Generatie VI van de genealogie van RijswijkVI - 1 (kind van V-1)
Floris ook Floorke Sweersd. van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530, overl. ca. 1559/1560, tr. ca. 1540/1545 met Jan Reynertz. van Clootwijck de jonge, geb. ca. 1510/1520, ambachtsheer van Rijswijk 1554-1560, overl. ca. 1560/1562. Zoon van Reywaert Jansz. van Clootwijck.
Kinderen zover bekend:

 1. Cornelis Jansz. van Clootwijck, geb. ca. 1540/1550, ambachtsheer van Rijswijk 1560-1577, overl. tussen 27-3-1577 en 1582.
 2. Assuerus (Sweer) Jansz. van Clootwijck, geb. ca. 1540/1550, ambachtsheer van Rijswijk 1582-1593, overl. na 21-1-1603.
 3. Maricken Jansd. van Clootwijck, geb. ca. 1540/1550, overl. Veen na 8-7-1619, woonde in haar jeugd bij haar voogd in Woudrichem, tr. voor 1578 Jan Huijbertsz van den Heuvel, schout van Veen.

Bron:

VI - 2 (kind van V-2)
Cornelis Jansz. van Rijswijck, rentmeester van Altena, secretaris van Woudrichem, geb. 1524 (hij was in 1559 35 jaar), tr. 1550/1555 met Margaretha van Valcken ook van der Valck, dochter van Gijsbrecht van Valcken, drost van Leerdam en Maria Jacobsdr. Quekel.
Geen nakomelingen van dit echtpaar gevonden.

Bronnen:

VI - 3 (kind van V-2)
Floorke Jansdr. van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530, tr. (1) met Willem van Emmickhoven, overl. voor 23-9-1579, zoon van Jan Dirksz. van Emmickhoven en NN.
Zij tr. (2) met Heijmerick de Romer.
Nog geen nakomelingen gevonden

Bronnen:

VI - 4 (kind van V-2)
Maria Jansdr. van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530, overl. voor 22-6-1596, tr. met Frans van Sichem, overl. voor 22-6-1596, zoon van Cornelis van Sichem en NN.
Nog geen kinderen gevonden

Bronnen:

VI - 5 (kind van V-3)
Floris Ottensz. van Rijswijck, geb. 1520/1530, won. te Giessen.
Hieruit bekend:

 1. Jan van Rijswijck, geb. 1550/1560

Bronnen:

VI - 6 (kind van V-5)
Govert Jansz. van Rijswijck, geb. 1550/1560, overl. na 1600, tr. Aelken Foppen, overl voor 1598. Hij was advocaat en notaris (hij legde de eed af op 30-11-1580) in Den Haag.
Kind:

 1. Johan van Rijswijck, geb. ca. 1580, volgt VII-1.

Bronnen:

VI - 7 (kind van V-5)
Johan Jansz. van Rijswijck, geb. 1560/1570 ongehuwd militair, overl. na 25-9-1633.

Bronnen:


VI - 8 (kind van V-5)
Peterke Jansd. van Rijswijck, geb. ca. 1560/1570, wonend te Veen, begraven Veen 26-1-1649. tr. (1) Laurens Jansz., overl. voor 25-8-1608.
Zij tr. (2) voor 9-5-1616 met Gijsbert Hendricksz. Wijckwaelen. Hij hertr. Veen 6-2-1650 met Lijsken Jansdr. van Wijck, geb. ca. 1605/1615. overl. voor 24-10-1658.
Uit haar eerste huwelijk:

 1. Jan Laurensz van Rijswijck. geb. ca. 1600, volgt VII-1B.
 2. Laurenske Laurensd. geb. ca 1600/1608, overl. na 4-11-1649, zij was gehuwd met Willem Paulusz en woonde in Aalburg.

Bronnen:

VI - 9 (kind van V-5)
Otto Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1582, collator van de kerk van Veen 1608, herbergier te Veen 1635, overl. tussen 7-11-1645 en mei/juni 1648, tr. Jesken Lenertsd, ook Jasperken Leenaertsdr. Zij was weduwe van Willem Teunisz.
Kinderen volgorde onbekend:

 1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1607, volgt VII-2.
 2. Iven ook Jeuwen of Yeuwen van Rijswijck, geb. ca. 1609 volgt VII-4.
 3. Claes van Rijswijck, geb. ca. 1612, volgt VII-5.
 4. Vijver van Rijswijck, geb. ca. 1615/1620, volgt VII-3.
 5. Cornelis van Rijswijck, geb. ca. 1615/1620, volgt VII-6.
 6. Godertje van Rijswijck, geb. ca. 1615/1620, volgt VII-7.
 7. Thonisken Ottendr van Rijswijck, geb. ca. 1615/1620, overl. na 28-3-1635 (zie RA Heusden inv. 100).

Bronnen:

VI - 10 (kind van V-6)
Jan Adriaenszn. van Rijswijck,
kerkmeester te Wijk, geb. ca. 1570/1580, overl. ca. 1647/1648, tr. (1) met NN.
Hij tr. (2) ca. 1635 met Maijken van Ackoij, dochter van Willem Jansz. van Ackoij, schout van Meerkerk 1616-1624, en Lijsken Gijsbertsdr Neck.
Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Jenneke van Rijswijck, geb. ca. 1620/1625, volgt VII-8.
 2. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1620/1625, volgt VII-9.

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Bertien van Rijswijck, ged. Vlijmen r.k. 16-4-1642, volgt VII-10.
 2. Neeltje van Rijswijck, geb. ca. 1630/1640, volgt VII-11.
 3. Anneke van Rijswijck, geb. ca. 1630/1640, volgt VII-12.
 4. Arien van Rijswijck, geb. ca.1640, volgt VII-13.
 5. Willem van Rijswijck, ged. Vlijmen r.k. 5-10-1639, (getuige Andreas Antonij (= echtgenoot van kind 1) in plaats en in naam van Otto Ackoij), volgt VII-14.


Bronnen:

N.B.
Maaijke van Ackoij was nicht van Cornelis Jansz. van Acquoy, broer van haar vader. In de geschiedenis is hij beter bekend als Cornelius Jansen,
Ķ. Hij was bisschop van Ieperen (B) en wordt beschouwd als de grondlegger van het Jansenisme.

VI - 11 (kind van V-6)
Gerrit ook Geraert Adriaensz. van Rijswijck, wonend in Aalburg, geb. ca. 1570/1580, overl. voor 8-6-1623, tr. Peterke Aertsd, dochter van Aert Eeuwoutsz., schout van Aalburg en Aertjen Jans.
Zij ot./tr. (2) als weduwe van Gerrit van Rijswijck te Heusden 29-11/18-12-1626 met Anthonis Gerritsen uit Arnhem.
Kind:

 1. Goverdina van Rijswijck, ged. Drunen 1-5-1620

Bron:

VI - 12 (kind van V-7)
Marike Aertsdr. van Rijswijck, geb. 1550/1557, overl. voor 30-12-1606, tr. met Gijsbert van Sevender, overl. voor 12-5-1598, zoon van Huibrecht van Sevender, schout en secretaris van Woudrichem en NN.
Kinderen:

 1. Huijbert van Sevender, geb. 1585/1595. Huijbert was later notaris en procureur te Dordrecht.
 2. Enkele kinderen die op 30-12-1606 nog onmondig waren.

Bronnen:

N.B.
Voor meer informatie over het Altenase geslacht van Sevender, Zevender, Seventer of Zeventer zie de artikelen van Peter van Eeten in het GTMWB jaargang 1989 blz. 273 e.v. en 1991 blz. 210 e.v.

VI - 13 (kind van V-7)
Adriana Aertsdr. van Rijswijck, geb. 1550/1557, overl. voor 7-11-1613. Zij bleef ongehuwd en was "dienstmaecht" van Johan van Cuijck, heer tot Herpt.

Bronnen:

VI - 14 (kind van V-11)
Anthonia van Rijswijck, geb. ca. 1555/1560, overl. Dordrecht 21-12-1626 tr. met Hendrik van Nispen, overl. Dordrecht 10-10-1617, baljuw en dijkgraaf van Altena, zoon van Adriaan van Nispen en Alijdt Hendricxdr. van der Eyck
Kinderen:

 1. Adriaan van Nispen, ged. Dordrecht 21-1-1580
 2. Aleijdis van Nispen, ged. Dordrecht 12-7-1581
 3. Jacob van Nispen, ged. Dordrecht 19-12-1583
 4. Cornelis van Nispen, ged. Dordrecht 31-3-1585
 5. Adriaan van Nispen, ged. Dordrecht 10-1-1586
 6. Anthonia van Nispen, ged. Dordrecht 9-1-1591
 7. Anna van Nispen, ged. Dordrecht 3-7-1592
 8. Cornelia van Nispen, ged. Dordrecht 1-3-1596

Bronnen:

VI - 15 (kind van V-11)
Joost Jacobsz. van Rijswijck, ambachtsheer van de Hill en baljuw van Woudrichem en Altena, geb. ca. 1565/1570, overl./begr. Hill 30-8/2-9-1615, ot./tr. Dordrecht 15-1/29-1-1595 met Maria Jan Geritsdr. Brouwer j.d. van Dordrecht, dochter van Jan Gerritsz. Brouwer en Maria Jansdr. van Beaumont.
Kinderen:

 1. Johan van Rijswijck, geb. 1595/1600, volgt VII-15.
 2. Maria van Rijswijck, geb. 1595/1600, volgt VII-16.

Bronnen:

VI - 16 (kind van V-11)
Abraham Jacobsz. van Rijswijck, geb. ca. 1571/1580, overl. voor 15-1-1626 tr. november 1604 met Anneke Jansdr. van den Oudewaert, overl. na 15-1-1626. Zij was weduwe van Huijbert van Ravenswaij.
Kind:

 1. Anthonia van Rijswijck, geb. 1600/1610

Bronnen:

VI - 17 (kind van V-12)
Dirkje (Theodora) van Rijswijck, geb. ca. 1550/1555, tr. Hubert Rudolfsz.
Nog geen kinderen gevonden.

Bron:

VI - 18 (kind van V-12)
Maria van Rijswijck, geb. ca. 1550/1555, tr. 1578 met Joris Pieterse, raad, schepen, thesaurier, overman, weesmeester, overdeken van div. gilden, heemraad en kolonel van de schutterij te Zierikzee, zoon van Pieter Jorisse en Catharina.
Kinderen:

 1. Pieter van Rijswijck, geb. 1579, volgt VII-17.
 2. Jan van Rijswijck, geb. 1581, volgt VII-18.
 3. Heilwich van Rijswijck, geb. 1582, volgt VII-19.
 4. Cornelis van Rijswijck, ged. Zierikzee 19-8-1584
 5. Adriana van Rijswijck, ged. Zierikzee 1-12-1585
 6. Cornelis van Rijswijck, ged. Zierikzee 8-3-1587
 7. Benjamin van Rijswijck, ged. Zierikzee 31-7-1588, volgt VII-20.
 8. Maaijken van Rijswijck, ged. Zierikzee 15-10-1589
 9. Assuerus van Rijswijck, ged. Zierikzee 7-10-1590
 10. Anna van Rijswijck, ged. Zierikzee 1-12-1591
 11. Rachel van Rijswijck, ged. Zierikzee 7-3-1593

N.B. De kinderen van Joris Pieterse namen dus de naam van hun moeder aan.

Bron:

VI - 19 (kind van V-16)
Willem Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1530/1540, tr. Margaretha van Honscote alias Dorval
Hieruit bekend:

 1. Johan van Rijswijck, geb. ca. 1550/1560, volgt VII-21.

Bronnen:

N.B. Behalve bovenstaand artikel zijn er nog geen bronnen gevonden die iets meedelen over Willem van Rijswijck en Margaretha

VI - 20 (kind van V-17)
Hertog van Rijswijck, kastelein van Medemblik, geb. 1530/1540, overl. 1612, tr. met Margaretha Knoppert, geb. ca. 1560, overl. Zwolle 1638, dochter van Thomas Knoppert en Anna Mulert tot Voorst.
Kinderen:

 1. Robert van Rijswijck, geb. ca. 1570.
 2. Cornelis van Rijswijck, geb. 1570/1580, overl. Nijmegen 8-2-1633
 3. Hartoch van Rijswijck, geb. 1570/1580.
 4. Thomas van Rijswijck, geb. 1570/1580, volgt VII-22.
 5. Jan van Rijswijck, geb. 1570/1580, volgt VII-23.
 6. Johanna van Rijswijck, geb. Medemblik ca. 1590, volgt VII-24.

Bronnen:

VI - 21 (kind van V-19)
Jacob (Jacques) van Rijswijck, luitenant van de gouverneur van Duinkerken (1568), kapitein van de stad Sluis, geb. ca. 1530, overl. voor 8-5-1587, tr. Johanna Dorval.
Hieruit bekend:

 1. Karel (Charles) van Rijswijck, geb. ca. 1570 (hij was in 1587 nog onmondig, zijn voogd was Hertog van Rijswijck)

Bronnen:

VI - 22 (kind van V-21)
Frans van Rijswijck, geb. 1530/1540, kastelein van Hilvarenbeek, tr. NN.
Hieruit bekend:

 1. Adriaan van Rijswijck, geb. ca. 1600. Hij laat op 6-2-1634 een zoon Frans dopen in Hilvarenbeek. Verder is er niets over hem bekend tot op heden.

Bronnen:

VI - 23 (kind van V-21)
Johan van Rijswijck, generaal der fortificatiŽn, geb. 1530/1540, overl. Langenholzhausen (D)
Ķ 25-1-1612, tr. met Anna van Gameren, geb. 1530/1540, overl. na 1617, dochter van jonkheer Jan van Gameren en NN.
Zij was weduwe van Sijmon Bacx van wie ze een zoon had genaamd Johan Bacx, geb. ca. 1670. Johan Bacx was luitenant in het Staatse leger
Kinderen:

 1. Helena van Rijswijck, geb. 1580/1590, volgt VII-25.
 2. Pauwels Marcelis van Rijswijck, geb. 1580/1590, volgt VII-26.

Bronnen:

N.B. Hoewel van deze Jan uit de archiefbronnen niet direct duidelijk wordt wie zijn vader was, lijkt het me plausibel dat zijn vader Frans van Rijswijck was, omdat zijn weduwe Anna van Gameren in 1616 haar helft van de Havelsdonck in Haaren verkocht aan Rogier van Griensven. Op 16-12-1610 had haar schoonzuster Barbara, dochter van Frans van Rijswijck reeds hetzelfde gedaan met de andere helft (zie aldaar).

N.B. Deze Johan van Rijswijck was (naar mijn mening) de generaal der fortificatiŽn van wie dr. J. Belonje zich al in de
Brabantse Leeuw jrg. 1967 nr. 1 afvroeg wie of hij zou kunnen zijn. Fortificatiemeester Johan van Rijswijck, die eerst gouverneur van de vesting Grave was geweest, werd soms vergezeld door een ritmeester, die hij zijn stiefzoon noemde. Johan was dus gehuwd met een weduwe en deze Jan van Rijswijck is de enige Johan van wie ik dat met zekerheid weet. De ritmeester zou dus Johan Bacx, de zoon van Sijmon Bacx en Anna van Gameren geweest kunnen zijn. Johan van Rijswijck stierf op 25-1-1612 en het lijkt me niet toevallig dat in de jaren na die datum zijn weduwe Anna van Gameren diverse malen in de archieven opduikt
Nog een kleine aanwijzing is dat in 1611 in het graafschap Lippe, waar Johan op dat moment werkte, een vaandrig genaamd Frans van Rijswijck soldaten aan het werven was. Zou dat de broer of een neef (broer Frans had ook een zoon die Frans heette, deze was later kastelein van Hilvarenbeek) van Johan geweest kunnen zijn?

VI - 24 (kind van V-24)
Willem Adriaansz. van Rijswijck, geb. 1530/1540, overl. voor 19-5-1576, tr. Marijke N., waarschijnlijk overl. kort na 19-5-1576.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen: