Generatie X van de genealogie van Rijswijk


X - 1 (kind van IX-1)
Wilmken, ook Wilhelmina van Rijswijk, ged. Veen 22-12-1709 tr. Poederoijen met Peter van Rennes, schout van Poederoijen, overl. Poederoijen 14-11-1770.
Hieruit bekend:
 1. Arien van Renesse, geb. 1730/1750
 2. Maria van Renesse, geb. 17301750
 3. Willem van Renesse,geb. 1730/1750
 4. Ariaentje van Rennes, ged. Loevestein 3-7-1740. Peetmoeder is Neeltje van Rijswijk.
 5. Nicolaas van Renesse, geb. 1730/1750
Bronnen: X - 2 (kind van IX-1)
Neeltje van Rijswijk, geb. Veen 10-1-1712, overl. Poederoijen 1780/1786, tr. Poederoijen 17-11-1745 met Andries Bock, zoon van Frans Bock en Margareta Bouwman.
Hieruit bekend:
 1. Arien Bok, tapper, geb. Poederoijen ca. 1750, o.t. Wijk 31-3-1781/tr. Poederoijen 22-4-1781 met Antonia Blijenberg, j.d. van Wijk.
 2. Frans Bok, geb. Poederoijen ca.1750, o.t. Rotterdam 28-7-1776/tr. Alphen 18-8-1776 met Cornelia Kop, j.d. van Alphen. Frans overlijdt te Rotterdam op 28-1-1779.
Bronnen: X - 3 (kind van IX-1)
Johannes (ook Jan of Jan Otto) van Rijswijk, bijgenaamd Jan de Jonker, geb. Veen 1713/1714, overl. Poederoijen 14-9-1784 tr. Brakel 12-1-1754 met Prijna Meggchelina Bock, overl. Poederoijen 4-4-1791, dochter van Andries Jansz. Bock en Teuntje Jans van der Meijden.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
Bronnen: X - 4 (kind van IX-1)
Govert van Rijswijk, ged. Veen 22-3-1716 overl. Poederoijen 7-5-1791, tr. Poederoijen met Emmeke van der Mooren, overl. Poederoijen 30-1-1814, dochter van Jan van der Mooren en NN.
Kinderen:
 1. Arien van Rijswijk, overl. Poederoijen 17-10-1829. Hij was volgens zijn overlijdensacte 86 jaar oud en ongehuwd.
 2. Hendrik Mooren van Rijswijk, geb. Poederoijen ca.1744, volgt XI-1.
 3. Adriana van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1747, overl. aldaar 1-9-1827.
 4. Johannes van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1752, overl. Almkerk 14-2-1820, volgt XI-2.
 5. Klaas van Rijswijk, overl. Poederoijen 25-5-1759
 6. Maria van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1761, overl. Zuilichem 17-3-1815, volgt XI-3.
 7. Cornelis van Rijswijk, geb. Poederoijen 1750/1760, overl. Poederoijen 17-8-1808, volgt XI-4.
 8. Doodgeboren dochter genaamd Wijntje van Rijswijk overl. 7-3-1766.
 9. Govert van Rijsewijk, geb. Poederoijen 1750/1760, overl. Poederoijen 23-9-1808, volgt XI-5.
 10. Gerrit van Rijswijk, overl. 10-4-1784
 11. Cornelia Johanna van Rijswijk, geb. Poederoijen 1750/1760, volgt XI-6.
Bronnen: X - 5 (kind van IX-1)
Arien van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1720, tr. Poederoijen met Neeltje Hack, overl. Poederoijen 11-2-1780.
Kinderen:
 1. Adriana van Rijswijk, geb. Poederoijen 1740/1750, volgt XI-7.
 2. Gijsbert van Rijswijk, geb. Poederoijen 1740/1750, volgt XI-8.
 3. Arien van Rijswijk, geb. Poederoijen ca. 1749 (was in 1769 20 jaar), volgt XI-9.
 4. Nicolaas van Rijswijk, geb. Poederoijen na 1755 (was in 1780 nog minderjarig), begr. 13-11-1781 aldaar
Bronnen: X - 6 (kind van IX-3)
Willemijna Jansd. van Rijswijk, ged. Veen ca. 1713/1715 (hiaat doopboek) overleden Veen, impost begraven aldaar. 28-6-1762, o.t./tr. Veen 14-4-/6-5-1751 met Hendrik de Boer, ged. Veen 6-4-1710, zoon van Arie Gijsbert de Boer en Beertje van der Flier.
Kinderen:
 1. Arien de Boer, ged. Veen 5-3-1752 overl. Veen 7-8-1828 (als Arend de Boer).
 2. Johannes de Boer, ged. Veen 10-6-1753 overl. Veen 20-9-1839, ongehuwd.
 3. Gerret de Boer, ged. Veen 10-11-1754 jong overleden
 4. Gerret de Boer, ged. Veen 25-7-1756.
Bron:
 • Veen R248, 29-10-1778: Testament van Hendrik de Boer, weduwnaar van wijlen Willemijn van Rijswijk wonend te Veen, tot geen 4000 gulden gegoed. (= tussen 3000 en 4000). Zijn zoon Arie krijgt leengoederen, zoon Jan het huis en geseet gelegen in de Wielstraat op de Lage Uijtakker. Zoon Gerrit krijgt grond gelegen op de Bagijnhoff etc. Enige en wettige erfgenamen zijn zijn drie zoons.
X - 7 (kind van IX-3)
Johannes ook Johannis Jansz. van Rijswijk, ged. Veen 9-4-1719, overl. Veen, impost begraven aldaar 22-6-1791, f3,- aangegeven door zijn vrouw, o.t./tr. Veen 3-3-/25-3-1751 met Adriana van Rijswijk, ged. Veen 19-11-1719 (zie ook X - 10) dochter van Arien Gojertsz. van Rijswijk en Neeltje Willemse Boons.
Zij tr. (2) Veen impost trouwen 20-7-1798, Nieuwkuijk 29-8-1798 (oud omtrent 80 jaar) met Anthonij Gerlach, (oud 58 jaar) geboren Feijtingen in het graafschap Witgenstijn, Hij is begraven in Udenhout 31-7-1804.
Kinderen:
 1. Nelia van Rijswijk, ged. Veen 5-3-1752.
 2. Jan van Rijswijk, ged. Veen 21-10-1753, overl. Veen impost begraven 7-1-1760, f3,-.
 3. Neeltje van Rijswijk, ged. Veen 12-12-1756
 4. Arien van Rijswijk, ged. Veen 2-4-1758, overl. impost begraven Veen 3-11-1779.
Bronnen:
 • Heusden R473 fol. 148v, 23-6-1772: Comp. Johannes Jansz. van Rijswijk woonende te Veen dewelke verklaarde bij deesen wel en deugdelijk schuldig te weesen etc..... De hypoyheeksom bedraagt fl. 250. Onderpand zijn een perceel land op de Verwijde onder Veen en een perceel op de Lage Uijtakker.
 • Veen R258, 9-1-1782: Testament van Johannes Jansz. van Rijswijk en Adriana Ariense van Rijswijk, echtelieden, beneden f2000,- gegoed. Testament langst levende.
 • Veen R456, 9-2-1782: Procuratie van Johannes Jansz. van Rijswijk op Marcus Sonnevelt, wondend te Veen om voor hem voor de leenhof van Luik te st. Michielsgestel afstand te doen van de leenrechten op 2 morgen weiland in de Uijtbeemden onder Veen.
 • Heusden R478 fol. 66, 14-9-1784: Comp. Johannes Janse van Rijswijk woonende te Veen dewelke bekende bij deesen wel en deugdelijk schuldig te weesen etc. Hij neemt een hypotheek van 400 carolusguldens op 5 hond bouwland genaamd de hogen Hof op de Verweijde onder Veen.
 • Heusden R480 fol. 30v, 26-10-1791: Dat Adriana Ariense van Rijswijk, weduwe van Johannes Janse van Rijswijk wonende te Veen verteeg op eerstelijk vijf hond boulant gelegen op de Verweijde onder Veen genaamd den Hogenhoff belent etc.... en laastelijk nog vijf honden bouwland op den Uitakker ofte zo groot etc.... Verkocht voor fl.1300.
 • Heusden R480 fol. 41, 25-2-1792: Dat Adriana Ariense van Rijswijk, wed. Johannes Janse van Rijswijk woonende te Veen verteeg op een huijsje, wagenhuijsje off schuurtje en dijkkaveling staande en gelegen aan den Hogen Maasdijk binnen en buijten dijks onder Veen ..... ten behoeve van Jacob Otte van Rijswijk wonende te Veen .

X - 8 (kind van IX-3)
Adriaantje Jansd. van Rijswijk, ged. Veen 22-4-1725, o.t./tr. Veen 12-2-/8-3-1750 met Corstiaan Cuup, ged. Andel 24-4-1707, overl. Andel impost begraven 28-1-1774, f3,-. zoon van Cornelis Hermansz. Kuup en Anneken Corstend. van Waardhuijsen.
Kinderen:
 1. Cornelis Cuup, ged. Andel 30-8-1750.
 2. Jan Cuup, ged. Andel 24-9-1752.
 3. Anneke Kuup, ged. Andel 16-2-1755.
 4. Cornelia Kuup, ged. Andel 25-9-1757
 5. Cornelia Kuup, ged. Andel 28-1-1759.
 6. Geertruij Cuup, ged. Andel 1-11-1761
 7. Cornelis Cuup, ged. Andel 14 (sept., okt., nov. of dec.) 1764.
 8. Corstiaan Cuup, ged. Andel 26-9-1767
Bron: X - 9 (kind van IX-6)
Willem van Rijswijk, schepen van Veen, ged. Veen 26-7-1716, tr. Waardhuizen 13-9-1767 met Lijsbeth van Waarthuijsen, j.d. geb. en wonende te Waardhuizen. overl. impost begr. Veen 16-10-1780, fl. 6:-:-.
Willem en Elisabeth woonden aanvankelijk na hun huwelijk in Waardhuizen, maar verhuisden later naar Veen.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden.

Bronnen: X - 10 (kind van IX-6)
A(d)riaentje of Adriana Ariensd. van Rijswijk, ged. Veen 19-11-1719, overl. Drunen 27-2-1807( overleden ten huize van Johannes Olivier Smits op het gehucht de Scheede onder Drunen.) zie verder onder X - 7.

X - 11 (kind van IX-8)
Ariaentje van Rijswijk, geb. Veen 2-11-1721, overl. Poederoijen 9-1-1787, tr. Poederoijen met Ambrosius van Wijk, schepen van Poederoijen, overl. Poederoijen 1769 (voor 15 november).
Kinderen:
 1. Claas van Wijk, geb. Poederoijen 1740/1750.
 2. Adriana van Wijk, geb. Poederoijen 1740/1750, was gehuwd met Otto Schaap.
 3. Woutertje van Wijk, ged. Loevestijn 21-9-1749, Peet was Wouterke van Rijswijk. Woutertje was gehuwd met Jan Dodijnst.
 4. Jenneke van Wijk, geb. Poederoijen 1750/1760, was gehuwd met Roeloff Groenevelt
 5. Maria van Wijk, geb. Poederoijen 1760/1770
 6. Johannes van Wijk, geb. Poederoijen 1760/1770
Bronnen: X - 12 (kind van IX-8)
Jennike ook Jannike Jansd. van Rijswijk, ged. Veen 31-3-1726, overl. Veen impost begraven 18-12-1781, f3,-. o.t./tr. Veen 29-10-/20-11-1746 met Peter Gijsbertsz. den Dekker, ged. Veen 10-11-1720, zoon van Gijsbert Cornelisz. den Dekker en Ariaentje Petersd. van de Luyt.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bron:
 • Veen R232, 12-12-1775: Testament. Comp. Peeter Den Dekker en Janneke van Rijswijk, echtelieden. Zij verklaart, ingeval zij voor haar man mocht komen te overlijden te legateren aan haar broer Govert van Rijswijk een som van 600 guldens, jaarlijks in termijnen met een som van f30,- of meer. Gerrit den Dekker, zoon van testateurs broer Cornelis den Dekker krijgt het huis en geseet groot zeven en een half hond land, zijnde boomgaard en griendingen, gelegen in de Wielstraat tot Veen, thans door de testateuren bewoond, waaronder begrepen is alle meubelen, linnen en wollen kleding, goud, zilver, rundbeesten, paarden en ander vee. Langstlevende blijft gebruik maken en in volle eigendom houden den inboedel, meubilair etc. Enige universele erfgenamen worden, Jenneke, Philippus, Gerrit en Maria den Dekker, kinderen van zijn broer Cornelis den Dekker, met uitsluiting van Adriana den Dekker, mede dochter van Cornelis den Dekker en met uitsluiting van alle andere zusters en broeders kinderen. Kopie gegeven aan Cornelis van Vuuren, als in huwelijk hebbende Teuntje van Rijswijk, wonend te Andel 17-1-1783.

X - 13 (kind van IX-8)
(Goyert) Antonij Jansz. van Rijswijk, ged. Veen 17-12-1730, overl. Veen, impost begraven 20-10-1802, o.t./tr. Veen 11-12-1765/5-1-1766 met Maria Adriana Sonnevelt, ged. Veen 22-9-1737, overl. Veen, impost begraven 3-8-1779- pro deo, dochter van Jan Sonnevelt en Anneke van Gog.
Hij o.t./tr. (2) Veen 21-3-/20-8-1786 met Geertruij Greven, geb. Hockkirchen in Gulikenland, overl. Veen 1-9-1826, oud 76 jaar. Zij was r.k.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Johannes Govert van Rijswijk, ged. Veen 2-12-1766.
 2. Johannes Sonnevelt van Rijswijk, ged. Veen 27-12-1767 overl. Veen, impost begraven 2-2-1768.
 3. Anneke Elisabet van Rijswijk, ged. Veen 15-2-1769. Zij tr. Willem Ottensz. van Rijswijk, zie verder X-27.
 4. Wouterke van Rijswijk, ged. Veen 23-9-1770, volgt XI-10.
 5. Johanna van Rijswijk, ged. Veen 15-11-1772, overl. Nederhemert 7-12-1830, volgt XI-11.
 6. Jenneke van Rijswijk, ged. Veen 6-3-1774 overl. Veen, impost begraven 5-6-1775.
 7. Jan Goverd van Rijswijk, ged. Veen 15-10-1775 overl. Veen, impost begraven 23-4-1776, f13,-.
 8. Jan Goverd van Rijswijk, ged. Veen 2-11-1777 overl. Veen, impost begraven 6-4-1781, f3,-.
 9. Johannes van Rijswijk, ged. Veen 7-2-1779 overl. Veen, impost begraven 3-6-1779, f3,-.
  Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 10. Jan Govert van Rijswijk, ged. Veen 14-5-1786, volgt XI-12.
 11. Magdalena van Rijswijk, ged. Veen 13-4-1788, volgt XI-13.
Bronnen:
 • Veen R98, 16-9-1761: Anthonij van Rijswijk veilt een aantal meubilaire goederen. Onder de kopers o.a. Otto Gerritsz, van Rijswijk, Otto Jacobsz. van Rijswijk en Willem van Rijswijk.
 • Heusden R473 fol. 120v, 7-3-1772: Comp. Anthonij van Rijswijk woonende te Veen dewelke verklaarde bij desen wel en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten behoeve van den heer Philippis Verhagen etc. Hij heeft een hypotheek genomen van 500 gulden. Onderpand worden een huis en een perceel grond in de Keijverse onder Veen.
 • Heusden R476 fol. 128, 30-11-1780: Anthonij van Rijswijk koopt anderhalf hond boomgaard op de Verweijde onder Veen voor 300 gulden.
 • Heusden R476 fol. 128v, 30-11-1780: Anthonij van Rijswijk neemt een hypotheek van 1000 carolusguldens op diverse bezittingen. Aan de bezittingen is te zien dat het hier inderdaad gaat om Govert Anthonij die klaarblijkelijk in de wandeling Anthonij genoemd werd.
 • Veen R37, 21-4-1785: Anthonij van Rijswijk laat tegen opbod enkele percelen grond veilen. het gaat om 2 hont bouwland genaamd "de Klomp", 3Ĺ hont land op de Lage Uijtacker en 3 hont griend gelegen op de weide onder Veen.
 • Veen R615, 19-8-1786: Akte van uitkoop. Comp. voor schout en gerechten van Veen, Anthonij van Rijswijk, weduwnaar van Maria Sonnevelt, wonend alhier ter eenre zijde en Ivo en Marcus Sonnevelt, broeders van wijlen Maria Sonnevelt, wonend alhier, voogden van de drie minderjarige kinderen, met name, Anneke, Wouterke en Johanna van Rijswijk. De eerste comparant is van plan te gaan trouwen. Hij keert uit aan zijn drie kinderen als zij mondig zijn de som van f300,- en bij voor overlijden van een of meer, aan de langstlevende van dien bij dezen aan deselve kinderen nog toebedeeld 1Ĺ hond land zijnde boomgaard met timmeringe daar op staande, gelegen op de Verweijde alhier onder Veen. De eerste comparant behoudt de rest.
 • Heusden R479 fol. 98, 9-4-1788: Comp. Anthonij van Rijswijk wonende te Veen dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te weesen ..... Een hypotheek van 600 carolusguldens twintig stuijvers het stuk op "een huijs met een en een half hond land zijnde hoff en boomgaart gelegen in 't Paradijs onder den dorpe Veen, belent" etc. en "laastelijk nog twee morgen twee hond weijlant gelegen in de Keijverse onder Veen belent" etc.

X - 14 (kind van IX-9)
Geertruij ook Gerike Willemsd. van Rijswijk, ged. Veen 24-9-1704, o.t./tr. Veen 8-9-/1-10-1730 met Thomas Dirksz. van Herwaarden, ged. Veen 20-6-1708, zoon van Dirck Baeijensz. van Herwaerden en Mariken Laurensd. Verbeek.
Kinderen:
 1. Dirk van Herwaarden, ged. Veen 29-4-1731.
 2. Willem van Herwaarden, ged. Veen 14-9-1732.
 3. Anna van Herwaarden, ged. Veen 25-10-1733.
 4. Willem van Herwaarden, ged. Veen 14-10-1736.
 5. Boudewijn van Herwaarden, ged. Veen 4-1-1739.
 6. Joannes van Herwaarden, ged. Veen 16-4-1741.
X - 15 (kind van IX-9)
Jacob Willemsz. van Rijswijk, ged. Veen 30-9-1708, overl. Gorinchem 22-6-1789 o.t./tr. Veen 16-7-/8-8-1735 met Eeltje Jansd. Camerman(s) geb. Veen ca. 1713/15 (hiaat in doopboek), dochter van Jan Theunisz. Camermans en Iphken Gijsbertsd. van Beest.
Kinderen:
 1. Dirkje van Rijswijk, ged. Veen 15-1-1736 overl. Veen impost begraven 7-4-1785, pro deo.
 2. Jifke, ook Eva van Rijswijk, ged. Veen 17-3-1737, overl. Giessen 25-8-1795, volgt. Zij tr. (1) met NN. Zij tr. (2) met Peter Dalm, overl. Giessen 6-8-1795, weduwnaar van Elisabeth van Gammeren, zoon van Anthonie Dalm en NN.
  Hieruit bekend:
  1. Peter Dalm, geb./ged. Giessen 12/15-2-1769
  2. Peter Dalm, geb./ged. Giessen 3/9-2-1772
 3. Willemke van Rijswijk, ged. Veen 30-11-1738.
 4. Joannes ook Jan van Rijswijk, ged. Veen 14-2-1740, volgt XI-14.
 5. Willem van Rijswijk, ged. Veen 22-10-1741, jong overleden.
 6. Willem van Rijswijk, ged. Veen 17-2-1743, jong overleden.
 7. Willem van Rijswijk, ged. Veen 1-11-1744, jong overleden.
 8. Gijsbert van Rijswijk, ged. Veen 17-4-1746.
 9. Willem van Rijswijk, ged. Veen 3-11-1748, volgt XI-15.
 10. Alida van Rijswijk, ged. Veen 13-12-1750.
 11. Teuntje van Rijswijk, ged. Veen 1-10-l752, volgt XI-16.
 12. Geertruij van Rijswijk, ged. Veen 27-4-1755.
 13. Eeltje van Rijswijk, ged. Veen 4-12-1757, volgt XI-17.
Bronnen:
 • Veen R405, 1-5-1760: Procuratie ad lites (volmacht bij geschillen) van Johannes en Willem van Rijswijk op procureur van Oostrom uit Heusden.
 • Veen R876, 23-6-1789: Jacob Kwetters, wonend tot Veen, verklaart dat zijn schoonvader Jacob van Rijswijk in Gorinchem is overleden een dag voor bovenstaande datum. Hij was naar de stad gekomen teneinde de marktdag te bezoeken. Hij was overleden aan een beroerte. Verzocht wordt om zijn lijk pro deo te mogen vervoeren naar Veen.
 • Gorinchem N4259 nr. 1, 8-1-1790: Testament van Peter Dalm en Eva van Rijswijk. De kinderen uit hun vorige huwelijk krijgen voor de dienst die zij sinds hun 18e jaar hebben verricht fl. 20,- per jaar. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam na aftrek van het legitieme portie van de voorkinderen. Verdere regelingen worden getroffen in geval dat een hunner zal hertrouwen of sterven. De nagelaten boedel mag niet belast of verkocht worden etc.
X - 16 (kind van IX-9)
Dirk Willemsz. van Rijswijk, geb. Veen ca. 1710/1713 (vermoedelijk gedoopt Veen 6-3-1712), overl. De Werken kort voor 2-9-1774 o.t./tr. (1) Almkerk-Emmikhoven 13-4-/8-5-1746 met Sijke Smeermaas, ged. Almkerk-Emmikhoven 15-4-1725, overl. Almkerk 3-2-1759, dochter van Joost Willemsz. Smeermaas en Theuntje Hendriksd. Sagt.
Hij tr. (2) Almkerk-Emmikhoven 4-7-1760 met Huibertje van Drunen, ged. Almkerk-Emmikhoven 25-12-1737, dochter van Aart van Drunen en Aagje de Klerk, overl. 1832.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Dirkje van Rijswijk, ged. Almkerk-Emmikhoven 30-1-1746 (buiten echt), volgt XI-18.
 2. Willem van Rijswijk, ged. Almkerk-Emmikhoven 5-11-1747, volgt XI-19.
 3. Theuntje van Rijswijk, ged. Almkerk-Emmikhoven 18-12-1748, volgt XI-20.
 4. Willemijna van Rijswijk, ged. Woudrichem 24-2-1751.
 5. Joostje van Rijswijk, ged. Werkendam 30-9-1753, volgt XI-21.
 6. Wilm van Rijswijk, ged. Werkendam 6-6-1756.
 7. Kornelia van Rijswijk, ged. Werkendam 6-6-1756.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Aart van Rijswijk, ged. Werkendam 1-11-1761, volgt XI-22.
 2. Sijke van Rijswijk, ged. Werkendam 2-10-1763, volgt XI-23.
 3. Jacob van Rijswijk, ged. Werkendam 20-2-1768.
 4. Dirk van Rijswijk, geb. Werkendam17-2-1773.
Bronnen: X - 17 (kind van IX-9)
Ariaentje van Rijswijk, ged. Veen 1-11-1716, tr. met Jacobus Valks, ged. Strijen 17-4-1718, zoon van Pieter Valk en Neeltje Vermeulen (ook Vink). Kinderen:
 1. Neeltje Valk, ged. Strijen 29-9-1743
 2. Dirkje Valk, ged. Strijen 6-8-1748
 3. Neeltje Valk, ged. Strijen 8-2-1750
 4. Pietertje Valk, ged. Strijen 16-7-1752
 5. Willempje Valk, ged. Strijen 28-12-1755
 6. Neeltje Valk, ged. Strijen 13-3-1757
X - 18 (kind van IX-9)
Vijverke Willemsd. van Rijswijk, ged. Veen 1-5-1718, o.t./tr. Veen 5-1-/1-2-1743 met Teunis Andriesz. Groeneveld, geb. ca. 1690. Hij was eerder gehuwd te Almkerk-Emmikhoven (1) 27-7-1712 met Jenneke Willemsd. de Lang en (2) 31-3-/22-4-1731 met Adriaantje Cornelisd. Schalke, j.d. van Meeuwen. Uit zijn eerste huwelijk gedoopt 6 kinderen, uit zijn tweede huwelijk 6 kinderen en uit zijn huwelijk met Vijverke:
Kinderen:
 1. Johanna Groenevelt, ged. Almkerk-Emmikhoven 19-4-1744.
 2. Dirkske Groenevelt, ged. Almkerk-Emmikhoven 6-6-1745.
 3. Willem Groenevelt, ged. Almkerk-Emmikhoven 18-9-1746.
 4. Willem Groenevelt, ged. Almkerk-Emmikhoven 3-9-1747.
X - 19 (kind van IX-10)
Johanna van Rijswijk, doop niet gevonden wegens hiaat in doopboek van Veen 1713-1715, tr. met consent van haar moeder Ariaentje van der Velden wed. van Andries van Rijswijk voor het gerecht van Dordrecht 3-5-1746 met Teunis Helligers, weduwnaar van Dordrecht.
Kinderen:
 1. Johannes Helligers, ged. Dordrecht 15-1-1747.
 2. Adriana Helligers, ged. Dordrecht 24-2-1750. Zij trouwt met haar neef Gerardus van Rijswijk.
 3. Andries Helligers, ged. Dordrecht 19-10-1751.
 4. Aplonia Helligers, ged. Dordrecht 13-7-1755.
Johanna van Rijswijk is op 30-5-1789 begraven in de Grote Kerk te Dordrecht.

X - 20 (kind van IX-10)
Albertus van Rijswijk, geb. Veen 20-2-1724, wonend te Raamsdonk, tr. 's-Gravenmoer 8-12-1748 met Clasina Talen, ged. 's-Gravenmoer 21-5-1724, dochter van Gerardus Talen en Teuntje Ketelaar
Kinderen:
 1. Teuntje van Rijswijk, ged. Raamsdonk 20-9-1750
 2. Andries van Rijswijk, ged. Raamsdonk 28-11-1751
 3. Gerardus van Rijswijk, ged. Raamsdonk 12-8-1753
 4. Gerardus van Rijswijk, ged. Raamsdonk 28-3-1755, volgt XI-24.
 5. Teuntje van Rijswijk, ged. Raamsdonk 6-3-1757, overl. Dordrecht 7-6-1813. Zij was ongehuwd.
 6. Adrianus van Rijswijk, ged. Raamsdonk 26-2-1758, volgt XI-25.
 7. Nicolaas van Rijswijk, ged. Raamsdonk 11-1-1761, overl. 5-11-1761 aldaar.
X - 21 (kind van IX-12)
Marij ook Maria Gerritsd. van Rijswijk, ged. Veen 5-1-1721, o.t./tr. Veen 24-7-/15-8-1745 met Peter van Tiel, ged. Veen 30-6-1715, zoon van Gerrit Jansz. van Tiel en Neeltje Willemsd. van Rijswijk.(zie IX - 14)
Kinderen:
 1. Gerrit van Tiel, ged. Veen 10-4-1746.
 2. Maaijke van Tiel, ged. Veen 26-5-1748,
 3. Jacob van Tiel, ged. Veen 25-10-1750.
 4. Neeltje van Tiel, ged. Veen 23-9-1753, overl. Veen impost begraven 8-12-1770, pro deo.
 5. Maaiken van Tiel, ged. Veen 23-11-1755.
 6. Neeltje van Tiel, ged. Veen 4-5-1758.
 7. Gerdina van Tiel, ged. Veen 20-12-1761.
 8. Jannigje van Tiel, ged. Veen 19-6-1763.
 9. Jenneke van Tiel, ged. Veen 15-2-1769. overl. Veen 16-1-1827.
X - 22 (kind van IX-12)
Anneke Gerritsd. van Rijswijk, geb. Veen ca. 1722/1725, tr. BabyloniŽnbroek 3-6-1737 met Arie Willemsz. de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 5-7-1716, zoon van Willem Jansz. de Klepper en Dingena Ariensd. Verseef.
Kinderen:
 1. Maaike de Klepper, ged. Meeuwen 14-11-1739, overl. Giessen 13-9-1821
 2. Maria de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 20-11-1740,
 3. Willem de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 4-3-1742.
 4. Pitronella de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek tussen 1-6- en 13-7-1747.
 5. Gerrit de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 16-7-1752.
 6. Jan de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 13-1-1754.
 7. Dingena de Klepper, ged. BabyloniŽnbroek 30-5-1756.
X - 23 (kind van IX-12)
Otto Gerritsz. van Rijswijk, ged. Veen 25-12-1722, overl. Veen impost begraven 23-1-1801, pro deo, o.t./tr. Veen 7-11-/29-11-1750 met Bertje Jaspersd. van den Kieboom, ged. Uitwijk-Waardhuizen 3-9-1719, overl. impost begraven Veen 30-10-1761, pro deo. Dochter van Jasper van den Kieboom en Lijsbeth van der Pol.
Zij was eerder gehuwd o.t. Wijk 25-4-/tr. Veen 14-5-1742 met Gerrit Ariensz. de Boer, ged. Veen 10-10-1706, overl. tussen 14-9-1749 en 7-11-1750, zoon van Arien Gijsbertsz. de Boer en Beertie Gerrisd. van der Flier.
Kinderen uit haar eerste huwelijk:
 1. Arien de Boer, ged. Veen 8-3-1744.
 2. Jasper de Boer, ged. Veen 30-1-1746.
 3. Gijsbert de Boer, ged. Veen 14-9-1749.
  Uit haar tweede huwelijk:
 4. Gerrit van Rijswijk, ged. Veen 17-10-1751 overl. impost begraven Veen 14-2-1769.
 5. Lijsbet van Rijswijk, ged. Veen 23-5-1754 jong overleden.
 6. Jacob van Rijswijk, ged. Veen 19-6-1757 overl. impost begraven Veen 9-7-1765, pro deo.
Bronnen:
X - 24 (kind van IX-12)
Andries Gerritsz. van Rijswijk, ged. Veen 8-1-1730, overl. Veen 27-4-1812 o.t./tr. Veen 29-4-/23-5-1773 met Sijken Schouwenburg, weduwe van Gerrit Kamermans, geboren Vuren, overl. Veen 12-3-1813.
Kinderen:
 1. Gerrit van Rijswijk, ged. Veen 17-4-1774 overl. Veen impost begraven 15-3-1777, pro deo.
 2. Leendert van Rijswijk, ged. Veen 2-3-1777, volgt XI-26.
 3. Maaike van Rijswijk, ged. Veen 10-12-1780 overl. Veen impost begraven 9-2-1781, pro deo.
X - 25 (kind van IX-13)
Anneke van Rijswijk, ged. Veen 8-11-1747.
Zij had een buitenechtelijk kind genaamd:
 1. Hendrik van Rijswijk, ged. Veen 12-9-1773, volgt XI-27.
Volgens de moeder was de vader Francis Vlerken. Door de vader niet erkend.

X - 26 (kind van IX-13)
Jacob Ottensz. van Rijswijk, ged. Veen 25-1-1756, bouman, overl. Veen 13-1-1839, o.t./tr. Veen 30-11-/23-12-1781 met Willemijna Kraaij, geb. Aalst ca. 1762, overl. Veen 11-1-1829, oud 66 jaar, dochter van Arie Kraaij en Johanna van Hedikhuizen.
Geen kinderen gevonden uit dit huwelijk.

Bron:
 • Heusden R480 fol. 41, 25-2-1792: Jacob Otte van Rijswijk wonende te Veen koopt een huijsje, wagenhuijsje off schuurtje en dijkkaveling staande en gelegen aan den Hogen Maasdijk binnen en buijten dijks onder Veen van Adriana Ariense van Rijswijk, wed. Johannes Janse van Rijswijk woonende te Veen
 • Heusden R480 fol. 42, 25-2-1792: Adriana Ariense van Rijswijk leent aan Jacob Otte van Rijswijk fl. 350 gulden om bovenstaand onroerend goed van haar over te nemen.
 • Veen R584, 31-5-1808: Akte van cautie (waarborg). Jacob Otten van Rijswijk stelt zich voor fl. 400 borg voor Albert Honkoop als "gaarder van 's Lands onbeschreven middelen".
X - 27 (kind van IX-13)
Oeike Ottensd. van Rijswijk, ged. Veen 8-4-1764, overl. Veen 15-2-1812, tr. Veen, aangifte impost trouwen Veen 17-2-1797 met Gerrit Bastiaansz. Monfrooij, ged. Veen 5-4-1767, overl. Veen 18-9-1817. Zoon van Bastiaan Monfrooij en Emmeke Godtschalk
Kinderen:
 1. Jenneke van Rijswijk, ged. Veen 10-2-1788 (buiten echt). Volgens de moeder is de vader Joost Koolhaas, volgt XI-28.
 2. Een ongedoopt kind, overleden impost begraven Veen 24-10-1795, pro deo.
 3. Bastiaan Monfrooij, geb./doop Veen 24-5-/25-5-1797
 4. Johanna Monfrooij, geb./doop Veen 19-10-/21-10-1798.
 5. Bastiaan Monfrooij, geb./doop Veen 30-9-/5-10-1800.
 6. Otto Monfrooij, geb./doop Veen 15-10-/18-10-1801.
 7. Emmeke Monfrooij, geb./doop Veen 31-10-/6-11-1803.
 8. Jantje Monfrooij, geb./doop Veen 8-2-/16-2-1806.
X - 28 (kind van IX-13)
Willem Ottensz. van Rijswijk, ged. Veen 10-8-1766, overl. Veen 28-3-1812, o.t./tr. (1) Veen 21-1-/16-2-1794 met Neeltje van Thiel, ged. Veen 22-6-1760, weduwe van Hendrik Boons, overl. Veen impost begraven 6-2-1801, pro deo. Dochter van Willem van Thiel en Adriaantje Monfroij. Zij tr. (1) als jonge dochter o.t./tr. Veen 9-11-/25-11-1781 met Hendrik Boons, ged. Veen 18-11-1753, overl. Veen impost begraven 22-3-1793, zoon van Willem Hendriksz. Boons en Hendrina Hamers.
tr. (2) Veen impost trouwen 29-5-1801 met Anneke van Rijswijk, (bij doop van kind Johanna (1802) wordt zij Anneke Elisabeth genoemd), j .d. geboren en wonend te Veen. Hier hebben we dus te doen met kind 3 van , zie X-13. Zij werd gedoopt Veen 15-2-1769 als dochter van Govert Antonij Jansz. Van Rijswijk en Maria Adriana Sonnevelt. Uit het eerste huwelijk van Willem zijn geen kinderen geboren.
Kind uit zijn 2e huwelijk:
 1. Johanna van Rijswijk, geb./doop Veen 3-9-/5-9-1802, volgt XI-29.
Bronnen:
 • Veen R372, 21-5-1801: Staat en inventaris van de goederen en schulden in gemeenschap bezeten door Willem Otto van Rijswijk en Neeltje van Thiel, overleden alhier.
 • Veen R128, 21-5-1801: Verkoop van de goederen van Neeltje van Thiel, overleden Veen, in gemeenschap bezeten met haar man Willem Otto van Rijswijk, ten behoeve van haar drie minderjarige kinderen in eerder huwelijk verwekt bij haar overleden man Hendrik Boons. Opbrengst: f38-5-0. (= 38 gulden, 5 stuivers, 0 penningen).
 • Veen R750, 6-6-1801: Rekeningen en bewijs van verantwoording van schout Otto Verhagen behorende bij de voornoemde boedelverkoop.

X - 29 (kind van IX-16)
Jenneke Adriaensd. van Rijswijk, ged. Veen 26-1-1698, tr. Gameren 13-3-1723 met Gerrit Petersz. van der Sluys.
Zij tr. (2) Gameren 10-12-1734 met Bastiaan van Willegen.
Kinderen uit haar eerste huwelijk bekend:
 1. Maria van der Sluys, ged. Veen 11-7-1723.
X - 30 (kind van IX-16)
Jannigje Adriaensd. van Rijswijk, geb. ca. 1706/1710, tr. Sweris van Tuyl ged. Gameren 2-11-1704, zoon van Jan Geerlofsz. van Tuyl en Eelke Assuerisd. van Clootwijk.
Kinderen:
 1. Gellof van Tuyl, ged. ? was gehuwd met Geertje van Wijk.
 2. Adrianus van Tuyl, ged. Gameren 11-12-1729.
 3. Digna van Tuyl, ged. Gameren 4-4-1734.
 4. Jan van Tuyl, ged. Gameren 21-10-1736.
 5. Tooniske van Tuyl, ged. Nieuwaal 22-6-1743.
 6. Johanna van Tuyl, ged. ?, was gehuwd met Jan Verhagen te Nieuwaal.
 7. Eelken van Tuyl, geb. ? was gehuwd met Jacob van de Pol, uit Hurwenen.
X - 31 (kind van IX-16)
Trijntje Adriaensd. van Rijswijk, geb.ca. 1706/1710 mogelijk te Nieuwaal, tr. Arien Rijke.
Kinderen:
 1. Johannis Rijke. ged. Nieuwaal 3-8-1743
 2. Cornelia Rijke, ged.Nieuwaal 9-1-1746.
 3. Geerit Rijke, ged. Nieuwaal 14-5-1752. Getuige is zijn tante Jannigje van Rijswijk.
X - 32 (kind van IX-18)
Johannes van Rijswijk, ged. Baardwijk 2-9-1714, overl. Delft 6-4-1782 (begr. in de Nieuwe Kerk), tr. Den Haag 3-5-1739 met Christina Nieuwenhuizen, ged. Den Haag 28-4-1716, overl. Delft 15-11-1786, d.v. Jan Nieuwenhuizen en Wilhelmina Richt.
Kinderen:
 1. Willem van Rijswijk, ged. Delft 5-11-1739, volgt XI-30.
 2. Willemina van Rijswijk, ged. Delft 1-10-1741, volgt XI-31.
 3. Jan van Rijswijk, ged. Delft 11-8-1743.
 4. Geertruij van Rijswijk, ged. Delft 10-10-1745, volgt XI-32.
Bronnen: X - 33 (kind van IX-18)
Elisabeth van Rijswijk, ged. Baardwijk 28-2-1717, overl. Delft 24-12-1792 (begr. in de Oude Kerk), tr. Delft 24-5-1750 met Jacob 't Hoen, ged. Delft 7-11-1713, zoon van Johannes 't Hoen en Jannetje Odet.
Kinderen:
 1. Geertrui 't Hoen, ged. Delft 5-12-1751
 2. Agatha 't Hoen, ged. Delft 3-1-1754, overl. aldaar 27-4-1816.
 3. Jannetje 't Hoen, ged. Delft 19-8-1756, overl. 6-2-1812 aldaar.
X - 34 (kind van IX-20)
Otto Cornelisz. van Rijswijk, geb. ca. 1700/1710, overl. voor 17-3-1764, tr. Eethen 8-12-1725, impost trouwen fl. 3:0:0 met Algonda van Os, j.d. van Drongelen, dochter van Bastiaen Andriesz. van Os en NN.
Kinderen:
 1. Leendert van Rijswijk, geb. ca. 1725/1728. Hij was schepen van Drongelen
 2. Godertje van Rijswijk, ged. Drongelen 11-12-1729, jong overl.
 3. Cornelis van Rijswijk, ged. Drongelen 13-1-1732, volgt XI-33.
 4. Bastiaan van Rijswijk, ged. Drongelen 25-7-1734, volgt XI-34.
 5. Govert van Rijswijk, ged. Drongelen 13-10-1737, overl. Dordrecht 1-12-1829. Hij was ongehuwd.
Bronnen:
 • Eethen R1, 1719: Attestatie. Comp. Huijbert Colijn, regerent schepen van Eethen, Johanna van Veen wonende in B. Broek en Jacobus Uijthoven wonend in Eethen. Zij verklaren dat Oth van Rijswijk op 1 maart van dit jaar 1719 op de jaarmarkt te Waalwijk Huijbert Colijn en Jacobus Uithoven heeft bedreigd, aangerand en met een mes toegetakeld.
 • Drongelen R7 fol. 3v, 16-9-1729: Acte van scheiding en deling tussen Otto van Rijswijk en zijn zwager Andries Bastiaans van Os. Er is geloot met als resultaat dat Otto en Allegonda verkrijgen: een perceel houtbos groot zes hond, een weiland groot zes hond, een perceeltje boomgaard groot ťťn hond, een perceeltje boomgaard van anderhalf hond, een perceel hopland en boomgaard groot drie hond. Dit laatste perceel is belast met een rente van fl. 7:2:6 jaarlijks aan het kerkelijk comptoir van Holland.
 • Heusden N4175, 17-3-1764: In het testament van Jan Cornelisse van Rijswijk (broer van Otto) worden de kinderen van Otto en Algonda van Os vermeld bij hun naam. Dat zijn: Leendert, Cornelis, Bastiaan en Govert
 • Heusden N4188, 12-4-1780: Onenigheid tussen de vier broers over de nalatenschap. Leendert behoudt alles inclusief de schulden. Hij zal zijn broers ieder fl. 350 uitkeren.
 • Heusden R476 fol.101, 12-4-1780: Comp. voor de ondergeschreeven Heeren Scheepenen der stadt Heusden Leendert van Rijswijk woonende te Drongelen dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te weesen aan ende ten behoeven van Gerard van Os etc. Een hypotheek van 1000 gulden op een "huijs ende geseet staande ende geleegen tot Drongelen met alle hetgene daar inne aart en nagelvast is met de bepootinge en beplanting van boomgaart als andersints daar op staande"
 • Heusden R477 fol.132v, 7-6-1783: Leendert van Rijswijk koopt anderhalf schild land in Drongelen voor fl. 425
 • Heusden R479, 3-4-1786: Dat Leendert van Rijswijk woonend te Drongelen verteeg op twee en een halve mergen wijland ofte zoo groot en klijn als het zelve geleegen is in het Rexelaar onder Genderen. Verkocht voor 825 carolusguldens

X - 35 (kind van IX-20)
Jan Cornelisz. van Rijswijk, geb. 1700/1710/. Hij was ongehuwd.

Bronnen:
 • Heusden R461, 16-5-1744:Dat Jan Cornelisse van Rijswijck woonende tot Genderen verteeg op zekere hofstede bestaande in een huijs met agt morgen vier hond boomgaard weijland en teulland ofte zoo groot ende kleijn als hetzelfve staende ende gelegen leijt onder Genderen met allen tgeen daer inne aert en nagelvast is, belent etc. Verkocht voor 1600 gld.
 • Heusden R469 fol. 106v , 27-2-1762: Dat Jan Cornelisse van Rijswijk wonende te Genderen verteeg op zeekere vier mergen wijlant gelegen in het Rexelaar onder Genderen.
 • Heusden N4175, 17-3-1764: Testament van Jan Cornelisz. van Rijswijk, waarin hij zijn zuster Dirkje van Rijswijk als erfgenaam benoemd en in geval van haar overlijden de kinderen van zijn overleden broer Otto..
 • Genderen R2 , 23-6-1770: Testament beneden f4000,-. Comp. Jan Cornelisz. van Rijswijk, bejaarde jonge man ziekelijk te bed liggende. Erfgenaam wordt zijn zuster Dirske van Rijswijk, wonend te Ďs-Gravenhage en gehuwd met Jan Pieters Sijfer van al zijn landerijen en kapitaal. Zij krijgt alleen het vruchtgebruik. Na haar overlijden gaat het over op haar zuster Maijken van Rijswijk, wonend te Dordrecht en aan de kinderen van zijn broer Otto van Rijswijk, wonend te Drongelen. Het bezit moet bij elkaar blijven en wordt verhuurd. Administratie van dit bezit krijgt Cornelis van Rijswijk, zoon van zijn broer Otto. De kinderen van zijn broer Otto krijgen zijn kleren, linnen, wol, beddengoed, goud, zilver en meubelen. Executeur wordt Cornelis van Rijswijk, zoon van zijn broer Otto.
 • Genderen R2 , 11-10-1770: Testament van Jan Cornelis van Rijswijk, ziek. Verklaart al zijn vorengaande testamenten als onwaardig, maakt als zijn enige erfgenaam Cornelis van Rijswijk, zoon van zijn broer Otto van Rijswijk. Vermaakt aan zijn zuster Maijken wonend te Dordrecht f100,- en aan zijn zuster Dirske, gehuwd met Jan Pieterse Sijfer, wonend Ďs Hage f100,-. Aan de kinderen van zijn broer Otto, met name Leendert, Bastiaan en Govert samen f100,- en aan Joost Doedijns f10,-. Duidelijk zien we dat Jan Cornelis van Rijswijk tot drie keer een testament laat opstellen waarin de erfdeling wordt veranderd! Favoriet is Cornelis, zoon van zijn broer Otto van Rijswijk.
X - 36 (kind van IX-20)
Maijken van Rijswijk, geb. 1700/1710, overl. Dordrecht 2-2-1785. Zij was ongehuwd en woonde in Dordrecht.

Bronnen:
 • Heusden R466 fol. 54, 30-8-1753: Jan Wagaeniere, meester chirurgijn der stadt Heusden, leent van Marijke van Rijswijk, woonende te Dordregt, een bedrag van 200 carolijguldens tegen een rente van 4%.
 • Drongelen R11, 12-8-1762: Testament beneden fl. 4000. Maaike ligt ziek op bed in het huis van haar neef Leendert van Rijswijk en laat daar een testament opstellen voor het gerecht van Drongelen. Universeel erfgenaam voor haar roerende goederen wordt haar zuster Dirske. De kinderen van haar broer Otto met name Leendert, Cornelis, Bastiaan en Govert erven de onroerende goederen. Executeur wordt haar neef Govert de Kock te Heusden
 • Eethen R13, 27-9-1785: Taxatie (voor de collaterale successie) van onroerend goed metter dood ontruimpt en nagelaten door Maaijke van Rijswijk, gewoont hebbende te Dordrect en aldaar zonder wettige descendenten na laten overleden.
 • Wijk R579, 26-8-1786: Taxatie van zes morgen land, nagelaten door Maaijke van Rijswijk te Dordrecht overleden, gelegen aan de Veldstraat te Wijk en van de revenuen daarvan op verzoek van de secretaris van Dordrecht ter berekening van de collaterale successie aan de erfgenamen. We lezen hier dat zes morgen land ter waarde van fl. 1800 per jaar fl. 63 opbrengt. Dit komt neer op een rendement van 4% wat vergelijkbaar is met de huidige situatie.
 • Eethen R13, 12-5-1790: Taxatie van onroerend goed gelegen onder de Heerlijkheid Eethen metten dood agtergelaten bij Maaike van Rijswijk tot Dordregt overleden den 2e februari 1785 en in lijftogt of vrugtgebruik beseten bij Dirkje van Rijswijk, nu mede onlangs te Dordregt overleden
X - 37 (kind van IX-20)
Dirkje van Rijswijk, geb. Eethen ca. 1711, overl. Dordrecht kort voor 12-5-1790, tr. Jan Pietersz. Seijfert, ondermajoor van de schutterij, wonend te Ďs-Gravenhage.

Bronnen:
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 44 fol. 310v, 22-5-1728, Dirkje Corn. van Rijswijk, geboortig van Eethen oud omtrent 17 jaar, een mergen land liggende in de banne van Genderen, in de Rixtelaer, haar aangekomen bij dode van haar grootvader, Jan Ivense van Rijswijk, 22-5-1728.
 • Heusden R469 fol. 79v, 13-6-1763, Leden van de families Doudijns, Colijn en van Rijswijk verkopen 2 morgen weiland te Genderen aan Issaac Doudijns voor fl. 258:9:2 . Een zeer uitgebreide opsomming van alle betrokkenen en hun onderlinge relaties onder wie ook Pieter Seijfert ondermajoor van de schutterij van 's Hage als in huwelijk hebbende Dirkje van Rijswijk.
 • Heusden R475, 14-1-1777, Den weledele heer Govert de Kock president scheepen der stad Heusden in qualitijt als last en procuratie hebbende van de heer Jan Pieter Scijffert woonende in 's Hage als in huwelijk hebbende juffrouw Dirkje van Rijswijk ingevolge de acte daarvan zijnde gepasseert voor den notaris Huijbert Bervoets en getuijgen in 's Hage voorn. de dato 21 november 1776, verteeg op zeekere drie mergen uijt gerooijt boschland gelegen in de Veltstraat onder den dorpe Wijk etc. ten behoeve van juffrouw Maaijke van Rijswijk woonende te Dordrecht.

X - 38 (kind van IX-20)
Cornelis van Rijswijk, geb.19-6-1717, tr. Genderen 3-5-1744 met Belia Confurius j.d. ged. Andel 9-2-1710, overl. Genderen 28-1-1786, dochter van Claes Confurius en Catharijna Lamberts van Ameijden. Bij haar huwelijk wonend te Genderen.
Kinderen zover bekend:
 1. Nicolaas van Rijswijk ged. Genderen 7-2-1745, volgt XI-35.
 2. Lijsbeth van Rijswijk, ged. Genderen 14-8-1746
 3. Johannes van Rijswijk, ged. Genderen 20-4-1749, overl. voor 5-2-1771
 4. Catharina van Rijswijk, ged. Genderen 22-11-1750, volgt XI-36.
 5. Cornelis van Rijswijk ged. Genderen 8-10-1752, volgt XI-37.
Over de afkomst van deze Cornelis van Rijswijk, gehuwd met Belia Confurius, is heel wat te doen geweest. Door het ontbreken van een patroniem en de vage aanduiding bij zijn huwelijk "jonge man wonend alhier", leek het er lange tijd op dat hij niet met zekerheid te plaatsen was in deze genealogie. De Cornelis die in generatie IX geboren was (IX-20 kind 11), had, zo leerden de bronnen, de kinderziektes niet overleefd. Door een aantal gegevens te combineren, is het toch gelukt deze Cornelis van Rijswijk zijn plek te geven:
 1. In akte Heusden R467 fol.104v wordt hij Cornelis Cornelisse van Rijswijk genoemd. Zijn vader heette dus Cornelis van Rijswijk.
 2. Hij boerde later op het zuidelijke deel van het Langstuk onder Genderen dat grensde aan de Weigraaf (zie bronnen).
 3. Dit zuidelijke deel van het Langstuk was eerder bij erfdeling gegund aan Clasina Louda, dochter van Aalbert Louda en Lijsbeth Verhagen. Zie Genderen R3, 6-6-1720
 4. Op 19 juni 1717 beviel Clasina Louda van een zoon, van wie zij beweert (en in barensnood beweerd heeft) dat de vader Cornelis van Rijswijk is en bovendien dat deze zou hebben toegezegd met haar te zullen trouwen (casu matrimonieel defloratie en alimentatie). Zie Eethen R2 fol. 238 t/m 250
 5. Vader Cornelis van Rijswijk is na 1717 een aantal jaren spoorloos. Zie Heusden N4105 en Heusden N4107. Werd de grond hem te heet onder de voeten?
Ik denk dat dit genoeg redenen zijn om te concluderen dat Cornelis van Rijswijk een buitenechtelijke zoon was van Cornelis van Rijswijk, weduwnaar van Grietje Colijn, verwekt aan Clasina Louda.

Bronnen: X - 39 (kind van IX-21)
Otto Jansz. van Rijswijk, ged. Genderen tussen 31-12-1699 en 1-8-1700, vermeld als schepen, diaken en armmeester te Andel, overl. impost Andel 24-4-1759, f6,-, o.t. Genderen 21-5-/ tr. Andel 13-6-1734 met Elske Jansd. Rietvelt, ged. Andel 10-1-1700, overl. impost Andel 7-12-1786, f6,-. dochter van Jan Huijbertsz. Rietvelt en Ariaentje Stoffelsd. van Brakel.
Kinderen:
 1. Johannes van Rijswijk, ged. Andel 20-3-1735, volgt XI-38.
 2. Christoffel van Rijswijk, ged. Andel 21-10-1736, volgt XI-39.
 3. Janneke van Rijswijk, ged. Andel 2-3-1738, volgt XI-40.
 4. Adriaan van Rijswijk, ged. Andel 20-11-1740 overl. impost Andel 1-12-1783, f6,- was ongehuwd.

Bron:
 • Andel R10 fol.40, 4-7-1741: Den 4 en juli 1741 heeft Otto van Rijswijck alhier ter secretarij aangegebragt dat (hij) heeft gekogt van Jan van Herwijnen een huijsjen, dijckstal, met nogh een hont landt genaampt "den Buijsingh" staende en gelegen tot Opandel belendt oost Zweer Bouwman, west Jan Anthonise van Andel, bedragende de cooppenn. een somma van een hondert vijff en taghtig gulden.
 • Andel R7, 25-10-1743: In de marge van een 60 jaar oude schulbekentenis aan de diakonie van Andel: Alsoo aan mijn onderges. secrets. bij quitantie op den origineelen Brieff ges. en getijkent bij Otto van Rijswijck Jansz. dato 24 october 1743 is gebleecken dat het Capitaal deses niet den Intrest vandien was affgelast en betaalt met Consent dat dese alhier ter secretarij soude werden geroijeert en denselven geroijeert wert bij desen den 25 october 1743.
 • Andel R11, 7 april 1748: Het impostregister vermeldt: ... heeft Otto van Rijswijck aangevingh gedaan van sijn stieffvader Jan Versijll als gehorende onder de classis van f. 6-0-0.
 • Genderen R3, 11-9-1750: Comp. voor schout en gerechten van Genderen, Otto Janse van Rijswijck wonende te Andel, Anthonij Janse van Rijswijck wonende te Genderen, Willemijna de Nieuw, weduwe van Jan Janse van Rijswijck woonende te Genderen, de laatste comp. geassisteerd door ons schout en geregten van Genderen, alle samen kinderen en erfgenamen van haeren vader Jan Janse van Rijswijck den ouden in zijn leven gewoont hebbende en overleden tot Genderen. Dewelke te kennen gaven dat de twee eerste comp. als nog niet voldaen waeren wegens haere moederlijke erffportie, dog dat haeren vader den voornoemde Jan Jansse van Rijswijck den ouden, met sijnen soone Jan van Rijswijck den jonge op 16 januari 1742 deswegens was overeengekomen en geaccoordeert en de moederlijke erffportie van Jan van Rijswijck den jonge uijt den boedel competerende hadde overgegeven en voldaen, volgens onderhandse geteijkende acte daer van zijnde, dat vervolgens de twee eerste comparanten uijt den boedel van hunne ouders voor af en eer den selven te verdeelen etc.
  Eerstelijk Otto Janse van Rijswijck in voldoening van sijn moederlijke erfportie 7 morgen weijland gelegen in Genderen, genaemt den Gasthuijs Kamp, Anthonij Janse van Rijswijck dito 4 morgen weijland gelegen onder Genderen bij het Hekken. Nog seekere 8 hondt teullandt gelegen in de Geer onder Genderen en laatstelijk 4 mergen bouland gelegen in de Ulvert onder Genderen.
  Otto Janse van Rijswijck krijgt als oudste zoon de leengoederen die in de boedel bevonden werden, bestaande uit het woonhuijs met 12 mergen land daer aen staende ende gelegen onder Genderen, genaemt de Keldersteeg etc. Er is eenige disputen en oneenigheden geresen vermits de laetste comparant sustineerde dat de geheele Keldersteeg niet leenroerig was, en ook dat den eersten comparant als dan zoude moeten inbrengen t geene hunnen vader volgens testament van Jan Ivense van Rijswijck (hun grootvader) daer voor hadde moeten uijtkeren.
  De comparanten gaan gezamenlijk alle papieren nakijken en komen tot de oplossing dat Otto Janse van Rijswijck f 400,- moet uitkeren aan de andere comparanten.
  Hierna krijgt Otto Janse van Rijswijck 4 mergen weijland gelegen onder Genderen in de Geer, nog 7 hond bosch zijnde de helft van 14 hond genaemt Roskammen Bos.
  Anthonij Janse van Rijkswijck krijgt 3Ĺ mergen bouland genaamd Corstiaene Land, gelegen onder Genderen, nog 8 hond bosch gelegen onder Genderen genaemt Speelmans Bosch en zal nog profiteren van de derde comparant f 100,--.
  Aan Willemina de Nieuw en hare kinderen 4 morgen weijland gelegen onder Genderen, genaemt den Elskamp, nog 7 hond bosch zijnde de helft van 14 hond genaemt Roskammen Bos. Zij moeten uitkeren f 100,-- aan Anthonij Janse van Rijswijck.
  Meubels, linnen en wollen etc. zijn onderling verdeeld. Paarden, beesten en bouwgereedschappen zijn openbaar verkocht. Van dit geld zijn de schulden betaald van de begraeffenisse en het overschietende geld is verdeeld etc.

Uit deze akte kunnen wij opmaken dat de erfgenamen in die tijd goed op de hoogte waren van de rechten die zij hadden. Tevens blijkt dat de familie in het bezit was van oude papieren van jaren terug. X - 40 (kind van IX-21)
Maijken Jansd. van Rijswijk, ged. Genderen 5-6-1701, overl. Heusden, begraven op het kerkhof onder de steentjes 22-6-1772 (betaald fl.18-4-0) o.t./tr. Heusden 16-4-/2-5-1728 met Cornelis van Kuijk, marktschipper van Heusden op Dordrecht, ged. Aalburg 4-1-1705, zoon van Willem van Kuijk en Judick Kool.
Kind hieruit bekend:
 1. Willem van Kuijk, ged. Heusden .-8-1729.
 2. Anna van Kuijk, geb. Aalburg ca. 1729
 3. Anthonij van Kuijk
 4. Jan van Kuijk
 5. Maria van Kuijk, geb. Aalburg ca. 1748. Zie verder voor haar XI-48
Bronnen:
 • Heusden N4185, 1-7-1768: Testament van Cornelis van Kuijk en Maria van Rijswijk. De kinderen Anthonij, wonend in Amsterdam en Maria, wonend in Heusden, krijgen een legaat van fl. 40, of meubilair ter waarde van dat bedrag, zoals hun broeders en zuster dat ook hebben gehad bij hun huwelijk. Verder wordt de langstlevende van hun beiden tot erfgenaam benoemd. Willem, Anthonij, Jan, Anneke getr. met Dirk van Herwaarden en Maria, hun kinderen zullen een egale portie genieten
 • Heusden R473 fol. 123v, 13-3-1772: Dat Maaijken van Rijswijk weduwe van Cornelis van Kuijk woonende binnen Heusden verteeg op een groot wel doortimmerd huijs en nog een klijnder huijsje met alle het geene daar inne aert en nagelvast is mitsgaders seeker stuk lands waarop de voorn. huijsen zijn staende genaamt het Kerkhof geleegen onder Aalburg sijnde alle oude conditien voor eene morgen begroot etc... Verkocht voor 705 gulden en 5 stuivers.
 • Heusden R473 fol. 172, 24-12-1772: De kinderen en erfgenamen van Cornelis van Kuijk en Maaijke van Rijswijk nl. Willem, Anna, Anthonij, Jan en Maria verkopen een huis is de Putterstraat van ouds genaamd de Hertog van Marburg voor fl. 400 aan Laurens van Rijswijk, de echtgenoot van Maria van Kuijk.
X - 41 (kind van IX-21)
Jan Jansz. van Rijswijk, ook genoemd de kleine of jonge Jan, ged. Genderen 22-4-1706, overl. kort na 7-2-1750, tr. (1) o.t./tr. Genderen 21-4-/14-5-1731 met Antonia de Bruijn, j.d. wonend te Genderen.
Hij tr. (2) o.t. BabiloniŽnbroek /tr. Genderen 16-12-1736 met Wilhelmina ook Jacomina de Nieuw, ged. BabiloniŽnbroek 19-4-1716, dochter van Robbert Hendriksz. de Nieuw en Adriaentje van der Pol.
Zij tr. (2) o.t./tr. Genderen 2-6-/5-7-1750 met Hermen Branderhorst, geb. Genderen 20-8-1719, zoon van Gerrit Harmsz. Branderhorst en Adriaantje Versteeg.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Maijke van Rijswijk, ged. Genderen 22-3-1733, overl. Den Haag 10-7-1817. Zij was bij haar overlijden weduwe van Willem Stemmers. Volgens haar overlijdensacte was ze een dochter van Jan van Rijswijk en Wilhelmina de Nieuw.
  Uit zijn tweede huwelijk:
 2. Jannighjen van Rijswijk, ged. Genderen 15-3-1739, jong overl.
 3. Jannighjen van Rijswijk, ged. Genderen 27-3-1740.
 4. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 22-4-1742.
 5. Neeltje van Rijswijk, ged. Genderen 23-2-1744, volgt XI-41.
 6. Adriaentje van Rijswijk, ged. Genderen 30-10-1747, overl. Den Haag 19-12-1818. Zij was bij haar overlijden weduwe van Pieter Mansvelt
 7. Agniete van Rijswijk, ged. Genderen 3-11-1748..
Bron:
 • Heusden R463 fol. 116v, 22-12-1749: Jan Jansen van Rijswijk de Jonge neemt een hypotheek van Fl. 370 op een huis en vier hont land gelegen onder Genderen en nog vier morgen gelegen op de Hoge Woerden. Afgelost op 7-3-1752
 • Heusden R465 fol. 32v, 7-3-1752: Dat Hermen Branderhorst, wonend te Genderen, als in huwelijk hebbende Willemina de Nieuw, die tevoren weduwe was van Jan Janse van Rijswijk de jonge, verteeg op een huis en geseet te Genderen, van ouds genaamd Vossenhoff, belend oost en noord de Straet, west de wetering en zuid de Reijgersteeg, verkocht voor 578-14-0 aan Dirk Verdoorn, wonend te Genderen.
 • Heusden R473 fol. 131v, 18-4-1772: Dat Hermen Branderhorst als in huwelijk hebbende Willemina de Nieuw en deselven Willemina de Nieuw door voorn. haaren man geassisteert en tot het transporteren deselve geauthoriseert woonende te Genderen voor eene helft en de heer Govert de Kock schepen in wetten deeser steede Heusden als last en procuratie hebbende van Maaijke, Janneke, Ariaantje en Neeltje van Rijswijk, alle kinderen van voorn. Willemina de Nieuw in echte verwekt bij Jan van Rijswijk etc..... verteegen op vier mergen zijnde sch(?) teulland geleegen onder Genderen int blok genaamd de Geer.

X - 42 (kind van IX-21)
Antonie Jansz. van Rijswijk, heemraad van Genderen, ged. Genderen 13-4-1710, o.t./tr. Genderen (1) 30-4-/15-5-1735 met Johanna de Nieuw.
Hij tr. (2) o.t./tr. Genderen met Gijsbertie van den Biesheuvel, ged. Genderen 20-2-1718, impost begr. Genderen 24-12-1801, dochter van Antonie van den Biesheuvel en Geerike v. Baardwijk.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Jan van Rijswijk, ged. Genderen 10-3-1736, volgt XI-42.
 2. Jannigje ook Janneken van Rijswijk, ged. Genderen 9-3-1740, volgt XI-43.
 3. Adriaen van Rijswijk, ged. Genderen 3-5-1742.
  Kind uit zijn tweede huwelijk:
 4. Geertruij van Rijswijk, ged. Genderen 30-6-1754.
Bron: X - 43 (kind van IX-22)
Maaijken Ivensd. van Rijswijk, ged. Genderen 4-12-1701, overl. Genderen 12-3-1762, o.t. Genderen 19-10-1724 met Joost Antonisz. Verkuijl, geb. ca. 1698, schepen te Genderen, overl. Genderen 19-9-1744, zoon van Antonie Verkuijl en Maria van Dijck.
Kinderen:
 1. Anthonie Verkuijl, geb. ca. 1725 overl. Genderen 10-12-1805.
 2. Maria Verkuijl, ged. Genderen 1-12-1726.
 3. Ivo Verkuijl, ged. Eethen 20-5-1731 overl. impost Eethen 17-12-1753, pro deo. Was ongehuwd.
 4. Sijmen Verkuijl, ged. Eethen 1-8-1734 overl. Genderen 16-12-1761.
 5. Jan Verkuijl, ged. Eethen 6-1-1737 overl. impost Eethen 4-6-1773, f3,-.
 6. Louwrina Verkuijl, ged. Eethen 7-6-1739.
 7. Agneta Verkuijl, ged. Eethen 7-6-1739.
 8. Willem Verkuijl, ged. Eethen 16-9-1742 overl. impost Eethen 23-8-1753, pro deo.
N.B. De oudste zoon van dit echtpaar, Anthonie, zou betovergrootvader worden van politicus en eerste minister Hendrikus Colijn (1869-1944). Zie voor Maaijke van Rijswijk en Joost Verkuil kwartier V/9 van de kwartierstaat overgenomen uit Gens Nostra jrg. 1961.

Bronnen: X - 44 (kind van IX-22)
Judick Ivensd. van Rijswijk, geb. ca. 1705 (doop niet gevonden), o.t./tr. Genderen (1) 18-10-/11-11-1736 met Matthijs Berrevoets, j.m. van Eethen.
Zij o.t./tr. Genderen (2) 10-9-/2-10-1751 als weduwe ďna de proclamatiŽn te Arkel gegaen waerenĒ met Bernardus Grunauer, j.m. geboortig uit Zwitserland, gepensioneerd sergeant deser Landen.
Kinderen:
 1. Anna Berrevoets, ged. Eethen 3-11-1737.
 2. IJven Berrevoets, ged. Eethen 23-8-1739.
 3. Huijbert Berrevoets, ged. Eethen 10-9-1741.
 4. Angeniet Berrevoets, ged. Eethen 13-10-1743.
Bron: X - 45 (kind van IX-23)
Otto Antonisz. van Rijswijk, geb. ca. 1697/1699 (Aalburg?), o.t./tr. Aalburg 21-4-/9-5-1723 met Melsken Goosensd. Kameraat, ged. Aalburg 2-12-1691. Zij was weduwe van Jan Rochusz. van der Pol met wie zij in het huwelijk trad te Aalburg o.t./tr. 6-1-/27-1-1712. Zij was een dochter van Goosen Jansz. Kambraat (ook Kammeraat) en Anneke Aertsd. Verhagen.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
Bron:
 • Heusden R446, 6-3-1724: Comp. Anthonij Jansen van Rijswijk, weduwnaar van wijlen Anneke Verhaegen woonende tot Genderen, dewelke verklaerde bij desen te cederen transporteren ende in vollen colcoomen eijgendom over te dragen ten behoeve van zijnen soone Otto van Rijswijck woonende tot Aelborgh etc. Otto ontvangt hier zijn moeders deel nl. 3 morgen bouwland op de Lage Woerd en nog 2 morgen weiland gelegen onder Genderen.
 • Heusden R461 fol. 51, 19-12-1744: Dat Otthe Antonisse van Rijswijk woonende te Genderen verteegh op zekere drie honden coornland ofte zoo groot ende kleijn als het zelve gelegen leijt onder Genderen in de binnen hoeff genaemt den Rondendans belent etc. voor fl. 85.
 • Heusden R462 fol. 11, 11-3-1747: Dat Otto Antonisse van Rijswijk wonende te Genderen verteeg op seker twee mergen wijlant gelegen onder den dorpe van Genderen. Voor fl. 425 ten behoeve van Vrouwe Angenita Jacoba van Engelenberg huijsvrouw van den Weledel gestrenge Heer Cornelis Jacob Hagelis vrijheer van Gansoijen etc.
 • Heusden R464 fol. 91, 20-2-1751: Dat Otto Anthonise van Rijswijk wonende te Genderen verteegh op secker huijs met agt honden teulland en boomgaart. Verkocht aan Lambert Vos voor fl. 400.
 • Heusden R465 fol. 33v, 7-3-1752: Dat ...... verteeg op sekere drie mergen teulant ofte zoo groot en klijn als 't selve gelegen leijt onder Genderen in 't kamerblok genaemt de Hoge Woerden belent ten oosten Otto van Rijswijk etc.
 • Heusdenr R466 fol. 2, 6-2-1753: Dat Otto Anthonisse van Rijswijk woonende te Genderen verteeg op sekere drie mergen Teuland gelegen onder den dorpe van Heesbeen op de Ulssen. Voor 130 gld.
X - 46 (kind van IX-23)
Jan Anthonisz.van Rijswijk, ged. Genderen 9-3-1727, overl. Veen 8-11-1811, o.t. Veen 23-2-1759/ tr. voor het gerecht met Petronella Vos (ook Koolhaas), ged. Veen 27-9-1739, overl. Veen 28-1-1806, dochter van Jan Vos en Maaijke Coolhaes.
Kinderen:
 1. Antoni van Rijswijk, ged. Veen 5-8-1759, buiten echt, volgt XI-44.
 2. Johannes van Rijswijk, ged. Veen 9-5-1762, volgt XI-45.
 3. Mieke van Rijswijk, ged. Veen 30-6-1765, overl. Balgoij 8-9-1825. Zij tr. Dordrecht 20-5-1786 met Gerhardus Vermeulen, ook van der Meulen, j.m. van Grave, overl. aldaar 30-11-1831.
  Hieruit bekend:
  1. Pieter Cornelis van der Meulen, geb. Grave 3-6-1801, overl. Rotterdam 12-12-1832
  2. Gerhardus Vermeulen, geb. Grave 8-5-1803
  3. Johanna Maria Vermeulen, geb. Grave 13-11-1808
 4. Joost Joosten Gerards van Rijswijk, ged. Veen 21-10-1770, volgt XI-46.
 5. Gerardus van Rijswijk, ged. Veen 20-2-1774.
 6. Gerrit van Rijswijk, ged. Veen 15-10-1780, volgt XI-47.
Bronnen:
 • Wijk R86, 22-4-1760: Acte van attestatie van Anneke Schouten, waarbij zij in barensnood verklaart dat Jan Antonisse van Rijswijk uit Genderen de vader is van haar kind.
 • Wijk R93, 30-4-1760: Akte van pro deo verleend aan Anneke Schoute in verband met een gerechtelijke procedure tegen Jan Antonisse van Rijswijk uit Genderen inzake het vaderschap van haar onwettig kind.
 • Heusden R480 fol. 91, 7-9-1793: Jan Anthonisse van Rijswijk genoemd bij de verkoop van grond tusssen zijn erf en dat van Hendrik Vos, zijn buurman.
 • Veen R311, 24-1-1806: Testament van Jan Anthonisse van Rijswijk en Pieternella Vos, gegoed tot fl. 5000,-. Erfgenaam wordt de langstelevende van hen beiden. Zeker gesteld wordt de legitieme portie voor de kinderen. Voogd over hun minderjarige zoon Gerrit wordt hun zoon Joost en hun schoonzoon Gerrit Vermeulen.
 • Veen R505, 31-3-1809: Schuldbrief van Jan Anthonisz. van Rijswijk, weduwnaar van Pieternella Vos, groot fl. 350,-. Is afgelost 1-11-1810.
 • Veen R20, 29-10-1810: Jan Anthonisse van Rijswijk verkoopt aan Gijsbert, Johannes en Hendrik Verbeek 5 hont bouwland in de Mussentiend voor fl. 635.
 • Woudrichem N8858 nr.15, 12-9-1811: Testament van Jan Anthonijsz. van Rijswijk, verleden te zijner huize te Veen nummer 86, waar hij ziek ligt op een bedstede in het woonvertrek. Zijn zoon Gerrit van Rijswijk krijgt het z.g.n. bakhuijsje te Veen, bestaande uit een woning en erf, twee werkpaarden, boerenwagen enz. Dit alles in verband met aanhoudende hulp, boven zijn andere broeders en zusters. Erfgenamen zijn zijn kinderen. Hij tekent met een kruisje. Getuige bij het opmaken van de akte is Michiel van Rijswijk, dagloner te Veen.

X - 47 (kind van IX-23)
Lijsbet Antonisse van Rijswijk, ged. Aalburg 17-4-1695.
Zij had een buitenechtelijk kind:
 1. Aartje van Rijswijk, ged. Aalburg 18-10-1722. Verdere gegevens (nog) onbekend.
X - 48 (kind van IX-26)
Anna Ivensdr. van Rijswijk, ged. Heusden 11-11-1705, begr. Schijndel 16-9-1774, tr. (1) Heusden 4-1-1728 met Jacobus Platteel, ged. Leiden 25-8-1683, overl. Breda 9-12-1753, zoon van Jacobus Plateel, lakenwerker en Johanna van Lent.
Zij ot. (2) Breda 25-4-1754 met Jan Oldenboom, gepensioneerd luitenant. Hij was weduwnaar van Anna Catharina Baronne.

Bron:
 • Heusden R461 fol. 47, 12-12-1744: Dat Jacobus Platteel, sergeant uit regiment van den heer brigadier Elias onder de compagnie van de heer cap. Voet, als in huwelijk hebbende Anna van Rijswijk, Otto van Rijswijk mr. timmerman binnen dezer stede, zoo voor zich zelven en nog met ende benevens de heer Francois Nicolaes Slingsbie, regerendt schepen dezer voorsz. stede in qualiteijt als aengestelde voogden bij den testamente van wijlen Jenne Marie Creij wed. wijlen Michiel de Wilt in leven meester timmerman alhier gepasseert voor den notairs Henricus Lambertus Wagardus en sekere getuijgen binnen de meergemelde stadt Heusden den 30e november 1734 over Leonardus van Rijswijck minderjarige zoone van wijlen Ivo van Rijswijk in egte verwekt bij mede wijle Dirkje de Wilt laestelijk nog den voorn. heer Francois Nicolaes Slingsbie als last en procuratie hebbende van Jurien Schopman an Alida van Rijswijk egteluijden wonende tot Rotterdam gepasseert voor den notaris Jacobus de Rooij en sekere getuijgen binnen de voors. stadt Rotterdam den 11e augustus 1744 ons schepenen vertoont en gebleken zijnde alzo gezamentlijke kindskinderen en erfgenamen van wijlen de voornd. Jenne Marie Creij wed. wijlen den gemelde Maghiel de Wilt hunne grootmoeder zal. Zij verkopen een weldoortimmerd huis aan de Smitsstraat
X - 49 (kind van IX-26)
Otto Ivensz. van Rijswijk, ged. Heusden 8-2-1709, begr. Heusden op het kerkhof 7-5-1759, meestertimmerman, o.t./tr.(1) Heusden 22-4-/10-5-1735 met Casparina Urselina Joosten, overl. Heusden, begraven op het kerkhof 7-7-1736.
Hij tr. (2) o.t./tr. Heusden 19-4-/7-5-1737 met Jannetje Kammeraad, ged. Aalburg 27-1-1704, begr. Heusden 12-4-1769, dochter van Jan Jansz. Kammeraad en Laurenske IJmertsd.
Uit zijn eerste huwelijk:
 1. Isack van Rijswijk, ged. Heusden 16-3-1736.
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Lauwerens van Rijswijk, geb. Heusden.
 2. Dirck van Rijswijk, ged. Heusden 19-1-1738. Hij bleef waarschijnlijk ongehuwd en woonde in 1805 in bij het gezin van zijn broer Laurens.
 3. Johannes van Rijswijk, ged. Heusden 8-1-1740.
 4. Laurens van Rijswijk, ged. Heusden 12-6-1742, volgt XI-48.
 5. Johannes van Rijswijk, ged. Heusden 19-3-1745.
 6. Maria van Rijswijk, ged. Heusden 15-12-1747.
In Heusden werd een kind begraven van Otto Ivens van Rijswijk op 15-6-1742. Op 23-3-1745 worden twee kinderen van hem begraven, waarvan er een doodgeboren is en op 3-3-1759 nog een kind. Omdat er geen voornaam wordt vermeld is niet na te gaan om welke kinderen dit gaat.

Bronnen:
 • Heusden N4147, 6-6-1736: Testament langstlevende tussen Otto Ivens van Rijswijk en Casparina Ursellina Joosten. Zij lag ziek te bed. Hierin is vermeld een kind (Isack).
 • Heusden R472 fol. 24, 30-3-1768: Dirk van Rijswijk "borger en inwoonder alhier" koopt een huis: "staande in de Burgstraat binnen den stadt Heusden belent ten oosten en noorden den kooper ten westen monsieur Pieter Godeffroij en ten zuijden de straat" etc.
X - 50 (kind van IX-26)
Alida van Rijswijk, ged. Heusden 25-12-1710, overl. Rotterdam 31-3-1798 tr. (1) Rotterdam 13-5-1732 met Jurriaen Hendriks Schopman, j.m. van het graafschap Tekelenburg, wonend aan de Goudsewagenstraat, begr. Rotterdam 9-6-1745.
Zij tr. (2) Rotterdam 23-2-1746 met Willem Deurmeijer, begr. Rotterdam 2-11-1769, j.m. van Capelle in het graafschap Tekelenburg.
Kinderen:
 1. Jurrije Schopman. ged. Rotterdam 18-1-1733, overl. 8-3-1734. Begraven in de Waalse kerk.
 2. Jurrije Schopman. ged. Rotterdam 18-1-1733
 3. Dirkje Schopman. ged. Rotterdam 21-2-1734
 4. Barent Schopman. ged. Rotterdam 25-12-1736
 5. Doodgeboren kind, begr. Rotterdam 11-1-1737
 6. Jurrije Schopman. geb. ca. 1741, begr. Rotterdam 24-7-1744. Jurrije was 3 jaar oud.
 7. Dirkje Schopman. ged. Rotterdam 23-12-1742, getuige is Adriaan van Rijswijk
 8. Jurrije Schopman. geb. Rotterdam ca. 1745. begr. 12-11-1755 aldaar..
 9. Barent Schopman. ged. Rotterdam 3-1-1745, begr. Hillegersberg 3-5-1748
 10. Katrijna Deurmeijer, ged. Rotterdam 7-1-1749.
 11. Arij Deurmeijer, ged. Rotterdam 23-5-1751.
X - 51 (kind van IX-26)
Leonardus van Rijswijk, geb. na 1705, begr. Breda 7-1-1768, tr. 's-Hertogenbosch 11-8-1753 met Everdina Roelofs, ged. Breda 19-6-1720, begr. 's-Hertogenbosch 30-10-1779, dochter van Hendrik Roelofs enb Yda Munnikhuise
Kind:
 1. Lena van Rijswijk, ged. Breda ned.ger. 22-5-1752, (buiten echt), volgt XI-49.
Leonardus was sergeant in het regiment van Lt. Gen. van Leijden dat gelegerd was te 's-Hertogenbosch.

X - 52 (kind van IX-29)
Corstiaen van Rijswijk, ged. Genderen 10-3-1715, ot/tr. Wijk 11-4/3-5-1744 met Jozina Koppenaal, geb. Wijk ca. 1720, dochter van Andries Koppenaal en Anneke Tameris.
Hij ot/tr. (2) Genderen 5-5/28-5-1747 met Sijke Broere, geb. Genderen, ged. Aalburg 20-1-1708, d.v. Jan Hendrickse Broere en Sijke Ariense van der Steegde (Versteegh)
Kind uit zijn tweede huwelijk:
 1. Arien van Rijswijk, ged. Genderen 8-9-1748, volgt XI-50.
X - 69 (kind van IX-29)
Jan Ariensz. van Rijswijk, schepen van Andel, geb. ca. 1725, bij zijn huwelijk wonend te Andel, overl. impost Andel 28-6-1777, f3,- o.t./tr. Andel 13-4-/7-5-1747 met Elisabeth de Groot, ged. Andel 8-9-1720, overl. impost Andel 9-2-1801, f3,- dochter van Corst Jacobsz. de Groot en Bastiaantje Jansd. Crielaart.
Kinderen:
 1. Arien van Rijswijk, ged. Andel 10-9-1747.
 2. Corstiaan van Rijswijk, ged. Andel 7-9-1749 overl. impost Andel 30-9-1749, pro deo.
 3. Corstiaan van Rijswijk, ged. Andel 6-12-1750 overl. impost Andel 1-12-1783, f6,-
 4. Maria van Rijswijk, ged. Andel 29-4-1753.
 5. Bastiaan van Rijswijk, ged. Andel 21-11-1756, volgt XI-51.
 6. Johanna van Rijswijk, ged. Andel 29-10-1758, volgt XI-52.
 7. Schalk van Rijswijk, ged. Andel 25-1-1761 overl. impost Andel 6-2-1761, pro deo.
 8. Jacomijna van Rijswijk, ged. Andel 28-3-1762 overl. impost Andel 23-4-1762, f3,-
 9. Schalk van Rijswijk, ged. Andel 27-11-1763.
Bron:
 • Heusden R462 fol. 12, 8-4-1747: Dat Jan Ariense van Rijswijk, wonend te Andel, verteeg op zeker drie en een halve mergen weiland gelegen te Genderen in de Rexelaer, belend oost de kerk, west Johannes Kessel, zuid Pieter van den Heuvel en noord de Leegsteeg, t.b.v. Willem van den Heuvel, wonend te Genderen. Verkocht voor f427-10-0.
 • Andel R17a, 12-6-1777: Testament. Comp. Jan van Rijswijk en Elisabeth de Groot, egtelieden wonende alhier. Zij maken een testament waarin de langstlevende universeel erfgenaam wordt. T.a.v. het versterf van de kinderen verklaren ze het aasdomsrecht te verkiezen boven het schependoms versterfrecht (wat zoveel wil zeggen als dat de te erven goederen gaan naar het naaste bloed, in plaats van terug naar de familie waar de goederen vandaan komen). Verder wordt de langstlevende tot voogd of voogdes aangewezen over de minderjarige kinderen.
 • Andel R2, 19-5-1778: Elisabeth de Groot en haar zoon Arien van Rijswijk tekenen een onderhandse verklaring voor Pieter Pols en zijn vrouw Maria Anna Bell dat de vader van Maria Anna "al een geruijme tijt herwaarts is buijten staat en gans onbekwaam geweest ter waarneeming van deszelfs saaken en bedrijv door gebrek aan reedelijke vermoogens en verstand ........"
 • Andel R3, 10-5-1778: Het origineel van bovenstaande verklaring is bewaard gebleven in inventarisnnr. 3 van het oudrechterlijk archief van Andel.
 • Andel R2, 16-6-1778: Elisabeth de Groot, weduwe van Jan van Rijswijk procedeert tegen Jan Govertsz. van Andel omdat hij "op eene ganser onwelvoeglijke wijze verscheijde reijse achter den anderen met geladen voeders met messing te rijden door en over haar eijseresse grond en boomgaardt". De gedaagde "bij vonnisse van deesen Ed. agtb. gerechten zal worden gecondemneert aan eijsseresse te vergoeden de kosten, schaaden en interessen ter zaake" etc.
 • Andel R18c, 26-4-1804: Venducedule van de meubilaire en andere goederen mitsgaders paarden en rundbeesten van de kinderen van Jan van Rijswijk. Ze verkopen voor fl. 158:18:0 aan onroerende goederen die werden bezeten door wijlen hun ouders. Schalk van Rijswijk tekent namens alle kinderen.
 • Andel R18c, 1-5-1805: Grosse versie van het testament van Schalk en Maria van Rijswijk.
 • Andel R18c, 7-5-1805: Testament: "Zoo verklaaren sij comparanten uijt sonderlinge geneegenheid die sij elkanderen op grondt van de liefderijke saamenwooning sijn toedragende over en weeder de eerst stervende de langstlevende te noemen" etc.
X - 70 (kind van IX-30)
Aart (ook Arnoldus) van Rijswijk, vorster, ged. Veen 19-10-1710, overl. 17-3-1774 tr. Loon op Zand 13-8-1730 met Hillegonda Visser, j.d. van Besoijen, overl. Loon op Zand 16-11-1773.
Hij tr. (2) Loon op Zand 18-11-1742 met Anthonia van de Schildt.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Cornelia van Rijswijk, geb. Loon op Zand ca. 1729 (volgens overlijdensakte), volgt XI-53.
 2. Pieter van Rijswijk, geb. Waalwijk ca. 1735, volgt XI-59.
 3. Henderina van Rijswijk, geb. Waalwijk. Zij was gehuwd met Hendrik Nuisink.
 4. Dirkje (ook Dorothea) van Rijswijk, geb. Loon op Zand 9-10-1739, volgt XI-60.
Bronnen: Als vorster stond hij bekend als een hardvochtig en wraakzuchtig man. Regelmatig werden processen tegen hem gevoerd vanwege mishandeling. Meer over zijn werkwijze is hier te lezen.

X - 71 (kind van IX-30)
Geertrui van Rijswijk, ged. Veen 15-11-1711, tr. met Hendrik van Vucht, ged. Loon op Zand r.k. april 1709, herbergier, schepen van Loon op Zand, zoon van Thomas van Vucht en Allegonda Coccelle.
Kinderen:
 1. Maria Anna van Vucht, ged. Loon op Zand 27-2-1731 (buiten echt)
 2. Martinus van Vucht, ged. Loon op Zand 20-1-1735
 3. Allegonda van Vucht, ged. Loon op Zand 14-9-1736
 4. Maria van Vucht, ged. Loon op Zand 14-9-1736
 5. Maria Francisca van Vucht, ged. Loon op Zand 23-7-1738
 6. Pieternella van Vucht, ged. Loon op Zand 26-1-1740
 7. Elisabeth van Vucht, ged. Loon op Zand 3-11-1741
 8. Christina van Vucht, ged. Loon op Zand 23-1-1743
 9. Thomas Josephus van Vucht, ged. Loon op Zand 26-4-1744
 10. Michiel van Vucht, ged. Loon op Zand 5-3-1748
 11. Michiel Josephus van Vucht, ged. Loon op Zand 5-3-1748
 12. Eugenius Josephus van Vucht, ged. Loon op Zand 12-5-1750
 13. Hendrik van Vucht, ged. Loon op Zand 13-1-1752
 14. Elisabetha Josepha van Vucht, ged. Loon op Zand 6-2-1754
 15. Johanna Josepha van Vucht, ged. Loon op Zand 23-6-1756
X - 72 (kind van IX-34)
Otto Claesz. van Rijswijk, geb. Poederoijen, bij zijn huwelijk wonend te Veen, overl. impost Veen 7-10-1803, o.t./tr. Veen 5-4-/6-5-1781 met Jacoba Rapenburg, j.d. geboren te Oudewater, wonend te Veen bij haar huwelijk, overl. Veen 3-6-1834, oud 80 jaar, dochter van Coenraad Rapenburg en NN.
Kinderen:
 1. Nikolaas van Rijswijk, ged. Veen 14-7-1782.
 2. Christina van Rijswijk, ged. Veen 13-7-1783, volgt XI-61.
 3. Coenraadt van Rijswijk, ged. Veen 5-6-1785, volgt XI-62.
 4. Anneken van Rijswijk, ged. Veen 18-5-1788, volgt XI-63.
 5. Jenneke van Rijswijk, geb. Gorinchem 26-4-1795, ged. Veen 3-5-1795, volgt XI-64.
Bron: X - 73 (kind van IX-34)
Hendrik Claesz. van Rijswijk, geb. Poederoijen bij zijn huwelijk wonend te Veen, overl. impost Veen 8-3-1804 o.t./tr. Veen 12-7-/29-7-1773 met Anneke Baaijens, j.d. geboren te Poederoijen, bij haar huwelijk wonend te Veen.
Hij tr. (2) impost Veen 6-9-1788 met Petronella Hesselsd. Koolhaas, ged. Veen 2-8-1747, overl. impost Veen 14-12-1798, dochter van Hessel Koolhaas en Maria van Breda.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Anna Maria van Rijswijk, ged. Veen 12-7-1789, volgt XI-65.
 2. Clasina van Rijswijk, ged. Veen 31-10-1790, volgt XI-66.
Bronnen:
 • Veen R231, 15-3-1774: Testament van Hendrik van Rijswijk en Anneke Baaijens, echtelieden, wonend te Veen. Testament langst levende. Na overlijden langstlevende vermaken zij aan Huijbert Baaijens, haar broer, de helft in een zeker achterhuis waarin Huijbert de wederhelft bezit. De langstlevende moet ter inwoning en verzorging nemen de gebrekkige halfzuster van Anneke Baaijens, genaamd Hester Baaijens.
 • Gorinchem N3256 fol. 58, 3-9-1788: Huwelijkse voorwaarden. Comp. "Hendrik van Rijswijk weduwnaar van Anneke Baaijens, aanstaand bruijdegom wonende te Veen ter eenre. En Pieternel Koolhaas meerderjarig dogter, aanstaande bruijd wonende mede te Veen ter andere zijde." De erfenis die Pieternel zal krijgen van haar moeder, wordt niet in de boedel ingebracht. Datgene wat beiden inbrengen in de boedel zal aan de langstlevende toevallen.
 • Veen R287, 29-8-1798: Testament beneden f2000,- gegoed van Hendrik van Rijswijk en Piternella Koolhaas, echtelieden wonend te Veen. Testament langstlevende. Voogden worden P.J. van Mourick, wonend te Meeuwen en Gerrit Koolhaas, haar broer.
 • Veen R130, 18-4-1804: Verkoop van meubelen en goederen van de kinderen van wijlen Hendrik van Rijswijk en Piternella Koolhaas in der tijd echtelieden, overleden te Veen. De opbrengst is f38-5-0. Voogd over de kinderen is Otto Verhagen.

X - 74 (kind van IX-35)
Peter Claesz. van Rijswijk, ged. Veen 20-11-1707, overl. impost Andel 11-7. 1778, f3,-, o.t./tr. Veen 29-7-/20-8-1747 met Anneke van Doesburg, ged. Veen 31-5-1722, dochter van Willem van Doesburg en Jennike Kuypers.
Kinderen:
 1. Teuntje Claasze van Rijswijk, ged. Veen 30-3-1749, volgt XI-67.
 2. Klaas van Rijswijk, ged. Andel 20-2-1752.
 3. Janneke van Rijswijk, ged. Andel 25-5-1755, volgt XI-68.
Bron: X - 75 (kind van IX-39)
Jan Barendsz. van Rijswijk, ged. Wijk 5-10-1749, overl. Wijk en Aalburg 28-3-1817, tr. Hendrikje van Lopik, ged. Haaften 3-5-1752, overl. Wijk en Aalburg 6-9-1823, dochter van Hendrik Lopik en Sara van Assem.
Kinderen:
 1. Barend van Rijswijk, ged. Amsterdam 17-7-1782, volgt XI-69
 2. Anna van Rijswijk, ged. Amsterdam 11-2-1784, volgt XI-70.
 3. Hendrikje van Rijswijk, geb./doop Almkerk-Emmikhoven 19-9-/25-9-1785.
 4. Sara van Rijswijk, geb./doop Almkerk-Emmikhoven 25-6-/1-7-1787, volgt XI-71.
Bron: X - 76 (kind van IX-39)
Jenneke Barendsd. van Rijswijk, ged. Wijk 2-9-1753, o.t. Wijk 20-5-1775 met Jakob Pullen, ged. Wijk 2-1-1746, overl. Wijk en Aalburg 20-3-1827, zoon van Dirk Pullen en Teuntje Bouman.
Kinderen:
 1. Dirk Pullen, geb. Wijk, gedoopt Aalburg 6-7-1776 overl. Wijk en Aalburg 4-4-1851.
 2. Anneke Pullen, ged. Wijk 1-1-1778.
 3. Teuntje Pullen, ged. Wijk 28-11-1779 overl. Wijk en Aalburg 16-1-1867, ongehuwd.
 4. Barend Pullen, ged. Wijk 5-12-1781.
 5. Jakomijna Pullen, ged. Wijk 27-6-1784 overl. Wijk en Aalburg 20-9-1860.
 6. Gijsbert Pullen, ged. Wijk 18-2-1787 overl. Wijk en Aalburg 1-1-1870, ongehuwd.
 7. Heiltje Pullen, ged. Wijk 4-4-1790 overl. Wijk en Aalburg 1-9-1864, ongehuwd.
Bron:
 • Wijk R401, 17-9-1779: Testament langstlevende van Jakob Pullen en Jenneke van Rijswijk. Voogden over de kinderen worden t.z.t. Barent Pullen, wonend te Wijk en Jan van Rijswijk, wonend te Amsterdam.
X - 77 (kind van IX-41)
Klaas van Rijswijk, ged. Haastrecht 11-3-1753, overl. Gouderak 19-5-1826, ot. Haastrecht 28-4-1780/tr. Lopik 4-6-1780 met Marrigje Langerak, ged. Benschop 18-9-1757, dochter van Pieter Thomasz. van Langerak en Ariaantje Willemsd. van Eijck.
Hieruit bekend:
 1. Bastiaan van Rijswijk, ged. Haastrecht 7-7-1782, volgt XI-72.
 2. Adriana van Rijswijk, ged.Haastrecht 18-8-1784.
 3. Claasje van Rijswijk, geb. Zwammerdam 12-7-1786, volgt XI-73.
 4. Willempje van Rijswijk, geb. Zwammerdam 11-1-1789, volgt XI-74.
 5. Pieternella van Rijswijk, geb. Zwammerdam 21-8-1791, volgt XI-75.
 6. Teunis van Rijswijk, geb. Zwammerdam 10-4-1797
 7. Dirk van Rijswijk, geb. Stolwijk 15-7-1799.
 8. Thomas van Rijswijk, geb. Stolwijk 2-7-1801
X - 78 (kind van IX-41)
Maria Bastiaansd. van Rijswijk, ged. Haastrecht 5-5-1754, overl. Wijk en Aalburg 26-1-1836 o.t./tr. Wijk 31-1-/16-2-1783 met Jan Jansz. Blijenberg, ged. Wijk 5-7-1744,overl. Wijk ca. 1803/1806, zoon van Jan Blijenberg en Anneken van Bergeijk.
Kinderen:
 1. Jan Blijenberg, ged. Wijk 25-5-1783 overl. Wijk en Aalburg 12-1-1839.
 2. Bastiaan Blijenberg, ged. Wijk 14-11-1784.
 3. Antonie Blijenberg, ged. Wijk 25-1-1786 overl. Wijk en Aalburg 29-9-1828.
 4. Anneke Blijenberg, ged. Wijk 27-11-1787. (bij deze doop was de vader ziek) overl. Wijk en Aalburg 21-9-1853.
 5. Klaasientje Bleijenberg, ged. Wijk 20-9-1789
 6. Meeuwis Bleijenberg, geb./doop Wijk 2-6-/5-6-1791 overl. Wijk en Aalburg 9-2-1860.
 7. Jannigje Bleijenberg, geb./doop Wijk 12-10-/13-10-1793.
 8. Teunis Blijenberg, geb./doop Wijk 22-2-/28-2-1796, jong overleden.
 9. Teunis Blijenberg, geb./doop Wijk 7-10-/8-10-1797 overl. Wijk en Aalburg 7-4-1882, ongehuwd.
Bron:
 • Wijk R448, 5-8-1803: Testament beneden f2000,- gegoed van Jan Jansz. Bleijenberg en Maria van Rijswijk. Testament langst levende. Indien langst levende opnieuw trouwt krijgen de kinderen de helft. Voogden worden dan Jan Cornelisz. van Rijswijk en Jacob van Bergeijk, beiden wonend te Wijk.
 • Heusden N4226 nr. 559, 15-12-1815: Maria van Rijswijk, weduwe van Jan Blijenberg, bouwvrouw te Wijk, koopt van Janneke Blijenberg, weduwe van Bastiaan Pellekaan, 7 honden bouwland in Ganswijk onder Almkerk en nog 4 morgen en 2 honden weiland in Duil onder Emmikhoven voor fl. 900,-.
 • Heusden N4227 nr. 613, 11-1-1816: De erfgenamen van "den over ruim twintig jaren overleden Jan Blijenberg" onder wie de gebr. Meeuwis, Teunis en Jan Cornelisz. van Rijswijk verkopen aan Maria van Rijswijk, weduwe van Jan Jansz. Blijenberg, bouwvrouw, 4/5 deel in een huis met 10 honden boomgaard en teulland. Gekocht voor fl. 600,-.
 • Heusden N4227 nr. 695, 18-5-1816: Maria verkoopt het perceel van 7 hond bouwland in Ganswijk (zie bron Heusden N4226 nr. 559) voor fl. 700,- aan Gerrit Blankers, koopman te Veen.
 • Heusden N4227 nr. 806, 21-11-1816: Hypotheek. Maria bezwaart het land in Emmikhoven met een hypotheek van 200 gulden.

X - 79 (kind van IX-41)
Teunis van Rijswijk, ged. Haastrecht 24-8-1755, ot/tr. IJsselstein 3-4-1784/Montfoort 22-4-1784 met Grietje den Hartog, ged. Culemborg 25-5-1760, dochter van Huybert Jansz. den Hertog en Grietje Coedam.
Kinderen:
 1. Bastiaantje van Rijswijk, ged. Waddinxveen 22-1-1786.
 2. Huibert van Rijswijk, ged. Waddinxveen 11-2-1787.
 3. Grietje van Rijswijk, geb. Reeuwijk/Waddinxveen 9-3-1788.
 4. Teuntje van Rijswijk, ged. Waddinxveen 28-3-1789.
X - 80 (kind van IX-41)
Dirk van Rijswijk, ged. Haastrecht 16-1-1757, tr. Bergambacht 15-3-1789 met Marrigje Visser, ged. Schoonhoven 28-7-1754, dochter van Cornelis Visser en Maria Kock.
Zij is getuige bij de doop van haar neefje Dirk (zie X-77 kind 7).

X - 81 (kind van IX-41)
Leendert van Rijswijk, ged. Haastrecht 1-10-1758, watermolenaar, overl. Bergambacht 19-12-1835, o.t./tr. Haastrecht 16-11-/2-12-1787 met Adriana van Hemert, ged. Langerak 21-4-1763, bij haar huwelijk dienstbode, overl. Lekkerkerk 21-4-1843, dochter van Bastiaan van Hemert en Geertruij van der Pijl.
Kinderen:
 1. Geertruij van Rijswijk, ged. Haastrecht 15-6-1788.
 2. Bastiaan van Rijswijk, ged. Haastrecht 21-8-1789, volgt XI-76.
 3. Teunis van Rijswijk, ged. Haastrecht 20-5-1791, volgt XI-77.
 4. Hendrik van Rijswijk, ged. Haastrecht 5-10-1792, volgt XI-78.
 5. Arie van Rijswijk, ged. Haastrecht 15-9-1793, volgt XI-79.
 6. Jacob van Rijswijk, ged. Haastrecht 6-1-1796, begr. Haastrecht 28-11-1796.
 7. Jacob van Rijswijk, ged. Haastrecht 5-3-1797, volgt XI-80..
 8. Bastiaan van Rijswijk, ged. Haastrecht 16-2-1800, volgt XI-81.
 9. Klaas van Rijswijk, ged. Haastrecht 12-7-1801, volgt XI-82.
 10. Dirk van Rijswijk, ged. Bergambacht 29-6-1806, volgt XI-83.
 11. Adriaan van Rijswijk, ged. Bergambacht 29-10-1809, volgt XI-84.
X - 82 (kind van IX-41)
Jan van Rijswijk, ged. Haastrecht 7-2-1762 tr. (1) voor het gerecht van Haastrecht 18-11-1804 met Leijsje de Graaff, geb. Bergambacht, ged. Schoonhoven 25-10-1770, overl. Haastrecht 27-7-1817, dochter van Pieter de Graaf en Geertruij Heijermans.
Hij tr. (2) Gouderak 14-6-1826 met Marrigje ter Louw, ged. Gouderak 8-11-1772, d.v. Jan ter Louw en Geertje de Jong.

Bron: X - 83 (kind van IX-41)
Aaltje van Rijswijk, ged. Haastrecht 3-5-1772, overl. voor 13-7-1816, tr. Gouda 30-9-1792 met Jan IJpelaar, ged. Gouda r.k. 9-7-1770, overl. aldaar 9-4-1862, meester zeilmaker, zoon van Jan IJpelaar en Anna Princenbergh.
Hij tr. (2) met Maria Wijnen. Hij tr. (3) met Maria Elisabeth Lempers. Kinderen uit het huwelijk met Aaltje:
 1. Joannes IJpelaar, ged. Gouda 21-8-1792
 2. Claertje IJpelaar, ged. Gouda 8-10-1793
 3. Joanna IJpelaar, ged. Gouda 17-9-1794
 4. Bastiaan IJpelaar, ged. Gouda 22-2-1797
 5. Clasina IJpelaar, ged. Gouda 7-6-1797
 6. Antonius IJpelaar, ged. Gouda 9-3-1802
 7. Antonius Johannes IJpelaar, ged. Gouda RK 28-2-1804
Bronnen: X - 84 (kind van IX-42)
Meeuwis Cornelisz. van Rijswijk, ged. Wijk 6-2-1766, overl. Wijk en Aalburg 5-11-1840, o.t./tr. Wijk 24-5-/15-6-1794 met Pieternella Pullen, ged. Wijk 24-4-1768, overl. Wijk en Aalburg 28-5-1850, dochter van Bastiaan Pullen en Pieternella van Elten.
Kinderen:
 1. Aaltje van Rijswijk, geb./doop Wijk 10-12-/14-12-1794, volgt XI-85.
 2. Bastiaan van Rijswijk, geb./doop Wijk 12-1-/17-1-1796.
 3. Cornelis van Rijswijk, geb./doop Wijk 13-9-/17-9-1797, volgt XI-86.
 4. Pieternella van Rijswijk, geb./doop Wijk 5-12-/9-12-1798, volgt XI-87.
 5. Leendert van Rijswijk, geb./doop Wijk 16-11-/23-11-1800, volgt XI-88.
 6. Maijke van Rijswijk, geb./doop Wijk 7-4-/11-4-1802, volgt XI-89.
 7. Arie van Rijswijk, geb./doop Wijk 24-11-/27-11-1803, volgt XI-90.
 8. Cornelis van Rijswijk, geb./doop Wijk 16-3-/19-3-1805 overl. Naarden 12-12-1831, was schutter en ongehuwd.
 9. Jan van Rijswijk, geb./doop Wijk 3-1-/11-1-1807, overl. Wijk en Aalburg 26-1-1807
 10. Meeuwis van Rijswijk, geb./doop Wijk 6-7-/23-7-1808, volgt XI-91.
 11. Jan van Rijswijk, geb./doop Wijk 25-6-/8-7-1810 overl. Wijk en Aalburg 9-1-1812.
Bronnen: X - 85 (kind van IX-42)
Jan Cornelisz. van Rijswijk, ged. Wijk 16-4-1767, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 9-8-1830, o.t./tr. Wijk 10-11-/7-12-1807 met Heiltje van Gammeren gedoopt Wijk 14-2-1771, overl. Wijk en Aalburg 7-8-1823. Dochter van Peter van Gammeren en Anneke van Rijswijk. Zie ook hieronder.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
Bron: X - 86 (kind van IX-42)
Teunis Cornelisz. van Rijswijk, ged. Wijk 13-5-1770, landbouwer, overl. Wijk en Aalburg 24-9-1837, tr. Wijk en Aalburg 31-12-1817 met Heiltje van Gammeren, ged. Wijk 26-12-1776, overl. Wijk en Aalburg 15-6-1846. Dochter van Peter van Gammeren en Anneke van Rijswijk. Zie ook hierboven.
Kind:
 1. Anneke van Rijswijk, geb. Wijk en Aalburg 14-3-1819, volgt XI-92.

We hebben hier van doen met twee zusters uit ťťn gezin met dezelfde naam (Heiltje) die ook nog eens trouwden met twee broers! De overlijdensakten geven de juistheid hiervan aan.

Bron: X - 87 (kind van IX-44)
Johannes Jansz. van Rijswijk, ged. r.k. Gorinchem 6-10-1751, ot. Gorinchem/tr. 's-Hertogenbosch schepenbank 6-5/14-5-1775 met Johanna Oppers, ged. Veghel 18-7-1735, dochter van Hendrik Wijnandsz. Oppers en Geertrui Jacobs.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.

X - 88 (kind van IX-46)
Johannes Jansz. van Rijswijk, geb. Wijk 1715/1720, overl. Nieuw-Beijerland voor maart 1778, o.t. Nieuw Beijerland 1-10-1749/tr. Wijchen met Maria Adriana Kleijn wonende te Wijchen, weduwe van N.N. Verdoes, overl. voor 20-9-1760.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden.
Bronnen: Hij woonde in Nieuw-Beijerland op de Nieuwe Tol en was commies collecteur van de Admiraliteit van "den Maze en het Speuij". Er lag bij Nieuw-Beijerland dus een tol aan het Spui die gepacht werd door Johannes van Rijswijk.

X - 89 (kind van IX-46)
Teunis Jansz. van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1720/1722, overl. Wijk voor 15-1-1786, o.t./tr. Wijk 21-4-/18-5-1755 met Janneke Nieuwkoop, ged. Wijk 1-2-1728, overl. tussen 1802 en 1806, dochter van Teunis Aertsz. Nieuwkoop en Judick Jacobsd. van Rijswijk (voor haar zie IX-50).
Het originele trouwboek van Wijk blijkt zoek te zijn. Gelukkig hadden de Mormonen van dit boek een film gemaakt waardoor wij nu in staat zijn de juiste gegevens te vermelden.
Kinderen:
 1. Neeltje van Rijswijk, ged. Wijk 22-2-1756, volgt XI-93.
 2. Teunis van Rijswijk, ged. Wijk 28-5-1758, volgt XI-94.
 3. Jan van Rijswijk, geb. Wijk ca. 1762, Zijn geboortejaar blijkt uit zijn overlijdensakte, volgt XI-95.
 4. Johannes van Rijswijk, ged. Wijk 20-5-1764, volgt XI-96.
 5. Judik van Rijswijk, ged. Wijk 17-5-1767, volgt XI-97.
 6. Arie van Rijswijk, ged. Wijk 26-5-1771, volgt XI-98.
Bronnen:
 • Heusden R466 fol. 38, 17-6-1753: Teunis van Rijswijk koopt een huis met zeven en een halve hont land "daer aan gelegen met drie bepoote dammen buijten deijks belent ten westen Vijver Nieuwkoop ten noorden Huijbert Blijenberg ten oosten en zuijden de Maes en dijk zijnde het huijs en lant gelegen op de Corvert onder Wijk en belent ten oosten Gerrit Kerkwijk ten westen den armen van Wijk ten zuijden de gemeene straet, ten noorden de wed. van dheer predikant van Leeuwen zijnde het voorn. huijs en lant belast met omtrent vier voet ses duijm Hoogen Maesdijk onder Wijk op den pael no. 72 en nog pael no. 54 agt voet" etc.
 • Heusden R467 fol. 122, 13-8-1757: Teunis van Rijswijk genoemd in een belending te Wijk op de Korvert.
 • Heusden R469 fol. 112, 17-3-1762: Teunis van Rijswijk koopt een huis met zeven hont land op de Corvert onder Wijk van zijn tantes Adriaantje van Rijswijk en Heiltje Bouwman.
 • Heusden R473 fol. 34v, 17-11-1770: Teunis van Rijswijk koopt drie honden bouwland op de Corvert onder Wijk voor 255 gulden
 • Wijk R393, 5-9-1775, Testament beneden f2000,- van Teunis van Rijswijk en Janneke Nieuwkoop, echtelieden, wonend te Wijk. Testament langst levende. Voogden worden t.z.t. Johannes van Rijswijk, wonend te Oud-Beijerland en Aert Nieuwkoop, wonend te Wijk.
 • Wijk R413, 15-1-1786, Testament beneden de f2000,- van Janneke Nieuwkoop, weduwe van Teunis van Rijswijk, wonend te Wijk. Haar zoon Jan van Rijswijk heeft enige negotie in beesten gedaan, waarbij hij bij ene van Brakel te Heusden f300,- heeft geleend. Dit bedrag moet uit de erfdeling worden betaald. Erfgenamen zijn haar zes kinderen met namen: Teunis, Jan, Arien, Johannes, Neeltje en Judick van Rijswijk. De nalatenschap mag pas verkocht worden als de jongste meerderjarig is. Voogden zijn: Aart Nieuwkoop en Jan van Lier, wonend te Veen.
 • Veen R296, 8-6-1802: Testament van Janneke Nieuwkoop wed. en boedelhoudster van Teunis van Rijswijk won. Wijk. Zij verwijst naar testament 5-9-1775. Met dit testament vervallen de vorige. Haar zoon Arij krijgt een huis en verder getimmerte met 7Ĺ hond boomgaard en bouwland etc. gelegen in de Ouwerstraat op de Korvert te Wijk. Hiervoor moet hij f600,- in brengen in de gemene boedel. Haar dochter Judick krijgt na drie maanden na haar dood f100,- Erfgenamen zijn haar gezamenlijke kinderen. Haar dochter Neeltje, huisvr. van Johannes Schouten en wed. van Bastiaan Boon krijgt het vruchtgebruik van haar deel etc. Na haar dood wordt dit erfdeel eigendom van haar kind of kinderen uit haar eerste huwelijk.

X - 90 (kind van IX-47)
Eijken van Rijswijk, ged. Wijk 22-9-1737, overl. Wijk en Aalburg 24-3-1812 o.t./tr. Wijk 29-4-/19-5-1771 met Claas Bouman, ged. Warmond 11-11-1736, weduwnaar van Dirsken Pruijsers, bij dit huwelijk wonend te Aalst, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 20-5-1821, zoon van Jacob Bouman en Anna Elisabeth van Bueren.
Kinderen:
 1. Jacoba van Rijswijk, ged. Wijk 6-12-1764, buiten echt, volgt XI-99.
 2. Heiltje Bouman, ged. Wijk 27-6-1773.
 3. Jakob Bouman, ged. Wijk 4-9-1774.
 4. Johanna Bouman, ged. Wijk 2-12-1775 overl. Wijk en Aalburg 2-9-1834.
 5. Geertruij Bouman, ged. Wijk 20-4-1777.
 6. Jacob Bouman, ged. Wijk 11-10-1778.
 7. Jan Bouman, ged. Wijk 13-1-1780 overl. Wijk en Aalburg 8-2-1858.
Bronnen: X - 91 (kind van IX-47)
Johanna van Rijswijk, ged. Wijk 30-12-1742, overl. Meeuwen 24-7-1800, o.t./tr. Wijk 16-5-/11-6-1769 en Dordrecht 11-5/4-6-1769 met Jacobus de Reus, ged. Wijk 9-9-1742, vermeld als schoolmeester te Moerkapelle (1769), schout en secretaris te Meeuwen, overl. Meeuwen 9-3-1812, zoon van Arie de Reus en Jacoba van Zuilichem.
Kinderen:
 1. Jacobus de Reus, ged. Moerkapelle 20-5-1769.
 2. Jan de Reus, ged. Meeuwen 8-3-1772.
 3. Adrianus de Reus, ged. Meeuwen 16-1-1774.
 4. Hendrika de Reus, ged. Meeuwen 1-1-1776.
 5. Maria Margaretha de Reus, ged. Meeuwen 10-5-1778.
 6. Willem Otto de Reus, ged. Meeuwen 1-1-1781.
 7. Cornelia Maria de Reus, ged. Meeuwen 31-8-1783.
 8. Anthonia de Reus, ged. Meeuwen 16-4-1786.
 9. Simon de Reus, ged. Meeuwen 15-7-1787.
X - 92 (kind van IX-47)
Anneke van Rijswijk, ged. Veen 30-8-1744, o.t./tr. Wijk 15-3-/16-4-1770 met Peter van Gammeren, ged. Veen 14-5-1741, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 11-6-1824, zoon van Cornelis van Gammeren en Heiltje Pullen.
Kinderen:
 1. Heiltje van Gammeren, ged. Wijk 14-2-1771 (zie ook X-85) overl. Wijk en Aalburg 7-8-1823
 2. Jan van Gammeren, ged. Wijk 26-7-1772 overl. Wijk en Aalburg 26-6-1858, ongehuwd.
 3. Cornelis van Gammeren, ged. Wijk 23-1-1774.
 4. Hendrik van Gammeren, ged. Wijk 30-7-1775 overl. Wijk en Aalburg 6-12-1830.
 5. Heiltje van Gammeren, ged. Wijk 26-12-1776 overl. Wijk en Aalburg 15-6-1846 (zie ook X-86)
 6. Antje van Gammeren, ged. Wijk 26-9-1779.
 7. Sijke van Gammeren, ged. Wijk 9-9-1781.
 8. (Otto) Japik van Gammeren, ged. Wijk 18-4-1784 overl. Wijk en Aalburg als Jacob 6-5-1848.
 9. Otto van Gammeren, ged. Wijk 10-9-1786.
 10. Peeter van Gammeren, ged. Wijk 26-4-1789 overl. Wijk en Aalburg 19-9-1827, ongehuwd.
X - 93 (kind van IX-50)
Janneke ook Jannigje of Jenneke van Rijswijk, ged. Wijk 27-1-1754, o.t./tr. Wijk 18-4-/11-5-1788 met Cornelis de Waal, ged. Wijk 1-1-1746, overl. Wijk en Aalburg 25-11-1819, zoon van Huibert Jansz. de Waal en Cornelia de Bruijn.
Kinderen
 1. Huibert de Waal, ged. Wijk 11-3-1789 overl. Wijk en Aalburg 5-3-1811.
 2. Govert de Waal, ged. Wijk 17-10-1790 overl. Wijk en Aalburg 1-2-1860.
 3. Cornelis de Waal, geb./doop Wijk 16-3-/18-3-1792 overl. Wijk en Aalburg 6-1-1818, ongehuwd.
 4. Jan de Waal, geb./doop Wijk 2-9-/8-9-1793 overl. Wijk en Aalburg 1-1-1873.
Bron: X - 94 (kind van IX-54)
Johanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 7-4-1669, overl. aldaar 31-1-1712, tr. Sirjansland 11-10-1691 met Cornelis Haijman, meekrapkeurmeester, landrechter van Schouwen, weesmeester, notaris, penningmeester, ged. Haamstede 15-3-1665, overl. Zierikzee 14-10-1719, zoon van ds. Nicolaas Haijman en Tutteria Poppe.
Kinderen:
 1. Rutteria Haijman, ged. Zierikzee 22-3-1693, jong overleden.
 2. Rutsert Haijman, ged. Zierikzee 20-8-1699, begr. aldaar 4-1-1700
 3. Ruttheria Martha Haijman, ged. Zierikzee 18-1-1705, begr. aldaar 14-1-1707
 4. Nicolaas Haijman, ged. Zierikzee 29-11-1707, overl. 5-9-1730
Bron: X - 95 (kind van IX-54)
Magdalena van Rijswijck, ged. Zierikzee 9-11-1670, begr. aldaar 18-9-1711, tr. Sirjansland 11-10-1691 met Leendert Schuurbecque, raad, thesaurier, burgemeester, keurmeester, landrechter van Schouwen etc. etc., ged. Zierikzee 25-5-1658, overl. 2-11-1742, zoon van Lieven Schuurbecque en Janneken Bodt.
Kinderen:
 1. Johanna Schuurbecque, ged. Zierikzee 26-10-1692, jong overleden.
 2. Johanna Schuurbecque, ged. Zierikzee 7-2-1694
 3. doodgeboren kind, begr. Zierikzee 27-6-1695
 4. Martha Schuurbecque, ged. Zierikzee 28-6-1696, begr. aldaar 28-8-1696
 5. Martha Schuurbecque, ged. Zierikzee 8-5-1698, begr. aldaar 24-12-1714
 6. Lieven Schuurbecque, ged. Zierikzee 6-12-1699, begr. aldaar 14-4-1700
 7. Lieven Schuurbecque, ged. Zierikzee 1-5-1701, overl. aldaar 1-12-1740
 8. Rutsert Schuurbecque, ged. Zierikzee 5-1-1703, begr. aldaar 2-7-1703
 9. doodgeboren kind, begr. Zierikzee 3-7-1705
 10. Rutsert Schuurbecque, ged. Zierikzee 17-8-1706, begr. aldaar 15-9-1706
 11. Magdalena Schuurbecque, ged. Zierikzee 10-11-1709, begr. aldaar 27-11-1779
 12. Cornelia Schuurbecque, ged. Zierikzee 17-9-1711, begr. aldaar 21-11-1711
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 541 en 542
X - 96 (kind van IX-54)
Susanna van Rijswijck, ged. Zierikzee 11-2-1672, begr. 19-10-1736, tr. Sirjansland 11-10-1691 met Cornelis de Jonge, schepen, landrechter, heemraad van Schouwen, etc., ged. Zierikzee 18-5-1659, overl. 19-2-1744, zoon van Johan de Jonge en Agatha de Cocq.
Kinderen:
 1. Agatha de Jonge, ged. Zierikzee 14-7-1693, begr. aldaar 28-5-1695
 2. Rutschert de Jonge, ged. Zierikzee 20-2-1695, begr. aldaar 2-7-1703
 3. Johan de Jonge, ged. Zierikzee 4-10-1696, begr. aldaar 2-1-1697
 4. Johan de Jonge, ged. Zierikzee 19-8-1700, begr. aldaar 26-1-1709
 5. Martha de Jonge, ged. Zierikzee 17-4-1703, begr. aldaar 21-5-1706
 6. Rutschert de Jonge, ged. Zierikzee 25-3-1706, begr. aldaar 27-4-1709
 7. Johan Rutschert de Jonge, ged. Zierikzee 11-5-1710, begr. aldaar 18-7-1710
Bron:
 • P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee blz. 554 en 555
X - 97 (kind van IX-54)
Cornelia van Rijswijck, ged. Zierikzee 12-9-1673, begr. 29-7-1711, tr. Elkerzee 3-9-1703 met Marinus de Jonge, ged. Zierikzee 6-2-1667, begr. aldaar 10-5-1728, zoon van Johan de Jonge en Agatha de Cocq. Hij was weduwnaar van Josina Apollonii. Hij tr. (3) met Catharina Charitť van Blokland.
Uit zijn huwelijk met Cornelia bekend:
 1. Wilhelmus de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1702.
 2. Rutger de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1708
 3. Agatha de Jonge, geb. Zierikzee ca. 1711.
Bron: X - 98 (kind van IX-57)
Anna Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1660, overl. 1740, tr. Zwolle 18-7-1696 met Robert van der Merwede, geb. ca. 1660, overl. okt. 1750, zoon van Johan van der Merwede en Wilhelmina van der Beecke. Hij was weduwnaar van Maria Sibilla Elisabeth van Santen
Dit echtpaar had geen kinderen.

Bron:
 • Nederlandse Leeuw jaargang 1930 kolom 207
 • Repertorium op de lenen van het schoutambt Zwolle, nr. 1569, buurschap Mastenbroek, Slag van Bertold van Haerst
   Negen mergen lants, gelegen in Mastebroeck naest aen den Hoogencamp, streckende van de Hooge Brugge langes de Breede Stege.
  • 3-2-1740 (om fol. 33v) Anna Elisabeth van Rijswijk, zoals haar broer Jan Willem van Rijswijk daarmee in 1686 was beleend. Hulder haar man Robbert van der Merwede.
  • 17-10-1742 (om fol. 104) Anna Theodora van Rijswijck als erfgenaam van Anna Elisabeth van der Merwede, geboren van Rijswijck. Hulder Hendrik Meulenbelt.
  • 1-11-1752 (oo fol. 61) Willem Daniel van der Merwede als erfgenaam ab intestato en ex testamento van wijlen Robbert van der Merwede, zoals Anna Elisabeth van der Merwede, geboren van Rijswijk, daarmee in 1740 was beleend.
X - 99 (kind van IX-61)
Juliana van Rijswijck, ged. Dokkum 19 december 1655, tr. Meindert Jansz.
Kinderen:
 1. Claas van Rijswijck, ged. 7 mei 1693 in Birdaard
 2. Lisbeth van Rijswijck, ged. 12 mei 1695 in Birdaard
X - 100 (kind van IX-61)
Jacob van Rijswijck, ged. Dokkum 29 september 1661, tr. Helena Cornelisdr.
Kind:
 1. Cornelis van Rijswijck, geb. ca. 1690, volgt XI-100.
Bron: X - 101 (kind van IX-61)
Judith van Rijswijck, ged. Dokkum 25-11-1674, wonend in Birdaard, tr. Brantgum 7-11-1698, met Jochem Gertsens j.m. van Brantgum.