Generatie IX van de genealogie van Rijswijck in Midden-Brabant


IX - 1 (kind van VIII-1)
Adriaan Jansz. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 5-10-1616, tr. Elisabeth van Biljouw.
Hieruit bekend:
 1. Jan van Rijswijck, geb. 1650/1660, volgt X-1.

Bronnen: IX - 2 (kind van VIII-1)
Hendrick Jansz. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 9-6-1619, tr. Helvoirt 16-6-1654 met Johanna Laureijs (ook Verijsen).
Kinderen zover bekend:
 1. Peter van Rijswijck, ged. Helvoirt 12-10-1654
 2. Jan van Rijswijck, ged. Helvoirt 7-4-1658.
 3. Laurens van Rijswijck, ged. Helvoirt 15-5-1660, begr. Haaren 16-8-1690.
 4. Willem van Rijswijck, ged. Helvoirt 1-4-1663
 5. Jan van Rijswijck, ged. Helvoirt 1-4-1667, begr. Haaren 18-9-1690.
Bronnen: IX - 3 (kind van VIII-1)
Elisabeth Jansdr. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 12-2-1623, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk 3-6-1661 met Peter van de Pas, overl. voor 31-5-1681, zoon van Gerrit van de Pas en NN. Hij was weduwnaar van Mechteld Vos.
Hieruit bekend:
 1. Maria van de Pas, ged. Oisterwijk 3-2-1662. (Haar oom van moeders zijde, Gerrit Jansz. van Rijswijck, is getuige op haar huwelijk met Peter Aert Ariaens op 14-5-1679 te Oisterwijk)
Bronnen: IX - 4 (kind van VIII-1)
Gerrit Jansz. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 2-2-1625, overl. Udenhout 19-1-1685. Hij was ongehuwd.

Bron: IX - 5 (kind van VIII-1)
Laurens Jansz. Jan van Rijswijck, ged. 21-7-1629, overl. voor 29-4-1697, tr. Oisterwijk 24-8-1669 met Anneke van Iersel, begr. Udenhout 26-10-1714, dochter van Mathijs Joosten Emmen van Iersel en Jenneke Brekelmans.
Hieruit bekend:
 1. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1670, volgt X-2.
 2. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 2-8-1673, volgt X-3.
 3. Justinus van Rijswijck, ged. Oisterwijk ca. 1673, volgt X-4.
 4. Catharina van Rijswijck, ged. Oisterwijk 5-4-1676, volgt X-5.
 5. Johanna van Rijswijck, ged. Oisterwijk 19-2-1679.
Bron: IX - 6 (kind van VIII-2)
Adriaan Petersz. Jan van Rijswijck, geb. 1620/1640, begr. Tilburg 3-11-1690, tr. Oisterwijk 20-11-1661 met Josijn Verhulst, dochter van Gijsbert Petersz. Verhulst en Anneke Joost Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Rijswijck, geb. Helvoirt ca. 1663, volgt X-6.
 2. Anthonij van Rijswijck, ged. Helvoirt 26-6-1664, volgt X-7.
 3. Anna van Rijswijck, ged. Helvoirt 20-9-1666
 4. Peternel van Rijswijck, geb. 1668/1675, volgt X-8.
Bron: IX - 7 (kind van VIII-2)
Jan Petersz. Jan van Rijswijck, geb. 1620/1640, schepen en burgemeester van Helvoirt, begr. Helvoirt 18-8-1693.
Hij was ongehuwd.

Bronnen: IX - 8 (kind van VIII-2)
Maria Petersdr. van Rijswijck, geb. 1630/1640, tr. met Adriaan Breeckelmans, zoon van Jan Breeckelmans en NN.
Vermoedelijk geen nakomelingen.
Bron: IX - 9 (kind van VIII-8)
Cornelia Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 11-11-1612, overl. tussen 21-2-1653 en 13-12-1657, tr. Oisterwijk 9-1-1636 met Sebastiaan de Decker, ged. Oisterwijk 26-8-1600, zoon van Nicolaas Bastiaens de Decker en Meriken.
Bron: IX - 10 (kind van VIII-8)
Johanna Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-12-1616, tr. met Andries Anthonisse van Wijck.
Bron: IX - 11 (kind van VIII-8)
Maria de Oudste Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 14-10-1618, overl. voor 25-2-1671, tr. met Jan Driessen, overl. voor 14-3-1678.
Kinderen:
 1. Cornelis Driessen, geb. voor 1646
 2. Jan Driessen de Oude, geb. voor 1646
 3. Jan Driessen de Jonge, geb. voor 1646
 4. Maaijke Driessen, geb. na 1661
Bron: IX - 12 (kind van VIII-8)
Margaretha Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-12-1620, tr. Peter van de Pasch, zoon van Jan van Pas en NN.
Bron: IX - 13 (kind van VIII-8)
Gerritje Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-6-1622, tr. met Adriaan Brienen, zoon van Jan Brienen en NN.
Bron: IX - 14 (kind van VIII-8)
Adriaan Jansz. Jacob van Rijswijck, geb. voor 1624, tr. Anneke Vervloet (ook Vloets of van der Vloet), dochter van Jan Hendrik Vervloet en Margriet Jansdr. Adriaan Willem Pijnenburg.
Hieruit bekend:
 1. Jan van Rijswijck de Oude, geb. ca. 1640, volgt X-9.
 2. Jan van Rijswijck de Jonge , geb. ca. 1650, volgt X-10.
 3. Jacob van Rijswijk, geb. 1640/1660
 4. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1650, volgt X-11.
 5. Theunis van Rijswijck, geb. 1640/1660
Bron: IX - 15 (kind van VIII-8)
Jan Jansz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-2-1624, tr. met Petronella Lamberts.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan van Rijswijck, geb. 1655/1660, volgt X-12.
 2. Willem van Rijswijck, geb. 1655/1660, volgt X-13.
 3. Lambert van Rijswijck, ged. Haaren 21-6-1663
 4. Lambert van Rijswijck, ged. Haaren 29-11-1666, volgt X-14.
 5. Jenneke van Rijswijck, geb. 1660/1670, volgt X-15.
 6. Adriaan van Rijswijck, ged. Haaren 8-1-1671, volgt X-16.
 7. Jan van Rijswijck, ged. Haaren 8-1-1671.
Bronnen: IX - 16 (kind van VIII-8)
Maria de Jongste Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 10-2-1627, tr. Herman Jansz.
Bron: IX - 17 (kind van VIII-8)
Geertrui Jansdr. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-12-1633, tr. met Jan Emmen, zoon van Peter Jan Emmen en NN
Bron: IX - 18 (kind van VIII-9)
Adriaan Adriaansz Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 17-9-1623, tr. met Johanna Vuchts, ged. Oisterwijk 27-8-1623, dochter van Peter Lambertsz. Vuchts en Cathalijn Francksdr. Brocken.
Kinderen:
 1. Maria van Rijswijck, ged. Loon op Zand 15-1-1650, volgt X-17.
 2. Peterke van Rijswijck, ged. Loon op Zand 24-6-1651, volgt X-18.
 3. Maaike van Rijswijck, geb. 1650/1660, volgt X-19.
 4. Anneke van Rijswijck, ged. Loon op Zand 17-5-1655, volgt X-20.
 5. Thomas van Rijswijck, ged. Loon op Zand 27-5-1657, volgt X-21.
 6. Johanna van Rijswijck, ged. Loon op Zand 15-5-1659, volgt X-22.
 7. Adriana van Rijswijck, ged. Loon op Zand 2-9-1661, volgt X-23.
 8. Elisabeth van Rijswijck, ged. Loon op Zand 31-1-1664, volgt X-24.
Bronnen: IX - 19 (kind van VIII-9)
Jan Adriaansz. Jacob van Rijswijck de oude, ged. Oisterwijk 8-12-1625, tr. (1) Oisterwijk 21-4-1652 met Maaijke Peijnenborgh, ged. Oisterwijk 6-5-1629, dochter van Laurens Peijnenborgh en Margriet Huenen.
Hij tr. (2) met Maria Bouwens, ged. Oisterwijk 27-2-1659, dochter van Huijbert Peter Bouwens en Peterke Cornelis Hoevenaars.
Uit zijn huwelijk met Maria Bouwens:
 1. Cornelius van Rijswijck, geb. Oisterwijk 7-9-1677, volgt X-25.
 2. Maria Anna van Rijswijck, ged. Oisterwijk 3-5-1681, volgt X-26.
 3. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 17-5-1684. (Hij werd bij het dopen "de oude" genoemd, dat slaat denk ik op zijn vader).
 4. Franciscus van Rijswijck, ged. Oisterwijk 12-4-1687, volgt X-27.
Bron: IX - 20 (kind van VIII-9)
Maria Adriaansdr. Jacob van Rijswijck, geb. Oisterwijk 21-5-1628, tr. Oisterwijk 4-11-1648 met Michiel Pieren, zoon van Adriaan Pieren en NN.
Kinderen:
 1. Adriaan Pieren, geb. 1650/1660
 2. Jan Pieren, geb. 1650/1660
 3. Thomas Pieren, geb. 1650/1660
 4. Anthonij Pieren, geb. 1650/1660
 5. Jan Pieren, geb. 1650/1660
 6. Joanna Pieren, ged. Oisterwijk 25-3-1663
Bron:
 • Oisterwijk R622 , 9-12-1666: Coopcedule voor Michiel Adriaen Pieren. Hij verkoopt aan Bartholomeus Teunis van Son een huis, hof etc. aan de Slimstraat in Udenhout
 • Oisterwijk R364b fol. 11, 1670: Transport. Michiel Adriaen Pieren als man ende momboir van Maijken dgt. Adriaen Jacobs van Rijswijck (verkoopt) een huijs, hoff ende lant aen malcanderen gelegen groot omtrent vier loopensaet seventich roeden inde parochie van Oisterwijck ter plaatse genaamd Berckel aen den Dooijen Craen.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 99, lijsten van voogden: Adriaen Adriaen van Rijswijck en Henrick Adriaen de Meijer voogden over de zes onmondige kinderen van Michiel Adriaen Pieren en Maijke Adriaen van Rijswijck. Oisterwijk 22-8-1676
 • Oisterwijk R370 fol. 32, 13-9-1676: Transport. Adriaen Ariens van Reijswijck ende Hendrick Ariens de Meijer als momboirs van de onmondige kinderen Micgiel Adriaen Pieren verweckt uijt Maaijke van Rijswijck etc. Ze verkopen 3 lopensen land voor 150 gulden
IX - 21 (kind van VIII-9)
Jacob Adriaansz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk ca. 1633, overl. voor 1716, wonend te Berkel, tr. Oisterwijk 25-1-1663 met Maria van Iersel, dochter van Peter Aertsen (Weijten ook Wijtman) van Iersel en Lijsken Willem Leendert Joorden.
Hij tr.(2) Oisterwijk 27-2-1684 met Catharina van Gorkum, dochter van Jan van Gorkum en NN.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 3-1-1664, volgt X-28.
 2. Jan van Rijswijck, geb. 1660/1670, volgt X-29.
 3. Thomas van Rijswijck, ged. Oisterwijk 23-10-1672.
 4. Arnoldus (Aart) van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-9-1673, volgt X-30.
 5. Gerard van Rijswijck, ged. Oisterwijk sept. 1677
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Adrianus van Rijswijck, geb. Oisterwijk 27-12-1684, volgt X-31..
 2. Laurentius van Rijswijck, geb. Oisterwijk 28-11-1686, volgt X-32.
 3. Joannes van Rijswijck, geb. Oisterwijk 26-1-1688, volgt X-33.
 4. Gerardus van Rijsbroeck (sic!), ged. Oisterwijk 21-2-1690, volgt X-34.
 5. Maria van Rijswijck, geb. Oisterwijk 11-10-1692, volgt X-35.
Bronnen: IX - 22 (kind van VIII-9)
Jenneke Adriaansdr. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-10-1635, tr. met Lambert Brocken, zoon van Franck Elis Brocken en NN.
Kind:
 1. Franck Brocken, geb. ca. 1656. (Hij was in 1678 22 jaar oud).
 2. Maria Brocken
 3. Adriaan Brocken
Bron: IX - 23 (kind van VIII-9)
Jan Adriaansz. Jacob van Rijswijck de jonge, ged. Berkel ca. 1638, wonend in Enschot, tr. (1)Tilburg 2-12-1659 voor de schepenbank met Maria Segers, dochter van Jan Bernart Segers en NN.
getuige: Jan van Rijswijck de oude, broer van de bruidegom.
Kinderen:
 1. Johannes van Rijswijck, geb 1660/1670, volgt X-36.
 2. Adrianus van Rijswijck, ged. Tilburg 19-4-1669, volgt X-37.
 3. Mari van Rijswijck, geb. 1670/1680, volgt X-38.
Bron: IX - 24 (kind van VIII-9)
Margreta Adriaansdr. Jacobs van Rijswijck, geb. ca. 1630/1635, tr. Oisterwijk 20-12-1653 met Peter Laureijsen, bij zijn huwelijk wonend in Enschot, ged. Oisterwijk 9-4-1628, zoon van Joost Ariens Laureijsen en Margaretha.

IX - 25 (kind van VIII-10)
Adriaan Embertsz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 8-10-1625, tr. 2-2-1653 met Catharina Colen, overl. voor 25-5-1668, dochter van Laureijs Colen en Jenneke Appels.
Hij tr. (2) Oisterwijk 25-5-1668 met Maijke van Laerhoven, dochter van Aert van Laerhoven en Handerske.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1654, volgt X-39.
 2. Jacob van Rijswijck, geb. 1657, volgt X-40.
 3. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1660, volgt X-41.
 4. Embert van Rijswijck geb. ca. 1658, volgt X-42.
Bronnen:
 • Oisterwijk R356 fol. 47, 16-4-1662: Akte van transport. Adriaen Embert Jacobs van Rijswijck koopt van zijn broer Jan 4 loopensaet ackerland in Udenhout op de Hooghoutse Akkers.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 98, lijsten van voogden: Jan Laureijs Colen en Jan Embert Jacobs voogden over de vier onmondige kinderen van Adriaen Emme van Rijswijck en Catharina Laureijs Colen. Oisterwijk 12-4-1669.
 • Oisterwijk R363b fol. 36, 1-6-1669: Adriaen en Jan Embertsz. van Rijswijck verkopen hun tocht en recht op tocht van een aantal percelen aan Jan Laureijs Colen.
 • Oisterwijk R368 fol. 15, 11-4-1674: Akte van scheiding en deling na het overlijden van Laurens Coolen met hierin de naam van de moeder van Catharina Coolen: Ze heette Jenneke Appels.
 • Oisterwijk R369 fol. 25, 4-5-1675: Hypotheek. Adriaan Embertsz. van Rijswijck neemt een hypotheek van 100 carolus gulden tegen een rente van 5% jaarlijks te voldoen op de eerste mei.
 • Oisterwijk R369b fol. 30v, 21-5-1675: Transport. Adriaan Emberts koopt een parceel akkerland groot omtrent vijf quarten in Udenhout "op 't Winckel in den Hoeck" voor 120 gld.
 • Oisterwijk R374b fol. 3, 18-1-1680: Akte van Transport. Adriaen (als vader van zijn kinderen) en Jan Emberts van Rijswijck (als momboir) zijn betrokken bij de verkoop van een loopen saet in Udenhout opt Winckel aan Jan Laureijs Coolen.
 • Oisterwijk R376 fol. 62v, 16-11-1682: "Compareerde voor schepenen der Vrijht Oijsterw. ondergeit. Maijken Aerts van Laerhoven ende naergelaten weduwe van Adriaen Emberts van Rijswijck, geassisteerd met Adriaen Aerts van Laerhoven ende Willem Willems de Cort als broeder en swager resp. ter eenre ende Jacob, Embert ende Jan gebroederen, soonen Adriaen Emberts van Rijswijck, verweckt uijt Cathalijn Laurens Coolen hen 't saemen fort ende sterck maeckende voor Maria haere suster ende daer in bovens geassisteerd met Jan Laureijs Coolen ende Jan Embert van Rijswijck haere gewesen momboirs 't saemen ter anderen sijde....... " etc.
 • Oisterwijk R376 fol. 34v, 7-6-1684: Twee akten van transport waarin genoemd Jacob, Embert, Jan en Maria, gebroederen en susteren, kinderen van Adriaen Embert Jacobs van Rijswijck.
 • Heusden R420 fol. 29, 3-5-1687: "Dat Jacob Ariensz. van Rijswijck, Eijmbert Aertsz. van Rijswijck, Jan Aertsz. van Rijswijck ende Maria Aertse van Rijswijck alle kinderen en erffgen. van za. Arien Eijmbertsz. van Rijswijck geprocreert bij wijlen Catalijn Laueres Coelen alle wonende in den Unhout" etc. Ze verkopen 3 hond weiland in Baardwijk aan de weduwe van Laurens Colen voor fl. 130.
IX - 26 (kind van VIII-10)
Jacob Embertsz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 24-10-1627, overl. voor 11-4-1671, tr. Oisterwijk 6-2-1653 met Maijke Jan Willems Jansen.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, geb. 1653/1660, volgt X-43.
 2. Elisabeth van Rijswijck, geb. 1653/1660, overl. Udenhout 2-7-1673
 3. Willem van Rijswijck, geb. 1653/1660, overl. Udenhout 29-9-1674
Bronnen: IX - 27 (kind van VIII-10)
Peter Embertsz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 18-10-1629, overl. voor 9-11-1661, tr. (1) Oisterwijk 23-2-1659 met Maeijken van Iersel, ged. Oisterwijk 25-3-1635, dochter van Jan Adriaens van Iersel en Elisabeth.
Hij tr. (2) Oisterwijk 15-2-1661 met Dingena Emberts, ged. Oisterwijk 10-3-1632, dochter van Hendrick Emberts en Maria.
Nog geen nakomelingen gevonden.

Bronnen: IX - 28 (kind van VIII-10)
Jan Embertsz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 19-10-1631, tr. Oisterwijk 21-1-1654 met Maria Peters, ged. Oisterwijk 2-2-1631, dochter van Peter Claes Jan Joosten en Adriana Joost Jan Emmen.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan van Rijswijck, geb. 1655/1660, volgt X-44.
 2. Peter van Rijswijck, geb. 1655/1660. Hij was in 1702 nog ongehuwd.
 3. Maria Jans van Rijswijck, geb. ca 1659, won. Udenhout, tr. Oisterwijk 16-2-1687 Steven Cornelis Stevens Span, geb. ca 1661, zoon van Cornelis Steven Wouters Span en Maijcken Huijbert Jan Piggen.
Bronnen: IX - 29 (kind van VIII-10)
Gijsbert Embertsz. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 16-10-1633, tr. Oisterwijk met 30-1-1661 met Cristina Joostien Cornelissen.
Bekend:
 1. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-10-1662.
 2. Cornelis van Rijswijck, ged. Oisterwijk 5-11-1663.
 3. Mariken van Rijswijck, ged. Oisterwijk 25-7-1665, volgt X-45.
 4. Johannes van Rijswijck, ged. Oisterwijk 16-3-1667.
 5. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 1-8-1669, volgt X-46.
 6. Adriaan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-5-1671, begr. aldaar 16-4-1693
Bron: IX - 30 (kind van VIII-10)
Maaijken Embertsdr. Jacob van Rijswijck geb. 1630/1640, overl. voor 26-11-1665, tr. Oisterwijk 23-2-1658 met Joost Schapendonk, zoon van Jan Jansen Schapendonk en N. Jansdr. van de Pasch.
Kind:
 1. Jan Schapendonk, geb. ca. 1660.
Bron: IX - 31 (kind van VIII-10)
Gerrit Embertsz. Jacob van Rijswijck, geb. na 1640. overl. voor 27-5-1715, tr. Oisterwijk 20-1-1666 met Johanna Nelen, dochter van Geert Nelen en NN.
Kinderen:
 1. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 23-4-1667, volgt X-47.
 2. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 23-7-1668.
 3. Elisabeth van Rijswijck, ged. Oisterwijk 30-12-1670, volgt X-48.
 4. Helena van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-8-1672, volgt X-49.
Bron: IX - 32 (kind van VIII-13)
Willemke Petersdr. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 1-11-1633, overl. 12-9-1676, tr. Oisterwijk 9-10-1661 met Adriaen van Iersel, ged. Oisterwijk 11-11-1634, zoon van Gijsbert van Iersel en Cornelia Anthonisse.
Hij tr. (2) Tilburg 16-10-1676 met Suzanna van Beurden.
Hieruit bekend:
 1. Maria van Iersel, geb. ca. 1663
 2. Sophia van Iersel, geb. ca. 1665
 3. Peter van Iersel, geb.ca. 1668
 4. Cornelia van Iersel, ged. Tilburg 19-2-1672
Bron:
 • Tilburg R666 en 667, eden van voogden, 16-10-1676: Adriaen Peeters van Rijswijck momboir ende Lucas Gijsberts van Iersel toesiender over de 4 onm. kinderen van wijlen Willemken Peters van Rijswijck en Adriaen Gijsbert van Iersel.
 • Tilburg R375 fol.13v, 19-10-1676: Huwelijkse voorwaarden. Als Adriaen van Iersel in het huwelijk treedt met Suzanna van Beurden worden middels deze huwelijkse voorwaarden met de momboirs de rechten vastgelegd van de vier onmondige kinderen verwekt bij Willemke van Rijswijck. Van drie van deze kinderen kan ik de doop niet vinden.
IX - 33 (kind van VIII-13)
Sijken Petersdr. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 1-4-1635, overl. vůůr 1677, tr. Aert Jacobs.

IX - 34 (kind van VIII-13)
Geertje Petersdr. van Rijswijck, geb. 1635/1650, tr. (1) Oisterwijk 22-5-1663 met Joost Jansse Gijsberts.
Zij tr. (2) Oisterwijk 26-5-1680 met Adriaen Heijmans, zoon van Peter Heijmans en Eertje Baltissen.
Hieruit bekend:
 1. Maria Heijmans, ged. Oisterwijk 24-3-1687.
IX - 35 (kind van VIII-13)
Willem Petersz. van Rijswijck, geb. 1635/1650, landbouwer te Udenhout, overl. aldaar vůůr 24-1-1670, tr. Mechteld de Groot, dochter van Jan de Groot en NN.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
Bron: IX - 36 (kind van VIII-13)
Embert Petersz. van Rijswijck, geb. 1635/1650, overl. 28-12-1677, tr. Oisterwijk 17-2-1675 met Elisabeth van der Pasch, dochter van Peter van der Pasch en NN.
Kinderen:
 1. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 18-1-1676, begr. Oisterwijk 24-3-1693
Bron: IX - 37 (kind van VIII-13)
Jan Petersz. Willem van Rijswijck, geb. 1635/1650, tr. Oisterwijk 29-9-1675 met Maria de Baere (ook de Beer), geb. Moergestel .-3-1645, dochter van Cornelis Marcusz. de Baere en Catharina Peijnenburg.

Hieruit bekend:
 1. Catharina van Rijswijck, ged. Oisterwijk 2-1-1677
 2. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 2-1-1677
 3. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 11-4-1678
 4. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 18-3-1679
Bron:
 • Oisterwijk R404 fol. 147, 14-4-1698: Jan Adriaan Timmermans verhuurt, als momboir van Peter onmondige zoon van Jan Peters van Rijswijck, een perceel akkerland te Udenhout aan Adriaan Joosten Smolders.
IX - 38 (kind van VIII-13)
Adriaan Petersz. Willem van Rijswijck, ged. Tilburg 12-9-1649, begr. aldaar 5-4-1693, tr. (1) met NN. Zij was weduwe van Thomas van Poppel en had een zoon genaamd Wouter van Poppel. Deze getuigt bij het huwelijk van zijn halfbroer Thomas van Rijswijck
Adriaan Petersz. tr. (2) Oisterwijk 24-6-1672 met Lijske Thonis Laurijsen, j.d. van Helvoirt, begr. Tilburg 20-4-1700, dochter van Antonius Wouter Laurijsen en Jenneke Jan Lamberts.
Zij tr. (2) Tilburg NG 30-8-1693 met Cornelis Leendert van de Plas. Zij tr. (3) Tilburg NG 26-9-1694 met Willem Verbeeck.
Zij tr. (4) Tilburg NG 24-4-1695 met Jan Willemsz. van Oirschot.
Kinderen:
 1. Thomas van Rijswijck, geb. 1672/1673, volgt X-50.
 2. Cornelius van Rijswijck, ged. Tilburg 25-2-1675, volgt X-51.
 3. Joanna van Rijswijck ged. Tilburg 7-10-1677, volgt X-52.
 4. Catharina van Rijswijck, ged. Tilburg 28-3-1682
 5. Willemijn van Rijswijck
 6. Joannes van Rijswijck, ged. Tilburg 26-9-1689, volgt X-53.
Dit gezin woonde in Tilburg Kraaiven.

Bronnen:
 • Helvoirt R43 fol. 86v, 1-9-1690: Transport. Adriaan Petersz. van Rijswijck verkoopt als man en momboir van Elisabeth, dochter van Teunis Laurensen verwekt bij Jenneken Jans, haar gerechte derde deel van de gehele nalatenschap van haar vader Teunis Laurensen aan zijn zwager Jan Hendricxe, gehuwd met Adriana de zuster van zijn vrouw. Deze acte is gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogenbosch.
 • Helvoirt R20 fol. 19 , 14-12-1690: Acte van scheiding en deling. "Jan Hendrik Jansz. als in huijwelijck hebbende Adriaentje, Adriaen van Rijswijck als in huwelijk hebbende Lijske, ende Cathalijn gesusteren, kinderen van Anthonis (Laureijssen) verwect uijt Jenneke Jan Lambers hebben gedaen ende gemaakt eene erfdeijlinge ende erftscheijdinge der goederen naer beschreven van haren ouders aengecoomen soo sij verclaarden."
 • Tilburg N44 fol. 12 , 16-9-1693: Compareerden voor mij Arnold van Loon openbaer notaris bij den Ed. Raad van Brabant etc..... in eijgene persoone Mattheus Heerkens als last hebbende van dheer Abraham Ricouts secretaris van Berlicum als man ende momboir van juffr. Walburgh Sabina Lus ende willende onder de naevolgende conditien ende voorwaerden in gerechte maniere van pagtinge gehuert ende gepagt te hebben aen Cornelis Leenders van der Pas in huwelijk hebbende Lijsbeth Anthonij Lourijssen te voorens wed. Adriaen Peeters van Rijswijck, etc..... Verpacht worden goederen die al verpacht werden aan Adriaan Petersz. van Rijswijck.
 • Tilburg N48 fol. 142 , 3-9-1699: Testament van Lijske Thonis Laurijsen en Jan Willemsz. van Oirschot. Hij gezond en zij ziek op bed liggend. Genoemd worden haar kinderen Jan, Willemijn en Cathalijn. Jan krijgt de houten kisten die bij het bed van Lijske en Jan staan en beide dochters krijgen haar kleren.
 • Oisterwijk R469 fol.3v-4, 4-5-1712: Willemijn Adriaentje van Rijswijck, te Tilburg, verkoopt aan Jan Cornelis Breekelmans te Udenhout akkerland, 5 kwart lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers e.z. de koper, a.z. weduwe Digna Laurens Colen, strekkende van de h. geest van sBosch tot aan Arien Witlox, belast met jaarlijks een rente of pacht van 4 kwart vat rogge aan de h. geest te Oisterwijk voor de som van 50 gulden. Verkoopster aangekomen van haar ouders.
 • Oisterwijk R469 fol.4-5., 25-6-1710: Catharina Adriana Adriaan van Rijswijck te Tilburg verkoopt aan Jan Cornelis Breekelmans de helft in teulland, in het geheel 2 Ĺ lopen, te Udenhout. Gelegen in de Hooghoutse akkers, e.z. de kopers, a.e. h. geest sBosch, strekkende van de kinderen Frans Arien Witlox tot de weduwe Freijs Coolen, belast met jaarlijks de helft in 2 Ĺ vat rogge aan de h. geest te Oisterwijk voor de som van 89 gulden. Verkoopster aangekomen van haar ouders.