden. Ze is gezond van lichaam. Het gaat om dezelfde legaten als boven. De gelden moeten nu betaald worden door de gezamelijke erfgenamen. Verder laat ze opnemen dat de erfgenamen haar knecht Adriaan Jansz. van Rijswijk ordentelijk zullen behandelen. Verder lijkt dit testament identiek te zijn aan het vorige. Mijn vraag is: "Wie is deze Adriaan Jansz. van Rijswijk?
 • Oisterwijk R598 fol. 61v, 10-6-1803: Scheiding en deling: Jan van Rijswijk, Adriaan van Rijswijk, zoo voor zig zelf als met en beneffens Wouter Jan Kolen, voogden over de kinderen van Jan van Roesel verwekt bij wijlen Petronella van Rijswijk, Willem Verhoeven als in huwelijk hebbende Annemie Jacobus van Rijswijk, Johannis van Rijswijk, Gerhardus van Rijswijk, voornoemde Adriaan van Rijswijk en Wouter Jan Koolen voogden over de kinderen van Willem van Rijswijk verwekt in eerste huwelijk bij Petronella Adriaan Klasen waarvan een kind is met name Martinus en in tweede huwelijk bij Anna van Broekhoven waarvan drie kinderen zijn met namen Peter, Johannis en Willemijn, zamen erfgenamen van Petronella van Granaten, weduwe van Jan Geert van Rijswijk, ingevolge testament gepasseert voor schepenen der dingbanke van Oosterwijk in dato 11 maart 1800 gewoond hebbende tot Heuklom en aldaar overleden. Van deze uitgebreide erfdeling (25 pagina's) alleen deze inleiding.
XI - 39 (kind van X-35)
Jan Adriaansz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-12-1703, tr. Oisterwijk 24-6-1730 met Johanna Maria van de Pas, ged. Oisterwijk 18-12-1707, dochter van Peter van de Pas en Johanna van Geenhoeven.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.

XI - 40 (kind van X-41)
Maria Jansdr. Jacob van Rijswijk, geb. ca. 1660, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk 16-2-1687 met Steven Span, ged. Loon op Zand 14-6-1664, begr. Udenhout 25-4-1725, zoon van Cornelis Span en Maria Hubertusdr.
Hieruit bekend:
 1. Cornelia Span geb. na 1686
 2. Adriana Span ged. Loon op Zand 20-8-1692
 3. Adrianus Span ged. Oisterwijk 1-4-1695
 4. Joanna Spannen, ged. Oisterwijk 18-12-1697
 5. Maria Spannen ged. Oisterwijk 2-2-1701, begr. Udenhout 3-5-1717.
Bron:
 • Dorpsbestuur Udenhout inv. 104 fol. 9, 1702: In het kohier voor het hoofdgeld in plaats van gemaal vinden we dit gezin. De kinderen zijn in 1702 allen nog jonger dan 16 jaar.
XI - 41 (kind van X-41)
Jacob Jansz. Jacob van Rijswijk, geb, Udenhout ca. 1672, tr. (1) Tilburg NG 27-1-1697 met Marij van Gorp, ged. Tilburg 13-3-1668, begr. aldaar 23-3-1705, dochter van Adriaan van Gorp en Joanna.
getuige: Adriaan van Rijswijk broer van de bruidegom en Jan Brenders neef van de bruid.
Hij tr. (2) Tilburg schepenbank 28-1-1709 met Maria van Roij, geb. Dussen ca. 1669.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. (onder voorwaarden) Tilburg 12-10-1697.
 2. Johannes van Rijswijk, ged. Tilburg 8-2-1700, volgt XII-51
 3. Adriaan van Rijswijk, geb. Tilburg ca. 1701, volgt XII-52
 4. Augustinus van Rijswijk, ged. Tilburg 17-4-1703.
XI - 42 (kind van X-41)
Adriaan Jansz. Jacob van Rijswijk, j.m. van Berkel, geb. 1660/1680, tr. Oisterwijk 23-1-1718 met Anna Jansdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 22-5-1686 dochter van Jan Adriaansz. van Rijswijk en Margaretha van Son (zie generatie 10)
Kinderen:
 1. Margaretha van Rijswijk, ged. Oisterwijk 19-3-1718, volgt XII-53
 2. Johanna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-11-1720
 3. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 9-3-1722
 4. Adrianus van Rijswijk, ged. Udenhout 31-1-1725
 5. Johanna van Rijswijk, ged. Udenhout 21-11-1727
Bron:
 • Oisterwijk R415 fol. 29, 18-11-1728: Transport. Adriaan Jansse van Rijswijk als man en momboir van Anneke Jansse van Rijswijk verkoopt een perceel land gelegen te Udenhout aan Wouter Jan Koolen.
 • Oisterwijk R416 fol. 120, 5-1-1734: Bij dit transport compareert Adriaan Jansz. Jacob van Rijswijk als man en momboir van Anneke Janse van Rijswijk zijn huisvrouw. Anna Jansdr. van Rijswijk, echtgenote van Adriaan Jan Jacobs van Rijswijk blijkt de dochter van Adriaan Jansz. van Rijswijk en Margaretha van Son, hoewel dit transport aangeeft dat de moeder van Anneke Lijsken van Beek is.
XI - 43 (kind van X-41)
Jenneke Jansdr. van Rijswijk, geb. Udenhout ca. 1679, wonend te Enschot, tr. Tilburg NG 11-10-1716 met Cornelis Hendrik van der Wouw, geb. Berkel wonend te Enschot, weduwnaar van Ariaantje Corven.

XI - 44 (kind van X-41)
Peter Jansz. Jacob van Rijswijk, geb. 1660/1680, begr. Udenhout 11-5-1709, tr. met Geertrui van de Ven, dochter van Hendrik van de Ven en NN.
Kinderen:
 1. Hendrina van Rijswijk, begr. Udenhout 9-5-1712
 2. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 5-6-1707.
Bron:
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 101 fol. 84v, lijsten van voogden, 12-6-1709: Peter Jan Vermeer momboir en Anthonij Hendricx van de Ven toesiender over Hendrina en Jan, onmondige kinderen van Peter Jan van Rijswijk en Geertruijt Hendricx van de Ven. 5-5-1716 Steven Cornelis Steven momboir in plaats van Peter Jan Vermeer.
 • Oisterwijk N5306 fol. 3 , 25-4-1731: Testament van Jan zoon van Peter van Rijswijk. Hij ligt ziek in bed. Zijn oom Cormelis van de Ven krijgt een zak rogge. Adriaan, Jenneke, Maria en Adriaantje, zijn neef en nichten, kinderen van wijlen Steven Span erven al zijn erfhaaftelijke en meubilaire goederen. Samen met Cornelis Adriaan Schapendonk, man van Cornelia Span, zuster van eerdergenoemde neef en nichten, worden zij ook universeel erfgenaam.
XI - 45 (kind van X-44)
Gijsbert Petersz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 11-10-1698, overl. Udenhout okt/nov. 1784, ot. Oisterwijk 8-1-1729 met Jenneke Pijnenburg (ook Span), dochter van Steven Pijnenburg en Maria Jan Jacobs.
Hieruit bekend:
 1. Petronella van Rijswijk, ged. Udenhout 2-7-1729, volgt XII-61
Bron:
 • Oisterwijk N5297 fol. 139, 8-12-1731: Scheiding en deling tussen de kinderen van Steven Cornelis Span en Maria Jan Jacobs. Gijsbert Petersz. van Rijswijk is aanwezig als man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw.
 • Oisterwijk, R101 fol.270v ev., 16-6-1739: Borgemeesters: Gijsbert Peter van Rijswijk en Arien Jan Slots.
 • Oisterwijk R487 fol. 270v , 16-6-1739: Machtiging. Burgemeester Gijsbert Peters van Rijswijk wordt door de schepenen van Oisterwijk benoemt tot hun vertegenwoordiger op de jaarlijkse vergadering van het Kwartier de 22e juni en volgende dagen.
 • Oisterwijk N5301 fol. 23 , 1-4-1750: Gijsbert Peters sluit een lening af van 600 gulden. Zijn broers Adriaan en Jan staan borg voor hem. In de marge is vermeld dat de lening op 11 april 1765 is afgelost.
 • Oisterwijk N5301 fol. 271 , 25-8-1753: Gijsbert Petersz. van Rijswijk genoemd als collecteur van de con. bede (?) en Jan Petersz. van Rijswijk als collecteur voor de imposten op de hoorngelden en de bezaaide velden voor het jaar 1753. In de verklaring wordt Willem Grevenbroek gemachtigd de belastingen te innen.
 • Oisterwijk N5311 fol. 324 , 16-8-1762: Attestatie. I.v.m. met een schouw van de rentmeester-generaal leggen diverse inwoners van Udenhout onder wie Gijsbert Petersz. van Rijswijk een ontlastende verklaring af ten behoeve van de regenten van hun dorp. Het gaat over de beplanting van de wegbermen.
 • Oisterwijk N5312 fol. 106 , 25-8-1767: Testament van Gijsbert Petersz. en Jenneke Stevens Span. Na de dood van de langstlevende legateren ze land in de Biesmortel aan hun schoonzoon Joost van Abeelen. Mocht hun kleindochter Johanna Maria van Abeelen overlijden voor de langstlevende van hen beiden, dan wordt erfgenaam de armentafel van Udenhout.
 • Oisterwijk N5312 fol. 252 , 2-5-1771: Huurcontract. Gijsbert Petersz. van Rijswijk verhuurt aan Jan Adriaan Marcelis een woonhuis, hof, schuur, schop en aanliggend akkerland te Udenhout op het Winckel groot 18L en verder nog diverse stukken akker- en weiland samen ter grote van ca. 65 L. voor de tijd van 6 jaar
 • Oisterwijk N5313 fol. 9 , 15-4-1774: Huurcontract. Gijsbert Petersz. van Rijswijk verhuurt aan Jan Adriaan Marcelis een boerderij met 12 L akkerland en nog diverse andere percelen.
 • Oisterwijk N5313 fol. 258 , 5-3-1777: Huurcontract. Gijsbert Petersz. van Rijswijk verhuurt aan Jan Jacobus Piggen een boerderij met ca 50 L akker- en weiland .
 • Oisterwijk N5314 fol. 428 , 5-7-1783: Gijsbert maakt een nieuw testament waarmee het vorige van 25 augustus 1767 komt te vervallen. Hij legateert aan de armen van Udenhout 4L houtveld te Udenhout in de Biezenmortel, met het hout daarop. Zijn executeurs-testamentair moet dat binnen drie maanden overdragen aan de armentafel. Hij legateert aan zijn knecht Huijbert Jan Simons voor bewezen en nog te bewijzen diensten 2L akkerland te Udenhout op de Schoorstraat.
 • Oisterwijk N5315 fol. 65 , 20-8-1784: Attestatie. Gijsbert Petersz. van Rijswijk, oud omtrent 86 jaren, legt een verklaring af over het eigendomsrecht van een bank in de Roomsche kerk te Udenhout.
 • Oisterwijk, R495 fol. 175-177, 9-10-1784: Het testament van 5 juli 1783 voor notaris Jacobus Althoffer van Gijsbert Peter van Rijswijk nu voor de schepenbank van Oisterwijk.
 • Oisterwijk N5315 fol. 88 , 7-11-1784: Staat en inventaris van de goederen die door Gijsbert Petersz. van Rijswijk zijn nagelaten t.b.v Jan Petersz. van Rijswijk en Arien Petersz. van Rijswijk, voogden over Johanna van Abeelen, de kleindochter van de overledene.
XI - 46 (kind van X-44)
Maria Petersdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 14-8-1703, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk NG 10-2-1737 met Simon Priems, j.m. van Udenhout, zoon van Govert Sijmen Priems en Cornelia Gerritsdr. van Rijswijk
Kinderen:
 1. Petronella Priems, ged. Udenhout 15-3-1739, overl. voor 1-1-1751
 2. Govert Priems, ged. Udenhout 21-12-1740
 3. Jan Priems, ged. Udenhout 2-9-1743
 4. Adriaan Priems, ged. Udenhout 2-9-1743
 5. Petronella Priems, ged. Udenhout 1-2-1746, overl. voor 1-1-1751
Bron:
 • Oisterwijk, R101, 19-11-1750: lijsten van voogden: Gijsbert Peter van Rijswijk en Cornelis Jan Dries voogden over Govert, Arin en Jan, onmondige kinderen van wijlen Simon Govert Priems en Maria Peter van Rijswijk.
 • Helvoirt R59 fol. 1 , 1-1-1751: Verkoping. De kinderen van Maria Peters van Rijswijk blijken tot de (vele) erfgenamen te behoren van hun tante Mechteld Goijaert Priems. Hun oom Gijstbert Peters van Rijswijk en Cornelis Driessen regelen een openbare verkoop van de erfhaaftelijke goederen uit deze nalatenschap.
 • Helvoirt R36 fol. 19v , 19-1-1751: Gijsbert Peters van Rijswijck ende Cornelis Jan Driessen beijden woonende in Udenhout, aangestelde en bedigde momboiren en voogden over de drie onmondige kinderen van wijlen Simon Goijaart Priems verweckt aan Maria Peters van Rijswijck met name Govert, Jan en Adriaan.... etc. Ze regelen een transport van land, eigendom van de onmondigen, aan Francis Gommert de Cort.
 • Oisterwijk R490 fol. 7v, 8-3-1751: Scheiding en deling. "Gijsbert Peterse van Rijswijk en Cornelis Jan Driessen, bedigde voogden over de drie onmondige kinderen van Sijmon Goijaert Priems verwekt bij Maria Peter van Rijswijk voor n lothe, Jenneke Janse van Laarhoven en Maria Janse van Laarhoven voor het andere loth, hebben te samen gedaan en gemaakt de naarvolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der goederen hier naar beschreven volgende, haar aangekomen bij versterf van haar grootvader en grootmoeder Simon Goijaert Priems en Cornelia Peterse van Rijswijck desselfs huijsvrouw, so sij verclaarde..."
 • Oisterwijk N5301 fol. 348, 15-1-1755: Maria Peters van Rijswijk, wed. van Simon Goijaert Priems, machtigt Cornelis Wijgaers, procureur, en haar broer Gijsbert Peters van Rijswijk om namens haar bepaalde processen tegen Johan van Ceulen te voeren voor de schepenen te 's-Hertogenbosch.
XI - 47 (kind van X-51)
Elisabeth Cornelisdr. van Rijswijk, ged. Gilze ca. 1702, tr. Tilburg 25-5-1727 met Anthonij de Rooij, bouman te Goirle, zoon van Adriaen de Rooij en Margaretha Meijnaerts, weduwnaar van Cornelia Witlox.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Rooij, ged. Goirle 28-3-1728
 2. Adriaan de Rooij, ged. Goirle 17-5-1733
XI - 48 (kind van X-51)
Maria Cornelisdr. van Rijswijk, geb. Gilze ca. 1704, begr. Goirle 22-11-1747, tr. Tilburg 19-5-1727 met Jan Soffaars, ged. Goirle .-2-1689, bouman in Goirle, zoon van Johannes Soffaars en Catharina van Hossali. Hij was weduwnaar van Adriana Stopen.

Bron:
 • Tilburg R472 fol. 236v, 2-5-1727: "Alsoo Gerit Jan Soffaers in huwelijck versaemt ende gealieert is geweest met Adriaentje Dielis Stoopen, bij dewelcke hij egtelijck heeft geprocureert een kint met name Johanna out vijff jaaren. 't Is nu sulcx dat de selven zich wederom in andere huwelijck begeven wil met Maria van Rijswijck, soo soude hij naer costume locael verobligeert wesen tegens het voornoemde kint aff te delen," etc. In plaats hiervan bepalen de schepenen van Tilburg dat Johanna tot haar 24e jaar onderhouden dient te worden door haar vader en dat ze op die leeftijd fl. 150, een bed, een kast en een boek met silveren sloten uit de inboedel ontvangen zal.
XI - 49 (kind van X-51)
Adriaen Cornelisz. van Rijswijk, geb. Gilze ca. 1706, bouwman in Alphen, begr. Alphen 20-2-1782, tr. Gilze 17-7-1736 met Ardina van Ostaden, geb. Hilvarenbeek ca. 1709, begr. Alphen 28-12-1775, dochter van Andries van Ostaden en Petronella van Vesse.
Kinderen:
 1. Cornelis van Rijswijk, ged. Gilze 18-9-1736, volgt XII-62
 2. Andries van Rijswijk, ged. Gilze 9-5-1738, volgt XII-63
 3. Maria van Rijswijk, ged. Gilze 28-2-1740, volgt XII-64
Bron:
 • Oisterwijk R420 fol. 7, 14-10-1748: Transport. Adriaan Cornelisse van Rijswijk wonend tot Gilsen verkoopt 4 percelen akkerland tezamen groot 7L te Udenhout in de Biesenmortel, hem aangekomen bij versterf van zijn ouders, aan Gerrit Peter Heijmans.
 • Tilburg R476 fol. 210, 21-5-1749: Erfscheiding en -deling. "...dat voor ons sijn gekomen ende gecompareert Johannes Andries van Ostaden, Cornelis van Velthoven als in huwelijck hebbende Cornelia Andries van Ostaden en Adriaan Cornelis van Rijswijck als in huwelijk hebbende Ardina Andries van Ostaden, dewelcke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijding ende deijling van de nabeschrevene erffgoederen haar aan gekomen mits het overlijden van Andries van Ostaden en Pieternel ....... deszelfs huijsvrouwe henne ouders zaligers waaren."
XI - 50 (kind van X-51)
Wilhelmina Cornelisdr. van Rijswijk, ged. Gilze 26 maart 1709, begr. Gilze 9-11-1772, tr. Gilze 8-2-1739 met Nicolaas Goyaerts, bouman, zoon van Cornelis Goyaerts en Eva Peeters.
Eva Peeters tr. (2) Gilze 15-5-1740 met Cornelis Adriaan van Rijswijk, weduwnaar van Maria Hartmans. (Zie hiervoor generatie X)

Bron:
  Job Schellekens uit Jeruzalem schreef mij hierover het volgende: "In 1762 is de Roomse schuurkerk van Gilze in de brand gestoken door Adam Schellekens, een neef van een mijn voorouders. Alle inschrijvingen in het doopboek van Gilze van voor 1762 zijn gebaseerd op de herinnering van toen nog in leven zijnde parochianen (zie mijn artikel over Schellekens in Gens Nostra 2002). Als we de hoofdgeldkohieren mogen geloven, dan zou Willemijn (XI-52) in 1712 geboren zijn, want in 1728 betaalde zij pas vol geld.
XI - 51 (kind van X-51)
Matthijs Cornelisz. van Rijswijk, ged. Gilze 7-10-1715, bouwman te Gilze, tr. Gilze 10-5-1744 met Petronella Somers, ged. Gilze 3-12-1719, dochter van Cornelis Somers en Maria Goyaerts.
Kinderen:
 1. Gerardus van Rijswijk, ged. Gilze 7-9-1745, volgt XII-65
 2. Cornelis van Rijswijk, ged. Gilze 4-11-1750, volgt XII-66
 3. Jan Baptist van Rijswijk, ged. Gilze 10-12-1753, na 1791 vertrokken uit Gilze.
 4. Adriana Maria van Rijswijk, ged. Gilze 7-12-1755, volgt XII-67
 5. Cornelia van Rijswijk, ged. Gilze 6-3-1757, volgt XII-68
XI - 52 (kind van X-53)
Anthonij Jansz. Adriaan van Rijswijk, ged. Baardwijk 21-7-1717, begr. 26-2-1784 aldaar, tr. Baardwijk 20-5-1764 met Lucia Couwenberg, ged. Moergestel 7-7-1729, overl. Baardwijk 11-5-1789, dochter van Franciscus Couwenberg en Anna van Vught.
Uit dit huwelijk :
 1. Joannes van Rijswijk, ged. Baardwijk 26-7-1765, volgt XII-69
 2. Franciscus van Rijswijk, ged. Baardwijk 14-12-1767, begr. aldaar 21-12-1767.
Bron:
 • Moergestel R345 fol.125: 25-3-1765: Lucia Cauwenbergh, geboren te Moergestel, vraagt een borgbrief aan voor Baardwijk. Afgegeven op 3-9-1765.
XI - 53 (kind van X-53)
Adriaan Jansz. Adriaan van Rijswijk, ged. Baardwijk 14-1-1739, overl. Baardwijk 8-5-1781, tr. Baardwijk 20-5-1768 met Anna van Giessen, ged. Elshout 26-9-1743, overl. Baardwijk 3-11-1805, dochter van Joannes Petrus van Giessen en Adriana Joannis van de Wiel.
Uit dit huwelijk :
 1. Antonia van Rijswijk, ged. Baardwijk 21-2-1770, begr. aldaar 22-7-1773.
 2. Adriana van Rijswijk, ged. Baardwijk 27-10-1771, volgt XII-70
 3. Johannes van Rijswijk, ged. Baardwijk 28-8-1773, volgt XII-71
 4. Johanna van Rijswijk, ged. Baardwijk 24-11-1775, volgt XII-72
 5. Antonius van Rijswijk, ged. Baardwiijk 17-1-1778, volgt XII-73
 6. Thomas van Rijswijk, ged. Baardwijk 18-11-1779, volgt XII-74