Stamreeks naar Henricus van Spreeuwenberg


I. Peter Roversz
Kind:
 1. Rover, volgt II.
II. (kind van I)
Rover van Spreeuwenbergh, geb. ca. 1570, molenaar, tr. met Catharina de Cuypere, dochter van Joseph.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter van Spreeuwenberg, volgt III.
 2. Breusken van Spreeuwenberg, tr. met Gielis Diercks Gielissen.
 3. Elisabeth van Spreeuweneberg, tr. met Peter Jans Huybertsen,
Rover werd 9-3-1598 vermeld met zijn kinderen Peter, Breusken en Elisabeth.
Rover en Catharina werden 25-6-1612 vermeld met diezelfde kinderen.

III. (kind van II)
Peter van Spreeuwenberg, molenaar.
 1. Jan van Spreeuwenberg, volgt IV.
IV. (kind van III)
Jan van Spreeuwenberg, molenaar te Geldrop, tr. met Jenneken Adriaens, overl. tussen 6-6-1660 en 20-4-1662
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus van Spreeuwenberg, ged. Geldrop 28-8-1634
 2. Hendrick van Spreeuwenberg, volgt V.
 3. Geritien van Spreeuwenberg, tr. met Jan Hendricx.
  Geritien en Jan werden op 20-4-1662 beiden vermeld.
 4. Ike van Spreeuwenberg, tr. met Herman Wouters. Ike en Herman werden op 20-4-1662 beiden vermeld.
 5. Mechtildis/Mechel van Spreeuwenberg, ged. Geldrop 29-6-1636, tr. met Jacob Gerardts van Dyck. Mechel en Jacob werden op 20-4-1662 nog beiden vermeld.
 6. Cathalijn van Spreeuwenberg
 7. Joanna/Jenneken van Spreeuwenberg, ged. Geldrop 4-4-1638, overl. na 10-6-1685. Jenneke was op 20-4-1662 nog onmondig.
 8. Matthias van Spreeuwenberg, ged. Geldrop 7-9-1641, overl. (waarschijnlijk) voor 6-6-1660.
V. (kind van IV)
Hendric(k)(us) van Spreeuwenberg, overl. voor 20-4-1662, tr. met Cathalijn Sc(h)ro(e)tens, overl. na 20-4-1662, dochter van Hendrick.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham van Spreeuwenberg, volgt VI.
 2. Corstiaen van Spreeuwenberg
 3. Hendrick van Spreeuwenberg.
 4. Adrianus Hendrix van Spreeuwenberg
 5. Martinus Hendrix van Spreeuwenberg
 6. Joanna Henrici van Spreeuwenberg
VI. (kind van V)
Abraham van Spreeuwenberg, overl. na 18-2-1716, tr. Vlierden 7-3-1677 met Joanna/Jenneken Ber(c)kers, overl, voor 3-6-1704 (wellicht zelfs voor 29-8-1702), dochter van Hendrick Gielensz Berckers.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Spreeuwenberg.
 2. Corstiaen van Spreeuwenberg
 3. Anna van Spreeuwenberg
 4. Mathijs van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 10-6-1685, overl. (waarschijnlijk) voor 17-12-1716.
 5. Christina van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 20-3-1687. Christina werd nog op 26-10-1732 vermeld.
 6. Hendrick van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 11-3-1689
 7. Catharina van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 2-5-1693. Catharina werd nog op 17-12-1716 vermeld.
 8. Arnoldus van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 26-6-1695, volgt VII.
VII. (kind van VI)
Arnoldus Abrahams van Spreeuwenberg, ged. Vlierden 26-6-1695, molenaar te Deurne, waarschijnlijk overl. voor 3-7-1765, ondertr. Kerk (Nederduits Gereformeerd) Vlierden 20-1-1725, tr. Vlierden 4-2-1725 met Hendrica Manders, geb. Deurne, overl. na 3-7-1765.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna van Spreeuwenberg, ged. Deurne 4-11-1725.
 2. Joannes van Spreeuwenberg, ged. Deurne 10-12-1727, overl. na 21-8-1774.
 3. Petrus van Spreeuwenberg, ged. Deurne 18-5-1729
 4. Petronilla van Spreeuwenberg, ged. Deurne 1-5-1731, overl. Deurne 17 10-1747.
 5. Antonius van Spreeuwenberg, ged. Deurne 11-6-1733
 6. Henricus van Spreeuwenberg, ged. Deurne 1-3-1736, waarschijnlijk jong gestorven.
 7. Henricus van Spreeuwenberg, ged. Deurne 20-2-1737, volgt VIII.
 8. Henricus van Spreeuwenberg, ged. Deurne 6-11-1739
VIII. (kind van VII)
Henricus van Spreeuwenbergh, ged. Deurne 20-2-1737, begr. Budel 6-8-1794, ondertr. Budel 4-1-1777, tr. Budel 19-1-1777 met Johanna Maria van Bussel, ged. Budel 19-11-1748, overl. Budel 26-9-1814, dochter van Hendrick Anthony van Bussel en Catharina Symons Davits.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina, ged. Budel 1-12-1777
 2. Petrus Johannes, ged. Budel 23-1-1780, arbeider, overl. Budel 15-10-1825.
 3. Henricus, ged. Budel 10-1-1782, volgt IX.
 4. . Arnoldus, ged. Budel 25-10-1783.
 5. Antonius, ged. Budel 27-9-1787, arbeider, overl. Budel 4-10-1825.
IX. (kind van VIII)
Henricus van Spreeuwenberg, ged. Budel 10-1-1782, bouwman, blekersknecht in 1840, bleker in 1845, overl. voor 4-3-1867 te Budel, tr.(1) Budel 11-2-1816 met Johanna Dirks (ged. Budel 24-9-1784, overl. Budel 26-5-1831, dochter van Jan Dirks en Helena Meuwkens,
tr.(2) Budel 13-2-1836 met Joanna Nijssen, dochter van Mathijs Nijssen en Adriana van de Laer.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Helena Maria van Spreeuwenberg, geb. Budel 22-11-1816
 2. Maria van Spreeuwenberg, geb. Budel 8-12-1820
 3. Hendrikus van Spreeuwenberg, geb. Budel 12-8-1824
 4. Hendrikus van Spreeuwenberg, geb. Budel 2-12-1825, volgt X.
 5. Martinus van Spreeuwenberg, geb. Budel 30-9-1828, overl. Budel 30-9-1828.
  Uit het tweede huwelijk:
 6. Mathijs Adriaan van Spreeuwenberg, geb. Budel 17-9-1836, overl. Budel 6-11-1841 op 5-jarige leeftijd.