Generatie IV van de genealogie van Rijswijk


IV - 1 (kind van III-1)
Gherit Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1470, ambachtsheer van Rijswijk, overl. 1542/1543 tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Sweer of Assuerus van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, volgt V-1.
 2. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, volgt V-2.
 3. Ott van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, volgt V-3.
 4. Gherit van Rijswijck, geb. 1500/1520, overl voor 1548.
N.B. IV - 2 (kind van III-1)
Elisabeth Jansd. van Rijswijck, geb. ca. 1470/1480 tr. 1499 met Peeter Willem Jacobsz. van Gendt, overleden voor 13-3-1520.
Kinderen zover bekend:
 1. Jatta Petersd. van Gendt, geb. ca. 1499/1510
 2. Catharina Petersd. van Gendt, geb. ca. 1499/1510 overl. in 1576, tr. ene Pieter N. Hieruit:
  1. Claesje Pieters, die gehuwd was met Adriaen Walen te Heusden.
  2. Adriaen.
Bronnen:
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol. 39v, 1507/1509: Huis en gerecht van Rijswijk vererven van Adriaen van Rijswijck, via Pieter van Gendt als man van Elisabeth van Rijswijck naar zijn zwager Gerrit van Rijswijck.
 • 's-Hertogenbosch, Klooster Mariënkroon te Heusden inv. 10 nr. 1788, 14-2-1520: Schepenen van Heusden oorkonden dat Elisabeth van Rijswijck, weduwe van Peter van Gendt met Adriaen Tonisz. als momber, afstand heeft gedaan van de goederen in het Land van Heusden, nagelaten door Willem van Gendt, Peters vader, die haar, haar man of hun kinderen aanbestorven zijn, ten behoeve van Arnt van Gendt Willemsz.
  Oorspr. (inv. nr. 404) met de schepenzegels van Airt Spierinck van Aelborch en Ghijsbert Henrixzn.
 • Waterschap Oudland van Altena, Dijkboek inv. 27 fol. 79v, 1546/1548: Het land dat Gherit van Rijswijck na zijn dood achterliet, is verdeeld en we zien hier Jan van Rijswijck, de erfgenamen van Mr. Ott van Rijswijck en de erfgenamen van Gherit van Rijswijck.
IV - 3 (kind van III-2)
Jan Ottenzn. van Rijswijck, geb. ca. 1486/1487, schout van Veen 1513, overl. ca. 1558/1559, tr. met Goverdina van den Hoevel, dochter van Yewaen Govertsz. van den Hoevel en Elisabeth Jansdr. Colen.
Kinderen:
 1. Otto van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530, overleden voor 1550.
 2. Johanna van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535, volgt V-7.
 3. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1534, volgt V-5.
 4. Adriaen van Rijswijck, geb. ca. 1536, volgt V-6.
 5. Yewaen van Rijswijck, geb. ca. 1537, volgt V-4.
Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1274 fol.134: 15-5-1505. Yewaen van den Heuvel als man en voogd, van zoals hij zegt, Elisabeth zijn vrouw, dochter van wijlen Johannes Colen heeft erfelijk verkocht ten behoeve van Willem en Henric gebroeders, Marie, Aleijdis en Heijlwich gezusters uit het huwelijk van Henric Jooste, zoon van wijlen Arnold uit het huwelijk van wijlen Luytgard zijn vroegere vrouw, dochter van wijlen Willem van der Pasch, grond in Drunen strekkende van de Hooftsloet tot aan de Peperstraat.
 • H. Tissing, inventaris Beelaerts van Emmichoven reg 97, inv 176 fol 8, 13-10-1513: Rijcout, pastoor van Veen, Jan van Reijswijck, schout en Willem gezworene, als gemachtigden van die van Veen.
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Helvoirt inv. 245 fol.6v , 1521-1550: "Ywanus van den Hoevel cum suis pro alia, Ywanus filius Johannes van den Hoevel pro Ottone filio Johannes de Rijswijck pro Gregorio filio Yewani van den Hoevel, Otto fig. Yewani de Rijswijck, " etc.
 • LK Zoelen, nr.1 De gift van de kerk van Aalst, nr.7 de gift van de kerk van Veen, nr.14 de gift van de kerk van Wijk.
 • Kapittel van Heusden, inv. 5 nr. 265: 2-6-1514, Jan van Rijswijck Ottenszn. en Jan Petersz. van Ypelair, leenmannen van de heer van Soelen, oorkonden, onder vidimeering van een leenbrief van 10 augustus 1489 (in origineel aanwezig reg. nr. 204), dat Joost van Wijck aan Willem van Rossum als leenheer opdroeg ten behoeve van Antonis de Bie een blok tienden onder Veen in de Enge.
 • Kapittel van Heusden, inv. 4 nr. 290: 28-8-1520, Jan van Rijswijck Ottenszn. beleent, wegens overlijden van den hulder Peter van Gent Willemszn. het kapittel van Heusden met 5 morgen tienden in de Uutbeemden en 8 morgen tienden in Kyvitssvenne onder Veen, waarvan Peter van Ypelaer de oude Jansz. van Ypelaer den eed doet, met de zegels van de leenheren en van Jan van Outheusden en Jan Ypelair, leenmannen. Zie hier voor het zegel van Jan van Rijswijck Ottenzoon.
 • Kapittel van Heusden inv. 6 nr. 293: 17-4-1521, Wilhelm van Rossum, heer tot (Zoelen) maarschalk en bevelhebber tot Saltboemell, beleent na opdracht door Cornelis van Wijck Joestenzn. met een blok tienden, genaamd de Verweede onder Veen, Jan van Rijswijck namens het kapittel van Heusden. Het zegel van de leenheer is afgevallen.
 • 's-Hertogenbosch R1386 fol.283: 5-4-1564. Transport. "Yewanus filius quondam Johannes de Rijswijck ab eodem quondam Johannes ut quondam Godefrida suo uxoris filia quondam Yewaan van den Hoevel filius quondam Godefridi" etc. (Yewaen zoon van wijlen Jan van Rijswijck door dezelve wijlen Jan en wijlen Godefrida zijn huisvrouw dochter van Yewaen van den Hoevel zoon van Govert ..) etc. Yewen van Rijswijck draagt een cijns van een mud rogge te Drunen over aan zijn broer Adriaan, zoon van Johannes en Godefrida. Hieruit blijkt dus dat Goverdina van den Hoevel ook de moeder was van Jan en Adriaan van Rijswijck, de jongere broers van Yewaen
 • RA Heusden 591 fol 6v, 11-5-1568, Jan van Rijswijck XXXIII Veen, Adriaen van Rijswijck XXXII Veen, Yewen van Rijswijck XXX Veen. Worden genoemd als oud heemraden op ten Hoogedijck in den landen van Heusden.
 • LK Zoelen: Diverse bezittingen en rechten
  • Leenkamer Zoelen inv. 2 fol. 83, Lenen des Lants van Hoesden, die men van den huijs Zoilen alhier houdende is.
   • 10- 1-1532 : 16 hond land te Veen aan Johan Ottenszn. van Rijswijck.
   • 13- 4-1559 : Heeft Jan van Rijswijck te leen ontvangen de voors. percelen.
   • 16- 6-1569 : Vernieuwde eed.
   • 14- 8-1584 : Jan van Rijswijck Janszn. als erfgenaam van zijn vader.
   • 1- 5-1608 : Oth Jans van Rijswijck tot behoef van zijn uitlandige broer Jan Jans van Rijswijck deze goederen te leen ontvangen etc.
   • 8- 5-1696 : Jonker Adriaen van Rijswijck, als rechte leenvolger van jhr. Jan Otten van Rijswijck.
 • Nationaal Archief, Nassause Domeinraad, Leenboek van der Lek en Polanen inv. 7321, 13-6-1560 en 23-9-1569: Hierin twee actes. in de eerste comp. Jan, Adriaan, Jacob en Johanna van Rijswijck, gebroederen en zuster, in de tweede Jan en Adriaan en Iewen en zijn zuster Johanna van Rijswijck. Vermoedelijk wordt met Jacob in de eerste acte Iewen bedoeld. Het is anders moeilijk te verklaren dat bij de ene erfdeling Iewen ontbreekt en bij de andere Jacob.
 • Met Gansen Trou 1955 blz. 140 e.v.: Hierin een artikel van de hand van B.W. van Schijndel betr. Ywaen van den Heuvel. B.W. van Schijndel was echter niet op de hoogte van het bestaan van dochter Goverdina, gehuwd met Jan Ottensz. van Rijswijck.
 • Heusden R224 fol 19v, 30-3-1576: Peeter du Breul, Anthonis Sijmons ende Peeter de Cuell, kerkmeesteren van de Sint Catharina kerk te Heusden. Hebben vervolchtJan van Rijswijck ende Adriaen van Rijswijck als erfgenamen van Yewen van Rijswijck wiens goeden besedt waren, voordat sij gehouden sijn te betalen in ha.. van de kerkmeesteren voorsz. de somme van 84 gld die de huisvrouw van Jan Jansz den ouden schout van Veen, Ywen geleent heeft gehad ende deselve der kerk gegunt ende gegeven metten schade van recht.
IV - 4 (kind van III-5)
Joost Joostz. van Rijswijck, ontvanger van Altena, schout, schepen en burgemeester van Gorinchem, geb. ca. 1485, overl. Gorinchem 12-9-1557, tr. Anna Snoeck, overl. in 1569, dochter van Jacob Jansz. Snoeck en Adriana Dircksdr. Ketelaer.
Kinderen:
 1. Joost van Rijswijck, geb. 1520/1530, volgt V-8.
 2. Elisabeth van Rijswijck, geb. 1526, volgt V-9.
 3. Margriet van Rijswijck, geb. 1520/1530, volgt V-10.
 4. Jacob van Rijswijck, geb. 1520/1530, volgt V-11.
Bronnen: IV - 5 (kind van III-6)
Gijsbert van Rijswijck, geb. 1470/80, overl. voor 1531, tr. met Geertruida van Santwijck, geb. ca. 1490, overl. 1557, dochter van Assuerus (Zweder) Hendricksz. van Santwijck en Elisabeth Melis Gerardsdr..
Zij tr. (2) met Hendrik van Croonenburg, overl. ca. 1538.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1510, volgt V-12.
 2. Frans van Rijswijck, geb. ca. 1510/1525, overl. ca. 1574, klerk van het Sticht Utrecht (1558), klerk te Woudrichem (1569)
 3. Glimmer van Rijswijck, geb. ca. 1510/1525, volgt V-13.
 4. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1510/1525, volgt V-14.
 5. Margaretha van Rijswijk, geb. ca. 1510/1525, volgt V-15.
 6. Willem van Rijswijck, geb. 1520/1525
 7. Heilwich van Croonenburg, geb. ca. 1538. Zij was gehuwd met Frans Kaell van Rees, schepen en burgemeester van Woudrichem
Bronnen: IV - 6 (kind van III-6)
Adriana Glimmersdr. van Rijswijck, geb. 1470/1480, tr. met Hendrik van Hedel, overl. voor 22-3-1524, zoon van Goyaert van Hedel.
Hieruit bekend:
 1. Hendrikus van Hedel geb. ca. 1500
Bron:
 • 's-Hertogenbosch R1269 fol. 344, 1500/1501: Henricus, zoon van wijlen Henric Goyaertsz van Hedel en domicella Adriana van Rijswijck beloven gezamenlijk en onverdeeld aan Henric en Yda kinderen van Henric Goyaertsz ...........(onleesbaar).
 • 's-Hertogenbosch R1302 fol. 448v, 22-3-1525: Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen Goyart van Hedel en juffrouw Adriana van Rijswijck zijn huisvrouw, dochter van wijlen Glumari, gezegd Gelumer van Rijswijck. hebben verkocht aan de heren Lambertus, Claes en Andreas van Asperen en Theodorus van Zaemeren, kapelaan, beneficiaten van de kerk van Sint Jan. een erfcijns van 15 Rijnsgulden uit drie huizen, erf en hoven, gelegen in 's-Hertogenbosch aan het Hynthamereinde, tussen meester Nicolaes de Bont en juffrouw Goeswina weduwe van Jan Dachverlies; welke cijns hij verkregen had van Jacobus zoon van Peter Colen; Als betaling verkopen de beneficiaten een erfcijns aan hem, maar die wordt in hetzelfde jaar gecancelleerd.
 • 's-Hertogenbosch R1302 fol. 198, 10-5-1524: Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van Godefridus van Hedel en juffrouw Adriana van Rijswijck dochter van wijlen Gelombardus gezegd Gelumer van Rijswijck. Niet leesbaar.
 • 's-Hertogenbosch R1326 fol. 281v, 19-7-1537: Juffrouw Adriana dochter van Glommarus gezegd Glummer van Rijswijck, weduwe van Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen Godefridus van Hedel, gemachtigd via het testament van haar man en van haar zelf, heeft overgedragen voor 36 gulden aan Jacobus zoon van wijlen Godefridus van Hazelberch, een huis met hof gelegen te Esch ter plaatse genaamd Bredeacker, tussen Peter Peters Scyuermans, Peter zoon van Jan van den Nueywenhuys, Peter Gijsberts en Peter zoon van Aelbert Peters; verder de Cappartsacker, de Cleijn Cappartsacker; de Vreebeemt; door Adriana verkregen van Henricus zoon van Petrus Schuermans, als man van Anna dochter van Marcelis Marcelisz; De goederen zijn nog belast met enkele pachten en cijnzen. Domicella Adriana de Rijswijck, dochter van wijlen Glomarus gezegd Glumair van Rijswijck weduwe van wijlen Hendrik zoon van Godefridus van Hedel draagt goederen over gelegen te Esch.
 • 's-Hertogenbosch R1328 fol. 220v, 16-5-1538: Domicella Adriana dochter van Glommarus genaamd Glommer van Rijswijck, weduwe van wijlen Hendrik zoon van wijlen Govert van Hedel met haar voogd hebben beloofd zes gouden carolusguldens uit een pacht van Jacob zoon van wijlen Govert van Hazelberch ten behoeve van Aleijda weduwe van wijlen Johannes Goverts van hedel
 • 's-Hertogenbosch R1329 fol. 121v, 17-10-1538: "Domicella Adriana filia quondam Glomari de Rijswijck, relicta quondam Henrici Goyaert de Hedel cum tutore vendidit ad opus Franciscus de Rijswijck filius quondam Johannes": Jonkvrouw Adriana van Rijswijck, dochter van wijlen Glimmer van Rijswijck, weduwe van Hendrikus Goyaerts van Hedel, verkoopt aan Franciscus van Rijswijck zoon van wijlen Johannes een cijns van negen gouden carolus guldens van 20 stuivers het stuk of andere goede waarde daar voor gerekend op het feest van Allerheiligen de eerste termijn op Allerheiligen eerstkomende, aan het einde van dit jaar, van en uit een huis genoemd de Ploeg, met huis en tuin en twee andere huizen met hof en tuin en aangelegen brouwerij gelegen in de parochie van Boxtel ter plaatse genoemd Aan de Streep tussen de gewone straat aan een zijde en het huis van Gerard van der Zande, priester, aan de andere zijde, strekkende van af de stroom genoemd de Reusel tot aan de andere gewone straat, zoals hij zei, en belooft de ander schadeloos te houden. Behalve een cijns van 8 hoenderen voor de Heer van Boxtel, en een erfelijke cijns van 14 gulden voor Bartholomea, weduwe van wijlen Dirck van Buel, een erfelijke cijns van drie gulden voor het Karthuizerklooster in Vught en een erfelijke cijns van twee guldens jaarlijks, welke jonkvrouwe Adriana beloofd had.
IV - 7 (kind van III-6)
Jan Glimmersz. van Rijswijck geb. 1470/1480, tr. Geertruida van Heukelom.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-16.
 2. Cornelis van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-17.
 3. Johanna van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-18.
Bronnen: IV - 8 (kind van III-7)
Jan Arnoldusz. van Rijswijck geb. 1470/1480, overl. voor 1-4-1516, tr. ca. 1503 met Geertrui Monicx, dochter van Willem Monicx en Barbara Hendricksdr. van Ham, ook van den Ham.
Kinderen:
 1. Willem van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-19.
 2. Jan van Rijswijck , geb. 1500/1510, volgt V-20.
 3. Margaretha van Rijswijck, geb. 1500/1510
 4. Frans van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-21.
 5. Anna van Rijswijck, geb. 1500/1510, volgt V-22.
 6. Barbara van Rijswijck, geb. 1500/1510
N.B. Willem Monicx was de oudste zoon van mr. Jan Monicx en jonkvr. Adriana Jansdr. Pijlijser. Zie 's-Hertogenbosch R1251 fol.47, 21-10-1481: Willem Monicx, zoon van wijlen Johannes Monicx, heer Jordanus zijn broer, kanunnik in de St. Janskerk; Rodolphus die Bever als voogd en man over Katharina, dochter van gezegde wijlen Johannes Monicx en van diens vrouw juffrouw Adriana dochter van wijlen heer Johannes Pijlijser ridder; vrouwe Margaretha van Berckel weduwe van wijlen magister Johannes Monicx, zoon van wijlen Johannes Monicx en van Adriana voorschreven; en haar kinderen Lucas, Arnoldus, Jordanus en Adriana Monicx, mede voor hun broer Johannes en hun zuster Gijselberta (moniale bij de Regularissen te Helmond) gaan een erfdeling aan. O.a. een helft van een erfcijns van 50 gouden denarii genaamd Gulden Hellinge , welke cijns Willem, heer van Perweys en Duffel, beloofd had aan Johannes van Craendonck, zijn natuurlijke zoon, voor diens huwelijk met Margaretha van Stakenborch uit het goed Herlaer, met landerijen en windmolen, bij Gestel bij Herlaer (=St.Michielsgestel) Bovendien de helft van een erfcijns 23 gouden denarii genaamd Gouden Hellinc, welke cijns Johannes van Horn beloofd had aan Arnoldus Monicx, uit het goed te Berschot, en andere percelen te Oisterwijk, en uit een weide te Hoffgoet in Vught Sint Lambertus, en cijnzen uit andere percelen te Herlaer; Rosmalen, een huis aan de Ouden Huls te 's-Hertogenbosch; een cijns uit een huis aan de Oude Huls in 's-Hertogenbosch; enz, allen in het bezit van wijlen Johannes Monicx. Ook was er een aanzienlijke cijns, gekocht destijds van Theodericus van Haestrecht, heer van Venloen, zoon van heer Paulus van Haestrecht, ridder.
Zo gaat de akte nog veel pagina's verder. Zo rijk was wijlen Johannes Monicx.

Adriana Pijlijser was de dochter van ridder Jan van Valckenvoirdt Pijlijser en joncvrouw Geertruijt, dochter van heer Willem van Bucstel. De families Pijlijser (afstammend van Jan Pijlijser, bastaard van hertog Jan I van Brabant en Johanna Pijlijser), van Boxtel, van Berckel en van Rijswijck waren dus aan elkaar geparenteerd.
Dit verklaart het voorkomen van de wapens van deze families op de grafsteen van Johan van Rijswijk, ingenieur en generaal der fortificatieën, te Langenholzhausen (D). Zie hiervoor generatie VI-23

Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1252 fol.419, 15-1-1483: Willem Monicx als man van juffrouw Barbara dochter van wijlen Henricus gezegd van Ham zoon van wijlen Johannes, heeft verkocht aan het klooster van de Carthuizers te Vught een erfcijns van zeven ponden en elf ponden uit goederen gelegen te Aerschot, die vroeger waren van Arnoldus de Rover zoon van wijlen Nicolaus van Ouden, gelegen in de parochie van Zonne (=Son) en gelegen Ter Borch in de parochie van Oisterwijk en uit een watermolen te Oisterwijk; afgescheiden uit een pacht van negen mud rogge en uit de overige goederen van gezegde Arnoldus Rover. Alsmede een cijns van elf ponden en twee schilden die toebehoorden aan Aelbertus, Engela en Zeijnssa, kinderen van Johannes gezegd Loze en aan Johannes Back zoon van Egidius Back; en nog eens elf ponden en twee stuivers uit een pacht van elf mud rogge, welke pacht genoemde Henricus van Ham verkregen had van Wilhelmus zoon van Petrus van Houthem.
 • 's-Hertogenbosch R1271 fol.266, 13-12-1502: Erfdeling tussen de kinderen van wijlen Willem Monicx, zoon van wijlen mr. Johannes Monicx de oude verwekt aan Barbara, dochter van wijlen Hendrikus de Ham. Geertrui erft de mansus Havelsdonck in Haaren ter plaatse genaamd Belver, haar broer Johannes Monicx erft de mansus Zwijnsberch in Helvoirt en een huis in de Berwoutstraat in 's-Hertogenbosch.
 • 's-Hertogenbosch R1274 fol. 268, 12-4-1504: Jan zoon van wijlen Willem Monicx de oude en Jan zoon van wijlen Arnold van Rijswijck, als man en voogd van Geertruida zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Monicx dragen een cijns uit een hoeve genaamd de Luijsborgh in de parochie van Tilburg en een cijns uit een goed te Oisterwijk ter plaatse Udenhout genaamd de Essendonck op aan Johan, zoon van Margriet Johansdr. Monicx.
 • 's-Hertogenbosch R1277 fol. 34, 12-2-1507: Johannes zoon van Arnold van Rijswijck belooft onder verband van al zijn goederen aan ------- xx van 21 stuivers of andere goede waarde. Getuigen Coelen en Ghijselen
 • 's-Hertogenbosch R1277 fol. 48v, 1507/1508: Johannes van Rijswijck als man en voogd van juffrouw Geertrui Monicx zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Monicx zoon van wijlen magister Johannes Monicx de oude heeft betaald een erfelijke cijns van 8 ponden uit een hoeve van wijlen Yewaen St--- in Vught ten behoeve van magister Johannes, zoon van wijlen Nicolaas van der Stegen.
 • 's-Hertogenbosch R1277 fol. 172, 31-8-1508: Johannes Monicx zoon van wijlen Wilhelmus, en Johannes van Rijswijck als man van juffrouw Geertruid dochter van wijlen Wilhelmus Monicx hebben verkocht aan Nicolaes natuurlijke zoon van Johannes Sweerts zes lopensaat land gelegen in de parochie van Loen 31 augustus 1508.
 • 's-Hertogenbosch R1278 fol. 186v, 4-9-1509: Johannes van Rijswijck zoon van wijlen Arnoldus als man van Geertruid dochter van wijlen Wilhelmus Monicx heeft verkocht aan meester Petrus zoon van wijlen Johannes Rutgers van Os (stadssecretaris) een erfcijns van een Rijnsgulden, uit een perceel genaamd Havelsdonck en uit een huis en aangrenzend land te Haren gelegen te Belver. In de marge: afgelost 21 oktober 1624.
 • 's-Hertogenbosch R1283 fol. 284, 9-9-1513: "Johannes de Rijswijck filius quondam Arnoldi de Rijswijck dictus Glommerers tamquam maritus et tutor legitimus domicella Geertrudis sua uxore.."etc. Jan zoon van wijlen Arnold van Rijswijck gezegd Glimmer als man en wettig momber van jonkvr. Geertrui Monicx, dochter van Willem Monicx, erfgenaam, heeft verkocht aan Yewaan van den Hoevel, zoon van wijlen Govert van den Hoevel een erfelijke cijns van 10½ guldens van 20 stuivers per stuk van een goede waarde, een andere waarde in een jaarlijke cijns van goudguldens van 21 stuivers per stuk genaamd dubbele vuurijzers enz.
 • 's-Hertogenbosch R1284 fol. 524, 10-9-1514: Johannes zoon van wijlen Arnold van Rijswijck wettelijk erfgenaam heeft verkocht aan Jacob zoon van wijlen Willem van Doirne een jaarlijkse en erfelijke cijns van zeven guldens uit een huis, erf en tuin genaamd "Het achterste huis" gelegen te 's-Hertogenbosch.
 • 's-Hertogenbosch R1287 fol. 146v, 1-4-1516: Domicella Gertrudis, dochter van wijlen Willem Monicx, weduwe van Johannes van Rijswijck, met haar voogd draagt het vruchtgebruik in een huis en erf en open plaats tot Bosch over aan Margaretha, dochter van jonkvrouw Gertrudis en wijlen Johannes en aan Willem, Jan en Frans gebroederen, Anna en Barbara gezusteren, kinderen van jonkvrouw Geertrudis en wijlen Johannes voorsz.
  In de volgende acte staat: en aan Gijsbert, gezegd van Rijswijck, ook zoon.
 • 's-Hertogenbosch R1298 fol. 408v, 22-8-1523: Domicella Gertrudis, dochter van wijlen Wilhelmi Monicx, weduwe van Johannes van Rijswijck, zoon van wijlen Johannes (Monicx) draagt over aan Franciscus en Margaretha, haar kinderen, 2/7 in een huis, erf en hof te Haaren, Belver. Aan Johannes en Anna, ook haar kinderen een manso in Haaren genaamd de Havelsdonck, ook ten behoeve van Willem, Franciscus, Margareta en Barbara, haar andere kinderen een cijns van 5½. gulden.
 • 's-Hertogenbosch R1299 fol. 172, 22-8-1523: "Also jv. Geertrudis dochter wilner Willem Monicx wed. wijlen Jans van Rijswijck haar tocht haer toebehorende in eenre hoeve met hueren rechten ende toebehoerten gelegen inde parochie van Haren ter plaatse geheiten Belver genaempt die hoeve Havelsdonck te weten in een huijs, erve, scaepskoeij, ackere, beempden, weijen ende houtwassen ende andere huere toebehoeren wettelijck opgedragchen had de Jannen ende Anne huer suster, kijnderen van joncfr. Geertruidt ende wijlen Jans voirsz. tot heure behoeff ende tot behoeff Willems, Frans gebroeder, Margriet ende Barbara zusteren, kijnderen van joncfr. Geertrudis ende Jans voirsz". etc. De kinderen staan hun moeder toe het goed te belasten tot een bedrag van 100 Rijnse guldens.
 • 's-Hertogenbosch R1842 fol. 378 e.v., 8-8-1532: Scheiding en deling. Willem, Jan, Frans gebroederen ende Anna haer suster, kijnderen wijlen Jans van Rijswijck vanden selven wijlen Jan et wijlmer Geertruida sijnre huijsvrouw, dochter wijlmer Willems Monicx tsamen verwect etc.
  Verdeeld worden goederen, landerijen en cijnsen in Haaren w.o. de Havelsdonck, Breugel, st. Oedenrode, Woudrichem, Blaerthem, Baardwijk, Est en Meteren in de Betuwe en Rijswijk in het Land van Altena.
IV - 9 (kind van III-7)
Adriana van Rijswijck, geb. 1470/1480, tr. Gerard van Mulsel, overl. tussen februari en juli 1504, zoon van Jan van Mulsel en NN.
Hieruit bekend:
 1. Anna van Mulsel, geb. ca. 1490/1500.
Bron:
 • Boxtel R57 fol. 55v, 11-9-1496: Joffr. Arijana van Rijswijck , wetl. wijff Gerits van Mulsel heeft bekend ende geleden dat zij ontfangen heeft vande wetl. kijnderen Jans Moleners alle alsulcken 18 kar. gl. als Jan de Moleners bij voirsz. Gerit, in scepen kennisse van Den Bosschs gevest heeft jaerlix te betalen etc.
 • Boxtel R59 fol. 10, 21-2-1504: Henrix Jan Roeversz. heeft vercost wittelic ende erffl. Gherit van Mulsel Jansz, ende joffr. Adriaen van Rijswijck sijn wittl. huijsvrouwen een huijs, hofstat ende hof mijthen gronde ende erffe hem aenliggende gelegen in die parochie van Boxtel bijnnen brughe etc. Item noch die huijsinge gelegen aldaar aande Borchacker, uijtgenomen dat huijs daer Margiet van Best in plach te wonen etc.
 • Boxtel R59 fol. 18, 6-7-1504: In deze schuldbekentis van Meeus Jansz. Mombers worden Gerit van Mulsel Jansz. en Adriana van Rijswijck zijn wettige huisvrouw genoemd. De naam van Gerit van Mulsel is doorgehaald evenals "zijn wettige huisvrouw". Gerit zal dus vermoedelijk kort voor 6 juli overleden zijn.
 • Boxtel R60 fol. 51v, 1513: Joffr. Ariaen van Rijswijck weduwe wijlen Gerits van Mulsel cum tutore. Ze staat de tocht (vruchtgebruik) af tot behoef van Anna haar dochter. Opgesomd worden de onroerende goederende waarvan die tocht getrokken wordt.
 • 's-Hertogenbosch R1275 fol. 135, 14-2-1506: Gerardus van Mulsel zoon van Johannes als man van juffrouw Adriana van Rijswijck heeft bevestigd dat Aelbertus en Bartholomeus die Mombaer, gebroeders, aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van een aankoop tussen Gerardus van Mulsel en Johannes die Mombaer, kinderen van genoemde Johannes inzake de aflossing van een erfcijns van 1208 Rijnsgulden.
 • 's-Hertogenbosch R1286 fol. 66, 30-1-1516: Jonkvrouw Adriana van Rijswijck, weduwe van wijlen Gerard van Mulsel doet afstand van de hoeve Mulsel gelegen te Boxtel ten behoeve van haar dochter jonkvrouw Anna.
 • 's-Hertogenbosch R1286 fol. 585v, 20-9-1516: Domicella Adriana van weduwe etc. ...... Wie het lezen kan mag het zeggen.
 • 's-Hertogenbosch R1288 fol. 262, 19-5-1517: "... seggende hoe dat Adriana van Rijswijck aftergelaten weduwe van wijlen Gerard van Mulsel zekere processen van recht hangende heeft inde stad van Brussel". Ze stelt Andries van Arkel en Peter van Boedonck aan als haar procureurs.
 • 's-Hertogenbosch R1335 fol. 250v, 30-4-1542: Gecompareerd is geweest joncffr. Adriana van Rijswijck nagelaten weduwe wijlen Gerarts van Munsel. Zij constitueert Jacoppe Bernaertsz. en Goijarde van Heijthuijsen tot haar wettige procureurs en verleent beiden volmacht om uit haar naam de zaken te behartigen die voor schout en schepenen van Boxtel en elders heeft lopen.
 • 's-Hertogenbosch R1343 fol. 375v, augustus 1545: Procuratie. Jonkvr. Adriana van Rijswijck constitueert Jan van Ludrop Michielsz. tot haar procureur en machtigt hem om al haar pachten en cijnzen te betalen en te ontvangen.
IV - 10 (kind van III-9)
Adriaen Adriaensz. van Rijswijck, geb. ca. 1458/1460, overl. 1508/1509, tr. Elisabeth van Cuijck, geb. ca. 1460/1470, dochter van Hillenus Willemsz. van Cuijck en Elisabeth Hendricksd. van Uden.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1490/1500 overl. 1517/1518.
 2. Adriana van Rijswijck, geb.ca. 1500/1510, volgt V-23.
Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1275 fol. 132v, 1506: Transport. Adriaan van Rijswijck als man van Elisabeth zijn vrouw, Philips van Weyborch als man van Margriet zijn vrouw, etc., kinderen van Hillenius, zoon van Willem Zegersz. van Cuijck verkopen aan Johannes Baptist van Riel een huis met erf in den Bosch in de st. Jorisstraat.
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 41 fol. 3v, 1506-1507: Adriaan van Rijswijck komen we in de jaren 1506 en 1507 tegen als stadhouder van de lenen van de Heerlijkheid Eethen en Meeuwen. In 1510 komen we in diezelfde functie Joost Jansz. van Rijswijck, ook genaamd Jan Mallants, tegen. Zie voor hem bij generatie III-5 .
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 41 fol. 37, 20-8-1508: Een acte uit 1508 waarin Adriaan van Rijswijk voorkomt als stadhouder van de lenen van Heerlijkheid Eethen en Meeuwen
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol.30, 6-7-1511: Adriaen van Rijswijck Adriaensz. lijftocht zijn bezittingen in Rijswijk ten behoeve van zijn vrouw Elizabeth Hillen van Cuijck dochter
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol.30v, 17-8-1511: Willem Akerlaak voor Jan van Rijswijk na het overlijden van Adriaen diens vader.
 • Wapenheraut jaargang 23, 1919, Genealogie van Kuijk.
IV - 11 (kind van III-9)
Willem Adriaansz. van Rijswijck, geb. ca. 1455/1470, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan van Rijswijck, geb. ca. 1490/1500, volgt V-24.
Bronnen: