Aanvullingen sinds 1 januari 2006


30-12-2018:Van Eimert van der Beek kreeg ik enkele aanvullingen voor de genealogie te Doeveren.
14-4-2018:Adriaen en Jan van Rijswijck die voorheen als kinderen werden gezien van Yewaen V-4 van Rijswijck, kunnen wegens de leeftijd van Yewaen nooit zijn kinderen zijn geweest. Ook blijkt uit een akte van 18-11-1592 dat Yewaen alleen een buitenechtelijke zoon Otto had, die in 1592 al was overleden.Hoe en of Adriaen van Rijswijck, stamvader van de tak Oisterwijk uit het geslacht Van Rijswijck stamt is nog onbekend.
2-7-2017:Na al die jaren is er nog een dochter van Otto van Rijswijck ontdekt.
25-6-2017:Een deel van het raadsel rondom Engeltje Jans is opgelost, maar het blijft een lastige puzzel met vele ontbrekende stukjes.
17-5-2017:Van Sylvia Buit kregen we enkele aanvullingen van de genealogie te Doeveren en enkele aanvullingen voor generatie 8.
29-12-2016:De genealogie van Rijswijck te Doeveren met Hendrick Jansen van Rijswijck is toegevoegd.
16-1-2016:Dankzij Inge Nijp, is er meer over het gezin van Emmeke van Rijswijk XII-2 bekend.
14-12-2015:Het gezin van IJeuwen Ottenz van Rijswijck VII-4 is opnieuw herzien. Ook dat van Otto Jansz. van Rijswijck VI-9.
19-9-2015:De moeder van Maijken Willems van Ackoij VI-10 was Lijsken Gijsberts Neck. (Zie de familie van Acquoy, B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht september 2015 pag. 390-392)
11-9-2015:Van Willem van Rijswijck uit Nijmegen kreeg ik enkele aanvullingen voor de fragmentgenealogie van een familie van Rijswijk te Vierlingsbeek.
29-8-2015:
 • Toegevoegd Dirk van Rijswijck, pastoor te Woudrichem (zoon van III-9).
 • Toegevoegd Jan Laurensz van Rijswijck VII-1B, zoon van Peterke van Rijswijck VI-8.
 • De doop uit Heusden op 14-9-1629 is niet Jan van Rijswijck VII-9, maar een zoon van Jan Laurensz van Rijswijck VII-1B.
 • Een betere transcriptie is gemaakt van Leenboek van der Lek en Polanen, fol. 24-25

24-8-2015:
 • Adriaen van Rijswijck V-24 was schepen van Woudrichem.
 • Roelof van Rijswijck (zoon van V-1), heeft als vrouw joffr. Agnese Dircsdochter van Hemert.

22-8-2015:Gelymmer Jansz I-1 gebruikte niet de naam "van Rijswijck", zijn zoon Jan II-1 deed dit voor het eerst, zover na te gaan in 1452.
16-8-2015:
 • Aanvullingen en correcties op het gezin van Anneke Jans van Rijswijck VII-4.
 • Sijken Meertens de vrouw van Jan Ottenz van Rijswijck VII-2, was GEEN dochter van Mariken Jan Hugensdr, maar van Lijntken Dircksdr.
 • Maijke Jans Moll de vrouw van Claes Ottenz van Rijswijck VII-5, was GEEN dochter van Grietje Cornelisse, maar van Aricken Cornelisse.

12-8-2015:Toegevoegd aan de Heren van Rijswijk: Alit Jansdr van Rijswijck (VI-4) en haar kinderen bij Gherijt van Ganswijck.
8-8-2015: Het beheer van de website heeft Ben van Rijswijk overgedragen aan Remco van den Heuvel.
 • De leeftijden zijn gecorrigeerd van Jan V-5, Adriaen V-6 en Yewaen V-4 van Rijswijck, hieruit blijkt dat Yewaen een jongere broer te zijn en niet de oudste zoals eerst gedacht werd.
 • Nu we meer weten over de leeftijd van Yewaen van Rijswijk V-4, is het de vraag of de tak Oisterwijk van hem afstamt.
 • Aelken Foppen blijkt de vrouw te zijn van Govert van Rijswijk VI-6.
 • Jan van Rijswijk IV-3 was schout van Veen.
 • Cornelia Jan Reijersdr de moeder van Cornelia van Overstege V-6 is GEEN dochter van Jan van Clootwijck.
 • Het sluitende bewijs over de vrouw van IJeuwen Ottenz van Rijswijck VII-4 is gevonden.
 • De naam van de vrouw van Sweer van Rijswijck V-1 was NIET "Aleid Swan", in de akte staat Alit Sweren, dus Alit Sweren weduwe. Ook heeft hun zoon Aerdt van Rijswijck nooit bestaan, Alidt werd foutief gelezen als Aerdt. Hiermee is ook het probleem van de vererving van de heerlijkheid opgelost.

7-2-2007: Op de website is een fragmentgenealogie geplaatst van een familie van Rijswijk te Vierlingsbeek. Van deze familie stammen diverse Limburgse, Nijmeegse en Achterhoekse families van Rijswij(c)k af zo het zich laat aanzien. Deze fragmentgenealogie is slechts een eerste aanzet.
januari 2007: Bovenstaande fragmentgenealogieŽn zijn in de genealogie van Rijswijk ingepast. Zie hiervoor de nakomelingen van generatie II-1 kind 6 en 7
27-11-2006: Op de website is een fragmentgenealogie geplaatst van een familie van Rijswijck in Overijsel (1480-1700).
22-11-2006: Op de website is een fragmentgenealogie geplaatst van een familie van Rijswijck in Woudrichem en later in Zierikzee. Te vinden onder "Een familie van Rijswijck in Woudrichem, de Vijfherenlanden en Zierikzee (1500-1700).
21-11-2006: Op de website is een fragmentgenealogie geplaatst van een familie van Rijswijck zoals ik heb kunnen destilleren uit het Bossche Protocol. In het linkerframe te vinden onder het kopje: "Een familie van Rijswijck te 's-Hertogenbosch e.o. (1300-1650)"
1-8-2006: Het onderzoek heeft vanaf februari de volgende veranderingen of aanvullingen opgeleverd:
 • Verdere gegevens uit de Nassause Domeinraad en de Grafelijkheids Rekenkamer over Joost van Rijswijck (III-5)
 • Johanna van Rijswijck blijkt gehuwd geweest te zijn met Aert Jan Adriaansz. De dochters namen de achternaam van hun moeder aan, zodat het raadsel van Adriana Aertsdr. van Rijswijck en haar zuster Mariken is opgelost.(IV-4 kind 4)
 • De moeder van Cornelia van Overstege heette Cornelia Jan Reijersdr. (V-9)
 • Advocaat Johan van Rijswijck te Den Haag blijkt definitief een (en enige) zoon van Govaert van Rijswijck te zijn. Ook Govaert was advocaat in Den Haag. (VI-3)
 • Maaijke Willems, vrouw van Jan Adriaansz. van Rijswijck blijkt niet Poorter, maar van Ackoij te heten. Ze was de dochter Willem van Ackoij, schout van Meerkerk.(VI-7)
 • Bij zijn eerste vrouw had Jan Adriaansz. van Rijswijck ook een tot nog toe onbekende dochter die gehuwd was met Dries van Cromvoirt. (VI-7)
 • Willem van Rijswijck was werkzaam bij het gerecht te Gorinchem, vermoedelijk als procureur. Hij was gehuwd, maar overleed kinderloos. (VI-14)
 • In generatie VII diverse schoonvaders en schoonmoeders aangevuld.
 • Jan Jansz. van Rijswijck blijkt 2x gehuwd te zijn geweest. De gevonden vrouw is Adriaantje Teunisdr. de Ruijter. De Wijkse tak stamt van haar af en niet van Maijke van Wijck. (VII-9)
 • De kinderen van Willem Jansz. van Rijswijck in Gorinchem (VII-14)
 • De afkomst van Jenneke Verhoeven in Berkel is gevonden. Zij had enkele zusters die in Oudheusden r.k. gedoopt zijn. (VIII-30).

24-2-2006: Deze afgelopen weken was een een doorbraak op twee fronten waarvan er een volledig nieuw is en de ander allang bekend was, maar tot op heden niet te plaatsen in deze genealogie. Er zijn twee oorzaken voor de doorbraak: De dijkboeken van Altena inv. 25 en 27, en een kleine akte uit Gorinchem R74 fol. 2. De dijkboeken overtuigden mij ervan dat Joost van Rijswijck wel degelijk een echte van Rijswijck was, integenstelling tot wat velen tot nu toe beweerd hebben en R74 toont aan dat Jan van Rijswijck gehuwd was met Anna Schellaert. Omdat er bovendien uit diverse Woudrichemse aktes al was gebleken dat deze twee takken familierelaties met elkaar hadden, is dat teven een bewijs voor de "echtheid" van Joost van Rijswijck Jansz. Het is allemaal te volgen vanaf generatie III-4 en generatie IV-3.
28-1-2006:Deze week heb ik twee foto's ontvangen van Jan Schijf (XIV-225) van zijn overgrootvader Mathijs van Rijswijk (XII-153)en zijn grootvader en grootmoeder Nelis van Rijswijk en Jacoba Kerkwijk (XIII-230).
Van Cees en Nelly van Rijswijk-Groenendijk (XVI-143) kreeg ik twee prachtige foto's van twee verdwenen watermolens uit de Zwijndrechtse Polder waarop hun grootvader Cornelis van Rijswijk XIV-209en overgrootvader Pieter van Rijswijk (XIII-187) maalden.
12-1-2006:Uit de kwartierstaten die ik had gekregen van Ron en Linda Steenhoek uit de V.S. heb een genealogie gecompileerd van de nakomelingen van Dirk van Rijswijk (generatie XII-28 kind7) in de Verenigde Staten. De nieuwe tak heb ik genoemd naar de plaats waar Dirk zich vestigde nl. Pella Iowa.